Συνεργασία Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» και Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Σοκολάτας»

Συνεργασία Πολιτιστικής Διαδρομής
«Δρόμος Ιστορικών Καφέ»
και Πολιτιστικής Διαδρομής
«Δρόμος Σοκολάτας»

Υπεγράφη στις 20 Μαΐου 2021 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» και της Πολιτιστικής Διαδρομής «Chocolate Way». Το Σύμφωνο έχει πρωταρχικό στόχο την προάσπιση και προβολή της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ και της σοκολάτας, αλλά παράλληλα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του πολιτιστικού, δημιουργικού, βιώσιμου τουρισμού με έργα, προγράμματα, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και εκστρατείες σε διεθνές επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής «Chocolate Way», Nino Scivoletto ανέφερε με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας: «Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του «Δρόμου της Σοκολάτας» και του «Δρόμου Ιστορικών Καφέ» δείχνει την κοινή προσπάθεια και προσήλωση και των δύο Πολιτιστικών Διαδρομών για απόκτηση πιστοποίησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα Ιστορικά Καφέ και η Σοκολάτα έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και στόχους και αυτή η συμφωνία είναι θεμέλιος λίθος μιας στενής και γόνιμης συνεργασίας. Η Σοκολάτα και τα Ιστορικά Καφέ αντιπροσωπεύουν δύο θεματικές που συνδέονται στενά και διαχρονικά με την ιστορία της ανθρωπότητας, και ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών και μεσογειακών κοινωνιών. Τα Ιστορικά Καφέ διαδίδουν τον πολιτισμό της σοκολάτας εδώ και αιώνες, αδιάκοπα, μέχρι και τις μέρες μας. Ως «Δρόμος της Σοκολάτας» («Chocolate Way»), με την υπογραφή αυτού του Συμφώνου νιώθουμε και είμαστε πιο δυνατοί καθώς οδηγούμαστε με σταθερά βήματα προς την πιστοποίηση, παρέα με έναν ακόμα ισχυρό συνοδοιπόρο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΚΑΦΕ, ΕΔΩ.

Από τη μεριά του, ο Βασίλης Σταθάκης, Πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το Σύμφωνο Συνεργασίας με τον Δρόμο της Σοκολάτας, (“Chocolate Way”) αποτελεί μια ακόμα επιτυχή προσπάθεια εξωστρέφειας του «Δρόμου Ιστορικών Καφέ» να διασυνδεθεί, λίγο πριν την πιστοποίηση, με άλλες νέες Διαδρομές που επίσης εργάζονται για να πιστοποιηθούν από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τα Ιστορικά Καφέ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την άυλη και την υλική υπόσταση της σοκολάτας διαχρονικά. Στα Καφέ η σοκολάτα, ο καφές και το κρασί αποτελούν σημαντικότατη παράμετρο που οδήγησε στην άνθηση του Πολιτισμού των ανθρώπων, των Τεχνών και των Γραμμάτων. Τα Ιστορικά Καφέ είναι θεματοφύλακες της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι κοιτίδες πολιτισμού και ανάδειξης της Ιστορίας της ανθρωπότητας. Η «σύμπραξη» Ιστορικών Καφέ και σοκολάτας, φέρνουν στο προσκήνιο μια δυναμική προσπάθεια ανάπτυξης του πολιτισμικού τουρισμού, των ανθρώπων εκείνων που συνειδητά ψάχνουν για κάτι διαφορετικό, κάτι φρέσκο, κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Θεωρώ πως με την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, Ιστορικά Καφέ και σοκολάτα θα αποτελέσουν σίγουρα μια ακαταμάχητη τουριστική εναλλακτική με εξαιρετικές προοπτικές και λαμπρό μέλλον».

Ο «Δρόμος της Σοκολάτας» και ο «Δρόμος Ιστορικών Καφέ» περνούν από πόλεις τέχνης και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επισημαίνοντας τις θεμελιώδεις αξίες του Συμβουλίου της Ευρώπης: Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτιστική Δημοκρατία, Πολιτιστική πολυμορφία, Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, Διάλογο, Ανταλλαγές και αμοιβαίο εμπλουτισμό πέρα από σύνορα και χρόνο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΕΔΩ.

Τα Καφέ και η σοκολάτα αντιπροσωπεύουν δυο θεματικές που συνδέονται άμεσα με την ιστορία της ανθρωπότητας, και ιδιαίτερα εκείνη των ευρωπαϊκών και μεσογειακών κοινωνιών. Από τον Μεσαίωνα οπότε καφές και σοκολάτα έφτασαν στην Ευρώπη, ένας βαθύς δεσμός μεταξύ των Ιστορικών Καφέ και της σοκολάτας δημιουργήθηκε. Η σοκολάτα και τα προϊόντα που προέρχονται από το κακάο σερβίρονται διαχρονικά στα Καφέ, τα λίκνα της πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής των πόλεων. Η σοκολάτα και ο καφές θεωρούνταν πολύτιμα και αντανακλούσαν κοινωνική θέση και υψηλή κουλτούρα. Ετσι, η σοκολάτα και ο πολιτισμός της διαδόθηκε και εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων μέσω των Ιστορικών Καφέ.

Ανθρωπολογικές έρευνες δείχνουν πως η κατανάλωση καφέ και σοκολάτας ήταν και είναι σημαντική στις διαδικασίες κοινωνικής συνοχής. Με άλλα λόγια ο πολιτισμός βασίστηκε στα Ιστορικά Καφέ και τη σοκολάτα. Η σοκολάτα και ο καφές έχουν συμπορευτεί για αιώνες και ο ισχυρός δεσμός τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα, χάρη στην αξιοποίηση των παραδόσεων και των πολιτιστικών τους ταυτοτήτων, αλλά και χάρη στις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ιστορικά Καφέ και σοκολάτα μπορούν να προσφέρουν πολλά στοιχεία για ιστορική μελέτη, πολιτιστική ενίσχυση, βιώσιμη εμπορική και τουριστική ανάπτυξη, με σκοπό την ανάπτυξη κάθε τόπου απ΄όπου «περνούν» οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έχοντας τα παραπάνω ως αφετηρία η συμφωνία στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών μεταξύ των δύο Πολιτιστικών Διαδρομών ενθαρρύνοντας έναν νέο συν-σχεδιασμό και συνεργασία με όρους ανάλυσης, δημιουργία συνδυασμένων τουριστικών προϊόντων μεταξύ γειτονικών περιοχών, τοπικές δράσεις αναβάθμισης, προώθηση βιώσιμου και εμπειρικού τουρισμού που συνδέεται με τις τοπικές κοινότητες αλλά έχει παράλληλα ευρωπαϊκές και διεθνείς προεκτάσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 16.6.2021.

Αριστερά: Βασίλης Σταθάκης, πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής «Δρόμος Ιστορικών Καφέ».
Δεξιά: Nino Scivoletto , πρόεδρος της Πολιτιστικής Διαδρομής
«Chocolate Way».


Cooperation Agreement between the Cultural Route "Historic Cafes Route" and the Cultural Route "Chocolate Way" with the aim of defending and promoting the tangible and intangible cultural heritage of both Historic Cafes and Chocolate.

 

A Cooperation Agreement was signed on May 20, 2021 between the Cultural Route "Historic Cafes Route" and the Cultural Route "Chocolate Way". The Agreement has as primary goal to defend and promote the tangible and intangible cultural heritage of Historic Cafes and Chocolate, but is also interested in developing cultural, creative, sustainable tourism with projects, programs, initiatives and campaigns on an international level.

Τhe President of the Cultural Route “Chocolate Way”, Nino Scivoletto stated on the occasion of the signing of the Cooperation Agreement: "The signature of this agreement between the Chocolate Ways and the Historic Cafés Route testify the common effort of both Cultural Routes to obtain the status of Certified Cultural Route of the Council of Europe. So similar in our essence and aims we could help but to lay the foundation stone of a close and fruitful cooperation.

Chocolate and coffee represent two themes deeply connected with the history of mankind for centuries, and of European and Mediterranean societies in particular.

The Historic Cafés have been spreading the culture of chocolate through centuries till nowadays.

We are aware to be stronger now, walking togheter along the "Route" leading to the certification with a new companion".

Vassilis Stathakis, President of the International Cultural Organization "Historic Cafes Route" stated: The Collaboration Agreement with “Chocolate Way” is an acknowledgment of the hard work that “Historic Cafes Route” has done so far. “Iter Vitis” is already certified by the Council of Europe and represents an important Cultural Route. At the same time, the connection of Historic Cafes with wine and its History is timeless. Coffee and wine have been telling a very charming story for centuries: the story of human culture, the story of the flourishing of Arts and Letters. Historic Cafes are guardians of the tangible and intangible cultural heritage. They are cradles of civilization, highlighting the great history of humanity. The partnership of coffee and wine is a dynamic effort to develop cultural tourism, to give an alternative to those who are consciously looking for something different, something fresh, something out of the ordinary. I strongly believe that the signing of the Cooperation Agreement will definitely make Historic Cafes and wine an irresistible tourist destination with excellent prospects."

The Chocolate Way and the Historic Cafés Route are both itineraries that pass through cities of art and European capitals of chocolate and coffee highlighting the fundamental values of the Council of Europe: human rights, cultural democracy, cultural diversity and European identity, dialogue, exchange and mutual enrichment beyond of borders and centuries.

Coffee and chocolate represent two themes deeply connected with the history of mankind for centuries, and of European and Mediterranean societies in particular. Since Middle Ages that coffee and chocolate reached Europe, a profound link between coffee and chocolate was almost immediately witnessed by many connections between them and reflected in their culture. The Historic Cafés are the genuine example of this connection, chocolate and the products derived from cocoa were served in their refined rooms better known as the cradles of the cultural, political and civil society life of their towns. Chocolate and Coffee were considered both as valuable products that reflected richness and high culture.

Chocolate and its culture have been and spread throughout the centuries through the Historic Cafés. These places where chocolate was tasted accompanied by coffee can tell the story of man.

Anthropological research shows how the consumption of both coffee and chocolate is important in processes of social cohesion, civilization was built on chocolate and coffee. Chocolate and coffee have walked together for centuries and their strong link continues today, also thanks to the valorisation of their traditions and cultural identities, also thanks to the Cultural Routes of the Council of Europe. They can offer multiple hints for historical study, cultural enhancement, sustainable commercial and touristic development, with a view to growing local territories and communities, as the main actors of itineraries and stories.

Starting from these premises, this agreement aims at promoting opportunities for cross-exchange between two Cultural Routes that both tell unlimited stories, stimulating a new co-design and collaboration in terms of analysis, creation of combined tourism products between neighbouring territories while belonging to different cultural itineraries, local enhancement actions, promotion of sustainable and experiencing tourism, on the one hand linked to local communities, on the other inserted in a network with a European and international dimension.

Πολιτιστικη Διαδρομη Δρομος Ιστορικων Καφε, Πολιτιστικη Διαδρομη Δρομος Σοκολατας, Ιστορικα Καφε, Σοκολατα, Σταθακης, Chocolate, Coffee, Historic Cafes Route, Cultural Route Chocolate Way
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ