Η αρχαία θρακική ελληνική γλώσσα, σε επιγραφές - του Ν. Μιχαλόπουλου

Η αρχαία θρακική
ελληνική γλώσσα,
σε επιγραφές


Του γεωπόνου Νικολάου Μιχαλόπουλουmixalopoulosn@gmail.com


Θρακική – ελληνική φυσικά - επιγραφή στο δακτυλίδι του Εζέροβο.

Με την επιγραφή του δαχτυλιδιού έχουν ασχοληθεί αρκετοί, όπως οι Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, X. ΣΠΥΡΙΔΗΣ και άλλοι.

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝΗΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖΗΛΤΑ

Η επιγραφή αντικαθιστώντας και συμπληρώνοντας τις λέξεις που λείπουν:

(π)ολις~ με κλίση πολι(ν) Ρ (Π)ΟΛΙ(Ν)-(Ε)ΙΣΤ(ΗΝ) Ε- ΝΕΑ(Ν)- ΣΝ-(Ι)ΕΡ(Α) - Χ(ΑΙΡ)Ε - ΝΕΑ(Ν) ΤΙ(Ν) Α ΤΕΑΝ οπού (Τ) βάζω το (Θ)–Η (Α)ΣΚΟ-ΑΡΑ- Ζ(Γ)ΕΑ ΔΟΜ(ΟΝ)-ΕΑΝ-ΤΙΛΕ(ΖΥ)ΠΤΑΜΙ Η(Ι)ΕΡΑ Ε(ΑΙ)Ρ(Ω)Α Ζ(Γ)Η-Λ-ΤΑ(ΥΤΗ)

Μεταγραφή:

εις την Πόλιν, εις την νεᾶν (χαῖ)ρε ἱ(ερ)ά νεᾶν θεάν. ἀσκῶ εις την γαῖαν δόμον ἐὰν εις την γην αἴρω ἱερά. εις τήν Γῆν ταύτην. αναλυση:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ(ΕΡΕ)ΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝ αναλύω το ερε κρυβει 2 λεξεις η πρώτη ειναι ι(ε)ρα και η δευτερη χ(αι)ρε.... το (ε) σε (αι)

Απόδοση

...Στην πολη στην νεα χαιρετιζω την νεα ιερα θεα. ασκω στην γη τον δομον

εαν στην γη αιρω ιερα. στην Γην ταυτη...


Ασκω (προχωρώ) στην γη τον δόμο (το χτίσιμο, χτίσμα, τεχν στρώση) ἐὰν αἴρω (σηκώσω) τα ἱερά στην Γῆν ταύτη. 
η Δομος: (αρχιτεκτονική) τεχνική στρώση από πέτρες, πλάκες ή πλίνθους στην τοιχοποιία.
Αναλυση: 
- το ρολι γίνεται (π)όλιν,
- το ερε κρύβει δυο λέξεις η πρώτη είναι η λέξη (ι)ερ(α) και η δεύτερη λεξη γίνεται αἴρω σημαίνει σηκώνω,
- η λεξη τεαν βλέπουμε ότι κρύβει την λεξη (θ)εάν, 
- ασκώ σημαίνει υποβάλλω, η λεξη ζεα κρύβει την (γ)εα…. Γίνεται γαία. οι αρχαίοι στα αρχαϊκά χρονιά συμβόλιζαν με ένα γράμμα την λέξη Ηερα, εδώ βλέπουμε δυο λέξεις ιερά και αίρω όπως πιο πάνω ζη γίνεται γη. Όπως βλέπουμε σε μερικές προτάσεις ο γράφων επιλέγει ένα βασικό φωνήεν κυρίως και πρέπει να το αντικαταστήσουμε με σύμφωνο ή φωνήεν, εδώ το βασικό φωνήεν είναι το ε και το αντικαθιστούμε σε μερικές περιπτώσεις με το αι. και το βασικό σύμφωνο είναι το ζ και το αντικαθιστώ με το γ και το θ. στα κείμενα δεν υπάρχει ορθογραφία. Η "νέαν θεάν" του κειμενου αν παρουμε τις ριζες "εννοεί την νέαν θεάν γαίαν"΄ δηλαδή την "γη". H ζεα του κειμένου σαν λέξη ίσως συνδέεται και με την ζεια ή ζειά ή ζέα δημητριακό που αναφέρεται κυρίως σε αρχαία κείμενα. Σύμφωνα με κάποιους λεξικογράφους και σχολιαστές η λέξη «ζεια» υπάρχει και στα σανσκριτικά (*) και καθορίζει τα πρώτα γνωστά δημητριακά. Ο Μπαμπινιώτης, γράφει ότι συνδέεται ετυμολογικά με τις σανσκριτικές λέξεις yava, yavai που σημαίνουν σιτάρι. Από εδώ φαίνεται ότι προέρχεται και το όνομα της θεάς Δήμητρας («Δημήτηρ») της οποίας το όνομά στον δωρικό τύπο είναι από το Δη που σημαίνει Γη και το μήτηρ και σημαίνει μητέρα γη, αλλά και το συνώνυμό του «Δηώ», όπως και το ομηρικό επίθετο της γης «ζείδωρος», το οποίο ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς ερμηνεύει ως «βιόδωρος, ἡ (τά) πρός τό ζῆν δωρουμένη γῆ», ο Πατριάρχης Φώτιος Α´ ως «τήν πρός τό ζῆν δωρουμένην», το λεξικό ΣΟΥΔΑ ως «τήν γῆν τήν τά πρός τό ζῆν δωρουμένην», ενώ μόνο ο Autenrieth σχετίζει τη ζείδωρο με τη ζεια, ερμηνεύοντάς την ως «ἡ ζειάς, γεννήματα δωρουμένη, χορηγοῦσα». Από τα πιο πάνω βλέπουμε πως συνδέεται με την γη.
2η επιγραφή

Βρέθηκε το 1965 κοντά στο χωριό του Kyolmen. Είναι του 6ου αιώνα π.Χ.
Θρακική – ελληνική – επιγραφή.

Πιστέυω οτι η επιγραφή αναφέρεται σε πολιορκία των Γετών και κάποιος Έλληνας την κατέγραψε. Η επιγραφή βρέθηκε σε νεκρόπολη κοντά στο χωριό Kyolmen. Το χωριο Kyolmen βρίσκεται στα όρια της περιοχής της αρχαίας θρακικής φυλής των Γετών.

ΙΛΑΣΝΛΕΤΕΔΝΛΕΔΝΕΝΙΔΑΚΑΤΡΟΣΟΕΒΑ

ΡΟΖΕΣΑΣΝΗΝΕΤΕΣΑΙΓΕΚΟΑΝΒΛΑΒΑΗΓΝ

Πληροφορίες στου βιβλίο του Βουλγάρου καθηγητή φιλολογίας Peter Dimitrov.

Μεταγραφή:

Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ, οπότε η απόδοση γίνεται

...Είς πύλας οι γέται αἰτοῦσιν τας νεανίδας, τον ἰατρόν,
(αἰτοῦσιν oi γέται) τὰς αἶγας...

Ανάλυση συμπληρώνουμε τις λέξεις που λείπουν:
- (Π)ΙΛΑΣ~πύλας

- ΝΛ ΕΤΕ στην λέξη ετε κρύβονται δυο λέξεις η πρωτη ειναι (γ)έται η δεύτερη είναι η λέξη (αἰτ)οῦσιν που σημαίνει ζητάνε.

- ΔΝΛΕΔ ΝΕ(Α)ΝΙΔΑ με την αρχαια κλιση γινεται νεάνισιν

- (Ι)ΑΤΡΟ(Ν) ΣΟΕΒΑ

- Ζ ΕΣΑΣ ΝΗΝ ΕΤΕ... οι δυο λέξεις που ανέλυσα πιο πάνω

- Σ ΑΙΓ(ΑΣ) ΕΚΟΑΝΒΛΑΒΑΗΓΝ


(*) ΣΧΟΛΙΟ Γ. Λεκάκη:

σανσκριτικά = σαν κρητικά.


ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.2.2022.


αρχαια θρακικη ελληνικη γλωσσα, επιγραφες, Μιχαλοπουλος, Θρακη επιγραφη δακτυλιδι Εζεροβο, δαχτυλιδι ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΡΟΛΙΣ πολις πολη ΙΕΡΑ ΧΑΙΡΕ ΤΕΑ νεα θεα ασκω γαια δομος γη αιρω προχωρω χτισιμο, χτισμα, σηκωνω αρχιτεκτονικη τοιχοποιια υποβαλλω, ζεα γεα Ηερα, ζεια ζεα δημητριακα σανσκριτικα δημητριακο Μπαμπινιωτης, ετυμολογια yava, yavai σιταρι θεα Δημητρα Δημητηρ δωρικα Δη μητηρ μητερα Δηω Ομηρος ζειδωρος, Ησυχιος Αλεξανδρευς βιοδωρος, ζην δωρουμενη γη Πατριαρχης Φωτιος Α λεξικο Σουδα 1965 Kyolmen, κιολμεν Κυολμεν Βουλγαριας, βουλγαρια, 6ος αιωνας πΧ πολιορκια Γετες, Ελληνας νεκροπολη θρακικη φυλη Βουλγαρος καθηγητης φιλολογιας Δημητρωφ, Peter Dimitrov, πυλες γεται αιτημα νεανιδας, ιατρος αιγες, ΠΙΛΑΣ πυλας πυλη, πιλη, ζητω ΝΕΑΝΙΔΑ ΑΙΓΑ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ