Η οικία Τρικούπη στο Άργος, «έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία», βρίσκεται σε οικόπεδο... ιδιώτη: Της... Τράπεζας Πειραιώς!!!

Η οικία Τρικούπη στο Άργος,
«έργο τέχνης που χρειάζεται
ειδική κρατική προστασία»,
βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιώτη:
Της... Τράπεζας Πειραιώς!!!

Ερώτηση προς την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ΘΕΜΑ «Ιστορικά κτήρια του Άργους κινδυνεύουν με κατάρρευση, εξ’ αιτίας της κρατικής απαξίωσης και της γραφειοκρατίας» κατετέθη στην Βουλή των Ελλήνων.

Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση έλεγε τα εξής:

«Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας του Άργους και σύμφωνα με αναρτήσεις σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, τέσσερα ιστορικά κτήρια του Άργους, χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, έχουν αφεθεί στην απαξίωση και αντιμετωπίζονται με αδιαφορία από τους υπηρεσιακά αρμόδιους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ακόμη και με κατάρρευση. Πρόκειται, αφ’ ενός, για το διατηρητέο επί της οδού Γούναρη 15, φερόμενο ως οικία του στρατηγού Μακρυγιάννη, και αφ’ ετέρου, για το διατηρητέο κτήριο της οικογενείας Βλάσση, στην Πλατεία της Αγίας Αικατερίνης. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος και για την κηρυγμένη ως ιστορικό μνημείο, οικία του οπλαρχηγού Δημήτρη Τσώκρη, στην οδό Καρατζά 6 και στην επίσης χαρακτηρισμένη ως έργο τέχνης, οικία του Σπυρίδωνα Τρικούπη.

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες προβεβλημένων επιστημόνων, ανθρώπων των τεχνών και του πολιτισμού, καθώς και πολιτών του Άργους για την διάσωση των ως άνω διατηρητέων κτηρίων, εν τούτοις, οι αρμόδιοι δείχνουν να μεταθέτουν τις ευθύνες συντήρησης και αποκατάστασης στους φερόμενους ως ιδιοκτήτες των εν λόγω κτηρίων, υπενθυμίζοντάς τους, ακόμη και την δυνατότητα που έχουν να απευθύνονται για χρηματοδότηση σε Τραπεζικά Ιδρύματα και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Το Υπουργείο σας αφήνει απλώς ένα «παράθυρο» να συνδράμει τους αρμόδιους φορείς σε ό,τι αφορά στο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης των εν λόγω κτηρίων, εφόσον κατατεθούν οι αναγκαίες μελέτες, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραπέμπει αορίστως την δυνατότητα χρηματοδότησης για την διάσωση και αποκατάσταση των κτηρίων στον μέλλοντα προγραμματισμό του «ΕΣΠΑ 2021 – 2027». Γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι, από τη μια, η κρατική αδράνεια και γραφειοκρατία δεν βοηθούν στην επίσπευση διαδικασιών άμεσης αποκατάστασης και διάσωσης των ανωτέρω κτηρίων, και από την άλλη, ο χρόνος είναι αμείλικτα φθοροποιός για τα συγκεκριμένα κτήρια. Επομένως, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η άμεση συνδρομή της Πολιτείας στην αποκατάσταση, διάσωση και προβολή των παραπάνω ιστορικών κτηρίων της πόλης του Άργους, ως ενέργεια σεβασμού στην ιστορία και στον πολιτισμό της πόλης. Είναι επιβεβλημένο, ιστορικά μνημεία να μην παραμελούνται, αλλά τουναντίον, να αποκαθίστανται, να προβάλλονται και να αποδίδονται στην πόλη και στην κοινωνία της, καταδεικνύοντας, έτσι, το πλούσιο και ένδοξο παρελθόν της.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αποτρέψετε την κατάρρευση, να αποκαταστήσετε αλλά και να αναδείξετε τα ως άνω τέσσερα ιστορικά κτήρια του Άργους;

2. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες με σκοπό να υπερκεραστεί η σχετική γραφειοκρατία, ώστε να υπάρξει συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των αρμόδια εμπλεκόμενων τοπικών φορέων αλλά και των αρμόδιων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης, αναφορικά με την διάσωση, την συντήρηση και την ανάδειξη των ανωτέρω ιστορικών κτηρίων του Άργους;

3. Για ποιους λόγους αγνοείτε, επί τόσον καιρό, τις αγωνιώδεις προσπάθειες επιστημόνων, ανθρώπων των Τεχνών και του Πολιτισμού, καθώς και πολιτών του Άργους, προκειμένου για την λήψη πρωτοβουλιών από όλους τους αρμόδιους τοπικούς και μη φορείς προς διάσωση των ανωτέρω κτηρίων;

Ερωτών ήτο ο βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ».

Η κ. Λ. Μενδώνη απάντησε ως εξής:

«Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1154/12.11.2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διευκρινίζεται ότι, για την αποκατάσταση και ανάδειξη κτηρίων, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία από το ΥΠΠΟΑ και ανήκουν σε τρίτους φορείς ή ιδιώτες, “ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41”, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3028/2002. Ως εκ τούτου, η καθυστέρηση ή μη εκτέλεση των αναγκαίων έργων, δεν οφείλεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και ευθύνη των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, όπως λανθασμένα ισχυρίζεται ο κ. Βουλευτής. Αντιθέτως, το ΥΠΠΟΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και βάσει των διατάξεων του ν. 3028/2002, συνδράμει τους αρμόδιους φορείς με την παροχή τεχνογνωσίας, την έγκριση των αναγκαίων μελετών και την εποπτεία των έργων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Η οικία επί της οδού Γούναρη 15, φερόμενη ως «οικία του στρατηγού Μακρυγιάννη», ανήκει σε ιδιώτη και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, και επομένως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα, με την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/787/21/10-01-2000 Απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η εν λόγω οικία δεν χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό, διατηρητέο μνημείο «…ως μη συνδεόμενη, με αδιαμφισβήτητα τεκμήρια, με τον στρατηγό Μακρυγιάννη και ως μη διασώζουσα πλέον αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία θα αιτιολογούσαν αυτόν τον χαρακτηρισμό και θα συντελούσαν στην αναστήλωσή της». Η φερόμενη ως οικίας του Στρατηγού Μακρυγιάννη βρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης του Άργους (ΦΕΚ 660Β/19.10.1981) και επομένως η οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα υπόκειται σε έλεγχο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

2. Το κτήριο της οικίας της οικογενείας Βλάσση στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με το Προεδρικό Διάταγμα 401/1982 (ΦΕΚ 401/Δ/20.08.1982) από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, και επομένως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η οικία του οπλαρχηγού Δημ. Τσώκρη, που βρίσκεται στην οδό Καρατζά 6 στο Άργος, είναι κηρυγμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ως χαρακτηριστική αρχοντική οικία και ως συνδεόμενη με τον αγωνιστή του 1821, με την Υ.Α. 16307/9-9-1965 -ΦΕΚ 605/Β/16-09- 1965 (ΦΕΚ 401/Δ/20-08-1982). Δεδομένου ότι το μνημείο ανήκει ιδιοκτησιακά στο Δήμο Άργους Μυκηνών, η λήψη των αναγκαίων σωστικών μέτρων, καθώς και η εκτέλεση έργου αποκατάστασης αποτελεί υποχρέωση του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3028/2002.

4. Η οικία Σπυρίδωνα Τρικούπη στο Άργος, χαρακτηρισμένη από το ΥΠΠΟΑ ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/6665/300/22.2.1983- ΦΕΚ 229/Β/28.4.1983), βρίσκεται στο μέσον οικοπέδου έκτασης 3.829 τ.μ., στο κέντρο του Άργους. Το οικόπεδο και το κτήριο ανήκουν ιδιοκτησιακά στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία είναι αρμόδια για τη λήψη σωστικών μέτρων και για τα έργα αποκατάστασης του μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3028/2002. Η συνύπαρξη στο ίδιο οικόπεδο ανεσκαμμένων αρχαιοτήτων καθιστά απαραίτητη την σύνταξη και υποβολή μελέτης αποκατάστασης, όχι μόνον της οικίας, αλλά και του περιβάλλοντος αυτής χώρου.

Για τα ανωτέρω δύο μνημεία, δεν έχουν έως σήμερα κατατεθεί μελέτες από τους ιδιοκτήτες τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ δύνανται να συνδράμουν με την παροχή τεχνογνωσίας στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην επίσπευση εξέτασής τους από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού

2. ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου

3. ΕΦΑ Αργολίδας».

ΠΗΓΗ: Βουλή των Ελλήνων / Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων, ΥΠΠΟΑ 29.11.2021, Α. Π.: 550530. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 30.11.2021.

οικια Σπυριδωνος Τρικουπη Αργος, οικιες εργο τεχνης ειδικη κρατικη προστασια αρχαια σε οικοπεδο ιδιωτη Τραπεζα Πειραιως Ιστορικα κτηρια Αργους καταρρευση, κρατικη απαξιωση γραφειοκρατια Βουλη των Ελληνων, Αργολιδα, Αργολις διατηρητεα, απαξια διατηρητεο οικια στρατηγου Μακρυγιαννη, οικογενεια Βλασση, στρατηγος Μακρυγιαννης, Βλασσης, Πλατεια Αγιας Αικατερινης. ιστορικο μνημειο, οικιας Τσωκρη οπλαρχηγος Τσωκρης, Τρικουπης, τραπεζα πειραια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ