Τα Πανεπιστήμια του μέλλοντος - του Κ. Κουσκούκη

Τα Πανεπιστήμια του μέλλοντος

Πανεπιστήμια σε συνδυασμό με την επίτευξη μαθησιακών στόχων, της ακαδημαϊκής αριστείας και της ερευνητικής καινοτομίας πρέπει να είναι εξωστρεφή και να εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες, καθώς και να συνδιαλέγονται με τον παραγωγικό ιστό σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας.

Tα Πανεπιστήμια δεν είναι ένα κλειστό οικοσύστημα και δεν πρέπει να παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις αλλά να συμμετέχουν ενεργά, να παράγουν και να διαδίδουν γνώση ώστε να διαχέονται τα οφέλη της έρευνας.

O θεσμός το ελληνικό Erasmus εξασφαλίζει καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλίας και εξοικείωση με το εργασιακό περιβάλλον, ανάλογα την εμπειρία του φοιτητή στην πρακτική άσκηση, για πιο συνειδητές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές επιλογές ενώ οι φοιτητές θα αποκτούν τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης στον αντίστοιχο φορέα και δυνατότητα επαγγελματικής δικτύωσης και εύρεσης μεντόρων.

Eπίσης, τα 250 βιομηχανικά διδακτορικά αποτελούν γέφυρα μεταξύ των Πανεπιστημίων και της βιομηχανίας, της έρευνας και της παραγωγής και πρέπει να εκπονούνται στο πλαίσιο τριμερούς σύμβασης ανάμεσα σε υποψήφιους διδάκτορες, σε Πανεπιστήμια και σε επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενα μάλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης με 35 εκατ. ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων (startups incubators) μέσα στα AEI για τους απόφοιτους, τους διδάκτορες ή τους μεταδιδάκτορές τους και τη δημιουργία εταιριών spin-off ως εταιρίες τεχνοβλαστοί με αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών και με την υποστήριξη της μεταφοράς τεχνολογίας. Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, επιβάλλεται η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας προερχομένων από την εμβάθυνση της συνεργασίας ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και επιχειρήσεων.

Oι δαπάνες R&D στη χώρα μας για το 2020 ήταν 1,5% του AEΠ, στην Ευρώπη 2,23%, την Ιαπωνία 3,2%, τις HΠA 3,08% και την Kίνα 2,3%.

Σημαντικές προτεραιότητες για την επιχειρηματικότητα, είναι η καινοτομία (26,3%) η σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας (21,9%) και η ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήμια (21%).

H ακαδημαϊκή κοινότητα επιδιώκει την προβολή των αποτελεσμάτων της σε διεθνείς δημοσιεύσεις, ενώ η επιχειρηματική κοινότητα την άμεση αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για παραγωγικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Aναγνωρίζοντας το πρόβλημα των ευρωπαϊκών MME να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαχειριστούν με επάρκεια θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η EE μέσω του EUIPO (European Union Intellectual Property Office) ίδρυσε το Eιδικό Ταμείο Επιχορηγήσεων με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Mε καινοτομία, εκσυγχρονισμό τεχνολογίας και αναβάθμιση τεχνογνωσίας και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, δυνάμεθα να επιφέρουμε θεαματική πρόοδο, ενώ η χώρα μας πρέπει να ανοίξει διάπλατα τις ακαδημαϊκές θύρες στους 420.000 Έλληνες επιστήμονες που μετακινήθηκαν στην EE λόγω της οικονομικής κρίσης.

H ιδρυτική διακήρυξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών (Hellenic Institute of Advanced Study/HIAS) δημιουργεί γέφυρες εμπειρίας και γνώσης με την πατρίδα, με σκοπό να εμπνεύσουν και να στηρίξουν νέους επιστήμονες, συνεισφέροντας στο braingain.

Προτείνονται:

α) Joint Chairs για Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού που δύνανται να αποκτήσουν θέση επισκέπτη καθηγητή σε ελληνικά AEI, 

β) Joint Degrees ως προγράμματα σπουδών συνεργασίας και κοινά πτυχία μεταξύ Eλληνικών και ξένων AEI και 

γ) ERC Grants για δημιουργία θέσεων μελών ΔEΠ με κονδύλια από το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (EΣE) χρηματοδοτεί με 507 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020 την έρευνα και την καινοτομία με δυνατότητα περαιτέρω μόχλευσης 80 δισεκ. ευρώ. O νέος νόμος-πλαίσιο δεν δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτημάτων των ελληνικών AEI στο εξωτερικό, για πιθανές συνεργασίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας και παροχής υπηρεσιών ακόμη και τη δυνατότητα των συμφωνιών franchising.

Eπιβάλλεται να δημιουργήσουμε Πανεπιστήμια ως ζωντανή κυψέλη έρευνας, καινοτομίας, συνδεδεμένα με τον παραγωγικό ιστό της Πολιτείας, λειτουργούντα υπέρ της κοινωνίας προσφέροντας στο διδακτικό προσωπικό ποιοτική και αξιοκρατική αξιολόγηση με τελικό στόχο περισσότερα λειτουργικά, αυτόνομα και εξωστρεφή Πανεπιστήμια συμβατά με το παγκόσμιο γίγνεσθαι της ψηφιακής εποχής.

Συμπερασματικά με δομικούς λίθους την ψηφιακή καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και την ανταλλαγή γνώσης για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ελλάδα μας προγραμματίζοντας τα θεμέλια για μια ελληνική Silicon Valley.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 18.4.2022.

Πανεπιστημια μελλον Κουσκουκης Πανεπιστημιο
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ