Ελληνικά γονίδια έχει το 37% των Σικελών! Υπάρχει κοινή γενετική κληρονομιά μεταξύ Σικελών και Ελλήνων! Κάτι παρόμοιο παρατηρείται και σε άλλα μεγάλα νησιά της Μεσογείου!


Ελληνικά γονίδια
έχει το 37% των Σικελών!

Υπάρχει κοινή γενετική κληρονομιά
μεταξύ Σικελών και Ελλήνων!

Κάτι παρόμοιο παρατηρείται
και σε άλλα μεγάλα νησιά της Μεσογείου!


Γεωγραφικός χάρτης που απεικονίζει τις κύριες αποικίες
από Έλληνες (πράσινο) και Φοίνικες (πορτοκαλι) στην Μεσόγειο
(τον 7ο - 6ο αιώνα π.Χ.). 

(a) Geographical map showing the main colonies by Greeks (triangles) and Phoenicians (circles) in the Mediterranean (seventh to sixth centuries ). (b) Frequency distribution of the most representative haplotype 13-13-30-24-10-11-13 associated to the E3b1a2-V13 chromosomes in Sicily, in other populations taken from literature15, 23, 29, 30 and in samples from YHRD. The allelic combinations refer to the following order of loci: DYS19-DYS389I-DYS389II-DYS390-DYS391-DYS392-DYS393. (c) Frequency distribution of the haplotype 13-14-30-24-9-11-13 associated to the E3b1b-M81 chromosomes in Sicily (data from this study), in other populations taken from literature29 and in samples from YHRD.

Η παρουσία ή η απουσία γενετικής ετερογένειας στην Σικελία έχει συζητηθεί εδώ και πολύ καιρό.

Μέσα από την ανάλυση της διακύμανσης των γραμμών των χρωμοσωμάτων Υ, χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό των απλο-ομάδων και των βραχέων διαδοχικών επαναλήψεων από διάφορες περιοχές της Σικελίας, έρευνα αποδεικνύει ότι στο νησί σημειώθηκαν ίχνη γενετικών ροών, λόγω του αρχαίου ελληνικού αποικισμού και των βορειοαφρικανικών συνεισφορών, που εξακολουθούν να είναι ορατά, βάσει της κατανομής ορισμένων γραμμών.

Η γενετική συμβολή των ελληνικών χρωμοσωμάτων στην δεξαμενή γονιδίων της Σικελίας εκτιμάται ότι είναι περίπου 37%.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΙΚΕΛΙΑ, ΕΔΩ.

The geographical map of the nine Sicilian samples is shown. Their latitude (N), longitude (E) and sample size are: (1) Trapani (TP) 38°07′, 12°07′, 33; (2) Mazara del Vallo (MZ) 37°65′, 12°58′, 18; (3) Santa Ninfa (SN) 37°77′, 12°88′, 31; (4) Alcamo (AL) 37°97′, 12°97′, 24; (5) Caccamo (CA) 37°93′, 13°07′, 16; (6) Sciacca (SC) 37°05′, 13°07′, 28; (7) Piazza Armerina (PZ) 37°38′, 14°37′, 28; (8) Troina (TR) 37°78′, 14°60′, 30; (9) Ragusa (RG) 36°93′, 14°75′, 28. The histogram plots the frequencies of the main haplogroups in the eastern and the western sides of the island.

Η συνεισφορά των πληθυσμών της Βορείου Αφρικής εκτιμάται ότι είναι περίπου 6%.

Ειδικότερα, η παρουσία ενός απλοτύπου, που προέρχεται από την νότια Βαλκανική Χερσόνησο και τα παράγωγά του, που συνδέονται με το E3b1a2-V13, υποστηρίζουν μια κοινή γενετική κληρονομιά μεταξύ των Σικελών και των Ελλήνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το DNA, ΕΔΩ.

Η εκτίμηση του χρόνου, μέχρι τους πιο πρόσφατους κοινούς προγόνους είναι περίπου 2.380 χρόνια πριν από σήμερα, η οποία συμφωνεί, σε γενικές γραμμές, με τα αρχαιολογικά ίχνη της ελληνικής κλασσικής εποχής.

Το ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Σικελίας φαίνεται ότι είναι σημαντικά διαφορετικό από την ανάλυση chi(2), αν και η έκταση μιας τέτοιας διαφοροποίησης δεν είναι πολύ μεγάλη, σύμφωνα με μια ανάλυση της μοριακής διακύμανσης.
Η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών απλοομάδων-haplogroups στο νησί, κάνει την ποικιλία των γονιδίων της Σικελίας να φθάσει περίπου το 0,9.
Η γενική ετερογενής σύνθεση των απλοομάδων στα δεδομένα της Σικελίας είναι παρόμοια με τα πρότυπα που παρατηρούνται σε άλλα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, αντικατοπτρίζοντας τις πολύπλοκες ιστορίες των οικισμών στην Σικελία.

ΠΗΓΗ: Di Gaetano C1, Cerutti N, Crobu F, Robino C, Inturri S, Gino S, Guarrera S, Underhill PA, King RJ, Romano V, Cali F, Gasparini M, Matullo G, Salerno A, Torre C, Piazza A. «Differential Greek and northern African migrations to Sicily are supported by geneticevidence from the Y chromosome», Eur. J. Hum Genet. 2009 Jan; 17(1):91-9. doi: 10.1038/ejhg.2008.120, 6.8.2008. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 7.8.2008.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΔΩ.


Abstract

The presence or absence of genetic heterogeneity in Sicily has long been debated. Through the analysis of the variation of Y-chromosome lineages, using the combination of haplogroups and short tandem repeats from several areas of Sicily, we show that traces of genetic flows occurred in the island, due to ancient Greek colonization and to northern African contributions, are still visible on the basis of the distribution of some lineages.
The genetic contribution of Greek chromosomes to the Sicilian gene pool is estimated to be about 37% whereas the contribution of North African populations is estimated to be around 6%. In particular, the presence of a modal haplotype coming from the southern Balkan Peninsula and of its one-step derivates associated to E3b1a2-V13, supports a common genetic heritage between Sicilians and Greeks.
The estimate of Time to Most Recent Common Ancestor is about 2380 years before present, which broadly agrees with the archaeological traces of the Greek classic era. The Eastern and Western part of Sicily appear to be significantly different by the chi(2)-analysis, although the extent of such differentiation is not very high according to an analysis of molecular variance. The presence of a high number of different haplogroups in the island makes its gene diversity to reach about 0.9. The general heterogeneous composition of haplogroups in our Sicilian data is similar to the patterns observed in other major islands of the Mediterranean, reflecting the complex histories of settlements in Sicily.

ΛΕΞΕΙΣΕλληνικα γονιδια, Σικελοι, γενετικη κληρονομια, Σικελος, Ελληνας, Μεσογειος, γενετικη ετερογενεια, Σικελια, χρωμοσωμα Υ, απλοομαδα, ελληνικα χρωμοσωματα, γονιδιο, Αφρικη, απλοτυπος, Βαλκανια, προγονος, απλοομαδες, γονιδια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ