Αδριανούπολη: Να καθορισθεί ουδετέρα ζώνη στην οποία να καταφύγουν οι ξένοι προς ασφάλειαν…


Αδριανούπολη:
Να καθορισθεί ουδετέρα ζώνη
στην οποία να καταφύγουν
οι ξένοι
προς ασφάλειαν…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


Η Μαυροβουνιωτική Κυβέρνησις απεφάσισε λόγω των εκτάκτων περιστάσεων να ιδρύση πρεσβείαν εν Λονδίνω.
—Οι πρόξενοι της Αδριανουπόλεως εζήτησαν όπως καθορισθή ουδετέρα ζώνη εις την οποίαν να καταφύγουν οι ξένοι προς ασφάλειαν.
—Ο Εμβέρ βέης εζήτησε να αποσταλή εις την παλαιάν θέσιν του ως στρατιωτικός ακόλουθος της εν Βερολίνω Τουρκικής Πρεσβείας.
—Οι αξιωματικοί της Αδριανουπόλεως εδήλωσαν ότι μετά τον πόλεμον θα μεταβώσι εις Κωνσταντινούπολιν όπως εκδικήσουν τον φόνον του Ναζήμ πασά.
—Το «Χαμηδιέ» επανακάμπτει εκ της Ερυθράς εις Σουέζ όπως παραλάβη επαρκείς γιαάνθρακας δια ταξείδιον μέχρι Τζέδδας ένθα θα καταφύγη.
—Την προσεχή άνοιξιν ο Βασιλεύς της Αγγλίας Γεώργιος και ο Τσάρος της Ρωσίας θα συναντηθούν εις Κοπεγχάγην.
—Η Βουλγαρία θα κάμη σπουδαίας εδαφικάς παραχωρήσεις προς την Σερβίαν εις αντάλλαγμα της βοηθείας της.
—Κατά τηλεγράφημα εκ Ρώμης αι Δυνάμεις επέτρεψαν εις την Βουλγαρίαν όπως εισέλθη εις την Κωνσταντινούπολιν και επιβάλη τους όρους της ειρήνης.
—Η Βουλγαρία θα προβάλη νέας εδαφικάς και οικονομικάς αξιώσεις κατά την υπογραφήν της ειρήνης.
—Ο λιμήν της Βάρνης εκλείσθη εις τον εμπόριον.
—Ο Σεϊχουλισλάμης εκάλεσε δι’ εγκυκλίου του διατάσσων τας κατά τόπους θρησκευτικάς αρχάς όπως στρατολογήσωσι εθελοντάς χάριν της εθνικής αμύνης.
—Αι εφημερίδες Κωνσταντινουπόλεως βεβαιούσιν ότι οι Τούρκοι κατώρθωσαν να αποβιβάσουν στρατόν εις Ραιδεστόν.
—Οι Βούλγαροι εγκατέλειπαν την Ρεδαιστόν αφού κατέστρεψαν τα στρατιωτικά Τουρκικά κτίρια.
—Δι’ αυτοκρατορικού ιραδέ επετράπη η είσοδος εις τα στενά των Δαρδανελλίων των Ιταλικών πολεμικών «Σαν Μάρκο» και «Πίζας».
—Οι Βούλγαροι εκανονιοβόλησαν το τζαμίον Σελήμ εν Ανδριανουπόλει νομίζοντες ότι εκεί ευρίσκετο ασύρματος τηλέγραφος.
—Η Πύλη θα εκδώση εσωτερικόν δάνειον εκ πέντε ήμισυ εκατομμυρίων λιρών Τουρκικών.
—Η εφημερίς «Ράϊχποστ» δημοσιεύει τηλεγράφημα εκ Σόφιας κατά το οποίον εξωμαλύνθησαν αι περί Θεσσαλονίκης δυσχέρειαι μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας.
—Εκ Σαμψούντος απεβιβάσθησαν εις την παραλίαν Νικομηδείας 30.000 στρατού.
—Η Προσωρινή Αλβανική Κυβέρνησις εγκαθίσταται εις το υπό των Σέρβων εκκενωθέν Δυρράχιον.
—Ο αριθμός των φονευθέντων Τούρκων κατά την μάχην Καλλιπόλεως είνε πολύ ανώτερος των 5 χιλιάδων.
—Κατά τον παρισινόν «Χρόνον» η Τουρκία θα έλθη εις απ’ ευθείας διαπραγματεύσεις μετά των συμμάχων κρατών.
—Ο Φρούραρχος Σκόδρας εφονεύθη. Ο νεός Φρούραρχος αυτής διαπραγματεύεται την παράδοσιν της πόλεως.
—Ένεκα της πληθώρας των Τούρκων τραυματιών εν Ιωαννίνοις και της ελλείψεως βάμβακος αφήνονται ούτοι εις την τύχην των.
—Η «Πολιτική Ανταπόκρισις» Βιέννης πληροφορείται εκ Κων/λεως ότι επίκειται μετασχηματισμός του Τουρκικού υπουργείου.
— Η «Ματέν» βεβαιοί ότι η Αδριανούπολις δεν έχει ζωοτροφίας δια περισσοτέρας των επτά ημερών.TO ΧΑΜΗΔΙΕ ΕΙΣ ΣΟΥΕΖ
Το Χαμιδιέ κατέπλευσεν εκ νέου εις Σουέζ όπου εζήτησεν και πάλιν να προμηθευθή αναγκαιούντας γαιάνθρακας δια τον πλησιέστερον λιμένα.

ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΗ ΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
Καθ’ ά λέγεται εκ Σουέζ θα εισέλθη πάλιν εις την Μεσόγειον δια νέα πειρατικά άθλα.

ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΙΣ ΤΣΑΤΑΛΤΖΑΝ
Εις την Τσατάλτζαν οι Τούρκοι υποστηριζόμενοι και υπό του στόλου των επετέθησαν πεισματωδώς κατά του Βουλγαρικού στρατού ο οποίος απέκρουσεν αυτούς ερρωμένως.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Εις την Αδριανούπολιν ο βομβαρδισμός των φρουρίων υπό των Βουλγάρων επιτείνεται εξ όλων των σημείων της πολιορκίας.

ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΥΨΩΜΑΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Εις την Καλλίπολιν οι Βούλγαροι υποστηριζόμενοι και υπό του Ελληνικού στόλου κατέλαβον εξ εφόδου πολλά επίκαιρα υψώματα της χερσονήσου προελαύνοντες κατά των Ευρωπαϊκών φρουρίων των στενών των Δαρδανελλίων.

ΠΗΓΗ: εφημ. ΝΕΑ ΧΙΟΣ, 28.1.1913. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 28.1.2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για το 1913, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣπροξενος, Αδριανουπολις, ουδετερα ζωνη, Μαυροβουνιο, Λονδονο, Αδριανουπολη, ουδετερη ζωνη, Εμβερ βεης, Βερολινο, Κωνσταντινουπολις, Ναζημ πασας, Ναζιμ, Χαμηδιε, Χαμιντιε, Ερυθρα Θαλασσα, Σουεζ, γιαανθρακας, Τζεδδα, τζεντα, Βασιλευς της Αγγλιας Γεωργιος, Τσαρος της Ρωσιας, Κοπεγχαγη, Βουλγαρια, Σερβια, Δυναμεις, Κωνσταντινουπολη, ειρηνη, Βαρνα, Σειχουλισλαμης, στρατολογηση, Τουρκοι, Ραιδεστος, ιραδε, Δαρδανελλια, Ιταλια, Σαν Μαρκο, Πιζα, κανονιοβολισμος, τζαμι Σελημ, σελιμ, ασυρματος τηλεγραφος, Υψηλη Πυλη, δανειο, Ραιχποστ, Σοφια, Θεσσαλονικη, Ελλαδα, Βουλγαρια, Σαμψουντα, Σαμψους, Ποντος, Νικομηδεια, Αλβανια, Σερβοι, Δυρραχιο, Μαχη Καλλιπολεως, Καλλιπολις, Καλλιπολη, παρισι, συμμαχοι, Φρουραρχος, Σκοδρα, παραδοση, τραυματιας, Ιωαννινα, βαμβακι, Βιεννη, Ματεν, ζωοτροφη, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, πειρατεια, ΤΣΑΤΑΛΤΖΑ, ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ AΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, βομβαρδισμος Αδριανουπολης, πολιορκια, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Καλλιπολης, Ελληνικος στολος, 1913
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ