Η ελληνική γραμματεία, του TLG, εμπλουτίσθηκε με άλλα 73 έργα από 36 συγγραφείς!

Η ελληνική γραμματεία, του TLG, εμπλουτίσθηκε με άλλα 73 έργα
από 36 συγγραφείς! 

Του Γιώργου Λεκάκη


Στις 3 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η τριμηνιαία ενημέρωση του «σώματος» / corpus της ελληνικής γραμματείας, με 73 έργα από 36 συγγραφείς.

Στις προσθήκες περιλαμβάνονται οι επιστολές του Μιχαήλ Ψελλού, έργα των Ωριγένη, Ευσεβίου, Θεοδώρου Μετοχίτη, Ευθυμίου Ζυγαβινού, Βησαρίωνος, Καισάριου Δαπόντε, Νεοφύτου Δούκα, Νικολάου Σοφιανού, και διαφόρων άλλών αγιογραφικών έργων…

 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΔΩ.

September 3, 2020: Our quarterly corpus update with seventy three works from thirty-six authors is done. Additions include Michael Psellus' letters, works by Origen, Eusebius, Theodore Metochites, Euthymius Zigabenus, Bessarion, Caesarius Dapontes, Neophytus Ducas, Nicolaus Sophianus and a number of hagiographical works:

 

2042     ORIGENES Theol. (1 work)

085 Fragmenta ex commentariis in evangelium Matthaei (in catenis)

2702     Michael PSELLUS Epist., Hagiogr., Phil., Polyhist. et Theol. (2 works)

051 Epistulae

052 Dubia, incerta, excerpta, sententiae, retractationes, et epistulae aliorum auctorum in collectione Pselli preservatae

2738     CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. (1 work)

010 Chronographia Anonyma (e cod. Par. gr. 854)

3038     EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. (17 works)

008 Commentarius in Pauli epistulam ad Ephesios

009 Commentarius in Pauli epistulam ad Philippenses

010 Commentarius in Pauli epistulam ad Colossenses

011 Commentarius in Pauli epistulam ad Thessalonicenses i

012 Commentarius in Pauli epistulam ad Thessalonicenses ii

013 Commentarius in Pauli epistulam ad Timotheum i

014 Commentarius in Pauli epistulam ad Timotheum ii

015 Commentarius in Pauli epistulam ad Titum

016 Commentarius in Pauli epistulam ad Philemonem

017 Commentarius in Pauli epistulam ad Hebraeos

018 Commentarius in Jacobi catholicam epistulam

019 Commentarius in Petri catholicam epistulam i

020 Commentarius in Petri catholicam epistulam ii

021 Commentarius in Joannis catholicam epistulam i

022 Commentarius in Joannis catholicam epistulam ii

023 Commentarius in Joannis catholicam epistulam iii

024 Commentarius in Judae catholicam epistulam

3115     SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. (6 works)

018 Vita Abramii confessoris (BHG 8)

024 Passio sanctorum Marciani et Martyrii notarii (BHG 1029)

026 Vita Ananiae apostoli (BHG 76)

027 Passio sanctae Anastasiae

028 Passio sancti Anthimi episcopi Nicomediae (BHG 135)

029 Passio sancti Babylae martyris Antiochiae

3191     Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. (2 works)

021 Orationes

022 Chrysobulli prooemium

3229     BESSARION Rhet. et Theol. (1 work)

023 Laudatio sancti Bessarionis (e cod. Marc. gr. 533) (BHG 2063)

3390     Joannes JEJUNATOR Scr. Eccl. et Theol. (3 works)

001 Libellus Poenitentialis

002 Sermo de poenitentia

003 Sermo de poenitentia, et continentia, et virginitate

4124     EUSEBIUS Scr. Eccl. (1 work)

014 Commentarii in Genesim (fragmenta e catenis)

4490     NICOLAUS CATAPHLORON Rhet. (1 work)

001 Oratio ad praefectum Athenarum (e cod. Escorial. 265 [Y II 10])

4491     Alexius ARISTENUS Theol. (3 works)

001 Scholia in canones apostolorum

002 Scholia in concilia oecumenica et localia

003 Scholia in canones Basilii Magni

4495     BASILIUS Metropolita Neopatrensis Theol. (1 work)

001 Prologus interpretationis sanctorum XII prophetarum

4496     THEODORUS Episcopus Iconensis Hagiogr. (1 work)

001 In martyrium sanctorum Ciryci et Julittae

4497     Eustathius BOILAS Acta et Legal. (1 work)

001 Testamentum (e cod. Par. Coisl. gr. 263)

5123     VITA S. AUXENTII Hagiogr. (1 work)

003 Vita sancti Auxentii Bithyniae

5137     PASSIONES SANCTI JACOBI ZEBEDAEI Hagiogr. (1 work)

002 Acta Jacobi Zebedaei (e cod. Par. gr. 1534)

5193     VITAE SANCTI NIPHONI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Niphoni (BHG 1371)

5194     VITAE SANCTI PHILOTHEI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Philothei (BHG 1534)

5226     VITAE SANCTAE ANYSIAE Hagiogr. (2 works)

001 Passio sanctae Anysiae

002 Passio sanctae Anysiae (sub auctore Gregorio monacho) (BHG 145)

5227     VITAE SANCTI TRIPHYLII EPISCOPI CYPRII Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Triphylii (BHG 2462)

5228     VITAE SANCTI BESSARIONIS ANACHORITAE Hagiogr. (1 work)

001 Acoluthia sancti Bessarionis (e cod. Par. gr. 345)

5229     VITAE SANCTORUM MARCIANI ET MARTYRII NOTARII Hagiogr. (2 works)

001 Passio sanctorum Marciani et Martyrii notarii (e cod. Hierosol. Sab.27, saec. xi)

002 Passio longior sanctorum Marciani et Martyrii notarii (e cod. Paris. graec. 1468, saec. xi) (BHG 1028z)

5230     VITAE SANCTAE SIRAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Sirae (BHG 1637)

5233     VITAE SANCTAE AECATERINAE Hagiogr. (3 works)

001 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 30)

002 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 30a)

003 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 31)

5234     VITAE SANCTI DOMETII PERSAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita et passio sancti Dometii Persae (BHG 560)

002 Vita brevior (e cod. Mosquensi) (BHG 561)

5240     VITAE SANCTI AMPHILOCHII EPISCOPI ICONIENSIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Amphilochii episcopi Iconiensis (BHG 73)

5241     VITAE SANCTI AQUILAE APOSTOLI Hagiogr. (1 work)

001 Passio s. Aquilae Apostoli

5242     VITAE SANCTAE ANTHUSAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Anthusae

5360     ASSISIAE REGNI HIEROSOLYMITANI Jurisprud. et Legal. (2 works)

001 Assisiae (e cod. Par. Suppl. gr. 465)

002 Assisiarum pars altera (e cod. Par. gr. 1390 [Colbert 4723])

5522     SCHOLIA IN CLAUDIUM AELIANUM Schol. (1 work)

001 Scholia in Claudii Aeliani libros de natura animalium

9077     Angelus POLITIANUS Poeta (1 work)

001 Carmina

9501     Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta (4 works)

002 Κῆπος Χαρίτων

007 Peregrinatio ad Crimaeam

008 Excerpta e geographia historica

009 Fabulae

9503     Neophytus DUCAS Epist., Gramm. et Rhet. (2 works)

001 Epistulae (a. 1818-1835)

003 Epistulae (a. 1839-1844)

9505     Nicolaus SOPHIANUS Gramm. (1 work)

001 Ars grammatica

9507     CHRYSANTHUS PATRIARCHA Scr. Eccl. et Theol. (1 work)

002 Bellum Tartarorum

9518     Joannes MANTHUS Chronogr. (1 work)

ΠΗΓΗ: TLGΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 4.9.2020.

ΛΕΞΕΙΣ: ελληνικη γραμματεια, Μιχαηλ Ψελλος, Ωριγενης, Ευσεβιος, Θεοδωρος Μετοχιτης, κηπος χαριτων, Ευθυμιος Ζυγαβινος, Βησαριωνας, Βησσαριων, Καισαριος Δαποντες, Νεοφυτος Δουκας, Νικολαος Σοφιανος, αγιογραφικα εργα

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ