ΟΡΦΙΚΟΣ Ύμνος Περσεφόνης - Απόδοση: Μαρίας Αν. Βέργου

ΟΡΦΙΚΟΣ Ύμνος Περσεφόνης

 29.

Φερσεφόνη, θύγατερ μεγάλου Διός, ἐλθέ, μάκαιρα,

μουνογένεια θεά, κεχαρισμένα δ' ἱερὰ δέξαι,

Πλούτωνος πολύτιμε δάμαρ, κεδνή, βιοδῶτι,

ἣ κατέχεις Ἀίδαο πύλας ὑπὸ κεύθεα γαίης,

Πραξιδίκη, ἐρατοπλόκαμε, Δηοῦς θάλος ἁγνόν,

Εὐμενίδων γενέτειρα, ὑποχθονίων βασίλεια,

ἣν Ζεὺς ἀρρήτοισι γοναῖς τεκνώσατο κούρην,

μῆτερ ἐριβρεμέτου πολυμόρφου Εὐβουλῆος,

Ὡρῶν συμπαίκτειρα, φαεσφόρε, ἀγλαόμορφε,

σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη καρποῖσι βρύουσα,

εὐφεγγής, κερόεσσα, μόνη θνητοῖσι ποθεινή,

εἰαρινή, λειμωνιάσιν χαίρουσα πνοῆισιν,

ἱερὸν ἐκφαίνουσα δέμας βλαστοῖς χλοοκάρποις,

ἁρπαγιμαῖα λέχη μετοπωρινὰ νυμφευθεῖσα,

ζωὴ καὶ θάνατος μούνη θνητοῖς πολυμόχθοις,

Φερσεφόνη∙ φέρβεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα φονεύεις.

κλῦθι, μάκαιρα θεά, καρποὺς δ' ἀνάπεμπ' ἀπὸ γαίης

εἰρήνηι θάλλουσα καὶ ἠπιοχείρωι ὑγείαι

καὶ βίωι εὐόλβωι λιπαρὸν γῆρας κατάγοντι

πρὸς σὸν χῶρον, ἄνασσα, καὶ εὐδύνατον Πλούτωνα.

Απόδοση Μαρία Αν. Βέργου:

Περσεφόνη, θύγατερ μεγάλου Διός[1], έλα, μακάρια,

μονογενής[2] θεά, δέξου τις προσφερόμενες θυσίες,

πολύτιμε σύζυγε του Πλούτωνος, σοφή, βιοδώτη,

που κατέχεις τις πύλες του Άδου στα βάθη της γης,

πραξιδίκη[3], ερατοπλόκαμη[4], αγνόν τέκνον της Δηούς,

γενέτειρα των Ευμενίδων, βασίλισσα των υποχθονίων,

κόρη που ο Ζευς γέννησε με άρρητες[5] γονές[6],

μητέρα του βροντώδους[7] πολυμόρφου Ευβουλήος,

συμπαίκτρια των Ωρών[8], φωτοφόρε, πανέμορφη,

σεμνή, παντοκράτειρα, κόρη κατάμεστη από καρπούς,

ευφεγγής, κερόεσσα[8α], μόνη ποθεινή[9] στους θνητούς,

εαρινή, που χαίρεσαι με πνοές των λιβαδιών,

που φανερώνεις το ιερόν δέμας[10] με χλοόκαρπους βλαστούς,

αρπαγμένη νύφη που νυμφεύθηκες το φθινόπωρο,

ζωή και θάνατος μόνη στους πολύμοχθους θνητούς,

Φερσεφόνη. Γιατί τρέφεις πάντα και τα πάντα φονεύεις.

Άκου, μακάρια θεά, στέλνε καρπούς από την γη

θάλλουσα[11] με ειρήνη και ηπιόχειρη[12] υγιεία

και ευτυχισμένο βίο που οδηγεί σε πλούσιο γήρας,

στην χώρα σου, άνασσα, και στον ευδύνατο Πλούτωνα.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 18.12.2021.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Κατά το ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΔΑΣ: Δῖα: η ένδοξος και Δῖος: ο ένδοξος. ΠΗΓΗ: H. LIDDELL – R. SCOTT.

[2] Μονογενής: ο γεννηθείς από έναν μόνο γονέα. H. LIDDELLR. SCOTT: εν και το αυτό αίμα. Γίνεται μονογενώς: αυτοφυώς το λιβάνι. Το επίθετο αυτό το συναντούμε αργότερα για τον Χριστό. Σήμερα γνωρίζουμε τις μονογονεϊκές οικογένειες.

[3] Πραξιδίκη: θεότης που παριστάνεται με γυμνή κεφαλή H. LIDDELLR. SCOTT.

[4] Πλόκαμος: πλεξίδα / πλεξούδα μαλλιών, ερατοπλόκαμος = ερασιπλόκαμος, αυτός που έχει επεράστους, αξιεράστους πλοκάμους, H. LIDDELLR. SCOTT.

[5] Άρρητος = περί πραγμάτων περί ων δεν πρέπει να γίνεται λόγος, λόγος ο οποίος δεν πρέπει να λεχθεί H. LIDDELLR. SCOTT.

[6] Γονή: γέννηση, γένεση, γέννα, τοκετός, H. LIDDELLR. SCOTT.

[7] Εριβρεμέτης: ισχυρώς βροντών, H. LIDDELLR. SCOTT.

[8] Ώρα: Η ακμή του έτους, η ώρα του έαρος. Το θέρος. Στους ιστοριογράφους, η ώρα του έτους η καταλληλότερη προς πολεμικές και άλλες εργασίες, το καλοκαίρι.

Ο καιρός, ο προσήκων χρόνος, η κατάλληλη ώρα ή εποχή για κάποιο πράγμα.

Η ακμή της νεότητος, η νεότης, η ανδρική ηλικία.

Ο Πίνδαρος προσωποποιεί την ώραν ως την Ήβη.

Μυθολογικώς οι Ώρες φυλάσσουν τις εκ νεφελών πύλες του ουρανού. Είναι τρεις: Η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη, θυγατέρες του Διός και της Θέμιδος. Φυλάσσουν και εποπτεύουν τα έργα των ανθρώπων. Κυρίως δε είναι προστάτιδες των ωρών του έτους και των καρπών εκάστης αυτών. Εντεύθεν θεωρούνται ως αιτίες της ωριμότητος και τελειότητος πάντων των φυσικών προϊόντων, μάλιστα δε της ακμής και καλλονής του ανθρώπου στον βίο. Συχνά τίθενται δίπλα στις Χάριτες. ΠΗΓΗ: H. LIDDELLR. SCOTT.

Στις Ώρες είναι αφιερωμένος Ορφικός Ύμνος. Για δε την Δίκη υπάρχει ειδικότερος Ορφικός Ύμνος.

[8α] Κερασφόρε.

[9] Ποθητή.

[10] Δέμας : σώμα.

[11] Θάλλω : ακμάζω H. LIDDELL – R. SCOTT.

[12] Ηπιόχειρος : αυτός που έχει ήπιο, πράο, καταπραΰνον χέρι, H. LIDDELLR. SCOTT.

ΟΡΦΙΚΟΣ υμνος Περσεφονης, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΟΡΦΕΑΣ, ΟΡΦΕΥΣ, Βεργου, ΒΕΡΓΟΥ, Φερσεφονη, θυγατερ μεγαλος Διας, ελθε, μακαιρα, μουνογενεια θεα, κεχαρισμενα ιερα δεξαι, Πλουτων πολυτιμος δαμαρ, κεδνη, βιοδωτις, κατεχεις Αιδαο πυλες κευθεα γαια, Πραξιδικη, ερατοπλοκαμος, Δηω θαλος αγνο, Ευμενιδες γενετειρα, υποχθονιοι, βασιλεια, Ζευς αρρητα γονες τεκνο κουρη μητερ εριβρεμετος πολυμορφος Ευβουλῆη Ωρες συμπαικτειρα, φαεσφορος, αγλαομορφος, σεμνη, παντοκρατειρα, κορη καρπος βρυο βρυω, ευφεγγης, κεροεσσα, μονη θνητος ποθεινη ειαρινη, λειμωνια χαιρουσα πνοη ιερον εκφαινουσα δεμας βλαστος χλοοκαρπος, αρπαγιμαια λεχη μετοπωρινα μετοπωρο νυμφη, νυμφευθεισα, ζωη θανατος μουνη θνητοι πολυμοχθος, Περσεφονη φερβεις αει παντα φονευω, κλυθι, μακαιρα θεα, καρπος γη ειρηνη θαλλουσα ηπιοχειρος υγεια βιος ευολβιος λιπαρο γηρας καταγοντι χωρο, ανασσα, ευδυνατος Πλουτωνας θυγατερς μακαρια, μονογενης δεξου προσφερα θυσιες, πολυτιμος συζυγος σοφη, πυλη Αδης βαθη ερατοπλοκαμη αγνος Δημητρα, γενετειρα Ευμενιδαι, βασιλισσα υποχθονια αρρητες γονες βροντωδης Ευβουλευς, συμπαίιτρια Ωρα φωτοφορος, πανεμορφη, σεμνοτης, παντοκρατορας, καρποι κερασφορος, θνητοτης εαρινη, χαρα πνοες λιβαδι ιερο χλοη βλαστοι αρπαγη νυφη γαμος φθινοπωρο, ζωη θανατος φονος ακου, θαλλω ηπιοχειρη υγιεια ευτυχισμενος βιος πλουσιο γερατεια, ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑΣ ΣΟΥΙΔΑΣ, Δια ενδοξος Διος Μονογενης γεννηθεις γονεα αιμα μονογενως αυτοφυως λιβανι επιθετο Ιησους Χριστος μονογονεικες οικογενειες, μονογονεικη οικογενεια, θεοτης γυμνη κεφαλη Πλοκαμος πλεξιδα / πλεξουδα μαλλιων, μαλλια ερασιπλοκαμος, επεραστος, αξιεραστος πλοκαμι αρρητος λογος, Γονη γεννηση, γενεση, γεννα, τοκετος, γονιος, εριβρεμετης βροντη Ωραι ακμη ετος, εαρ θερος. πολεμος καλοκαιρι, καιρος, ο προσηκων χρονος, εποχη νεοτητα, νεοτης, ανδρικη ηλικια Πινδαρος προσωποποιηση ηβη μυθολογια φυλακας, νεφελες ουρανος 3 τρεις Ευνομια, Δικη Ειρηνη, θυγατερες Θεμιδα, θεμις, Φυλακες εποπτεια εργα ανθρωποι προστατις ωριμοτητα τελειοτητα φυσικο προιον καλλονη ανθρωπος Χαρις Χαριτες Ορφικοι υμνοι Ορφικα ορφεας, ορφευς, Ποθητη σωμα ακμαζω ηπιος, πραος, καταπραυνω λωτος, στεμμα, Μεγαλη Ελλαδα, καλαβρια, Medma, Μεδμα 490 500 πΧ, αφιερωση, δημοπρασια Κατω Ιταλια χερι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ