Η ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην ΕΥΒΟΙΑ και τα ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ! - του Ν. Μπαραμπούτη


Η ΙΜ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
στην ΕΥΒΟΙΑ
και τα ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!


Εἰς τήν κεντρικήν Εὔβοιαν εὐρίσκεται τό Ὅρος Κοτύλαιον ὕψους 785 μέτρων. Ὸνομασία πού χάνεται εἰς τά βάθη τῶν αἰώνων, καί ὅχι μόνον τοῦ Κοτυλαίου ἀλλά καί τῶν λοιπόν ὀνομάτων, πού δεικνύει ὅτι εἴμεθα τό ἴδιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἀπό τότε μέχρις σήμερον. «Ἐπειδή δέ τάχιστα εἰς Ταμύνας παρήλθομεν, καί τό Κοτύλαιον ὀνομαζόμενον ὅρος ὑπερεβάλλομεν, ἐνταῦθα Καλλίας ὁ Χαλκιδεύς ὅν Δημοσθένης μισθαρνῶν ἐνεκομίαζεν». Σέ ὑψόμετρον 490 μέτρων εὐρίσκεται τό κατάλευκον Μοναστήριον τῆς Ἱεράς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ἔτος ἰδρύσεως 1455. Ἀπέχει ἑννέα χιλιόμετρα ἀπό τήν παραθαλασσίαν Ἀμάρυνθον, ἀνηφορίζοντας ἀπό τήν Ἀμάρυνθον πρός τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου θά συναντήσης σέ τρία χιλιόμετρα τό γραφικόν χωρίον Ἄνω Βάθεια.
 Εἶναι ἕνα πανέμορφο βουνό προικισμένον καί στολισμένον μέ μίαν πλουσιοτάτην ποικιλίαν δένδρων, θάμνων καί ποωδῶν φυτῶν. Σέ αὐτό συγκατοικοῦν οἱ ἐλιές, οἱ κουμαριές, οἱ βελανιδιές, τά πλατάνια, τά πουρνάρια, οἱ ἀγριελιές, τά κυπαρίσσια, τά σχίνα, οἱ μυρτιές, ἀγριομαστιχόδενδρα, τά ἀθάνατα, τά βάτα, τά σπάρτα, τό χαμομήλι, ἡ ρίγανης, τό φασκόμηλον, τό θυμάρι, οἱ σκορδίλες, οἱ παπαροῦνες, τά ραδίκια, οἱ μαργαρίτες, καί ἄλλα πολλά τῶν ὁποίων δέ γνωρίζομεν τήν ὀνομασίαν.
 Χιλιάδες ἐτησίως εἶναι οἱ προσκυνηταί πού ἀνέρχονται εἰς τό Κοτύλαιον διά νά ἀνάψουν ἔνα κερί εἰς τόν Ἅγιον τους, τόν Ἅγιον Νικόλαον τους. Καί σήμερον τά παιδιά ἀλλά καί παλαιόθεν, ἕξι Δεκεμβρίου, εἰς τήν Ἑορτήν τοῦ Ἀγίου ξεκινοῦν ἀπό τήν Ἀμάρυνθον μέ τά πόδια νά ἀνηφορήσουν τό βουνό. Πολλές εἶναι οἱ ἑκατοντάδες τῶν προσκυνητῶν πού ἀνέρχονται εἰς τάς 6 Δεκεμβρίου διά νά ἀνάψουν ἔνα κερί. Ἕνα παραδεισένιο μέρος ὅπου εἰς τά πόδια σου ἀπλώνονται τά τέσσερα χωριά τῆς περιοχῆς, τό Γυμνόν, ἡ Καλλιθέα, ἡ Ἄνω Βάθεια, ἡ Ἀμάρυνθος. Ἀπό ἐκεῖ ψηλά βλέπεις μίαν ἀπείρου κάλους θέα νά σοῦ ἀπλώνεται μπροστά σου καί ἕνα γαλάζιο ποτάμι νά κυματίζη, πού δέν εἶναι ἄλλό τί, ἀπό τόν Εὐβοϊκόν κόλπον, καί ἀπέναντι σου προβάλλει ἡ Ἀττική Γῆ. Ἕνα μαγευτικόν τοπίον, ἕνα μαγευτικόν περιβάλλον. Πνευματική ἡρεμία, ψυχική εὐφροσύνη καί ἀγγαλίαση αἰσθάνεσαι ὅταν σέ αὐτό τό περιβάλλον ἀνάβεις ἕνα κερί εἰς τόν Ἅγιον σου. Τήν γαλήνιαν ἀτμόσφαιραν καί τήν ἡσυχίαν τοῦ περιβάλλοντος, θά τήν εὐωδιάσουν τά κελαηδίσματα τῶν πουλιῶν, ἡ πνοή τοῦ ἀνέμου, τό θρόϊσμα τῶν φύλων καί ὁ γλυκός ἦχος ἀπό τά τροκάνια τῶν αἰγοπροβάτων, πού δυστυχῶς ἐλαττώνονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΥΒΟΙΑ, ΕΔΩ.

 Καί ὅλα αὐτά τά καλά, τά ἀγνά, τά ὡραία ἤσαν μέχρις χθές, ὅπου τότε πλάκωσαν οἱ ἀφεντάδες, οἱ χρυσοθῦρες τοῦ ἀνέμου, οἱ ἀδίστακτοι μαμωνάδες, τά λυκόρνια, οἱ ἀνεμογεννητριάδες. Καί ἔστησαν τά παλούκια τους, τά τεράστια γιγαντιαία παλούκια, πού ἄλλοι τά ἔλεγαν σκιάχτρα, ἄλλοι μπαούτσα, ἀλλά ὅταν ἀνεβήκαμεν νά ἀνάψωμεν ἕνα κερί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἡ μοναχή μᾶς ἔδωσεν μιά ὀρθολογικότερη ὀνοματολογία, τά ἀπεκάλεσεν τά κέρατα τοῦ διαβόλου. Καί πράγματι οἱ ἀδίστακτοι μαμονάδες περικύκλωσαν τήν Ἱεράν Μονήν μέ ἑννέα γιγαντιαία κέρατα τοῦ διαβόλου. Τό ὕψος τοῦ πυλῶνος εἶναι 93 μέτρα καί ἡ διάμετρος τῶν ἐλίκων 114 μέτρα. Ἀκούσαμε ὄτι ἐντός τοῦ γιγαντιαίου κεράτου τοῦ διαβόλου ὑπάρχει ἀσανσέρ διά νά ἀνεβοκατεβαίνουν. Ἡ Μοναχή μᾶς εἶπεν, ὅτι ἠ ἀνεμογεννήτρια πού ἦτο ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν ἦτο ἐκτός λειτουργίας ἐπί δίμηνον, παρά τάς προσπαθείας πού ἔκαμον, φέρνοντας καί μηχανικούς καί ἀπό τήν Γερμανίαν. Καί ἐκεῖ πού τό τοπίον ἤταν ἴδιο ἀπό τότε πού ἐπλάσθει ἡ Γῆ, πλάκωσαν οἱ ἀδίστακτοι ἀνεμογεννητριάδες. Κακοποίησαν, παραμόρφωσαν τό φυσικόν κάλος καί τήν αἰσθητικήν τοῦ τοπίου, προκαλόντας ὀπτικήν ρύπανσιν καί ἠχορύπανσιν. Καί ἐκεῖ πού σέ αὐτό τό παραδεισένιο τοπίον εὔρισκες τήν ἠρεμίαν σου, τήν γαλήνην σου, τήν εὐεξίαν σου, τώρα εἶσαι θυμωμένος, ἐξοργισμένος. Διότι εἶναι ἀδιανόητον ὅταν ἐκεῖ γεννήθηκες, ἀντίκρυσες τάς πρώτας ἡλιακτίδας, ζυμώθηκες καί ταυτίστηκες μέ αὐτό τό τοπίον, νά ἔρχεται ἕνας ξενόφερτος πού προκειμένου νά τά οἰκονομίση, μέ ἀδίστακτον τρόπον νά σέ δολοφονῆ. Ἐπιβάλονται μέ βίαιον τρόπον, παρά τάς ἀντιδράσεις ὅλων τῶν φορέων καί κατοίκων. Ἐπιβάλονται καλυπτόμενοι ἀπό τήν προστασίαν ἑνός ἀνήθικου κράτους πού νομοθετεῖ ὑπέρ τους πού τούς ἐπιτρέπει νά καρφώνουν τά παλούκια τους ἀκόμη καί σέ τοπία NATURA, ποδοπατόντας εἰσέτι καί Εὐρωπαϊκήν νομοθεσίαν πού ἀφορᾶ τό τοπίον. Μία νομοθεσία προστασίας τοῦ τοπίου μελετημένη καί γραμμένη ἀπό ἐπιτροπή σοφῶν. Καί ἐκεῖ πού τήν γαλήνιαν ἀτμόσφαιραν τήν εὐωδιάζαν τά κελαηδίσματα τῶν πουλιῶν, ἡ πνοή τοῦ ἀνέμου, τό θρόϊσμα τῶν φύλων καί ὁ γλυκός ἦχος τῶν τροκανιῶν, τώρα ἀκοῦς ἕναν διαπεραστικόν ἐνοχλητικόν θόρυβον, ἕναν γδοῦπον πού ἀκούγεται μέχρι πέντε χιλιόμετρα μακρυά, καί οἱ ψεῦτες λέγουν ὄτι ἀκούγονται μέχρι 100 μέτρα.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΕΔΩ.

 Οἱ ἀνεμογεννητριάδες μέ τίς ἀνεμογεννήτριες τους μᾶς πωλοῦν ἀέραν κοπανιστόν, καί ἐμεῖς οἱ ἠλίθιοι τόν ἀγοράζομεν, πληρώνοντας τους διά μέσου τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Δ.Ε.Η, ἐκεῖ πού γράφει, Ἀνανεώσιμες Πηγές Ἐνέργειας(Α.Π.Ε). Ἀνεμογεννήτριες, αἰολικά πάρκα, ποιητικές λέξεις, ἐπινοημένες ἀπό κακόβουλους πονηρούς μαμονάδες, διά νά ἐξαπατοῦν. Δηλ. διά νά ἀντιληφθῆτε τήν ἀπάτην, τά ρολόγια εἰς τήν Ἑλλάδα μας ἀνέρχονται εἰς τά 7.500.000 περίπου, τοῦτο τό πολλαπλασιάζομεν ἐπί 3, διότι τόν ἐκαθαριστικόν λογαριασμόν τόν πληρώνομεν τρείς φορές τό χρόνον, ἤτοι τά ρολόγια (γίνονται) 22.500.000. Ἐάν σέ κάθε λογαριασμόν τά λυκόρνια μᾶς κλέβουν ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, αὐτοί κερδίζουν 22.500.000 ἐτησίως. Ὅμως ὑπάρχουν νοικοκυριά πού θά πληρώνουν 40-50-60 ΕΥΡΩ τήν φορά, σκεφθεῖτε πόσα δισεκατομμύρια μᾶς ἔχουν κλέψει ἀπό τότε πού ὑπάρχουν.
 Ἀνεμογεννήτριες ἡ μεγαλυτέρα παγκοσμίως ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν. Καί τοῦτο δέν τό ἰσχυρίζεται ὁ γράφων, ἀλλά ἕνας ἀπό τούς τελευταίους μεγάλους πολιτικούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως, ὁ τέως πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ. Valéry Giscard d'Estaing. Δέν ὑπηρξεν μόνον μεγάλος πολιτικός ἀλλά καί ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος εἶναι καί φιλέλλην. Αὐτός καί τό ἐπιστημονικόν του ἐπιτελεῖον ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον τῆς μεγαλύτερης ἀπάτης ὄλων τῶν ἐποχῶν, Ἡ γαλλική τηλεόρασις καί ὅλαι αἱ ἐφημερίδαι ἠσχολήθησαν μέ τήν «ὀργήν» τοῦ Valéry Giscard d'Estaing ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἐνδεικτικῶς ἀναφέρωμεν: Le Parisien: Le coup de colère de Giscard contre les éoliennes. ὀργή θυμοῦ τοῦ Giscard ἐναντίον τῶν αἰολικῶν παρκων. LE MOND: Vent de colère contre les éoliennes. ἀέρας θυμοῦ ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν. l'ancien chef de l'Etat s'en prend au développement "irresponsable" d'une énergie qui, à ses yeux, est moins renouvelable que "subventionnée. Ὁ πρώην ἀρχηγός τοῦ κράτους ἐπιτίθεται εἰς τήν ἀνεύθυνον ἀνάπτυξιν τῶν ἀνανεώσιμων πηγῶν ἡ ὁποία στά μάτια δέν εἶναι καθόλου ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας, παρά μόνον ἐπιδοτούμενες. Καταγγέλλοντας «ἕνα ἰσχυρό lobby (λόμπι) πού ἔχει ἐπιβάλει ἕνα καθεστώς καταχρηστικῶν οἰκονομικῶν ἐπιδοτήσεων». "un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif"(Siemens,Vestas, Nordex).
 Αὐτό τό ὁποῖον δηλώνει  κ. Valéry Giscard d' Estaing τό ἐπιβεβαιώνει καί σέ ἐργασία του διά τάς ἀνεμογεννητρίας καί τό ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ.


«Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος εγκατάλειψης των ανεμογεννητριών, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Κύθνο. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός σε χρονικό ορίζοντα πέντε ετών, αφού οι γενναίες επιδοτήσεις που έχουν νομοθετηθεί επιτρέπουν την απόσβεση της επένδυσης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα και δημιουργούν το κίνητρο εγκατάλειψής τους, μόλις εμφανισθούν οι πρώτες σοβαρές δαπάνες περιοδικής συντήρησης».
 Νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μερικοί πολιτικοί ἤσαν τακτικοί θαμῶνες εἰς τά γραφεία τῆς Siemens γιά νά πάρουν τά δωράκια τους, καφετιέρες, γραφεία, κ.λ.π. Νά προσθέσωμεν ὅτι, ὅταν ἡ κα Μέρκελ εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν πατρίδαν μας ἐνδιαφέρθηκεν διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀμεμογεννητριῶν, (Siemens). Ἰδού ἡ ἀπόδειξις σέ δημόσιον ἔγγραφον: «Την από 23 Μαρτίου 2018 σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού που συνάφθηκε μεταξύ της εταιρίας με δ.τ. ΤΕΡΝΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Α.Ε. και της εταιρίας «SIEMENS GAMESA RENEWABLEENERGY EOLICAS.. UNIPERSONAL».
 Μία ἀπό τάς Θεοστάλτους ἐταιρείας πού ἀγωνίζονται διά νά σώσουν τόν Πλανήτην Γῆ ἀπό τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου εἶναι καί ἡ ἐταιρεία ΤΕΡΝΑ. Τοῦτο ἡ ἴδια τό διατυμπανίζει διά μέσου τῆς τρισελίδου πληρωμένης καταχωρήσεως της εἰς τήν ἐφημερίδα τό ΒΗΜΑ τῆς 21/10/2018. Εἰς τήν μισήν σελίδα τῆς ἐφημερίδος βλέπομεν ἐργαζομένους τῆς ΤΕΡΝΑ χέρι-χέρι καί μέ (ἀγάπη) νά περικυκλώνουν μίαν ἀνεμογεννήτρια ὡς νά εἶναι ὁ ζωοδότης Ἥλιος. Μεταξύ δέ τῶν ἄλλων αὐτοπροβάλονται γράφοντας: «Οι επενδύσεις του Ομίλου.....στηρίζονται σε τρεις βασικούς πυλωνες: το ήθος, τις εταιρικές αξίες και τις υπεύθυνες πρακτικές», «Προστασία του περιβάλλοντος καί βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος»,κ.τ.λ- κ.τ.λ.
 Ἄλλος ἔνας σωτήρας πού παρουσιάσθηκεν ἐπί Γῆς, διά να σώση τόν πλανήτη Γῆ ἀπό τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου εἶναι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὥς πρός τοῦτο μᾶς ἔχει ἀνακοινώση ὄτι θά φουλάρη τίς μηχανές του ψηφίζοντας νόμους πού θά διευκολύνουν εἰσέτι περισσότερον τούς ἀνεμογεννητριάδες. Ὄνειρο τῆς ζωῆς του εἶναι νά κλείση ὄσον τό δυνατόν ταχύτερα τήν λιγνιτικήν μονάδα τῆς Πτολεμαΐδος πού μολύνει τήν ἀτμόσφαιραν μέ τό CO2 πού παράγει. Ἴσως ὁ ἴδιος νά μήν ἔχει ἐνημερωθεῖ διά τό τί εἶπεν ὁ κ. Valéry Giscard d'Estaing μέ τό ἐπιστημονικόν του ἐπιτελεῖον, οἱ σύμβουλοι ὅμως, πού ὁ ἴδιος ἐπιλέγει εἶναι καί αὐτοί ἠμιμαθεῖς καί ἀγγράμματοι. Διότι ἐάν δέν ἤσαν, θά τοῦ ἔλεγαν:

 Α) ὅτι ὄλος ὁ πλανήτης νά γεμίση μέ ἀνεμογεννήτριες, ὄχι μόνον δέν θά κλείση κανένα ἐργοστάσιον τῆς Δ.Ε.Η, πού χρησιμοποιεῖ ὡς καύσιμον ὑλικόν, ἄνθρακα, πετρέλειον, φυσικόν ἀέριον, τό ὁποῖον εἶναι καί προτιμότερον, ἀλλά θά χρειασθοῦν νά γίνουν περισσότερα, διά τήν μεταφοράν τοῦ ρεύματος. Δέν θά κλείση κανένα ἐργοστάσιον τῆς Δ.Ε.Η, ὡς ἀφείνουν νά ἐννοηθῆ οἱ ἀνεμογεννητρίάδες, διότι κάθε τί, πού διά νά λειτουργήση κάμει χρήσιν τοῦ ἡληκτρικοῦ ρεύματος, ἀπό μίαν ἀπλήν λάμπα πού ἀνάβομεν εἰς τήν οἰκίαν μας, ἕως τήν βαρειά βιομηχανία, ἀπαιτεῖ νά ἔχη μίαν σταθεράν παροχήν τῆς τάσεως ρεύματος. Τήν σταθεράν παροχήν ρεύματος τήν ἐξασφαλίζουν μόνον τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η, καί ὄχι οἱ ἀνεμογεννήτριες, διότι ὀ ἄνεμος εἶναι ἀσταθής, πότε φυσάει ἐδῶ, πότε φυσάει ἐκεῖ, πότε δέν φυσάει καθόλου. Σκεφθεῖτε τό ἀπλούστερον ὅταν διαβάζετε νά τρεμοσβήνη τό φῶς, ἤ μία μεγάλη βιομηχανική μονάδα νά περιμένη πότε θά φυσήξη.


 Β) Οἱ ἀνεμογεννητριάδες καί λοιποί προκειμενου νά μᾶς πείσουν, ἀλλά καί νά μᾶς ἐξαπατήσουν ὅτι οἱ ἀνεμογεννήτριες εἶναι μία καθαρή ἐνέργεια, μᾶς προβάλουν τήν καμινάδα ἀπό τήν Πτολεμαΐδα μέ τόν ἐξερχόμενον καπνόν ἀπό αὐτήν, ὥστε νά νομίσωμεν ὄτι ὅλο αὐτό πού βλέπομεν νά βγαίνη ἀπό τήν καμίναδα εἶναι CO2. Ἄρα πρέπει νά κλείσωμεν τήν κακούργα Δ.Ε.Η, πού μολύνει τήν ἀτμόσφαιρα καί εἶναι ὑπεύθυνη διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου. Ἐμεῖς ἀπλῶς νά τονίσωμεν ὅτι CO2 εἶναι ἀέριον ἄχρουν, ἄοσμον, ἄγευστον καί διαλυτόν εἰς τό ὕδωρ. Ἐπομένως αὐτό τό σύνεφον πού βλέπομεν νά βγαίνη ἀπό τήν καμίναδα δέν εἶναι CO2, ἴσως νά εἶναι καί ὑδρατμοί σάν καί αὐτοί πού βγαίνουν ἀπό τήν κατσαρόλα ὅταν μεγειρεύομεν τήν φασολάδα μας. Περιέχει ὅμως CO2 καί ἄλλας ρυπογόνους οὐσίας. Δ’αὐτό εἶναι προτιμότερον τό φυσικόν ἀέριον ἀπό τόν λιγνίτην. Νά σημειώσωμεν ὅτι ὁ ἄνθρωπος κάμει χρήσιν τοῦ CO2 διά τάς πολλαπλάς, εὐεργετικάς του ἰδιότητας. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ἡ ἀπολαυστική, ὅταν τό ἀπολαμβάνομεν πίνοντας τό ἀναψυκτικόν μας.

 Γ) Βεβαίως οἰ ἀνεμογεννητριάδες εἶναι καί κουτοπόνηροι, διότι εἰς τήν περιβαλλοντικήν τους μελέτην πού κάνουν, δέν μᾶς ἀναφέρουν πόσοι τόνοι CO2 θά παραχθοῦν διά τήν κατασκευήν καί ἐγκατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας βάρους 200-250-300 τόνων.

 Δ) Ἐπίσης οἱ σύμβουλοι τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη θά μποροῦσαν νά τόν συμβουλεύσουν λέγοντας του, ἀντί νά στήσωμεν τά κέρατα τοῦ διαβόλου προτιμότερον εἶναι νά ἀγοράσωμεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπτερα διά νά προστατεύσωμεν τά δάση μας ἀπό τάς πυρκαγιάς. Αὐτό δέ, νά τό εἰσηγηθῆ καί εἰς τούς ἄλλους Εὐρωπαίους. Ἡ χρησιμότητα, ἡ λειτουργικότητα καί ἡ προσφορά τοῦ δάσους εἰς τόν ἄνθρωπον εἶναι τεραστία καί πολλαπλή. Ἐάν ὑπάρχει διαθέσιμος στόλος πυροσβεστικῶν ἀεροπλάνων καί ἐλικοπτέρων εἶναι δυνατόν νά σβησθῆ μία φωτιά ἐν τῇ γεννέσῃ της. Δέν θά συνέβαινεν αὐτό τό ἀποτρόπαιον καί ἀπερίγραπτον γεγονός εἰς τό μάτι, ἀλλά καί εἰς τήν Μάνδρα. Δηλ. ἔχομεν ἕνα κράτος δολοφόνον. Ἐάν οἱ σύμβουλοι του, δέν ἤσαν ἠμιμαθεῖς καί ἀγράμματοι, θά τοῦ ἔλεγον ὅτι ἕνα δένδρο ἀπορροφᾶ περισσότερον ἀπό 20 κιλά CO2 ἐτησίως, καί ἔνα στρέμμα δάσους ἀπορροφᾶ περισσότερα ἀπό 400 κιλά CO2, ἀπελευθερώνει δέ τό ζωτικόν ὀξυγόνον, σύν τάς ἄλλας πολλαπλάς εὐεργεσίας του. Εἶναι ἕνας τόπος ψυχαγίας, θά τό θαυμάσης, θά τό περπατήσης, θά τρέξης, θά διασκεδάσης, θά χαρῆς, θά φᾶς, θά πιῆς, θά γλεντήσης. Ὅταν καεῖ ὅλα αὐτά μεταβάλονται καί γίνονται στάχτη καί κάρβουνο, μία θλῖψης καί ἕνας πόνος ψυχῆς σέ κυριεύει. Καί αὐτή ἡ ἀποκρουστική ἀντίθεσις γίνεται, πρός χάριν τῶν ἀνεμογεννητριάδων. Διότι ἀντί νά ἀγοράσωμεν πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπτερα, καρφώνομεν ἐπἰ Γῆς τά κέρατα.

 Ε) Ἐάν οἱ σύμβουλοι τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη δέν ἤσαν καί αὐτοί ἠμιμαθεῖς καί ἀγράμματοι, θά τοῦ ἔλεγον ὅτι: «ἀσφάλεια ἐστί τό προνοεῖν καί προλαμβάνειν. Τό δέ προνοεῖν καί προλαμβάνειν κρεῖτον ἐστί τοῦ θεραπεύειν». ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ . Ἀπό δέ τοῦ βήματος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί τοῦ Ο.Η.Ε πού ὀμίλησεν νά ἔλεγεν εἰς τούς (ἰθύνοντας) παρευρισκομένους νά προλαμβάνωμεν νά σβήνωμεν τάς πυρκαγιάς ἀγοράζοντας πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπτερα, ὥστε νά μήν γινόμεθα θιασιῶται βλέποντας τά δάση εἰς τήν Ἑλλάδα, τήν Ἰταλίαν, τήν Γαλλίαν, τἠν Πορτογαλίαν, τήν Ἰσπανίαν, τήν Ρωσίαν, τήν Ἀμερικήν, τήν Αὐστραλίαν, τήν Σουηδίαν, τόν Ἀμαζόνιον κ.τ.λ νά καίγονται ὄχι μόνον γιά ὧρες, ἀλλά γιά ἡμέρες, ἐβδομάδες, μῆνες, μέ ἀποτέλεσμα

α) νά ἀπελευθερώνονται εἰς τήν ἀτμόσφαιραν τρισεκατομμύρια, τρισεκατομμυρίων τόνοι CO2 καί ἄλλων ρυπογόνων οὐσιῶν,

β) καίγονται ἑκατομμύρια στρεμάτων δάσους στερούμενος ὁ Πλανήτης Γῆ τήν παρουσίαν δισεκατομμυρίων δένρων πού θά ἀποδομούσαν τό CO2

γ) τήν παραγωγήν ὁξυγόνου ἀπό τά καμένα δάση, δ)καταναλώνοντας ἡ ἴδια ἡ πυρκαγιά τεραστίας ποσότητας ὀξυγόνου διά τήν συντήρησιν της.

Σύν τάς ἄλλας ἀρνητικάς ἐπιπτώσεις. Νά τούς πεῖ, νά σταματήση ἡ ὑλοτομία καί κυρίως εἰς τόν Ἀμαζόνιον, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μεγαλύτερος πνεύμονας ὀξυγόνου εἰς τόν πλανήτη. Διαβάζομεν εἰς τήν ἐφημερίδα <ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ> τήν 08/09/2019 διά τόν Ἀμαζόνιον: «Η αποψίλωση των δασών αυξήθηκε δραματικά τους τελευταίους τέσσερις μήνες: 738,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάιο, 936,3 km2 τον Ιούνιο, 2.255,4 km2 τον Ιούλιο και πλέον 1.700,8 km2 τον Αύγουστο».

Στ) Ἐπίσης νά τοῦ ποῦν, ὅτι πολλά νοικοκυριά εὐρίσκονται εἰς τό σκοτάδι, διότι τό κόστος παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος ἀπό τάς ἀνεμογεννητρίας εἶναι ὑπερδιπλάσιον τῶν ἐργοστασίων πού χρησιμοποιοῦν τά ὀρυκτά καύσιμα. Δηλ. ὀ λογαριασμός πού πληρώνομεν εἰς τήν Δ.Ε.Η θά ἤταν ὀ μισός, ἐάν δέ ἤσαν οἱ ἀνεμογεννητριάδες.

Ζ) Ἀεροπλάνα καί πλοία μολύνουν τήν ἀτμόσφαιρα μέ τεραστίας ποσότητας CO2. Τά ἐμπορικά ἀεροπλάνα παράγουν 600 ἑκατομμύρια τόνους CO2. ἐτησίως. Μία ἡμέρα πτήσεων τοῦ ἀεροδρομίου Fiumicino τῆς Ἰταλίας, ἰσοδυναμεῖ μέ τήν κυκλοφορίαν 350.000 αὐτοκινήτων καί μάλιστα μή καταλυτικῶν. Κάθε ἡμέρα τό ἀνθρώπινον σῶμα παράγει ἐν ἠρεμία 288-360 λίτρα CO2 καί τό τριπλάσιον σέ ἔντονον δραστηριότητα. Ἐπίσης ἕνας δρομεύς διανύοντας ἕνα χιλιόμετρο ἀπελευθερώνει 25 γραμμάρια CO2. Μέ τήν ἐκπνοήν μας ἀπελευθερώνομεν ἕνα κιλό τό 24ὥρον. Καί κάτι τό περίεργον! ἐσεῖς τώρα πού θά στείλετε ἕνα mail θά παράξετε 19 γραμμάρια CO2.. Κάθε δευτερόλεπτο εἰς τό Google γίνονται 47.000 ἀναζητήσεις μέ παραγωγήν 500 κιλῶν CO2. Τό 24ὥρον οἱ ἀναζητήσεις ὑπερβαίνουν τά 3,5 δισεκατομμύρια, σκεφθεῖτε πόσον CO2 ἀπελευθερώνομεν εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Καί διά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀρθρογράφος γράφει: «Emissioni di CO2: per salvare il pianeta staccate la connessione a Internet». Δηλ. Ἐκπομπαί CO2: διά νά σώσετε τόν Πλανήτην ἀπομακρυνθῆτε μέ τήν σύνδεσιν σας ἀπό τό Internet.

Η) Τό CO2 ἐνοχοποιεῖται διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν. Ἠ ἴδια ἡ Γῆ μέ τάς φυσικοχημικάς της ἀντιδράσεις παράγει τεραστίας ποσότητας CO2, ἤ ἴδια τό παράγει καί ἡ ἴδια τό ἀπορροφᾶ. Ἡ συνολική μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2 τῆς Γῆς εἶναι περίπου 3×1012 δηλ. τρία τρισεκατομμύρα τόνοι ἐτησίως. Ἡ δέ συγκέντρωσις του κυμαίνεται ἐποχικά ἀλλά καί σέ περιφερειακήν βάσιν. Ἡ διακύμανσις αὐτή ὀφείλεται κατά κύριο λόγο εἰς τήν ἐποχικήν ἀναπτυξιν τῶν φυτῶν εἰς τό Βόρειον ἡμισφαίριον. Οἱ συγκεντρώσεις μειώνονται εἰς τό Βορρᾶ ἐπειδή τό καταναλώνουν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀνοίξεως καί τοῦ Καλοκαιριοῦ καί αὐξάνεται κατά τόν χειμώνα καί φθινόπωρον ὅταν τά φυτά πεθαίνουν καί ἀποσυντίθενται. Εἰς τάς ἀστικάς περιοχάς αἱ συγκεντρώσεις εἶναι μεγαλύτεραι. Ἄλλαι πηγαί εἶναι CO2 αὐτή τῶν ἡφαιστείων, ἐπίσης ἀπό τάς θερμάς πηγάς. Παράγεται ἀπό τήν ἀποσύνθεσιν τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν, ἀπό τήν ἀναπνοήν ὅλων τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων κ.λ.π. Αἱ ἐκπομπαί CO2 ἀπό τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀνέρχονται ἐτησίως σέ 26×109 τόνους δηλ εἰκοσιέξι δισεκατομμύρια τόνους. Σχεδόν τό σύνολον τοῦ CO2 ἀπορροφᾶται ἀπό τήν θάλασσαν, ἀπό τά δένδρα καί τά φυτά, διά τήν φωτοσύνθεσιν καί παραγωγήν τοῦ ὀξυγόνου. Ἡ Ἑλλάς ὡς παραγωγός CO2, εἰς τήν παγκόσμιον κλίμακα καταλαμβάνει τήν 39 θέσιν, μέ ποσοστόν συμμετοχῆς 0,4% καί παραγωγήν 96.695 τόνων CO2 ἐτησίως.

Θ) Δέν εἶναι κακόν νά ἀνοιχθοῦν οἱ τραπεζικοί λογαριασμοί τῶν δημάρχων πού συμφώνησαν καί συνυπόγραψαν τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ὅταν ἤσαν ἀντιπολίτευσις, ἤσαν λάβροι καί πολέμιοι τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Συμπέρασμα:
μέ τά ἀνωτέρω συμπεραίνεται ὅτι ἡ συμμετοχή τῶν λιγνιτιῶν μονάδων διά τήν παραγωγήν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος εἶναι ἀνύπαρκτος. Παρά ταῦτα ἐπειδή καί αὐτές παράγουν CO2 θά ποῦμεν εἰς τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, α)διά νά σώσης τόν Πλανήτην: φύτεψε καί ἐσύ ἕνα δένδρον, μπορεῖς; β) ἐπειδή ἀπό τήν κατασκευήν ἕως τήν ἐγκατάστασιν ἀλλά καί ἀπομάκρυνσιν μιάς ἀνεμογεννήτριας παράγονται ἑκατοντάδες τόνοι CO2, πού μολύνουν τήν ἀτμόσφαιρα, σταμάτησε τήν παραγωγήν τους. γ) νά ἀγοράσης πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπτερα διά τήν πυρόσβεσιν. δ) νά αὐστηροποιηθοῦν αἱ ποιναί εἰς τούς ἐμπρηστάς.

Βεβαίως διά τήν καταστροφήν τοῦ τοπίου ἀπό τάς ἀνεμογεννητρίας συμβάλλουν καί οἱ λεγόμενοι δημόσιοι λειτουργοί, πού ὅμως ἐν τοῖς πράγμασι μετατρέπονται εἰς δημοσίους κακοποιούς, διότι μέ τήν τελικήν ὑπογραφήν αὐτῶν κακοποιοῦν τό τοπίον καί τό περιβάλλον. Ὅπως εἶναι αὐτή τοῦ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, κου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΙΤΟΡΑ, ὁ ὁποῖος τήν 27/03/2018 καί μέ Αρ.Πρωτ. 226/22685 ἀπεφάσισεν νά τοποθετήση τάς ἀνεμογεννητρίας ἐπάνω ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, παρά τήν ἀντίθετον βούλησιν ὅλων τῶν φορέων καί πολιτῶν. Διά νά βάλλη δέ τήν ὑπογραφήν του ἦτο γνώστης XLIII, δηλ. 43 διατάξεων τῶν νόμων, τάδε, τάδε, κ.λ.π καί ἄλλων 24 διατάξεων. Ἐν τῳ συνόλῳ εἶναι πέντε σελίδες, ἀναφερόμεναι μόνον ὡς ἐπικεφαλίδες. Ὅπως καί τοῦ δασάρχη Χαλκίδος Θαλασσινοῦ Γεωργίου.

Καί ἐνῶ ἄπαντες γνωρίζουν, δηλ. πρωθυπουργοί, ὑπουργοί, βουλευτές, δημόσιοι λειτουργοί, τήν πολύνομον καί πολυδαίδαλον νομοθεσίαν διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμοηεννητριῶν, φαίνεται ὅτι δέν γνωρίζουν ἤ ὅτι σκοπίμως ἀγνοοῦν τόν σημαντικότερον νόμον πού ἔχει ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν καί ἀφορᾶ τό τοπίον, N 3827/2010 -ΦΕΚ Α΄30/25.2.2010- «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». Ὑπάρχει εἰς τό διαδύκτιον. Ὡς Νόμος προερχόμενος ἀπό τήν Εὐρωπαΐκήν Ἕνωσιν εἶναι ὐπερκείμενος τῆς Ἑλληνικῆς Νομοθεσίας.

 Τί εἶναι τοπίον, τοῦτο περιγράφεται μέ ὀρθολογισμόν καί γλαφυρότητα εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν διά τό τοπίον. Ἡ δέ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον εἶναι γραμμένη ἀπό ἐπιτροπή σοφῶν, εἶναι καθαρῶς μία ἀνθρωποκεντρική σύμβασις πού ἀποπνέει σεβασμόν καί ἐκτίμησιν εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί μέ ἐπίγνωσιν ὅτι τό τοπίον καί περιβάλλον παίζουν πρωτεύοντα ρόλον εἰς τήν ψυχικήν εὐεξίαν, ἠρεμίαν καί γαλήνην, δ΄ αὐτό καί τό προστατεύουν μέ αὐτήν τήν νομοθεσίαν. Μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει:
«Έχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες·
 Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο -κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα», κ.τ.λ.

λοι οἱ Ἕλληνες πολῖται ἔχουν ἔνομον συμφέρον καί ἰδίως ἐκείνοι εἰς τούς ὁποίους οἱ ἀνεμογεννητριάδες ἐγκατέστησαν μπροστά εἰς τά ματιά τους, μπροστά εἰς τά σπιτια των, τάς ἀνεμογεννητρίας των, καταστρέφοντας καί κακοποιόντας τό φυσικόν τους περιβάλλον καί τοπίον τους πού ζοῦν καί ἐργάζονται, προκαλόντας ὀπτικήν καί ἀκουστικήν ρύπανσιν, δηλ. δύνανται νά ποῦν, μέ τάς ἀνεμογεννητρίας σας, μᾶς διαταράσετε τήν συναισθηματικήν μας σφαίρα, προκαλόντας δυσθυμίαν καί διαταραχήν εἰς τήν ψυχικήν ἠρεμίαν καί γαλήνην, τήν ψυχικήν ὑγείαν καί εὐεξίαν, διαταράσετε τήν ποιότηταν τῆς ζωῆς μας. Ἡ ψυχική ὑγεία καί εὐεξία εἶναι ἀγαθά προστατευόμενα ἀπό τό Σύνταγμα καί τούς Νόμους τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας ἀλλά καί ἀπό τό «Εὐρωπαϊκόν Σύμφωνον διά τήν Ψυχικήν Ὑγείαν καί Εὐεξίαν», ἀπό τήν διάσκεψιν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου πού ἐγένετο εἰς τάς Βρυξέλλας τήν 13/06/2008. Ὡς ἐκ τούτου δύνασθε νά προσφύγετε εἰς τήν δικαιοσύνην καί νά ἀπαιτήσετε μέ ἀγωγήν ἀπό τάς ἑταιρείας:

α) τουλάχιστον 100.000 ΕΥΡΩ ἕκαστος, διά τήν διατάραξιν αὐτῶν τῶν ἀγαθῶν.

β)τήν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν.

Αὐτό τό καθῆκον δύνανται νά τό ἀναλάβουν οἱ πολιτιστικοί-περιβαλλοντικοί σύλλογοι συλλέγοντας ὑπογραφάς.


ΛΕΞΕΙΣΙΜ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, Μπαραμπουτης, ορος Κοτυλαιον, ορος Κοτυλαιο, Ταμυναι, Ταμυνες, Ταμυνα, Καλλιας ο Χαλκιδευς, Χαλκιδα, Δημοσθενης, 1455, Αμαρυνθος, Ανω Βαθεια, ανεμογεννητριες
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ