Αρχαίες ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Αλβανία! Οι επιγραφές των Μολοσσών

Αρχαίες ελληνικές επιγραφές
από την Αλβανία!
Οι επιγραφές των Μολοσσών 

Ακολουθώντας τους τέσσερις τόμους των επιγραφών «Corpus des grecques d'Illyrie méridionale et d'Épire» / «Σώμα ελληνικών επιγραφών από την νότια Ιλλυρία και την Ήπειρο» (I 1, I 2, II και III), που ασχολούνται με ελληνικές επιγραφές που βρέθηκαν στην Αλβανία, αυτό το νέο έργο παρουσιάζει τις ελληνικές επιγραφές, από την Μολοσσία ή από άλλες περιοχές που σχετίζονται με τους Μολοσσούς.Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται ελληνικές και λατινικές λογοτεχνικές πηγές, οι οποίες ασχολούνται με την Μολοσσία και συγκεκριμένα την Δωδώνη.

Το δεύτερο μέρος καλύπτει την ιστορία της Μολοσσίας και το ιερό της Δωδώνης από λογοτεχνικές, αρχαιολογικές και επιγραφικές πηγές. Αυτό το μέρος εξετάζει επίσης γειτονικές περιοχές (Θεσπρωτίας, Κασόπης, και ακόμη και Χαόνων, ενωμένων με το βασίλειο των Αιακιδών, από τις αρχές του 3ου αι. π.Χ., στην συνέχεια του Κοινού των Ηπειρωτών, μέχρι την καταστροφή του, το 167).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης:

Γ. Λεκάκης "ΗΠΕΙΡΟΣ, η γωνιά που πέτρωσε στο 5".

Το τρίτο μέρος του βιβλίου συγκεντρώνει 298 επιγραφές από την Μολοσσία ή που αφορούν τους Μολοσσούς, σε άλλες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, καθώς και ορισμένες νέες πηγες/επιγραφές που σχετίζονται με τις άλλες περιοχές που παρουσιάζονται στους τέσσερις πρώτους τόμους.

Τα στοματικά (νεκρικά) ελάσματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τόμο.

ΠΗΓΗ: Pierre Cabanes, Miltiade B. Hatzopoulos «Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire 4 - Inscriptions de la Molossie», Collection et numéro : Études Épigraphiques 2.4, εκδ. École française d’Athènes, 2020 - ISBN: 978-2-86958-321-4. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 30.9.2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΗΠΕΙΡΟ, ΕΔΩ.

Την ΑΡΧΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟ, ΕΔΩ.

Την ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ, ΕΔΩ.

Après les quatre volumes du Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire (I 1, I 2, II et III) consacrés aux inscriptions grecques d’Albanie, ce nouvel ouvrage présente les inscriptions grecques de Molossie ou de régions extérieures qui concernent des Molosses. Dans une première partie sont rassemblées les sources littéraires grecques et latines qui traitent de la Molossie et notamment de Dodone. La deuxième partie est consacrée à l’histoire de la Molossie et du sanctuaire de Dodone à partir des sources littéraires, archéologiques et épigraphiques. Elle intéresse aussi les régions voisines (Thesprôtie, Cassopie et même la Chaonie unie au royaume des Éacides dès le début du IIIe siècle avant J.-C., puis dans le koinon des Épirotes jusqu’à la catastrophe de 167). La troisième partie du livre rassemble 298 inscriptions de Molossie ou concernant des Molosses dans d’autres régions du monde grec antique, ainsi que quelques documents nouveaux en relation avec les autres régions présentées dans les quatre premiers volumes. Les lamelles oraculaires ne figurent pas dans ce volume.


Following the four volumes of the Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire (I 1, I 2, II et III) dealing with Greek inscriptions from Albania, this new work presents the Greek inscriptions from Molossia or from other regions related to the Molossians. In the first part the Greek and Latin literary sources are presented, which deal with Molossia and in particular Dodona. The second part covers the history of Molossia and the sanctuary of Dodona from literary, archaeological and epigraphic sources. This part also examines neighbouring regions (Thesprotis, Cassope and even the Chaonians united with the kingdom of the Aiakides from the beginning of the 3rd century BC, then in the koinon of Epirotes until the disaster of 167). The third part of the book brings together 298 inscriptions from Molossia or concerning Molossians in other regions of the ancient Greek world, as well as some new documents related to the other regions presented in the first four volumes. The oracular lamellae are not included in this volume.


ΛΕΞΕΙΣ: Αρχαιες ελληνικες επιγραφες, Αλβανια, επιγραφη, Μολοσσοι, κορπους, Ιλλυρια, Ηπειρος, Μολοσσια, Δωδωνη, Θεσπρωτια, Κασοπη, Χαονες, Χαονια, Αιακιδες, 3ος αιωνας πΧ, Κοινο των Ηπειρωτων, στοματικο ελασμα, νεκρικο ελασμα

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ