Πελασγική, μινωική, αιγαιακή, λημνιακή και ετεοκρητική είναι όψεις της ελληνικής γλώσσας - ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ σε ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - του Ν. Μιχαλόπουλου

Πελασγική, μινωική, αιγαιακή,
λημνιακή και ετεοκρητική
είναι όψεις της ελληνικής γλώσσας

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
σε ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Του γεωπόνου Νικολάου Μιχαλόπουλουmixalopoulosn@gmail.com

 

Πελασγικη γλωσσα, μινωικη σε αυτην την ερευνα δειχνω πως η λεγομενη αιγαιακη γλωσσα όπως η μινωικη, η λημνιακη και η ετεοκρητικη δεν είναι τιποτε άλλο από έναν τροπο γραφης της ελληνικης με συντομευσεις και ριζες ελληνικων λεξεων. στο 2 μερος κανω ετυμολογια μινωικων, πελασγικων λεξεων με την αρχαια ελληνικη γλωσσα που τις αναφερουν σαν «προελληνικες» που είναι λαθος ορος.

1η Επιγραφή από την ιστοσελίδα του Βρετανού γλωσσολόγου Raymond ArmarIgnatius Brown (1939-). Αυτή η επιγραφή βρέθηκε 1936 από τους P. Demargne και H.van Effenterre στον ανατολικό τοίχο του ναού του Απόλλωνα στην Δρήρο, εκλάπη κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαβάζεται σύμφωνα με τα βελάκια.

Επιγραφή:

PMAF/ ΕΤ/ ΙΣΑΛΑΒΡΕ/ ΚΟΜΝ ←
Δ/ ΜΕΝ/ ΙΝΑΙ/ ΙΣΑΛΥΡΙΑ/ ΛΜΟ ←
ΣΤΟΝ ΤΥΡΟΝ ΜΥΑ/ ΟΑΟΙΕFΑΔ ←
ΕΤΥΡΟ…ΜΥΝΑ/ ΟΑ ΣΕΝΗ →
ΜΑΤΡΙΤΑΙΑ ←
Μεταγραφή: Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ οπότε η απόδοση γίνεται: Άρμα αἰτ(εῖται) ἴσα λαβεῖν κόμ(ιστα) μεν εἶναι ἴσα ελύρια των τηρουμένων μνᾶ του μηνός. τηρῶ τόν μῆνα μνᾶ, μετρητά.

Παρατηρήσεις στο κείμενο: Το η και το ο αποδίδονται σαν υ και ο. και εδώ ο γράφων της στήλης έχει επιλέξει τα φωνήεν (υ κύριο φωνήεν όπως το ι στην στήλη της Λήμνου) και το φωνήεν ο και πρέπει να τα αντικαταστήσουμε με αλλά φωνήεντα οπού υ με το η και οπού ο με το ω σε μερικά σημεία του κειμένου
Αρμα ( Ε)τ σε αι είπαμε πως στα αρχαικα αλφάβητα συμβόλιζαν το αι με ε ελύρια: νόμισμα της πόλης Έλυρος.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ, ΕΔΩ.

βρέθηκε τον Ιούνιο του 1901, στην τρίτη ακρόπολη της Πραισού από τον Αγγλο R.C. Bosanquet (Ann.Brit.Shool VIII 1901-1902 σελίς 142-143) είναι γραμμένη από τα αριστερά προς τα δεξιά με το ιωνικό αλφάβητο διαβάζεται ως εξής:

Επιγραφή:

ΟΝΑΔΕΣΙΕΜΕΤΕΠΙΜΙΤΣΦΑΔΟΦΙΑΡΑΛΑΘ
ΡΑΙΣΟΙΙΝΑΙΡΕΣΤΝΜΤΟΡΣΑΡΔΦΣΑΝΟΣΑΤΟΙΣΣΤΕΦΣΙΑΜΥΝΑΝΙΜΕΣΤΕΠΑΛΥΝΓΥΤΑΤΕΑΝΟΜΟΣΣΕΛΟΣΦΡΑΙΣΟΝΑΤΣΑΑΔΟΦΤΕΝΟΗΑΠΡΑΙΝΑΙΡΕΡΓΗΡΕΙΡΕΡΕΙΕΤΝΤΙΡΑΝΟΙΑΣΚΕΣΙΟΤ

Μεταγραφή: Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα, σημεία στίξης κλπ, οπότε η απόδοση γίνεται ὦ σοφή Παλλάς Ἀθηνᾶ Αίσονα είς τόν ναόν ηὗρες, τώρα φθάνω ἀπό τις στεναχωρίες ἰάμην ἄν εἷμαι πάλιν είς Γῆν τάυτην. ἐὰν ὅμως τέλος αίσονος εἴδω πραΰνω
στον ναόν τὰς Ἐρινῦς ὑγιαίνω, ἀσκῶ.

Ελεύθερη αποδοση: ω, σοφή Παλλάς Αθηνά τον Αίσωνα στον ναό βρήκες, τώρα φθάνω (στην κοιτιδα), από τις στεναχώριες θεραπεύτηκα αν είμαι πάλιν στην γήν τάυτη (πίσω στήν κοιτίδα). Εάν όμως δώ το τέλος του Αίσωνα δω θα πραΰνω
στον ναό τις ερινύες υγιάνω με άσκηση.

Ανάλυση:
κοιτάζω την ρίζα της λέξης δ(οφι) αρ(αλα) (αισοιιναιρ) μεταφ: δοφι η δοθι "ακούγεται" σαν το σοφή α(ρ-αλα) σαν το παλλάς (αισοιιναι) έχουμε 3 λέξεις 2 ονόματα 1ο όνομα είναι του αίσονα και το δεύτερο αισοι(ινα) όνομα είναι της αθηνάς... Ο R.C. Bosanquet λόγω φθοράς στο αισοι(ινα) έχει αποδόση το Η σαν ΙΙ ενω κανονικά ειναι (αισοηναι)
Και έχουμε και το ναιρ που το κανω να(ον).. (ρες) τνμ (τορ) σαρδο (φσανο) μεταφ: ηὗρες τώρα φθάνω σ(ατοις) (στε) φσ (ιαμυν) μεταφ: το σ(ατοις) η ατοις ακούγεται σαν ἀπό τις στε(στεναχώριες) ἰάμην
αν ιμε στε παλυν γυ τατ μεταφ: αν εἷμαι πάλιν είς γήν τάυτην.
(εάν) (ομος) (σελος) φρ (αισονα). μεταφρ: ἐὰν όμως σελος ακούγεται σαν τέλος αίσονα… με κλίση αίσονος τσαα (δο) φτεν ο μεταφρ: εἴδω(ίσως πρώτη φορά απαντάται στο γραπτό λόγο).
η α(πραι) (ναιρ) μεταφρ: πραι γίνεται πραΰνω
ναιρ στον ναόν ηρειρειετ μεταφρα: ηρειρειες ακούγεται σαν ερινυες ….με κλιση τάς Ἐρινῦς
ντιρανο γίνεται ὑγιανῶ
ιασκες γίνεται ἀσκω.. Ασκηση
ιοτ

3η ετεοκρητική Επιγραφή

Βρέθηκε από τον καθηγητή Halbherr το 1893 κατά τις ανασκαφές στην Πραισό. Οι στίχοι χωρίζονται μεταξύ τους με οριζόντιες, αλλά όχι ακριβώς παράλληλες γραμμές. Η επιγραφή είναι βουστροφηδόν γραμμένη με αρχαϊκά γράμματα του ιωνικού αλφαβήτου και διαβάζεται από δεξιά στα αριστερά.

Επιγραφή:

Ν ΚΑΛ ΜΗΤΚΕΟΣΙΒΑΡΞΕΙΑ..ΟΑΡΚΑΠΣΕΤΙΜΕΓΝΑΡΚΑΚΟΚΛΕΣΙΓΕΠΑΣΕΠΓΝΑΝΑΙΤ

Μεταγραφή: Στην μεταγραφή βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ, οπότε η απόδοση γίνεται: είς τήν καλήν μητέρα κλέος……είς τήν Αρχίαν τίθησιν είς τόν γνάθον. Ο αρχαϊκός είς γαῖαν πᾶσαν σεπτός είς τόν γνάθον ναός.

Ελεύθερη απόδοση:
Στην καλή μητέρα δοξά. Στην θαλάσσια θέση στον πορθμό, ο αρχαϊκός(αρχαίος), σε όλη την γη ιερός, στον πορθμό ναός.

Αναλυση: (είς τή)ν καλ(ήν) μητ(έρα) κεος γίνεται κλέος (ιβαρξεια).. αρκα γίνεται αρκ(ι)α γιατί υπάρχει φθορά στην στήλη.. γίνεται στην αρχίαν (κόρη του ωκεανού μεταφορικά εννοούμε την θάλασσα) ή αρχαίαν (εις) σετι (θ)έσ(ι)ν είς τόν γνά(θον) σημαίνει πορθμός αρκακοκλεσι= αρκακο φωνητικά ταιριάζει στο αρχαϊκό αρχαϊκός( αρχαίος ) Γ(ε) πασ(ε) σε (α ) γίνεται σε γαία γή όλη σέπ(τος) σημαίνει θαυμάσιος η ιερός, γνα(θο) ναιτ σε να(όν).
ο Αντώνης Βασιλάκης (αρχαιολόγος) του οποίου είναι η συγκεκριμένη μετάφραση για της λέξεις που εγώ θεωρώ αβέβαιης ετυμολογίας, προτείνει ιβαρία κλειστή θάλασσα ξεια ξειτανο και το μετατρέπει σε ιτάνο η λέξη ιβαρία θεωρείται πως προέρχεται από την λατινική λέξη vivarium ίσως όμως προυπήρχε της λατινικής.

Η μετάφραση του Αντώνη Βασιλάκη διαφέρει σε μερικά σημεία από την μετάφραση του κειμένου μας γιατί δεν έχει βάλει την αρχαία κλίση στις λέξεις.

Παρατήρηση: οι αρχαίοι Κρήτες προέφεραν κ αντί χ. Πρβλ. τα αρχαία Κρητικά: κοῖρος = χοῖρος, ἔκεν = ἔχεν κ.λπ. Στην Ελληνική μυθολογία Αρχία ονομάζεται κόρη του Ωκεανού, σύζυγος του Ίναχου, μητέρα του Φορωνέα.

4η Ετεοκρητική Επιγραφή

Το 1958 Ο Αρχαιολόγος Καθηγητής Δρ Σπ. Μαρινάτος αναφέρεται στην ύπαρξη μιας επιγραφής από Ψυχρό (Κρήτη), που ανήκει στον ιδιωτική συλλογή του δρ. Σ. Γιαμαλάκη είναι γραμμένη σε ιωνικό αλφάβητο και θεωρείται δίγλωσση. Η επιγραφή έχει ως εξής:

ΕΠΙΟΙ ΖΗΘΑΝΘΗ ΕΝΕΤΗ ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ

ΕΠΙΟΙΖΗΘΑΝΘΗΕΝΕΤΗΠΑΡΣΙΦΑΙ
ΕΠΙΟΙ Ζ(ΗΘ-ΑΝΘΗ) ΕΝΕΤΗ ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ
ΕΠΙΟΙ Ζ(ΗΘ-ΑΝΘΗ) ΕΝΕΤΗ ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ
Ε-ΠΙΟΙ(Σ)Η(Ζ)Η 2 ΛΕΞΕΙΣ -Θ-ΑΝΘΗ-ΕΝΕΤΗ-ΠΑΡΣΙΦΑΙ
ΕΠΙ = ΕΠΕΙΔΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΟΙΗ(Σ)ΗΣ (Ζ)Η ΤΑ ΗΘ(H) ΤΑ ΑΝΘΗ ΕΝ ΑΙΤΙ(A)
ΕΠΙΟΙΖΗ = ΕΠΩΑΖΕΙ Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΗΘΗ, ΤΑ ΑΝΘΗ ΕΝ ΑΙΤΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ:

ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ

ΤΑ ΗΘΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΜΕ ΑΙΤΙΑ


 ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.2.2022.


Πελασγικη, μινωικη, αιγαιακη, λημνιακη ετεοκρητικη ελληνικη γλωσσα, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΕΤΕΟΚΡΗΤΙΚΑ Μιχαλοπουλος, πελασγοι μινωιτες αιγαιο μινωικη κρητη, λημνος ετεοκρητες συντομευση ριζες ελληνικων λεξεων. ετυμολογια μινωικα, πελασγικα λεξεις αρχαια ελληνικη γλωσσα προελληνικες, επιγραφη Βρετανος γλωσσολογος Raymond ArmarIgnatius Brown Μπραουν (1939-) 1936 P. Demargne Εφεντερ H.van Effenterre τοιχος ναος του Απολλωνα απολλωνος, απολλων απολλωνας Δρηρος, κλοπη Β Παγκοσμιος Πολεμος ΜΥΝΑ Αρμα αιτηση κομιστα ελυρια μνα μηνας μνας, μετρητα, στηλη Λημνου φωνηεν αρχαικο αλφαβητο ελυριο νομισμα ελυρος 1901, ακροπολη Πραισος Αγγλος R.C. Bosanquet Μποσανκετ ιωνικο αλφαβητο σοφη Παλλας Παλλαδα Αθηνα Αισωνας στεναχωρια Γη αισονος ειδω πραυνω Ερινυς υγιαινω, ασκω Αισων κοιτιδα θεραπεια ερινυες υγεια ασκηση δοφη θεα ναιρ σελος τελος καθηγητης Χαλμπχερ Halbherr 1893 ανασκαφη βουστροφηδον αρχαικο γραμματα γραμμα καλη μητερα κλεος Αρχια γναθος γαια σεπτος δοξα θαλασσα πορθμος ιερος, αρκια ωκεανος θαυμασιος Βασιλακης αρχαιολογος) ιβαρια κλειστη θαλασσα ξεια ξειτανο ιτανο λατινικη λατινικα vivarium αρχαιοι Κρητες κοιρος = χοιρος, εκεν = εχεν Ελληνικη μυθολογια Ιναχος, Φορωνεας, 1958 Αρχαιολογια Μαρινατος Ψυχρο λασιθιου Κρητης ιδιωτικη συλλογη Γιαμαλακη διγλωσση ΕΠΙΟΙ ΖΗΘΑΝ ΕΝΕΤΗ ΣΙΦΑΙ ΣΙΦΕΣ, ΑΝΘΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΙΗΣΗ ΗΘΗ ΑΝΘΟΣ ΑΙΤΙΑ ΕΠΩΑΖΩ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ