36 ειδύλλια και 19 επιγράμματα του Θεοκρίτου, σε έκδοση του 1516… το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ που ΤΥΠΩΘΗΚΕ στην ΡΩΜΗ! - του Γ. Λεκάκη

36 ειδύλλια και 19 επιγράμματα
του Θεοκρίτου,
σε έκδοση του 1516…
Το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
που ΤΥΠΩΘΗΚΕ στην ΡΩΜΗ!

Του Γιώργου Λεκάκη

Με τίτλο «Τάδε ἔνεστιν ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ: Θεοκρίτου εἰδύλλια, ἕξ καί τριάκοντα – τοῦ αὐτοῦ ἐπιγράμματα ἐννεακαίδεκα[1] – τοῦ αὐτοῦ Πέλεκυς και Πτερύγιον – σχόλια τά εἰς αὐτά εὑρισκόμενα ἐκ διαφόρων ἀντιγράφων εἰς ἕν συλλεχθέντα», τυπώθηκε βιβλίο στην Ρώμη, από τον Ζαχαρία Καλλιέργη / Καλλέργη, το 1516.

Ήταν η α΄ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ του Θεοκρίτου και μόλις το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΡΩΜΗ!

Το βιβλίο ήταν σε δύο μέρη σ’ ἕναν τόμο, σε σχήμα 8ο (160 x 105 χλστ.), [204] φύλλα.

Είχε ξυλόγραφα τυπογραφικά σήματα στο πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο.

ΠΗΓΗLegrand (15ος-16ος αἰ., I) 49 («édition rare et très recherchée»), Adams T-460, Mortimer (Italian) 497, Brunet, V, στ. 781, Hoffmann, III, σ. 474-5, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 24, Οἰκονομόπουλος, σ. 321, Λαγανᾶς 6. Γ. Λεκάκης «Ελληνική Βιβλιογραφία».

Δεξιά, η έκδοση του 1516.

Θυμίζω και την έκδοση του Θεοκρίτου «εἰδύλλια, τουτέστι μικρά ποιήματα ἕξ καί τριάκοντα – τοῦ αὐτοῦ ἐπιγράμματα ἐννεακαίδεκα – τοῦ αὐτοῦ Πέλεκυς καί Πτερύγιον [– Σχόλια παλαιά εἰς τά Θεοκρίτου εἰδύλλια, ἐκ διαφόρων ἀντιγράφων συλλεχθέντα]», στην Βενετία, από τον G. Farri [– Bartolomeo Zanetti], 1539-1543.

Ήταν επίσης σε δυο μέρη σ’ ἕναν τόμο, σε σχήμα 8ο (154 x 100 χλστ.), 78 καί [104] φύλλα.

Τίτλοι στα ελληνικά και λατινικά, ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο και στο τελευταίο φύλλο κάθε μέρους.

ΠΗΓΗ: Legrand (15ος-16ος αἰ., III) 444 & 387, Adams T-465 & T-477, Hoffmann, III, σ. 475, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 80 (ἡ ἔκδοση τοῦ 1543), Οἰκονομόπουλος, σ. 321 (ἡ ἔκδοση τοῦ 1539), Λαγανᾶς 51 (τα Σχόλια). Γ. Λεκάκης «Ελληνική Βιβλιογραφία».

Τα «Ειδύλλια» του Θεοκρίτου, κυκλοφόρησαν επίσης:

- 1833, εκδ. Firmin Didot, Παρίσιοι, τυπ. Firmin Didot Frères.

- 1871, μετά προλόγου «περί βουκολικής ποιήσεως», φιλοπονηθέντα υπό Μιχαήλ Γριμάνη, εκδ. Γεωργίου Αρχοντοπούλου.

- 1883 «παραφρασθέντα και δι' ιστορικών και ερμηνευτικών σημειώσεων πολλαπλώς διασαφηνισθέντα» υπό Παντελή Ιωαν. Βέσση.

- 1911, σε απόδοση Ιωαν. Πολέμη, από τις εκδόσεις Φέξη, Αθήναι (και επανέκδ. 1917).

- 1925, μτφρ. R.C. Trevelyan, εκδ. Albert & Charles Boni, Ν. Υόρκη.

- 1925, μτφρ. Philippe-Ernest Legrand, στο Bucoliques grecs, εκδ. Les Belles Lettres, τ. Α.

- 1935 «τα διδασκόμενα εν τω Γυμνασίω μετά καταλλήλων εισαγωγών και λεξιλογίου», του Χρήστου Β. Λώλου.

- 1972, μαζί με τα επιγράμματα (αρχαίο κείμενο και απόδοση) Νίκου Σφυρόερα, από τον Ελληνικό Εκδοτικό Οργανισμό, Αθήναι.

- 1982, μαζί με τα επιγράμματα, μτφρ. Daryl Hine, εκδ. Atheneum, Ν. Υόρκη.

- 1988, μτφρ. Robert Wells.

- 1991, του Maurice Chappaz, μτφρ. Maurice Chappaz και Éric Genevay, εκδ. Orphée.

- 2003, μτφρ. Anthony Verity με εισαγωγή του Richard Hunter, εκδ. Oxford University Press.

- 2010, μτφρ. Alain Blanchard, Παρίσιοι, L'Harmattan.

- 2021, Les Magiciennes et autres Idylles, μτφρ. Pierre Vesperini, Παρίσιοι, εκδ. Gallimard.

Και από τις εκδ. Κάκτος, Ζαχαρόπουλος, Γεωργιαδης, κ.ά.

Ο Θεόκριτος (315 - 260 π.Χ.) ήταν ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της εποχής του, πρωτοπόρος της βουκολικής ποίησης. Μάλλον εγεννήθη στις Συρακούσες[2]. Έζησε και στην Κω, και στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου επί Μακεδόνος Πτολεμαίου Β'.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5.4.2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


[1] Σήμερα του αποδίδονται 16 επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία. Άλλα ποιήματά του: Θύρσις ἢ ᾨδή, Φαρμακεύτριαι, Κῶμος, Νομεῖς, Αἰπολικὸν καὶ Ποιμενικόν, Βουκολιασταί, Θαλύσια, Βουκολιασταί (Δάφνις, Μενάλκας καὶ Αἰπόλος και Δάφνις καὶ Μενάλκας), θερισταὶ ἢ Ἐργατίναι (Μίλων καὶ Βουκαίος), Κύκλωψ, Ἀΐτης, Ὕλας, Κυνίσκας Ἔρως ἢ Αἰσχίνης καὶ Θυώνιχος, Συρακούσιαι ή Ἀδωνιάζουσαι, Χάριτες ἢ Ἱέρων, Ἐγκώμιον εἰς Πτολεμαῖον, Ἑλένης ἐπιθαλάμιος, Κηριοκλέπτης, Βουκολίσκος, Ἁλιεῖς, Διόσκουροι, Ἐραστὴς ἢ Δύσερως, Ἡρακλίσκος Ἡρακλῆς Λεοντοφόνος, Λῆναι ἢ Βάκχαι, Ὀαριστύς, Ἠλακάτη, Παιδικά, Εἰς Νεκρὸν Ἄδωνιν.

[2] Βλ. Ειδύλλιο XXVIII, στ. 16-18.

ειδυλλια επιγραμματα Θεοκριτου, εκδοση 1516 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΡΩΜΗ Ταδε ενεστιν εν τη παρουση βιβλω: Θεοκριτου ειδυλλια, εξ και τριακοντα – του αυτου επιγραμματα εννεακαιδεκα – του αυτου Πελεκις και Πτερυγιον – σχολια τα εις αυτα ευρισκομενα εκ διαφορων αντιγραφων εις εν συλλεχθεντα βιβλιο Καλλιεργης, α ΕΚΔΟΣΗ Θεοκριτος ξυλογραφο τυπογραφικο σημα 315 - 260 πΧ αρχαιος ποιητης βουκολικη ποιηση Συρακουσες Κως, Αλεξανδρεια Αιγυπτου αιγυπτος Μακεδονας Πτολεμαιος Β, Ελληνικη Βιβλιοθηκη, Οικονομοπουλος, Λαγανας επιγραμμα Παλατινη Ανθολογια ποιημα Ποιηματα Θυρσις ωδη, Φαρμακευτριαι, Κωμος, Νομεις, Αιπολικον και Ποιμενικον, Βουκολιασται, Θαλυσια, Βουκολιαστες Δαφνις, Μεναλκας και Αιπολος και Δαφνις και Μεναλκας θερισται εργατιναι Μιλων και Βουκαιος Κυκλωψ, Αιτης, υλας, Κυνισκας ερως Αισχινης Θυωνιχος, Συρακουσιαι αδωνιαζουσαι, Χαριτες ιερων, εγκωμιον εις Πτολεμαιον, ελενης επιθαλαμιος, Κηριοκλεπτης, Βουκολισκος, αλιεις, Διοσκουροι, εραστης Δυσερως, ηρακλισκος ηρακλης Λεοντοφονος, Ληναι Βακχαι, Οαριστυς, ηλακατη, Παιδικα, Εις Νεκρον αδωνιν Θυρση Φαρμακευτριες, Νομεας, Αιπολικο και Ποιμενικο, Βουκολοι θεριστες εργατινες Μιλωνας Κυκλωπας Συρακουσιες αδωνιαζουσες, Χαρις ιερωνας, εγκωμιο ωραια ελενη επιθαλαμιο, Κηροκλεπτης, κηριο κερι αλιεας, ψαραδες Ληνες Βακχες, Παιδικο Νεκρος αδωνις καλλεργης εκδοση ειδυλλιο Πελεκυς Πτερυγιο Βενετια, Φαρι Φαρρι Farri Ζανετι Ζανεττι Bartolomeo Zanetti 1539 1543 ελληνικα λατινικα 1833, εκδοσεις Firmin Didot, Ντιντω Ντιντοτ διδοτος διδοτου Παρισιοι, τυπογραφειο Firmin Didot Freres 1871, προλογος περι βουκολικης ποιησεως Γριμανης, εκδοση Αρχοντοπουλος 1883 παραφραση ιστορικες και ερμηνευτικες σημειωσεις διασαφηνιση Βεσσης 1911, αποδοση Πολεμης, Φεξη, φεξης Αθηναι επανεκδοση 1917 1925, μεταφραση R.C. Trevelyan, τρεβελιαν τρεβελυαν Albert & Charles Boni, μπονι Νεα Υορκη ΗΠΑ, 1925, Philippe-Ernest Legrand, λεγκραν Bucoliques grecs, Les Belles Lettres, 1935 διδασκομενα Γυμνασιο λεξιλογιο Λωλος 1972, επιγραμματα αρχαιο κειμενο Σφυροερας, Ελληνικος Εκδοτικος Οργανισμος, Αθηνα 1982, επιγραμμα Daryl Hine, Χιν ατενεουμ Atheneum, 1988, Robert Wells Γουελς 1991, Σαπαζ σαππαζ Maurice Chappaz, Maurice Chappaz ζενεβει ζενεβευ eric Genevay, ορφεας Orphe 1833, 2003, Anthony Verity βεριτι βεριτυ Richard Hunter, χαντερ οξφορδη Oxford University Press οξφορδης 2010, Alain Blanchard, μπλανσαρντ Παρισι, L'Harmattan αρματταν αρματαν 2021, Idylles, Pierre Vesperini, βεσπερινι Gallimard γκαλιμαρντ Κακτος, Ζαχαροπουλος, Γεωργιαδης, Κακτου, Ζαχαροπουλου, Γεωργιαδη παλαια παλια σχολικα βιβλια γυμνασιου
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ