154 αρχαίοι ελληνικοί μύθοι υπάρχουν στην μεσαιωνική λογοτεχνία της Αρμενίας!

154 αρχαίοι ελληνικοί μύθοι
υπάρχουν στην μεσαιωνική
λογοτεχνία της Αρμενίας!

Στην σειρά «Αρμενικά Κείμενα και Μελέτες», ο τόμος: 5 της κ. Gohar Muradyan εξετάζει αρχαίους ελληνικούς Μύθους που υπάρχουν στην Μεσαιωνική Αρμενική Λογοτεχνία!

Αν και οι αναφορές σε ελληνικούς μύθους δύσκολα θα εκπλήξουν τον αναγνώστη της δυτικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας, και στην αρμενική λογοτεχνία υπάρχει η ελληνική μυθολογία, πολύ πιο πλούσια και μάλιστα περιλαμβάνει λιγότερο γνωστές παραδόσεις.

Οι ελληνικοί μύθοι ήταν γνωστοί στους μεσαιωνικούς Αρμενίους μέσω μεταφράσεων ύστερων κλασσικών και πρώιμων χριστιανικών γραπτών και μέσω των πρωτότυπων έργων Αρμενίων συγγραφέων. Ωστόσο, η πρόσβαση σε αυτά στα Αρμενικά κείμενα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι αναφορές σε αυτά είναι δύσκολο να βρεθούν καθώς είναι διάσπαρτες στο τεράστιο μεσαιωνικό Αρμενικό γραπτό corpus / σώμα. Επί πλέον, κατά την διάρκεια της μετάφρασης / μετάδοσης / επανάληψης / αντιγραφής των ελληνικών μυθικών ιστοριών, τα ελληνικά ονόματα, οι λέξεις και οι λεπτομέρειες της πλοκής συχνά αλλοιώθηκαν!

Σε αυτήν την πρώτη στο είδος του μελέτη, η κ. Gohar Muradyan (*) συγκεντρώνει όλες τις γνωστές αναφορές στους αρχαίους ελληνικούς μύθους (154 (**) επεισόδια!) στην μεσαιωνική αρμενική λογοτεχνία. Παράλληλα με τα πρωτότυπα αρμενικά αποσπάσματα και, όταν υπάρχουν, τα ελληνικά πρωτότυπα, παρέχει σχολιασμένες αγγλικές μεταφράσεις. Το βιβλίο ξεκινά με μια κατατοπιστική εισαγωγή και ολοκληρώνεται με χρήσιμα παραρτήματα, που απαριθμούν τις εμφανίσεις των Ελλήνων θεών, τα αρμενικά τους ισοδύναμα, εικόνες, βωμούς, ναούς και τελετουργίες, καθώς και τους μύθους του Αισώπου και τον Τρωικό πόλεμο.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδ. BrillISBN: 978-90-04-51979-4, ISBN: 978-90-04-52436-1.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.11.2021.

(*) Gohar Muradyan, PhD (1986) and DSc (2005), is Head of the Department of Translated Literature at Matenadaran (Institute of Ancient Manuscripts, Armenia). She has published numerous articles and several monographs on translated literature and the Hellenizing School of Armenian translators, as well as critical editions of old Armenian translations from Greek, including Physiologus: The Greek and Armenian Versions with a Study of Translation Technique (Peeters, 2004), Grecisms in Ancient Armenian (Peeters, 2012), and David the Invincible, Commentary on Porphyry’s Isagoge (Brill, 2014). She has also translated, in collaboration with Aram Topchyan, many Greco-Roman classics into modern Armenian (Homer, Euripides, Aristophanes, Longus, Virgil, Ovid, Marcus Aurelius et al.).

(**) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Introduction

 1 Ancient Greek Myths in Christian Authors

 2 Ancient Greek Myths in Old Armenian Literature

 3 Names of Gods and Other Personages of Myths

 Editorial Principles

Texts

 1 The Hundred-handed, Titans, Giants, Cerberus, Chimera and Gorgos

 2 The Castration of Uranus and the Birth of Aphrodite

 3 Cyclopes

 4 Children of Uranus and Gea

 5 The Birth of Zeus

 6 Zeus’ Tomb in Crete

 7 Atlas

 8 Centaurs

 9 Mythical Musicians

 10 Musician Thamyris

 11 Punishment of Hera, Hephaestus’ Disabling, Aphrodite and Ares

 12 The Birth of Athena

 13 Founding Eleusis and Attica

 14 Leto and Tityos

 15 Apollo and Daphne

 16 The Court of Areopagus

 17 Orion

 18 Demeter, Persephone and Triptolemus

 19 Zeus and Persephone-Pherephatte

 20 Revolt of the Giants against Zeus

 21 Prometheus and Hephaestus

 22 Deucalion and the Flood

 23 Graeci and the Origin of the Name of the Hellenes

 24 Ion and the Origin of the Name of the Greeks

 25 Otus and Ephialtes

 26 The Flight of Phrixus and Helle from Ino

 27 The Foundation of Corinth

 28 Salmoneus and Tyro

 29 Soothsayer Melampus

 30 The Argonauts

 31 Pelias Killed by Medea

 32 Medea Takes Revenge on Jason

 33 Medea’s Son Medus

 34 The First Kings of Sicyon

 35 The First Kings of Argos

 36 Zeus and Inachus’s Daughter Io

 37 Belus King of Assyria

 38 The Daughters of Danaus and Sons of Egypt

 39 Bellerophontes and Chimera

 40 Zeus and Danae, the Birth of Perseus

 41 Perseus and Gorgo Medusa

 42 Eurystheus Reigns over Mycenae

 43 The Birth of Heracles

 44 Heracles and the Fifty Daughters of Thespius

 45 Heracles’ Madness

 46 Heracles and the Nemean Lion

 47 Heracles and the Lernean Hydra

 48 The Mares of Diomedes

 49 The Amazons

 50 Geryon and the Pillars of Heracles

 51 Heracles’ Single Combat with Antaeus

 52 Heracles and Busiris

 53 The Adventures of Theseus and Pirithous

 54 Cerberus and Heracles

 55 Cercopes and Heracles

 56 Heracles Destroys Troy

 57 Heracles and Auge, the Birth of Telephus

 58 Heracles and the Oxen of Thiodamas

 59 Heracles and Deianeira. Heracles’ Death

 60 The Apotheosis of Heracles

 61 The Return of the Heraclids to Peloponnese, Aristodemus Stricken by a Thunderbolt

 62 Distribution of the Towns of Peloponnese among the Heraclids

 63 The Birth of Cadmus, Phoenician Letters Introduced to Greece

 64 Europa and Zeus

 65 Sarpedon in Lycia

 66 Minos and Rhadamanthus as Judges

 67 Pasiphae and the Bull, the Birth of Minotaur

 68 Foundation of Thebes

 69 Cadmus and the Sparti

 70 Zeus and Semele, the Birth of Dionysus

 71 Dionysus’ Upbringing

 72 Madness of Athamas and Ino

 73 Dionysus and the Tragedy

 74 Actaeon

 75 Dionysus and the Vine

 76 Dionysus Torn Apart by the Titans

 77 Dionysus and Pentheus

 78 Dionysus’ Apotheosis

 79 Labdacus and Lycus Reigning in Thebes

 80 Zethus and Amphion, the Musician Arion

 81 The Walls of Thebes

 82 Niobe and Leto

 83 The Sphinx Sent to Thebes

 84 The Tragedy of Oedipus

 85 Argos’ War against Thebes

 86 The Transformation of Tiresias

 87 Details of the Theban War

 88 Single Battle of Eteocles and Polynices

 89 Amphiaraus and Adrastus

 90 The Epigones against Thebes

 91 Zeus and Callisto, the Birth of Arcas

 92 Atalanta and Hippomenes

 93 Asclepius Struck by the Thunderbolt

 94 Zeus and Leda

 95 Dardania and Troy

 96 The Rape of Ganymede

 97 The Founding of Ilium and the Reign of Priam

 98 Aeacus

 99 The Birth and Upbringing of Achilles

 100 Cecrops

 101 Greek Letters Ascribed to Cecrops

 102 Phoenix Blinded

 103 The Strife of Athena and Poseidon for Athens

 104 Cecrops’ Son Erysichthon

 105 Phaethon

 106 Myrrha, Birth of Adonis

 107 Atthis and the Name of Attica

 108 Cranaus’ Successors on the throne of Athens

 109 The Birth of Erichthonius

 110 The Daughters of Pandion, Triptolemus

 111 Icarius

 112 The Tragedy of Procne and Philomela

 113 Erechteus’ Ascension to the Throne, Orythia and Boreas

 114 Eumolpus

 115 The Seventh to Eleventh Kings of Athens

 116 Theseus in Attica

 117 Daedalus and Icarus

 118 Theseus and the Marathonian Bull

 119 Medea’s Banishment from Athens

 120 Theseus and Ariadne

 121 Daedalus’ Flight and the Murder of Minos

 122 Phaedra and Hippolytus

 123 Ixion and Hera

 124 The Battle of Centaurs and Lapiths

 125 Helen Kidnapped by Theseus

 126 The Adventures of Theseus and Pirithous in Hades

 127 Tantalus’ Punishment

 128 The Ivory Shoulder of Pelops

 129 Pelops’ Marriage and Ascension to the Throne, the Pelopids

 130 Atreus’ and Thyestes’ Ascension to the Throne

 131 Agamenon and Menelaus, the Birth of Orestes

 132 Helen’s Rape by Paris

 133 Proteus Keeps Helen, Proteus’ Transformation, His Sons

 134 Odysseus and Palamedes

 135 Iphigenia in Aulis and in Tauris

 136 Aphrodite Wounded

 137 Diomedes Wounded by Paris’ Arrow

 138 The Death of Patroclus

 139 Achilles and the Scamander River

 140 Hector Killed

 141 Achilles and Thersites

 142 Memnon Protector of Troy, Zarmayr

 143 The Conquest of Troy, Polyxene

 144 Orestes’ Ascension to the Mycenaean Throne, Pyrrhus Killed

 145 The Island of the Cyclopes

 146 Odysseus and Polyphemus

 147 The Island of Circe

 148 The Sirens

 149 Scylla and Charybdis

 150 On the Island of Calypso

 151 Penelope’s Bridegrooms

 152 The Birth of Pan

 153 The Foundation of Rome

 154 Narcissus

Appendices

 1 Mentions of Greek Gods, their Armenian Equivalents and Images

 2 Complete Narrations about the Trojan War

 3 Shaking Olympus

 4 Candaules and Gyges, Midas

 5 Halcyon

 6 Hayk’s Grandson Cadmus

Bibliography

Literature

Index of Names

αρχαιοι ελληνικοι μυθοι μεσαιωνικη λογοτεχνια της Αρμενιας Αρμενικα Κεεμενα Μελετες Μουραντιαν Muradyan αρχαιος ελληνικος Μυθος Μεσαιωνας Αρμενια δυτικοευρωπαικη ελληνικη μυθολογια, παραδοσεις Αρμενιοι μεταφραση υστερα κλασσικα και πρωιμα χριστιανικα γραπτα πρωτοτυπο εργο Αρμενιος συγγραφεας κειμενο γραπτο corpus / σωμα μεταδοση επαναληψη αντιγραφη μυθικη ιστορια ελληνικα ονοματα, λεξεις λεπτομερειες πλοκη αλλοιωση αναφορα επεισοδια αποσπασματα ελληνικα πρωτοτυπα, σχολια αγγλικη Ελληνες θεοι βωμος, ναος και τελετουργια Αισωπος Τρωικος πολεμος

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ