Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ (των νυν ΣΚΟΠΙΩΝ) ξεκίνησε το 1875! Οι ρωσικές προσπάθειες για την δημιουργία Μεγάλης Βουλγαρίας, η φρικτή απόγνωση, η τρομοκρατία και η βαρειά φορολογία των Ελλήνων της Παιονίας προς εκβουλγάριση της Μακεδονίας! Αρχηγός ο Παντελής Γουγούσης! του Θ. Ι. Σπανίδη


Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ
(των νυν ΣΚΟΠΙΩΝ)
ξεκίνησε το 1875!

Οι ρωσικές προσπάθειες
για την δημιουργία Μεγάλης Βουλγαρίας,
η φρικτή απόγνωση, η τρομοκρατία
και η βαρειά φορολογία
των Ελλήνων της Παιονίας
προς εκβουλγάριση της Μακεδονίας!

Αρχηγός ο Παντελής Γουγούσης!

Του δημοσιογράφου Θ. Ι. Σπανίδη

Κατ’ αφήγησιν ενός 85ετούς Μακεδονομάχου, του Νικολάου Αγγειοπλάστου, διαμένοντος εις την Θεσσαλονίκην, ένας εκ των πρώτων Μακεδονομάχων των δρασάντων ηρωικώς εις την περιοχήν Στρωμνίτσης ήτο και ο Παντελής Γουγούσης.
Ούτος, όταν οι Στρωμνιτσιώται το έτος 1875 είχον περιέλθει εις την πλέον φρικτήν απόγνωσιν, καθ’ όσον αι επί ολόκληρον πενταετίαν ρωσσικαί προσπάθειαι δια την δημιουργίαν Μεγάλης Βουλγαρίας, επετύγχανον πασιφανώς την εξόντωσιν του Ελληνισμού της Μακεδονίας, ως νέος Ρήγας Φερραίος για την Στρώμνιτσαν εκήρυξε το ευαγγέλιον της αντιστάσεως εναντίον της κακούργου πανσλαυϊστικής οργανώσεως.

Το ελληνικό σχολείο της Στρωμνίτσης.
Οι Έλληνες μαθητές εικονίζονται παίζοντας τα παραδοσιακά χάλκινα της Μακεδονίας μας.
ΠΗΓΗ: Ίωνος Δραγούμη "Τετράδια του Ίλιντεν",
σελ 192, εκδ. Πετσίβα, 2000.

Δια πατριωτικών λόγων του προς τους συμπατριώτας του και πολυπληθείς φίλους του Στρωμνιτσιώτας ηλέκτρισε το εθνικόν μένος αυτών κατά τοσούτον, ώστε το Πάσχα του έτους 1875 συνελθόντες εις την οικίαν του Δ. Παπαδιονυσίου, οι: Νικόλαος Ε. Οικονομίδης, Κωστάκης Γραικού, Κων. Δημ. Μίσσιου, Γρηγ. Παπαδιονυσίου, Ι. Παπαδιονυσίου, Δημ. Αγγειοπλάστης, Γεώργ. Κόλλιου, Γεώργ. Μούλκας, Κων. Αμπράσης, Κων. Κωνσταντινίδης και Παντελής Γουγούσης, αντιπροσωπεύοντες δε οι ανωτέρω και τους παρακάτω ειλικρινείς και ενθέρμους πατριώτας, Δημ. Καλινίκην, Παντελήν Πάκον, Εμμ. Πώνην, Κων. Κολιούσκαν, Γ. Κολιούσκαν, Γρηγ. Ταμανίμην, Κύρον Τοπούζην, Γρηγ. Τράινον, Πρωτοπαππάν (παπά Νικόλαν), Γρηγ. Δανιήλ, Ιω. Ιόφτσου, Παντ. Σαμουλαδάν και Γεώργ. Ντουλμπέρη, απεφάσισαν και κατήρτισαν πατριωτικήν ομάδα αντιστάσεως, προγραμματίσαντες συνάμα την ημέραν εκείνην σχέδιον αντάξιον γνησίων Ελλήνων ηρώων, εξέλεξαν δε αρχηγόν τον Παντελήν Γουγούσην.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό εδημιούργησαν εις κατάλληλον υπόγειον εργαστήριον των αποτελεσματικωτέρων της εποχής εκείνης εις όπλα, τεραστίων μαχαιρών (γιαταγάνια). Επρομηθεύθησαν και με πάσαν προσοχήν δωδεκάδα σισανέδων και πυρίτιδα άφθονον.
Μόνον τρεις μήνες από την ημέραν της ορκωμοσίας όλοι οι τριάκοντα και είς εις τον αριθμόν ήσαν τελείως ικανοποιημένοι, ο δε ενθουσιασμός των ευρίσκετο εις πολύ υψηλόν επίπεδον.
Την εποχήν εκείνην πολλαί βουλγαρικαί συμμορίαι, διοργανούμεναι με ρωσσικά χρήματα και με κέντρον εξορμήσεως την περιοχήν της αρχαίας Παιονίας, έφθανον και εις την κοιλάδα Στρωμνίτσης, προπαγανδίζουσαι την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας, αλλά και φορολογούσαι συνάμα τον τρομοκρατημένον πληθυσμόν των ελληνικών χωρίων και προ πάντων ως κεντρικόν σκοπόν είχον την εκβουλγάρισιν της Μακεδονίας και με διάθεσιν χρημάτων πολλών, αρκετήν επετύγχανον πρόοδον.
Ο Παντελής Γουγούσης συνεργασθείς και με τον Γιουσούφ Πεϊμής, έναν γενναίον Τούρκον, καταρτίσαντα τη προτροπή των τουρκικών αρχών ενδεκαμελή ομάδα προς καταπολέμησιν των βουλγαρικών συμμοριών, κατόρθωσεν εντός οκτώ μόνον μηνών να ξεκαθαρίση από τας βουλγαρικάς συμμορίας το λεκανοπέδιον της Στρωμνίτσης αλλά και μεγάλο τμήμα της Παιονίας.
Η ταχυτάτη αυτή ενέργειά του τον κατέστησε φόβον και τρόμον των Βουλγάρων. Αλλά ήτο πεπρωμένον το γενναίο αυτό παλληκάρι, ημέραν τινά του φθινοπώρου του έτους 1877 να υποκύψη ως πραγματικός ήρωας, εφάμιλλος του Κολοκοτρώνη και να ποτίση με το αίμα του τα άγια εκείνα χώματα του εσχάτου τότε σημείου του Ακριτικού Ελληνισμού.

ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 1961. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 25.4.2019.


ΛΕΞΕΙΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΑ, ΣΚΟΠΙΑ, 1875, Ρωσια, Μεγαλη Βουλγαρια, απογνωση, τρομοκρατια, φορολογια, Παιονια, εκβουλγαριση, Μακεδονια, Γουγουσης, Σπανιδης, Μακεδονομαχος, Αγγειοπλαστης, Θεσσαλονικη, Μακεδονομαχοι, ηρωες, Στρωμνιτσιωτες, εξοντωση, Ελληνισμος, αντισταση, πανσλαβισμος, Πασχα, Λαμπρη, Παπαδιονυσιου, Οικονομιδης, Γραικου, Μισσιου, Κολλιου, Μουλκας, Αμπρασης, Κωνσταντινιδης Καλινικης, Πακος, Πωνης, Κολιουσκας, Ταμανιμης, Τοπουζης, Τραινος, Πρωτοπαππας, Δανιηλ, Ιοφτσου, Ιοφτσος, Σαμουλαδας, Ντουλμπερης, μαχαιρα, γιαταγανι, σισανες, πυριτιδα, βουλγαρικη συμμορια, Πειμης, Τουρκος, 1877
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ