Το 42ο τεύχος του Hellenic Journal of Geosciences

Το 42ο τεύχος
του Hellenic Journal of Geosciences

Το 41ο τεύχος του Hellenic Journal of Geosciences, εκευκλοφόρησε το 2007.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- New stratigraphic and palaeogeographic data from the Mesozoic strata of the Tripolitza platform in Central Crete. Evidence of subaerial exposures during Albian-Early Cenomanian - Νέα στρωματογραφικά και παλαιογεωγραφικά δεδομένα από τα μεσοζωικά στρώματα της πλατφόρμας Τριπολιτζάς στην Κεντρική Κρήτη - Alexandra Zampetakis-Lekkas, Fotini Pomoni-Papaioannou & Apostolis Alexopoulos Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 7-18.

- Elephas tiliensis n.sp. from Tilos island (Dodecanese, Greece) – Ο ελέφαντας της Τήλου Δωδεκανήσων - George Theodorou, Nikolaos Symeonidis & Elizabeth Stathopoulou Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 19-32.

- Human induced geomorphological changes in the Bay of Vari (SW Attica): Issues of coastal zone management - Ανθρωπογενείς γεωμορφολογικές αλλαγές στον κόλπο της Βάρης Αττικής: Ζητήματα διαχείρισης παράκτιας ζώνης  - Hariklia D. Skilodimou, George Bathrellos & Efthimia Papaspiridakou-Verikiou Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 33-38.

- Late Quaternary morphological changes along the western coast of the Lakonic gulf (Peloponnesus, Greece) based on geomorphological and archaeological data - Ύστερες Τεταρτογενείς μορφολογικές αλλαγές κατά μήκος της δυτικής ακτής του Λακωνικού κόλπου Πελοποννήσου, με βάση γεωμορφολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα  - Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Hampik Maroukian & Georgia Tsartsidou Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 39-44.

- Recent Uplift Rates at Perachora Peninsula, East Gulf of Corinth, Greece, based on Geomorphological –Archaeological Evidence and Radiocarbon Dates - Πρόσφατα ποσοστά ανύψωσης στην χερσόνησο Περαχώρας, του Ανατολικού Κορινθιακού Κόλπου, με βάση Γεωμορφολογικά – Αρχαιολογικά Στοιχεία και Ημερομηνίες με Ραδιοάνθρακα - Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Dimitris Papanastassiou & Hampik Maroukian Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 45-56.

- Neotectonic Activity of Konitsa Area and the 1996 Earthquakes Νεοτεκτονική Δραστηριότητα της περιοχής Κόνιτσας και οι σεισμοί του 1996 - Dimitris Galanakis, Panagiotis Paschos,Theodora Rondoyanni &Charalambos Georgiou  Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 57-64.

- Preliminary paleoseismological results from Kaparelli Fault (Central Greece): evidence of seismic events for the past 10.000 years - Προκαταρκτικά παλαιοσεισμολογικά αποτελέσματα από το ρήγμα Καπαρελλίου Βοιωτίας στη Στερεά Ελλάδα: στοιχεία σεισμικών γεγονότων τα τελευταία 10.000 χρόνια - Sotirios Kokkalas, Spiridon Pavlides, Ioannis Koukouvelas, Athanasios Ganas, Ioannis Tsodoulos, Leonidas Stamatopoulos, Chrisa Gountromichou & Sotirios Valkaniotis Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 65-74.

- Spatial and Temporal Distribution of Air Temperature over the Balkan Peninsula - Χωρική και Χρονική Κατανομή της Θερμοκρασίας Αέρα στην Βαλκανική Χερσόνησο  - Panagiotis Th. Nastos Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 75-82.

- The Role of Ground Anisotropy in the Production of Self Potential Anomalies - Ο ρόλος της ανισοτροπίας του εδάφους στην παραγωγή αυτοδυναμικών ανωμαλιών - Georgios Aim. Skianis, Maria Carmen Hernandez, Taxiarhis D. Papadopoulos & Dimitrios A. Vaiopoulos Hellenic Journal of Geosciences, vol.42, 83-88.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.2.2008.

Μεσοζωικος, Τριπολιτσα Τριπολιτζα Κρητης, κρητη, ελεφαντας ελεφας, τηλος, Βαρη Αττικης, αττικη, Λακωνια λακωνικος κολπος, Περαχωρα κορινθιακος, Κονιτσα, σεισμος, 1996 Καπαρελλι Βοιωτιας, καπαρελι, βοιωτια κλιμα, βαλκανια, ανισοτροπια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ