Η τουριστική εκπαίδευση στις θεματικές μορφές τουρισμού - του Κ. Κουσκούκη

Η τουριστική εκπαίδευση
στις θεματικές
μορφές τουρισμού


Οι αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία στον τομέα του τουρισμού δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά δημιουργείται ήδη η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα επενδύει στην ποιότητα και την αειφορία, με απαραίτητο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και την δημιουργία δομών τουριστικής εκπαίδευσης για ειδικότητες που συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, για να έχουμε την αποδοτικότερη αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

 

Μέχρι σήμερα, η παρεχόμενη τουριστική εκπαίδευση απευθύνετο , σε χαμηλής ειδίκευσης αντικείμενα με πολλές αδυναμίες, ενώ παράλληλα έχει παραμείνει εδώ και πολλά χρόνια στάσιμη καθόσο αδυνατούσε να διαμορφώσει νέα και σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα και προγράμματα σπουδών και κυρίως να εκπαιδεύσει στελέχη για σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες.

 

Η ανάπτυξη νέων θεματικών τουρισμού, που αποτελεί μελλοντικό στρατηγικό στόχο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τις επιχειρήσεις αν δεν υπάρχουν εξειδικευμένα στελέχη που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του θεματικού τουρισμού με αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και έρευνας για τη δημιουργία νέων γνωστικών αντικειμένων που θα αφορούν στο σχεδιασμό και στην διαχείριση θεματικών μορφών τουρισμού.

 

Επιβάλλεται επομένως μεταρρύθμιση του μοντέλου τουριστικής εκπαίδευσης των δομών του Υπουργείου Τουρισμού ώστε η τουριστική εκπαίδευση και η αγορά να κινούνται παράλληλα με στόχο την σύνδεση της τουριστικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις και όχι την ασύνδετη κατεύθυνση, όπως ισχύει σήμερα.

 

Σήμερα οι εργαζόμενοι στην εξυπηρέτηση πελατών, στον επισιτισμό, στο marketing και σε όλους τους τουριστικούς τομείς έχουν ανάγκη επιπλέον κατάρτισης, γι αυτό και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις αναγκάζονται οι ίδιες να προχωρούν σε επιμορφωτική επανακατάρτιση των εργαζομένων τους, προκειμένου να εργαστούν σε ειδικότητες που επιβάλλονται από τις σύγχρονες απαιτήσεις.

 

Η επιτακτική ανάγκη συμβατότητας επιβάλλει σύμφωνα με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς αγοράς η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η μετεκπαίδευση να παρέχονται και να υποπτεύονται από ένα και μόνο Υπουργείο με σκοπό την επιστημονικά συγκροτημένη, συντονισμένη και ειδικά στοχευόμενη παροχή γνώσεων σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αναδεικνύονται στελέχη με υψηλό δείκτη εκπαιδευτικής εξειδίκευσης στις σύγχρονες ειδικότητες όπως οι θεματικές μορφές τουρισμού.

 

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ θέματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΔΩ.

 

Προτείνονται:

 

Η ένταξη και η υπαγωγή όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του τουρισμού σε έναν φορέα για να εξασφαλίζει την ποιότητα και τον απαιτούμενο έλεγχο με τελικό σκοπό την πολυπόθητη πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Η σύγχρονη εκπαίδευση και απονομή διπλωμάτων σε εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο για θεματικές μορφές τουρισμού συμβάλλουσα καθοριστικά στην ανάπτυξη και καθιέρωση του δωδεκάμηνου τουρισμού με στόχο να καταστεί η Ελλάδα χώρα ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

Η αναβάθμιση των ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης σε τουριστικές ακαδημίες σύμφωνα με τα πρότυπα των ακαδημιών αστυνομίας και εμπορικού ναυτικού δυναμένη να γίνει με μια εξάμηνη εξειδίκευση στους σύγχρονους κλάδους που απαιτεί η τουριστική αγορά.

 

Η παροχή τεχνογνωσίας για ίδρυση τουριστικών σχολών με προγράμματα του ΟΑΣΑ σε τρίτες χώρες για προβολή της Ελλάδας ως τουριστική χώρα που έχει δυνατότητες εκπαίδευσης και φιλοξενίας.

 

Η εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στον τουρισμό υγείας στη χώρα του Ιπποκράτη, αναφερόμενος ειδικότερα στον ιατρικό τουρισμό, στον ιαματικό τουρισμό – θερμαλισμό, τον τουρισμό ευεξίας, στον προσβάσιμο τουρισμό (ΑμεΑ) καθώς και στον τουρισμό 3ης και 4ης ηλικίας για την αξιοποίηση της αγοράς πολλών εκατομμυρίων διακινουμένων διεθνώς τουριστών.

 

Η εφαρμογή προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στον τουρισμό για την επικαιροποίηση γνώσεων και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των συνεχώς ανανεωμένων αναγκών της τουριστικής αγοράς.

 

Η ανταλλαγή μαθητών και φοιτητών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας σε ό,τι αφορά τα ήθη και έθιμα των ευρωπαίων πολιτών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Η ανάπτυξη νέων θεματικών μορφών τουρισμού θα απαιτήσει στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης με νέες ειδικότητες και σύγχρονα προγράμματα σπουδών που θα αποτελέσουν τον βατήρα για να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης των 32 δις στον βασικό άξονα της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων που προτείνει η αρμόδια ομάδα έργου υπό τον Υφυπουργό Τουρισμού.

 

ΠΗΓΗ: ΕπιχειρείνDeal της Dealnews, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 12.9.2020.


ΛΕΞΕΙΣ: τουριστικη εκπαιδευση, τουρισμος, Κουσκουκης

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ