ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (1822-1828)

ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
(1822-1828) 

Σχέδιο εγκυκλίου προς τους προύχοντες των Κυκλάδων Νήσων.

Σχέδιο επιστολής των Αρμοστών προς τον Κυριάκο Μώραλη.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τον Ιωάννη Κωλέττη, Μινίστρον των Εσωτερικών υποθέσεων και Προσωρινόν Μινίστρον του πολέμου.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τον Ιω. Κωλέττη.

Μαρτυρικόν του ιατρού Γεωργάκη.

Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως των πληρεξουσίων των δεκαοκτώ χωρίων της Σάμου.

Αναφορά του Ιωάννη Κωνσταντίνου πατζαβούρη προς τον Επαρχο Σάμου, διά τον Παλαιόν.

Αντίγραφο βεβαιώσεως του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τον Μινίστρο των Εσωτερικών.

Γράμμα του Χ# Αθανασίου Δήμογλους προς τον Έπαρχο της Σάμου Κυριάκο Μώραλη.

Επιστολή του Χατζή Αθανάση Δήμογλου προς τον Έπαρχο της Σάμου Κυριάκο Μώραλη.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κ. Μώραλη προς τον Μινίστρον των Εσωτερικών υποθέσεων και προσωρινόν Μ: του Πολέμου.

Γράμμα του Χ#. Αθανασίου Δήμογλου προς τον Έπαρχο της Σάμου Κυριάκο Μώραλη.

Γράμμα της μάνας του Νεωφήτου (πιθανόν προς τον έπαρχο Σάμου).

Επιστολή του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές των νήσων του Αιγαίου Πελάγους.

Επιστολή του Χ. Αθανασίου Δημόγλου προς τον Έπαρχο και τους προεστώτες της Σάμου.

Επιστολή Χ# Αθανασίου Δήμογλου προς τον ΄Επαρχο Σάμου Κυριάκο Μώραλη.

Αντίγραφο διακηρύξεως του Επάρχου της Σάμου Κυριάκου Μώραλη της 9ης Οκτωβρίου 1822.

Αντίγραφο επιστολής των Αρμοστών προς τον ΄Επαρχο της Σάμου.

Επιστολή κάποιου Γκίκα προς τον Νικόλαο Οικονόμου.

Αντίγραφο εγκυκλίου των Αρμοστών των Νήσων προς άπαντας τους κατοίκους των ελευθέρων Ελληνικών Νήσων του Αιγαίου πελάγους.

Αναφορά του Μιχαλιού Μουτζάκη προς τον Έπαρχο της Σάμου Κυριάκο Μώραλη.

Επιστολή του καπετάν Κωνσταντή Λαχανά προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αναφορά του Επάρχου της Σάμου προς τον Ιωάννη Κωλέττη.

Γράμμα των εφόρων των Μυτιληνών προς τον ΄Επαρχο.

Επιστολή του μητροπολίτη Σάμου Κυρίλλου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σημείωμα εφόρων και οικοκυρών της Χώρας προς τους Αρμοστές και τον Έπαρχο.

Σημείωμα των εφόρων της Χώρας προς τον ΄Επαρχο.

Επιστολή των εφόρων του Αγίου Κωνσταντίνου προς τον ΄Επαρχο.

Aπόφαση των κατοίκων της Κοινότητας Μαραθοκάμπου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Επιστολή των κατοίκων Μαραθοκάμπου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Επιστολή των εφόρων της Καγκελαρίας Ν. Καρλοβάσου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Απόφαση των κατοίκων Βουρλιωτών προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Σχέδιο απάντησης των Αρμοστών προς την αναφορά των κατοίκων του Μαραθοκάμπου.

Αναφορά του Αντώνη Μαργαρίτας και άλλων χωριανών προς τους Αρμοστές και τον ΄Επαρχο.

Αναφορά δέκα κατοίκων του Πύργου προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Γράμμα των εφόρων του Νέου Καρλοβάσου προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Μονή του Τιμίου Σταυρού. Επιστολή του Μητροπολίτη Σάμου Κυρίλλου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Έγγραφο του Δημητρίου Λένου, ενός των Αρμοστών, προς τους εφόρους των δέκα οκτώ χωρίων της Σάμου.

Σημείωμα των εφόρων Βουρλιωτών προς τους Αρμοστές και τον ΄Επαρχο.

Γράμμα των οικοκυρών της Χώρας προς τους οικοκυρούς των Μυτιληνών.

Αναφορά κατοίκων ενός χωριού της Σάμου προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Γράμμα των εφόρων Μιτυληνών προς τους Αρμοστές και τον ΄Επαρχο.

Γράμμα των εφόρων των Μιτυληνών προς τους Αρμοστές και τον ΄Επαρχο.

Σημείωμα των εφόρων των Μυτιληνών προς τους Αρμοστές και τον ΄Επαρχο.

Επιστολή του καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη προς τους Αρμοστές.

Επιστολή έξι χωριών της Σάμου προς τους Αρμοστές.

Αναφορά των εκλεγμένων αντιπροσώπων ένδεκα χωριώντης Σάμου προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Επιστολή του Δημητρίου Λένου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αναφορά των κατοίκων Μεσαίου Καρλοβάσου, Λέκας και Παλαιού Καρλοβάσου προς τους Αρμοστές των νήσων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΑΜΟ, ΕΔΩ.

Διακήρυξη των Αρμοστών των Νήσων προς τους κατοίκους της Σάμου.

Αναφορά Δημητρίου Λένου και Γιάννη Καλής προς τους Αρμοστές στο Βαθύ.

Επιστολή των Αρμοστών προς τους κατοίκους των δεκαοκτώ χωρίων της Σάμου.

Σημείωμα του Σταμάτη Γ. Σταμάτη προς τους εφόρους Ιωάννη και Αναγνώστη.

Επιστολή κατοίκων του Παγώνδα προς τους εφόρους Χώρας και Μυτιληνών.

Σημείωμα ενός των Αρμοστών προς τους συναρμοστές του.

Σχέδιο προκήρυξης των Αρμοστών προς τους κατοίκους της Σάμου.

Γράμμα του καπετάν Κωνσταντή Λαχανά προς τους Αρμοστές.

Σημείωμα των κατοίκων του Βαθιού προς τους Αρμοστές.

Αναφορά των προκρίτων της Πάτμου προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Επιστολή των αντιπροσώπων Μαραθοκάμπου και Ν. Καρλοβάσου προς τους εφόρους του Βαθιού και λοιπών χωριών.

Γράμμα του καπετάν Κωνσταντή Λαχανά προς τους Αρμοστές των νήσων.

Επιστολή των εφόρων και κατοίκων Μυτιληνών προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αναφορά απεσταλμένων του Βαθιού στα χωριά προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σχέδιο προκήρυξης των Αρμοστών προς τους κατοίκους των δέκαοκτώ χωρίων της Σάμου.

Επιστολή του Επάρχου Σάμου Κ. Μώραλη προς τους Αρμοστές.

Αναφορά του Επάρχου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές.

Λογαριασμός του Κοινού της Σάμου επί Επάρχου Κυριάκου Μώραλη. Κατάστιχο λογαριασμού του Κοινού της Σάμου από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο 1822.

Προκήρυξη των Αρμοστών των Νήσων προς τους κατοίκους των δεκαοκτώ χωριών της Σάμου.

Επιστολή των Αρμοστών των Νήσων προς τον Λογοθέτη.

Αναφορά του Επάρχου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σημείωμα του Επάρχου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Επιστολή των Αρμοστών προς τον ΄Επαρχο της Σάμου.

Από το καράβι του καπ. Γιάννη, αναφορά του γραμματικού του καραβιού Γεωργίου Χρόνη προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σχέδιο επιστολής των Αρμοστών προς τους κατοίκους του Μαραθοκάμπου.

Αναφορά του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές.

Αναφορά φυγάδων από τη Σάμο προς τους Αρμοστές των νήσων.

Έγγραφο του Επάρχου Κυριάκου Μώραλη προς τους Αρμοστές των Νήσων.

Σημείωμα εφόρων προς τους Αρμοστές των νήσων. Απαντούν σχετικά με τον λογαριασμό του Επάρχου και την συνεισφορά τους.

Σχέδιο επιστολής των Αρμοστών προς τους εφόρους και προεστούς των δεκαοκτώ χωριών της Σάμου.

Επιστολή των Αρμοστών προς τους εφόρους του Μαραθοκάμπου.

Επιστολή των εφόρων της Καγγελαρίας Νεου Καρλοβάσου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σημείωμα των εφόρων Μαραθοκάμπου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αντίγραφο λογαριασμού του Κυριάκου Μώραλη.

Αναφορά του παπά Μιχαήλ Περδικάρη προς τον διδάσκαλο Βενιαμίν το Λέσβιο, ένα των Αρμοστών.

Επιστολή Δημητρίου Λένου και Γιάννη Καλής προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σημείωμα Εφόρων χωριού προς τους Αρμοστές των νήσων.

Επιστολή των εφόρων Βουρλιωτών προς τον Έπαρχο και τους Πολιτικούς Κριτές.

Σημείωμα αγνώστου προς τους Αρμοστές.

Επιστολή του καπετάν Σταμάτη Γεωργιάδη προς τον Ιωάννη Υδραίο, πλοίαρχο των Αρμοστών.

Επιστολή των αντιπροσώπων των χωριών Μαραθοκάμπου, Ν. Καρλοβάσου, Κουμεΐκων και Καστανιάς προς τον Μάνθο Υδραίο.

Επιστολή των πληρεξουσίων της Γενικής Συνελεύσεως προς τους Αρμοστές.

Σημείωμα των εφόρων του Βαθιού προς τον Έπαρχο.

Σημείωμα των Αρμοστών προς τους εφόρους Μαραθοκάμπου.

Πρόχειρο σημείωμα λογαριασμού εξόδων 6048 γροσίων.

Σημείωμα των Αρμοστών προς τον καπετάν Κωνσταντή και τους εφόρους του Βαθέος.

Αναφορά Μακρή Συμαίου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Επιστολή του Μ. Αγέλαστου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σχέδιο επιστολής των Αρμοστών προς τον ΄Επαρχο της Σάμου.

Αναφορά του Παρασκευά Κουτζαντώνη Αϊβαλιώτη προς τους Αρμοστές.

Επιστολή των προκρίτων της Πάτμου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Σημείωμα του καπετάν Δημήτρη προς τους Αρμοστές.

Αναφορά προς τους Αρμοστές από τους κατοίκους χωριού της Σάμου.

Γράμμα του Σάββα Οδυσσέως, γραμματέα των Αρμοστών προς τον Κυριάκο Μώραλη. Απάντηση του Μώραλη και σημείωμα του Ιωάννη Λεκάτη προς τον γραμματέα.

Συμβολαιογραφική πράξη. Απόδειξη 700 γροσίων.

Αντίγραφο επιστολής των Αρμοστών προς τους εφόρους των δεκαοκτώ χωρίων της Σάμου.

Επιστολή των πληρεξουσίων του Νεόυ Καρλοβάσου προς τους Αρμοστές των νήσων.

Αντίγραφο διαταγής των Αρμοστών προς τους εφόρους των δεκαοκτώ χωρίων της Σάμου.

Επιστολή των πληρεξουσίων της Γενικής Συνελεύσεως προς τους Αρμοστές για τους φυλακισμενους στο Βαθύ.

Αναφορά των Διοικητών της Σάμου προς τον Μινίστρον των Εσωτερικών υποθέσεων και προσωρινών του Πολέμου.

Κατάλογος εσόδων και εξόδων του Κυριάκου Μώραλη ως Επάρχου της Σάμου το 1822.

Έγγραφο του Επάρχου Σάμου Κυριάκου Μώραλη προς τον Μινίστρο των εσωτερικών υποθέσεων.

Αναφορά του Ιωάννη Λεκάτη προς τους Αρμοστές.

Έγγραφο των εφόρων Μαραθοκάμπου προς το Υπουργείο των Ναυτικών.

Αναφορά των Δημογερόντων και κατοίκων Βαθέος προς τον Κυβερνήτη.

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ, ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (1822-1828). ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.12.2020.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, 1822, 1828, προυχοντες, Κυκλαδες, Αρμοστης, Κυριακος Μωραλης, Επαρχος Σαμου, Ιωαννης Κωλεττης, Μινιστρος Εσωτερικων υποθεσεων, Προσωρινος Μινιστρος πολεμου, Αρμοστες, Μαρτυρικον, ιατρος Γεωργακης, πληρεξουσιοι, Σαμος, Ιωαννης πατζαβουρης, Χατζη Αθανασιου Δημογλους, Κυριακος Μοραλης, Χατζη Αθανασης Δημογλου, Νεωφητος, αρμοστες Αιγαιου Πελαγους, προεστωτες Σαμου, Γκικας, Νικολαος Οικονομου, ελευθεροι Ελληνικοι Νησοι Αιγαιου πελαγους, Μιχαλιος Μουτζακης, καπεταν Κωνσταντης Λαχανας, εφοροι, Μυτιληνιοι, μητροπολιτης Σαμου Κυριλλος, οικοκυρης, Αγιος Κωνσταντινος, Μαραθοκαμπος, Καγκελαρια νεου Καρλοβασου, καρλοβασι, Βουρλιωτες, Αντωνης Μαργαριτας, Πυργος, Νεο Καρλοβασο, Μονη Τιμιου Σταυρου, Δημητριος Λενος, Μυτιληνοι, καπεταν Σταματης Γεωργιαδης, Μεσαιο Καρλοβασο, Λεκα, Παλαιο Καρλοβασο, Γιαννης Καλης, Βαθυ, Σταματης Σταματης, Παγωνδας, Πατμος, Κοινο Σαμου, Λογοθετης, Γεωργιος Χρονης, φυγαδες, φυγας, Μιχαηλ Περδικαρης, διδασκαλος Βενιαμιν ο Λεσβιος, Πολιτικος Κριτης, Ιωαννης Υδραιος, Κουμεικα, Καστανια, Μανθος Υδραιος, γροσια, Μακρης Συμαιος, Αγελαστος, Παρασκευας Κουτζαντωνης Αιβαλιωτης, αιβαλι, Σαββας Οδυσσεως, Ιωαννης Λεκατης, φυλακισμενοι, φυλακη, Δημογεροντια,
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ