Η αρχαία ελληνική ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Αποικίες Κρήτης, Άργους, Άνδρου, Λήμνου, Μαγνησίας! - του Γ. Λεκάκη

Η αρχαία ελληνική ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Του Γιώργου Λεκάκη

Ο Φωκαεύς Έλλην θαλασσοπόρος και γεωγράφος Πυθέας, τον 4ο π.Χ. αι. από την Μασσαλία είναι επισήμως ο πρώτος που έδωσε γραπτές πληροφορίες για νησιά της δυτικής Ευρώπης, όπως η Βρετανία και η Ιρλανδία. Τα συγγράμματά του έφεραν τον τίτλο «Περί Ωκεανού και Γης περίοδος». Αλλά από τα βιβλία του δεν διεσώθησαν παρά ελάχιστα αποσπάσματα, τα οποία προέρχονται από έργα συγγραφέων, που τον σχολιάζουν - βλ. Στράβ. 1/4.2-5 κ.ά., Πολύβ. 34/5.2 κ.ε. Τα αποσπάσματα του Πυθέα του Μασσαλιώτη εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1952 (1- lb, 14015, εκδ. HJ. Mette, Pytheas von Massalia, Βερολίνο, 1952).

«Ιέρνη, νήσος εν τω πέρατι προς δυσμάς – το εθνικόν Ιερναίος» - βλ. Στέφ. Βυζάντιος.

«Των δ’ Βρεττανικών νήσων η μεγίστη καλουμένη Αλβίων την περίμετρον έχει σταδίων τρισμυρίων εννακισχιλίων, η δ’ Ιέρνη αναλόγως ταύτης μείζω» - βλ. «Γεωγραφικά» αδέσποτα, frgm. 1,8.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΕΔΩ.

Κατά Κλαύδιο Πτολεμαίο:

Ἰουερνίας νήσου Πρεττανικῆς θέσις

Εὐρώπης πίναξ α.

Βρεττανία και Ιβερνία (*).

Ἀρκτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ἦς ὑπέρκειται Ὠκεανὸς Ὑπερβόρειος.

Βόρειον ἄκρον ια ξα

Οὐεννίκνιον ἄκρον ιβ _ γ ξα γ - Βεννίκνιον

Οὐιδούα ποταμοῦ ἐκβολαί ιγ ξα – Βιδούας

Ἀργίτα ποταμοῦ ἐκβολαί ιδ _ ξα _ - Αργίτης, Αργείτης, εξ Άργους

Ῥοβόγδιον ἄκρον ι γ ξα _

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν ἀπὸ μὲν δυσμῶν Οὐεννίκνιοι / Βεννίκνιοι

εἶτα ἐφεξῆς καὶ πρὸς ἀνατολὰς Ῥοβόγδιοι.

Δυτικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ᾗ παράκειται Δυτικὸς Ὠκεανός.

Μετὰ τὸ Βόρειον ἄκρον, ὅ ἐστιν ια ξα

Ῥαουίου ποταμοῦ ἐκβολαί ια γ ξ γο - Ῥαβίου

Μάγνατα πόλις ἐπίσημος ια δ ξ δ – Μαγνατη, Μαγνησία, αποικία Μαγνήτων

Λιβνίου ποταμοῦ ἐκβολαί ι _ ξ

Αὐσόβα ποταμοῦ ἐκβολαί ι _ νθ _

Σήνου ποταμοῦ ἐκβολαί θ _ νθ _

Δοὺρ ποταμοῦ ἐκβολαί θ γο νη γο

Ἰέρνου ποταμοῦ ἐκβολαί η νη

Νότιον ἄκρον ζ γο νζ _δ

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐεννικνίους / Βεννικνίους Ἐρδῖνοι,

ὑφ᾽ οὓς Μαγνᾶται / Μάγνητες

εἶτα Αὐτεῖνοι·

εἶτα Γαγγανοὶ,

ὑφ᾽ οὓς Οὐελλάβοροι / Βελλάβοροι

Τῆς ἐφ’ εξῆς μεσημβρινῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ᾗ παράκειται Ὠκεανὸς Οὐεργιόνιος / Βεργιόνιος

Μετὰ:

τὸ Νότιον ἄκρον, ὅ ἐστιν ζ γο νζ _ δ

Δαβρώνα ποταμοῦ ἐκβολαί ια δ νζ

Βίργου ποταμοῦ ἐκβολαί ιβ _ νζ _

Ἱερὸν ἄκρον. ιδ νζ _ γ

Παροικοῦσι δὲ τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Οὐελλαβόρους / Βελλαβόρους

Ιούερνοι / Ιβέρνοι

ὑπὲρ οὓς Οὐσδίαι

καὶ ἀνατολικώτεροι Βρίγαντες.

Ἀνατολικῆς πλευρᾶς περιγραφὴ, ᾗ παράκειται Ὠκεανὸς καλούμενος Ἰουερνικός.

Μετὰ

τὸ Ἱερὸν ἄκρον, ὅ ἐστι ιδ νζ _ γ

Μοδόννου ποταμοῦ ἐκβολαί ιγ γο νη γο

Μαναπία πόλις ιγ _ νη γο – νυν ΔΟΥΒΛΙΝΟΝ, πρωτεύουσα της Ιρλανδίας.

Ὀβόκα ποταμοῦ ἐκβολαί ιγ νθ

Ἔβλανα πόλις ιδ νθ _

Βουουίνδα ποταμοῦ ἐκβολαί ιδ γο νθ γο

Ἰσάμνιον ἄκρον ιε ξ

Οὐινδέριος ποταμοῦ ἐκβολαί ιε ξ δ - Βινδέριος

Λογία ποταμοῦ ἐκβολαί ιε γ ξ γο

μεθ᾽ ἃς τὸ Ῥοβόγδιον ἄκρον.

Παροικοῦσι δὲ καὶ ταύτην τὴν πλευρὰν μετὰ τοὺς Ῥοβογδίους Δαρῖνοι,

ὑφ᾽ οὓς Οὐολούντιοι / Βολούντιοι

εἶτα Ἐβλάνιοι·

εἶτα Καῦκοι,

ὑφ᾽ οὓς Μανάπιοι·

εἶτα Κοριονδοὶ ὑπὲρ τοὺς Βρίγαντας.

Πόλεις δέ εἰσι μεσόγειοι αἵδε·

Ῥηγία ιγ ξ γ

Ῥαῖβα ιβ νθ _δ

Λάβηρος ιγ νθ δ

Μακόλικον ια _ νη γο

Ῥηγία ἑτέρα ια νθ _

Δοῦνον ιβ _ νη _δ

Ιβερνία / Ιουερνίς ια νη

Ὑπέρκεινται δὲ νῆσοι τῆς Ἰουερνίας / Ιβερνίας

αἵ τε καλούμεναι Αἰβοῦδαι πέντε τὸν ἀριθμὸν, ὧν ἡ μὲν δυτικωτέρα καλεῖται Αἰβοῦδα ιε ξβ

ἡ δ᾽ ἐφεξῆς αὐτῆς πρὸς ἀνατολὰς

ὁμοίως Αἰβοῦδα ιε γο ξβ

εἶτα Ῥικίνα ιζ ξβ

εἶτα Μαλαῖος ιζ _ ξβ _

εἶτα Ἐπίδιον ιη _ ξβ

Καὶ ἀπ᾽ ἀνατολῶν τῆς Ἰουερνίας εἰσὶν αἵδε νῆσοι·

Μονάοιδα ιζ γο ξα _

Μόνα νῆσος ιε νζ γο – νησος Μινώα, νυν Μαν, αποικία Μινωιτών εκ Κρητης

Ἄδρου ἔρημος ιε νθ _ - νήσος Άνδρος.

Λίμνου ἔρημος ιε νθ – νήσος Λήμνος.

(*) Σχετική η Hibernian Σκοτίας;

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Σύγχρονης Ελλάδος περιήγησις". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5.4.2020.

αρχαια ελληνικη ΙΡΛΑΝΔΙΑ Φωκαευς Ελλην αρχαιος θαλασσοπορος γεωγραφος Πυθεας, φωκιανος 4ος πΧ αιωνας Μασσαλια νησια δυτικη Ευρωπη Βρετανια συγγραμμα Περι Ωκεανου και Γης περιοδος χαμενα βιβλια Στραβων Μασσαλιωτης 1952 Μεττε μετε Mette, Pytheas von Massalia, Βερολινο, Ιερνη, νησος δυσμας Ιερναιος Στεφανος Βυζαντιος, Βρεττανικα νησοι Αλβιων Γεωγραφια Κλαυδιος Πτολεμαιος Ιουερνια Πρεττανικη Πρεττανια, Πρετανια Βρεττανια Ιβερνια, Ωκεανος Υπερβορειος Ουεννικνιον ακρον Βεννικνιον, Ουεννικνιο ακρο Βεννικνιο, Ουιδουας ποταμος εκβολες Βιδουας, Αργιτας Αργιτης, Αργειτης, Αργος Ροβογδιον Αργολιδα Ροβογδιο αργολις, Ουεννικνιοι / Βεννικνιοι, Ροβογδιοι, Δυτικος ωκεανος, ατλαντικος, βορειον Ραουιος Ραβιος Μαγνατα Μαγνατη, Μαγνησια, Μαγνητες Λιβνιος Αυσοβας Σηνος σινος Δουρ Ιερνος Ουεννικνιοι Βεννικνιοι Ερδινοι, Μαγναται / Μαγνατες, Αυτεινοι, Γαγγανοι, Ουελλαβοροι / Βελλαβοροι Ουελαβοροι / Βελαβοροι Ουεργιονιος / Βεργιονιος ατλαντικος, Δαβρωνας Βιργος Ιερον ακρον, ιερο Ιουερνοι / Ιβερνοι Ουσδιαι, Ουσδιες, Βριγαντες, Ιουερνικος, Ιβερνικος Μοδοννος Μοδονος Μαναπια ΔΟΥΒΛΙΝΟΝ, πρωτευουσα Ιρλανδιας δουβλινο, Οβοκας Εβλανα Βουουινδας βουβινδας Ισαμνιον ισαμνιο Ουινδεριος Βινδεριος, Λογιας Ροβογδιον Δαρινοι, Ουολουντιοι / Βολουντιοι, Εβλανιοι Καυκοι, Μαναπιοι, Κοριονδοι Βριγες, βρυγες, Ρηγια Ραιβα Λαβηρος Μακολικον Μακολικο Δουνον δουνο, Ιβερνια / Ιουερνις Αιβουδαι Αιβουδες, εβριδες Αιβουδα Ρικινα Μαλαιος Επιδιον Μοναοιδα Μονα Μινωα, νησιδα Μαν, αποικία Μινωιτων Κρητης, Μινωιτες Κρητες, Αδρος Ανδρος Λιμνος Λημνος, Hibernian Σκοτιας, σκοτια, σκωτια, Χιμπερνιαν

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ