ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - του Γ. Λεκάκη

ΣΥΜΒΟΛΗ

στην ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Του Γιώργου Λεκάκη

Επιπροσθέτως των ήδη μεμονωμένα αναφερθέντων στο ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:

Αβέρωφ Μιχαήλα «Η ζωή του Γεωργίου Αβέρωφ».

Αδελφ. Αργυροχωριτών ΗΠΑ «Αργυροχώρι Πωγωνίου – Λαογραφία – Γενεαλογία», έκδ. Αδελφ. Αργυροχωριτών ΗΠΑ «Ο Άγιος Νικόλαος», Ν. Υόρκη, ΗΠΑ.

Αδελφ. Δυρραχιτών «Ιστορία του Δυρραχίου και της περιφέρειάς του», 1983.

Αδελφ. Σαρακατσαναίων Ηπείρου «Σαρακατσάνικη στάνη».

Αδελφ. Σταυρακίου Ιωαννίνων «Ιστορία Σταυρακίου Ιωαννίνων».

Αθανασίου Απ. «Ο πόλεμος του 1912-13 στην Ήπειρο και οι μάχες Ανωγείου»[1].

Αθανασίου Χρ. «Στα θρυλικά βουνά της Ηπείρου – Αναμνήσεις ενός ανταρτόπουλου του Εμφυλίου».

Αθηναγόρας[2] «Θανάσης Βάγιας», τυπ. Α. Αναστασιάδου, Κωνσταντινούπολη, 1921.

«Ακρόπολις» «Ο Γύρος της Ελλάδος», δ΄ μέρος: Ήπειρος, Ιώνιοι νήσοι, 1936.

Αλεξιάδης Μ. «Ηπειρώτικα χειρόγραφα λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Συλλογή φοιτητών 1964-1974», εκδ. Πανεπ. Ιωαννίνων-Φιλοσοφική Σχολή-Έδρα Λαογραφίας, Ιωάννινα, 1980.

Αλεξιάδης Σ. Γ. «Τα απώτερα αίτια του ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-1941», 1982.

Αλεξούδης Άνθ.[3] «Κατάλογος Μητροπολιτών Νικοπόλεως», στον «Νεολόγο» Κωνσταντινουπόλεως, 1891.

του ιδίου «Σύντομος ιστορική περιγραφή της Απολλωνίας, πόλεως ποτέ της Νέας Ηπείρου», Κωνσταντινούπολη, 1896.

του ιδίου «Κατάλογος των ταις ιεραίς εκκλησίαις της συνοικίας Κάστρου, πόλεως Βερατίου της Μητροπόλεως Βελεγράδων ευρισκομένων αρχαίων χειρογράφων», στο Δελτίο της Ιστορ. και Εθν. Εταιρείας, τ. ε΄, τεύχ. η΄, 1897.

του ιδίου «Κώδικες επαρχίας Βελεγράδων. Κατάλογος μετά περιγραφής χειρογράφων κωδίκων εκκλησιαστικής ύλης ευρισκομένων εν Βερατίω και ιδίως εν ταις ιεραίς εκκλησίαις της συνοικίας του Κάστρου, οίον της Μητροπόλεως Βελεγράδων, της επ’ ονόματι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τιμωμένης, της Παναγίας Ευαγγελιστρίας, του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και του αγίου Γεωργίου», στην «Εκκλ. Αλήθεια», τ. 20, 1900.

Αλκαίος Θ. «Θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη», τραγωδία εις πράξεις τρεις, εκδ. Μ. Σαλίβερου, περ. 1920.

Άμαντος Κ. «Οι Βόρειοι γείτονες της Ελλάδος (Βούλγαροι-Αλβανοί-Νοτιοσλάβοι)», εκδ. Ελευθερουδάκης, 1923.

Αναγνωστόπουλος Κων. «Στον πόλεμο του 1940».

Αναστασιάδη Σοφ. «Πίνδος», τυπ. «Αστήρ», 1955.[4]

Ανδρέου Αυγ. Θ. «Μια ερευνητική προσέγγιση στο κλέφτικο τραγούδι της Λένως Μπότσαρη».

Αντωνιάδης Α. Ι. «Φίλιππος και Ολυμπιάς», τραγωδία σε μέρη πέντε, 1889.

ανώνυμος “The resistance movement of Northern Epirotes (1941-1945)”, 1947.

Αραβαντινός Π. Σπ. «Χρονογραφία της Ηπείρου», τ. α΄, Αθήναι, 1856.

Του ιδίου «Παροιμιαστήριον ή Συλλογή παροιμιών εν χρήση ουσών παρά τοις Ηπειρώταις», εκδ. «Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών», 1863 - επανέκδ. «Αναστατικές Εκδόσεις Διον. Ν. Καραβία», α΄ έκδ. 1863.

του ιδίου «Συλλογή δημωδών ασμάτων Ηπείρου», εν Αθήναις, 1880.

του ιδίου «Ιστορία του Αλή πασά του Τεπελενλή», τυπ. Σπ. Κουσουλινού, 1895. Φωτοτυπική ανατύπωση-επανέκδ. «συγγραφείσα επί τη βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού», 2 τ., εκδ. «Πύρρος», 1979.

του ιδίου «Ἠπειρωτικόν γλωσσάριον», Αθήνα, εκδ. Π. Α. Πετράκος, 1909.[5]

του ιδίου «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡ΄ ΕΛΛΗΣΙΝ», εκδ. Ε.Η.Μ., 1986.

Αράπογλου  Μιχ. Η.[6] «Οικιστική γεωγραφία της Ηπείρου».

Αργύρης Αντ.[7] «Η σκουριασμένη θύρα», εκδ. «Δωδώνη», 2005.[8]

Άρμπυρος Γρηγ.-Φακατσέλης Κ. «Το Πωγώνι στους δρόμους της ξενητειάς».

Αρς Γκρ. Λ. «Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ιη΄ και του ιθ΄ αιώνα».

Αρχείον Ραδιοφώνου «Η Ελλάς στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 1940-41».

Α΄ Σώμα Στρατού «Οι θυσίες της Ηπείρου», 1949.

Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μυρτ. «Οι τοιχογραφίες της μονής Φιλανθρωπηνών στο Νησί των Ιωαννίνων», εκδ. «Αδάμ-Πέργαμος».

Βαβαρέτος  Γ. Αχ. «Η συμβολή της Ηπείρου εις τους αγώνας υπέρ της ελευθερίας», 1963.

του ιδίου «Γεώργιος Χατζής-Πελλερέν, ο Ηπειρώτης αγωνιστής, ο δημοσιογράφος, ο ποιητής», εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 7, 1963.

Βάγιας Κ. Χ.[9] «Η Άρτα του πολέμου και της Κατοχής», πρόλ. καθ. Νεωτέρας Ιστορίας ΑΠΘ Βασ. Κόντη, έκδ. Μουσικοφιλολογικού Συλλ. «Ο Σκουφάς», Άρτα, 2004.

Βαζάκας Πολυχρ.[10] «Γενεαλογικό δένδρο Βρυσούλας», Νέο Φάληρο, 2004.

Βακάλης Δ. «Λάμπρος Τζαβέλλας», έμμετρον πατριωτικόν δράμα, 1963.

Βακαλόπουλος Κων. «Ιστορία του Βορείου Ελληνισμού: Ήπειρος».

Βαλέτας Γ. «Κρυστάλλη άπαντα», εκδ. «Π. Ψύχα - Χρ. Σιαμαντά», 1959.

Βαρβέρος Αχ. Γ. «Ιωάννης Κωλέττης, ο Ηπειρώτης πρωθυπουργός», έκδ. Βιβλιοθ. Ηπειρ. Εταιρείας Αθηνών, 1966.

Βαρλέτας Μαρ.[11]De obsidione scodrensi”, 1504.

του ιδίου “De expugnatione Scodrensia turcis libri tres”, Ενετία, 1504.

του ιδίου “Chronicum Turcicum”, 3 τ.

του ιδίου “De vita et laudibus Scanderbergii sive Georgi Castriotae Epirotarum principis libri XIII”, Argentorati, 1537.[12]

Βάρτσος Α. Ιω. «Ακμή του Πύρρου και επέμβασις αυτού εις την Μακεδονίαν», τυπ. Μυρτίδη, 1964.

του ιδίου «Ο Πύρρος εν Ιταλία, σκοποί και δράσις αυτού», τυπ. Πεχλιβανίδης, 1967.

Βασιλάς Ηλ. Β. «Η μάχη της Νικοπόλεως και ο χαλασμός της Πρέβεζας, 12/24 Οκτωβρίου 1798, περιγραφή του Γάλλου στρατηγού L. A. Camus baron de Richemont”, Ιωάννινα, 1954-1955.

Βασιλείου αρχιμ. «Πορεία γενναίων (από την σκοπιά του 2ου λόχου)», έκδ. Γ. Μπρουζιώτη, 2002.

Βεζιάνης Θεόδ.-Παπαχρήστος Βαγγ.-Κυριακού Κ.-Σύρμος Ηρ.-Μάρτος Παν.[13] «Η δίκη των “Πέντε”», εκδ. «Νέα Θέσις», 2006.

Βένιος Ελ. Λ.[14] «Γεώργιος Κουμάνος, ο πρώτος Βενετός πρόξενος στην Άρτα το 1720-Δικαιοδοσία-καθήκοντα».[15]

Βερνάρδος Ι. «Δαβάκης-Πίνδος», εκδ. Π. Δημητράκου, 1946.[16]

Βεσδρεβάνης Η. «Το νεκρομαντείο της Εφύρας».

Βασιλείου Ι. Π. «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και οι σπουδαιότεροι μαθητές των σχολών των Αγράφων», 1957.

Βιβλιοπωλείον Εστίας (πρόλογος Αγγ. Βλάχου) «40 χρόνια αργότερα» (σχετικώς με το Έπος  του 1940).

Βιζουκίδης Περ. «Βράνος Βωζάνης», 1927.[17]

του ιδίου «Ηπειρωτικών θεσμίων έρευνα» εκ των «Ηπειρ. Χρονικών».

Βίνγκφιλντ (Wingfield W. F.) “A tour in Dalmatia, Albania, and Montenegro, with an historical sketch of the republic of Ragusa”, έκδ. R. Bentley, Λονδίνο, 1859.

Βισκόντι Πράσκα Σ. «Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα!» (σχετικώς το 1940), εκδ. «Γκοβόστη».

Βιτάλης Φιλ.[18] «Η Ιερά Μονή Ζαλόγγου», πρόλ. του σεβ. μητροπολ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Στυλιανού, τυπ. Σπυρόπουλος, 1959.

του ιδίου «Βοτσάς μονή», ΘΗΕ, 3, 1963.

του ιδίου «Ο χριστιανισμός εις την Β. Ήπειρον και Αλβανίαν», 1974.

του ιδίου «Κανών παρακλητικός εις τον όσιον Μάξιμον, τον εξ Άρτης Φωτιστήν των Ρώσων και Ομολογητήν της ορθοδοξίας», 1987.

Βλαχοπάνος Δημ. «Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…– Μια αληθινή ιστορία»[19].

Bλαχοπούλου-Oικονόμου Α. «Η παράσταση του αετού στο ιερό της Δωδώνης», Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, IΘ, 1990.

Βλάχος Γ. Α. «Άρθρα του πολέμου 1940-1941», εκδ. «Αετός», 1945.

Βλάχος Κ. Π. «Έλαφος-Λάκκας Σουλίου (Δραγοβέτς)».

Βοζιάρης Αχ. «Ένα άλλο παιδί του ’40 θυμάται από την ιταλοκρατούμενη πλευρά», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 12.

του ιδίου «Η δεύτερη δεκαετία της ζωής μου», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 12α.

Βοκοτόπουλος Ι. «Οδηγός Μουσείου Ιωαννίνων», 1973.

Βοκοτόπουλος Π. «Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την Ήπειρο, από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αι.», Θεσσαλονίκη, 1975.

Βότσικας Δ. Κ. «Η Ήπειρος ξαναζώνεται τα άρματα», 1983.

του ιδίου «Η Ήπειρος και τα γενναία τέκνα της», 2001.

Βουγιουκλάκη-Πηλικά Σ. «Εποποιία της Πίνδου-Το υπέρτατο χρέος», 1977.

Βουδικλάρης Δ. Θεόδ.[20] «Από την Πίνδο και την Τρεμπεσίνα στον Γράμμο και το Βίτσι», 1948.

Βούλγαρις Ευγ. «Ἐπιτομή τῆς ἱστορίας Γεωργίου τοῦ Καστριώτου, τοῦ ἐπονομασθέντος Σκεντέρμπεη, βασιλέως τῆς Ἀλβανίας, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ, μετά προσθήκης τοῦ γεννεαλογικοῦ καταλόγου τῶν Ὀθωμανῶν Σουλτάνων συνερανισθέντος παρά τοῦ σοφωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως», Μόσχα, N. S. Vsevolovski, 1812.

Βουρνάς Τ. «Αλή πασάς, τύραννος ή ιδιοφυής πολιτικός».

Βρανούσης Λέαν. Ι. «Αθανάσιος Ψαλίδας, ο Διδάσκαλος του Γένους (1767-1829), ο πατριώτης, ο πολιτικός, ο αγωνιστής», Ιωάννινα, 1952.

του ιδίου «Η εν Ηπείρω Μονή Σωσίνου», 1957/1958.

του ιδίου «Χρονικά της μεσαιωνικής και τουρκοκρατούμενης Ηπείρου», 2 τ., 1962-1963.

του ιδίου «Ιστορικά και τοπογραφικά του μεσαιωνικού κάστρου των Ιωαννίνων», έκδ. Ετ. Ηπειρωτικών Μελετών, 1968.

Βρέλλη–Ζάχου Μαρ. «Τα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο», Ναύπλιο, 1991.

Βρέλλης Αρ. Π.[21] «Δημοτικά τραγούδια της Ηπείρου», τ. α΄, αφιερ. στον Δήμο Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2005.

Βρέλλης Π.-Στάμος Κων. (επιμ.) «Η ανάπτυξις της οικοτεχνίας εν Ηπείρω», ανάτ. Ιωάννινα, 1957.

Βύρων λόρδος «Ταξίδι του Άρολδ» (άσμα β΄ 48, 49, 50, 52, μτφρ. Γ. Πολίτου).

Γαρουφαλιάς Ε. Π. «Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου», β΄ έκδ., 1972.

Γάτος Γ. «Ιστορία των Ιωαννίνων», 1965.

ΓΕΣ «Αιτίαι και αφορμαί ελληνο-ιταλικού πολέμου 1940-41», 1959.

του ιδίου «Ελληνο-ιταλικός πόλεμος 1940-41 – η ιταλική εισβολή 28 Οκτωβρίου – 13 Νοεμβρίου», 1960.

του ιδίου «Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος 1940-41 – ελληνική αντεπίθεσις Νοέμβριος 1940-Ιανουάριος 1941», 1966.

του ιδίου «Η προς πόλεμον προπαρασκευή του ελληνικού στρατού 1923-40», 1969.

του ιδίου «Εφοδιασμός του στρατού εις υλικά οπλισμού και πυρομαχικών πυροβολικού και πεζικού κατά τον πόλεμο 1940-41», 1982.

του ιδίου «Ιστορία της ελληνικής πολεμικής Αεροπορίας», 1990.

του ιδίου «Το έπος του ’40-50 χρόνια: 1940-1990», στο περ/κό «Στρατιωτική Επιθεώρησις» (τριμηνιαία έκδ. του ΓΕΣ), τ. Ιουλ.-Σεπτ. 1990.

Γεωργάς Δημ. - Παπαστυλιανού Α. «Επιπολιτισμός Ποντίων και Βορειοηπειρωτών στην Ελλάδα – Ψυχολογικές διεργασίες προσαρμογής», έκδ. Γεν. Γραμμ. Απόδημου Ελληνισμού, 1993.

Γεωργιάδης Γ. Θ. «Η δύναμις του ελληνισμού δια μέσω των αιώνων και η Επανάστασις του 1821 (επ’ ευκαιρία της 25 Μαρτίου), μετά χαιρετισμού της εθνικής ψυχής προς την Β. Ήπειρον, την Κύπρον και την Δωδεκάνησον», 1934.

Γεωργιάδης Εμμ. «Ζίτσα», 1889.

Γεωργίου Βασ. «Βόρειος Ήπειρος η συνεχιζόμενη εθνική τραγωδία», εκδ. «Εθνικής Αυτογνωσίας».

Γεωργίου Ηλ. Π. «Η πολιτική της Γαλλίας κατά τας εν Θεσσαλία, Ηπείρω, Μακεδονία και Κρήτη επαναστάσεις του 1877-1878», 1969.

Γεωργίτσης Αλέξ.[22] «Περί Χειμάρρας».[23]

του ιδίου «Λεξιλόγιον ηπειρωτικόν».[24]

του ιδίου «Περί Αλβανών, Ιλλυριών και κουτσοβλάχων».[25]

Γεωργίτσης Νέστωρ[26] «Περί των εν Πρεβέζη δημοσίων δικαίων επί της Συμπολιτείας του Ακρωτηρίου (Continente)» πραγματεία, στον «Ελληνισμό», 1909.

του ιδίου «Περί Δωδώνης».

του ιδίου «Περί των αρχαίων νομισμάτων της Ηπείρου», στην «Ήπειρο» Ιωαννίνων, 1927.

Γεωργόπουλος Ιω.[27] «Στων Ελλήνων τις πατρίδες του 1900 - Ου μ’ εθέσπισεν»[28].

Γιάγκας Αθαν. «Ιστορία των Θεσπρωτών (των πρώτων Γραικών και πρώτων Ελλήνων)», 1954.

Γιακουμής Γ. & Κ. «Μεταβυζαντινή αγιογραφία στη Βόρεια Ήπειρο».

του ιδίου «Ορθόδοξα μνημεία στη Βόρεια Ήπειρο - Πρώτη προσέγγιση – καταγραφή», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1994.

Γιαννάκης Δ. Γ. «Πόλεμος (Αλβανία-Κρήτη)», 1965.

Γιαννάκος (Γ. Μαστρογιάννης) «Χρονικό-Το λαϊκό κίνημα στον νομό Άρτας (1931-1945)- Ο τελευταίος πολιτικός λόγος του Άρη Βελουχιώτη στους Μελισσουργούς», εκδ. «Πέτρα».

Γιάνναρος Χριστ.[29] «Η Πολίτσανη Β. Ηπείρου» 2 τ. Επανέκδ. «Η Πολίτσανη Πωγωνίου», εκδ. «Έννοια», 1998.

Γιαννόπουλος Πύρρος (Ηπειρώτης) «Αλβανία».

Γιόσης Μιχ.[30] «Βούρμπιανη και Βουρμπιανίτες μάστοροι», έκδ. Συνδ. της κοιν. Βούρμπιανης[31].

Γιοχαλάς Τ. «Τα αρβανίτικα παραμύθια και δοξασίες».

του ιδίου «Ο Γεώργιος Καστριώτης - Σκεντέρμπεης εις την νεοελληνικήν ιστοριογραφίαν και λογοτεχνίαν», Θεσσαλονίκη 1975.

Γιώτης Αλεξ. Α. «Εδεσματολόγιον Ηπείρου».

Γκαϊδάτζη Ζ. «Βαγγέλης Σούκας[32], όλα για τ’ όνομα», εκδ. «Κέδρος».

Γκαράνης Απ. «Αρχείο Απ. Γκαράνη για το Βρυσοχώρι Ζαγορίου Ηπείρου», περ. 1950.

Γκάτζιου (Gartziou)-Τατί (Tatti A.) «L'oracle de Dodone. Mythe et rituel» στο Oracles et mantique en Grece ancienne (actes du colloque de Liege, Μάρτιος 1989), Kernos 3, 1990.

Γκατσόπουλος Στ. Μ. «Μοσχόπολις», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1979.

Γκερβίνος (Gervinus G. G.) “Risorgimeno della Grecia”, από την σειρά του Collana, αφορώσα την ελληνική Επανάσταση, Μιλάνο, 1871.[33]

Γκίνης Σ. Δημ. «Ποιηθέν και συναχθέν εις απλήν φράσιν υπό του επισκόπου Καμπανίας κύριον Θεόφιλον του εξ Ιωαννίνων (1788)», Θεσσαλονίκη, 1960.[34]

Γκοτσίνας  Στ.[35] «Από χιόνι... πολεμώντας στην Αλβανία», εκδ. «Βιβλιόραμα».

Γκραφ (Graf F.) s.v. Dodona, Dodone, III, Orakel, Der Neue Pauly 3, 1997.

Γούλας Δ. Βασ. «Δημήτρης Εμμ. Ζώτος, ο πρώτος αξιωματικός που έπεσε για την πατρίδα στο Αλβανικό Έπος (1914-1940)», 1963.

Γουόλκερ (Walker Mary Adelaide) “Through Macedonia to the Albanian lakes”, Λονδίνο, 1864.

Γρίσπος Π. «Συμβολή στην παλαιογραφία του Αμβρακικού κόλπου».

Γυμνάσιο Περάματος- Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ιωαννίνων-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση «Το Σπήλαιο Περάματος», σχολ. έτος 2000-2001.

DAVENPORT RA. (Δάβενπορτ) «Βίος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ἐκ Τεπελενίου τῆς Ἠπείρου, ἐπονομασθέντος Ἀσλάν ἤ Λέοντος, μεταφρασθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς ἤδη καταργηθείσης ἐν Ἀργοστολίῳ Ἀγγλικῆς Σχολῆς Ἀναστ. Κ. Μπίτζη», τόμος α΄. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1866.[100

Δάκαρης Σωτ. «Το ιερόν της Δωδώνης», ΑΔ, 1960.

του ιδίου "Das Taubenorakel von Dodona und das Totenorakel bei Ephyra", AntK, 1963.

του ιδίου «Ανασκαφή του Ιερού της Δωδώνης», πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1965· 1966· 1967· 1968· 1969· 1970· 1971· 1972· 1973· 1974· 1981· 1982· 1983· 1985· 1986· 1987· 1989· 1990· 1992.

του ιδίου «Δωδώνη - Οδηγός αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης», εκδ. «Σύλλογος Πνευματικής Κίνησης Αρχαία Δωδώνη».

του ιδίου «Δωδώνη. Αρχαιολογικός οδηγός», Ιωάννινα, 1971 (1986 και 1992).

του ιδίου "Archaeological Guide to Dodona", 1971.

του ιδίου «Δωδώνη», εκδ. υπ. Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 1993.

Δάκαρης (Dakaris S.)-Χρηστίδης (Christides A. Ph.)-Βοκοτόπουλος (Vokotopoulos J.) «Les lamelles oraculaires de Dodone et les villes d' Epire du Nord», εκδ. P. Cabanes «L' Illyrie meridionalle et l' Epire dans l' antiquite II», actes du IIe colloque international de Clermont - Ferrand (25-27 Οκτωβρίου 1990), Παρίσιοι, 1993.

Δανιήλ Χρ. «Τα Γιάννενα στη Νεοελληνική πεζογραφία».

Δαφνής Κ. (επιμ.) «Ιωάννου Ρωμανού Ιστορικά έργα», Κέρκυρα, 1959.[36]

Δέμος Αθ.[37] «Οι Δρυμάδες του Πωγωνίου (ιστορία-λαογραφία-προσωπικότητες, κλπ.)», Ιωάννινα, 1991.

Δεστούνης Γαβρ.[38] «Περιγραφή της Αλβανίας».

Δεσύλλας Ν. «Ήπειρος - Αισθητική περιπλάνηση στο χώρο» ("Epirus - An aesthetic wander through a Greek region"), εκδ. «Σύνολο», 1994.

Δέτσικας Κ. «Καραϊσκάκης, ο στρατάρχης», εκδ. «Ηλιοτρόπιο», 2005.

Δεύτος Θεοδ.[39] «Ο ηπειρώτικος γάμος», ζ΄ έκδ. 2005, χορ. Βουλή των Ελλήνων.

Δημαράς Κ. Θ. «Η λογιοσύνη των Ηπειρωτών», διάλεξη, την οποία εξέδωσε η Εταιρεία Ηπειρ. Μελετών, Ιωάννινα, 1960.

Δήμας Ηλ. Σ. «Ο παραδοσιακός χορός στο Συρράκο: Λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση», έκδ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1989.

Δημητρακόπουλος Γ. «Το Ζαγόριον», Σουφλίον, 1909.

Δημητρίου Σταυρ. «Στη Χώρα του Κασσίτερου».

Δημίτσας Γ. Μαργ. «Βιογραφία Ολυμπιάδος της Ηπειρώτιδος Νεοπτολέμου του Αλκέτου θυγατρός, νομίμου του Φιλίππου Β΄ γυναικός και Αλεξάνδρου του Μεγάλου μητρός», τυπ. «Ο Παλαμήδης», 1887, επανέκδ. «Ελεύθερη Σκέψις», 1993.

Δήμοι Άνω Πωγωνίου-Δελβινακίου-Λάβδανης-Πωγωνιανής «Τουριστικός οδηγός περιοχής Πωγωνίου» (κείμενα των Λ. Μπιλιμπάση – Απ. Παπαβασιλείου – Β. Ρόκου – Κ. Λώλη).

Δήμος Μαστοροχωρίων «Μαστοροχώρια, ιστορία και πολιτισμός».

Δήμος Μολοσσών «Στο δρόμο των μοναστηριών», έκδ. Δήμου Μολοσσών.

Διαμάντης Ελευθ. Χρ. π. «Σκαπέτα Σουλίου, το σημερινό Σούλι».

Διαμαντόπουλος Βασ. «Νεοφύτου Μητροπολίτου Δέρκων έργα τινά», έκδ. εν Κωνσταντινουπόλει 1881.[40]

Δικόνυμος (ή Μακρής) Γ. (μεταγρ., εισαγωγή, σχόλια, επιμέλεια Γ. Βέλκος) «Ημερολόγιον πολέμου 1912 και 1913 εν Μακεδονία και Ηπείρω», Θεσσαλονίκη, 2003.

Δοκανάρης Ναπ. Στ. «Ο Βορειοηπειρώτης αγωνιστής Κωνσταντίνος Παλάσκας - Μεγάλες μορφές του αγώνα της ανεξαρτησίας», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1980.

Δοξιάδης Associates “Northwestern Greece – A feasibility report on the tourist development of the coast and the islands – Epirus Regional Development Authority”, 1965.

Δουμάς Αλ.[41] (πατήρ) «Αλή πασάς» (“Ali Pacha”), μτφρ.-επίμετρο: Θ. Κατσίκαρος, εισαγ. Cl. Schopp, εκδ. «Βιβλιοπωλείον της Εστίας», α΄ έκδ. 2002, γ΄ έκδ., 2003.

Δρούβης Ζ. Χρ. «Αυτόνομη Βόρειος Ήπειρος», 1997.

«Δωδώνη» εκδ. «Συνθηματικά γλωσσάρια Ηπειρωτών τεχνιτών», εκδ. «Δωδώνη».

Εβερτ Λ. «Στη γη του Πύρρου – Διαχρονικός ελληνισμός στην Αλβανία», εκδ. «Αστερισμός», 1993.

Εθνικό Ίδρυμα Αμύνης «Η μεγάλη συγκέντρωσις  - συνεστίασις του Ε.Ι.Α. - Μαρξισμός εχθρός της ελευθερίας, Βόρειος Ήπειρος - Κύπρος - υπονόμευσις των Ενόπλων Δυνάμεων - πολιτική ηγεσία - Η θέσις της Ελλάδος εξωτερικώς - Απάντησις στις τουρκικές προκλήσεις», 1981.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών «Ήπειρος-Θεσσαλία, χωροταξική διερεύνησις Ηπείρου-Θεσσαλίας, οικιστική αναδιάρθρωσις σεισμοπλήκτου περιοχής Ηπείρου-Θεσσαλίας, ρυθμιστικά-πολεοδομικά σχέδια Ροδαυγής», 1971.

Ελευθερίου Αθηναγόρας[42] «Βόδα-Βιρός: Ελληνικώταται ηπειρωτικαί τοπωνυμίαι, υβριζόμεναι»[43], εκδ. «Ελευσίς».

Ελύτης Οδ. «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», 1979.[44]

Ενισλείδης Χρ. Μ. «Η Πίνδος και τα χωριά της (Σπήλαιον-Γρεβενά-Σαμαρίνα)», εκδ. «Εκδοτική Αθηνών», 1996.

Έξαρχος Ι. «Οικονομικός προγραμματισμός εις τον ηπειρωτικόν χώρον», 1963.

Εξωραϊστικός Σύλλ. Μερόπης «Η Μερόπη-Παλιά Ρομπάτες, το χωριό μας», καλοκαίρι 2003.

«Επετηρίς» του εν Κωνσταντινουπόλει Ηπειρωτικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, 1875.

Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων «Ζάππειο 1888-1988», 1988.

Επιτροπή «Βόρεια Ήπειρος 1996 - Έχουμε ιστορία και πολιτισμό, θ’ αγωνιστούμε να τα διατηρήσουμε», 1996.

Επιτροπή Ηπειρωτών των Αθηνών «Ανάμικτα κείμενα και μερικά στοιχεία περί Αβέρωφ», 1977.

«Επτά Ημέρες» ένθετο της εφημ. «Καθημερινή» «Ο Δημήτρης Χαρισιάδης στο Αλβανικό Μέτωπο», 30.10.2005.

Εργολάβος Σπ. «Ηπειρωτικά κληροδοτήματα», Ιωάννινα, 1998.

του ιδίου (επιμ.) «Χρίστος Σούλης, ο γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής», έκδ. Συνδ. Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και Δήμου Τζουμέρκων, Ιωάννινα, 2002.

του ιδίου «Γεώργιος Καλούδης - Ο Γυμνασιάρχης της Απελευθέρωσης. Ο πολιτικός, ο πνευματικός άνθρωπος», έκδ. Συνδ. Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Δήμος Ιωαννιτών.

του ιδίου (επιμ.) «Μνήμη Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων», Ιωάννινα, 2000.

Εστουρμέλ (Estourmel comte de) “Album du Journal dun voyage en Orient”, β΄ έκδ., Παρίσιοι, 1848.[45]

ΕΤΑΝΑΜRiver Acheron. The narrows & the delta”.

«Εταιρεία Εθελοντισμού» «Ανθολογία Ποιημάτων Αρτινών Γυναικών», έκδ. Ετ. Εθελοντισμού, 2005.

Ευαγγελάτος Γ. Χρ. «Προμάχοι της ελληνικής ελευθερίας: Ιωάννης Μάγερ, πολέμαρχος Ν. Μπότσαρης, ο Βύρων κατά τον Γκαίτε», 1957.

Ευαγγελίδης Δημ. «Η Βόρειος Ήπειρος», 1919.

του ιδίου «Ανασκαφή Δωδώνης», πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Eταιρείας, 1929· 1930· 1931· 1932· 1952· 1953· 1954· 1955· 1956· 1957· 1958· 1959.

του ιδίου «Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου», εκδ. Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1962.

Ευαγγελίδης Δ - Δάκαρης Σωτ. «Το ιερόν της Δωδώνης», ΑΕ 1959 (1964).

Ζάβαλης Κ. «Πολεμικό οδοιπορικό ενός αγωνιστή», πρόλ. Θαν. Ντίνος, εκδ. «Σύγχρονη Εποχή».

Ζαγκλή-Μπόζιου Μ. «Τουριστικός οδηγός των Καλαρρυτών».

Ζαλοκώστας Χρ. «Πίνδος – Η εποποιία στην Αλβανία», 1946, εκδ. «Εστία» Ι. Κολλάρου.

Ζαραβέλας Δημ.[46] «Η τελευταία εντολή του Τεπελενλή», εξώφ. Αικατ. Ζαραβέλα, εκδ. «Δωδώνη», 2004.

Ζαφειρόπουλος Δ. «Απομνημονεύματα αφορώντα το υπό τον Κ. Κουμουνδούρον 1ον Τάγμα του 10ου Πεζικού Συντάγματος από της αναχωρήσεως αυτού εκ Κερκύρας άχρι της Μάχης της 11ης Απριλίου 1897 κατά τα Πέντε Πηγάδια εν Ηπείρω», Κέρκυρα, 1898.

Ζάχος Χ. Ε. – Τούμπορος Χρ. Α. «Αγναντίτικα λιχνίσματα», έκδ. Δήμου Αγνάντων, 2007.

Ζερλέντης Περ.[47] «Ιγνατίου, πρώην Άρτης, είτα δε Ουγγροβλαχίας μητροπολίτου, λόγος επιμνημίσυνος, εις τον στρατηγόν Εμμ. Παπαδόπουλον», εν «Παρνασσώ», τ. ια΄, 1887.

του ιδίου «Ηπειρωτικά Μελετήματα. Η ιστορία του Σουλίου και της Πάργας του Περραιβού, υπό την έποψιν του αξιοπίστου εξεταζομένη», εν «Παρνασσώ», τ. ιβ΄, 1888.

του ιδίου «Συνθήκη Επτανησίων και Αλή πασά εν έτει 1803», Ερμούπολις, 1921.

του ιδίου «Μακαρίου Καλογερά προς Νεόφυτον, τον πρώην Ναυπάκτου και Άρτης επιστολή», 1921.

Ζήσης Σπ. «Καλότυχα βουνά», 1972.

Ζησίδης Κ. «Φωτογραφικό οδοιπορικό στους εθνικούς δρυμούς Βίκου – Αώου Πίνδου», έκδ. Νομ. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2000.

του ιδίου «Λεύκωμα Ζαγόρι-Τι πρέπει να δείτε…».

Ζορμπά-Τσόγκα Ευστρ. «Το γενεαλογικό δέντρο των Σουλιωτών Ζορμπαίων».

Ζώης Αντ. «Φοινίκι Θεσπρωτίας: Μνημεία Λαϊκού Λόγου και πολιτισμού», 3 τ.

Ζώτος Β. Δ. (Μολοσσός) «Ακολουθία του αγ. Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων», 1865.

του ιδίου «Ηπειρωτικαί Μελέται», 4 τ., 1875-1876. Και ως «Ηπειρωτικαί Μελέται-Δρομολόγιον της Ελληνικής Χερσονήσου», 1878 ή ως «Δρομολόγιον Ελλάδος-Ηπείρου και Αλβανίας», 1878.

του ιδίου «Διαίρεσις Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας κατά Δήμους», 1879.

του ιδίου «Η δικαιοσύνη εις το κράτος του Αλή πασά», τυπ. «Ρυθμός», 1938.

του ιδίου «Ιστορία της Ηπείρου από του Πύρρου μέχρι σήμερον» (ανέκδοτον).

του ιδίου «Τοπογραφία της Ηπείρου» (2 τ.), (ανέκδοτον).

του ιδίου «Αρχαιολογία και επιγραφαί της Ηπείρου με χάρτην».[48]

Ζώτος Μεν. Σ. «Το δημοτικό τραγούδι της Β. Ηπείρου», εκδ. «Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών», 1978.

Ζώτος-Χριστόφ Μεν. - Γιάνναρος «Η Πολύτσιανη της Βορείου Ηπείρου», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1989.

Η εν Αθήναις Ένωσις Δροπολιτών «Ο Δρίνος», «Η Δρόπολις Βορείου Ηπείρου (λεύκωμα)»[49], εκδ. «Ο Δρίνος», 1965.

«Ήπειρος» εκδ. «Λαογραφικά. Θησαυρίσματα της Δίβρης Β. Ηπείρου»[50], εκδ. «Ήπειρος», Άγ. Σαράντα, 2006.

«Ηπειρωτική Εστία» «Τουριστικός Οδηγός Ιωαννίνων», 1957.

της ιδίας «Αφιέρωμα 1821-1971»[51], Ιωάννινα, 1971.

«Ηπειρωτικά Χρονικά» «Οι εν τω Ελληνοσχολείω Μετσόβου διδάξαντες και διδαχθέντες», Ιωάννινα, 1940.

Θάνος Χρ. Μ. «“Η αναπάντεχη πρωτοχρονιά”, “Τα προξενιά” και “Ο γυρισμός” στην Ήπειρο», θεατρική ηθογραφία σε 4 πράξεις, 1953.

Θέμελης Κ. «Με κέντημα δικό του, μια μπάντα του Πετρο-Λούκα Χαλκιά», εκδ. «Ίνδικτος».

Θεολόγης Θ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης-Τ’ άγραφα ανεξίτηλα γραμμένα».

Θεοχάρης Γ. Ιω.[52] «Το έργο του Βασ. Κραψίτη – κριτική μελέτη», 1968.

Ιασίτης Μελ. «Η ζωή της αγίας Θεοδώρας της Άρτας», 13ος αιώνας.

Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα-Τυροκομείο «Το γάλα, το τυρί και τα δικά μας τυριά», έκδ. Ιδρ. Βαρώνου Μιχ. Τοσίτσα, Μέτσοβο, 1993.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου Αίμου «Α΄ Συμπόσιο Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος – Μακεδονία- Θράκη)», 1975.

του ιδίου «Ανάτυπο από τα πρακτικά του Β΄ Συμποσίου Λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος – Μακεδονία – Θράκη)», 1976.

Ι.Μ. Παναγιάς «Η Παναγία του Μετσόβου», έκδ. «Ι.Μ. Παναγίας», 1985.

Ιντζεμπέλης Ελπιδ. «Κάποτε στην Άρτα»[53], εκδ. Στοχαστής, 2011.

Καζαντζής Κ. «Απ’ τα σκλαβωμένα Γιάννινα (επτά ηθογραφήματα μετά προλόγου και επιλόγου)», εκδ. «Γκρέκα», 1926.

Καίσαρης Βασ. Αντ. «Ο Βάρης-το προσφυγόπουλο από την Β. Ήπειρο», επιμ.-επεξ. Ν. Υφαντή, Ιωάννινα, 2007.

Κακαϊδής Ν. «Το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία με το ιερό λείψανο του Αγίου Τρύφωνος στο Δεσποτικό (Κρετσούνιστα) Ιωαννίνων - Ιστορία και έγγραφα», έκδ. Κληροδοτήματος «Έλλης Πασχίδη», 1996.

Κακαμπούρα-Τίλη Ρ. «Ανάμεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες – Οι σύλλογοι της επαρχίας Κόνιτσας στην Αθήνα», έκδ. Πνευμ. Κέντρο Δήμου Κόνιτσας, Κόνιτσα, 1999.

Καλλιάφας Σπ. Μ., Βαμβέτσος Αλέξ.[54], Ψαριανός Διον.[55], Βαβαρέτος Γ. «Σπυρίδων Βλάχος ο από Ιωαννίνων αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Μνημόσυνοι λόγοι», 1961.

Καλογήρου Α. «Τα μονοπάτια του Ζαγορίου», εκδ. «Κριτική», 2005.

Καλουδιώτης Αθ. Β. «Η αιχμαλωσία μου στην Αλβανία του Χότζα (1947-1956)», εκδ. «Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος», 2003.

Καλύβας Εμμ.[56] «Η καταπάτησις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρειο Ήπειρο»[57], 1984.

Καμαρούλιας Δημ. «Τα μοναστήρια της Ηπείρου», εκδ. «Μπάστας-Πλέσσας», 2 τ., 1996.

Καμπρή-Τσούνη Αλεξ. «Ιστορίες της γιαγιάς μου και του Αράχθου», εκδ. «Πέτρα», 2003.

ΚΑΠΗ Δ΄ «Ιουστινιάνειο» Δήμου Ιωαννιτών «Γιαννιώτικο Λεξιλόγιο - Τζέδες, γκαϊντάρτε τσ’ Παγράδες (ε, εσείς, προσέχετε τους Παγουράδες δηλ. τους Γιαννιώτες»), έκδ. Δ΄ ΚΑΠΗ Ιουστινιάνειου Δ. Ιωαννιτών, 2004.

Καπιτσόγλου Ν.[58] «Πίσω από το παραπέτασμα: Μαθηταί και δάσκαλοι στην Αλβανία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία», 1950.

Καπλάνης Ζ. Κ. «Σπάνια ευποιίας έργα», Μόσχα, 1809.

Capps Ed. “Greece, Albania and Northern Epirus” («Ελλάς, Αλβανία και Β. Ήπειρος»), εκδ. Πανεπ. Princeton.

Καραβία-Φλώρα Θάλ. «Εντυπώσεις από τον πόλεμο του 1912-1913, Μακεδονία, Ήπειρος», τυπ. Μωυσιάδου-Μαρδά, 1936.

Καραγάτσης Μ. «Χίμαιρα», έκδ. «Αετός», 1942.

Καραδημητρίου Αν. Κ. «Το μαντείο της Δωδώνης-Ιστορικά στοιχεία. Τρόποι χρησμοδοσίας. Χρησμικά κείμενα», εκδ. «Κυρομάνος», Θεσσαλονίκη, 2004.

Καραδήμος Γ. Σ. «Η μετά τον Αλή πασά δικαιοσύνη στο Πωγώνι», εκδ. «Πελεκάνος», 2000.

Καραπάνος Κ. "Dodone et ses ruines" («Η Δωδώνη και τα ερείπιά της»), 2 τ., Παρίσιοι, 1878.

Καρατζένης Φ. Δημ. «Η προς Ήπειρον εκστρατεία του 1822 και η Μάχη του Πέτα», 1980.

Καρβούνης Ν. «Διηγήματα, αναμνήσεις, μεταφράσεις», έκδ. Ινστ. «Γ. Κοράτος», 1967.

Καρζής Θεόδ. «Οι πατρίδες των Ελλήνων, Μ. Ασία – Πόντος – Κωνσταντινούπολη – Ανατ. Θράκη – Ανατ. Ρωμυλία – Πελαγονία – Β. Ήπειρος», εκδ. «Βιβλιομεταφραστική», 1973, επανέκδ. 2003.

Καψ (Kapps Edw.) “Greece, Albania and Northern Epirus”, Σικάγο, 1963.

Κάρκαλος Ελευθ.[59] «Ιστορία της πόλεως των Ιωαννίνων», εκδ. «Δωδώνη», 2005.

Κασβίκης Κων. Γ. «Choregraphiques: Les macons et le' Amarante de Megali Lobotina: Tradition-histoire-mythe-pas de danse-musique : "Κτιστάδες" και Αμάραντος της Μεγάλης Λομποτινάς: Παράδοση-μουσική-χορός-περιγραφές–τεκμήρια», 1991.

Κασελούρης Λ. Χ. «Ιστορικά και λαογραφικά της Άρτας», 1980.

Κασσαβέτης Ν.[60] «Το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου», αγγλιστί, ΗΠΑ.

του ιδίου «Η Διάσκεψις της Ειρήνης», έκδ. Πανηπειρωτικής Ενώσεως Αμερικής, ΗΠΑ, 1919.

Κατσαλίδας Γρ. «Περιοχή Θεολόγου Αγίων Σαράντα (λαογραφία, εθνολογία, ηθογραφία)», έκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1994.

Κατσάνος Γ. «Ιστορικά κείμενα Βουργαρελίου και της ευρύτερης περιοχής», τ.2.

Κατσιμήτρος Χαρ.[61] «Η Ήπειρος προμαχούσα-Η δράση της VIIΙ Μεραρχίας κατά τον πόλεμο (1940-41)»[62], 1954, επανέκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας, αρ. 61, επαν. 2007.

Καψάλης Γ.[63] «Αναζητώντας τα δυο αδέλφια», εκδ. «Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός», 2005.[64]

«Κέδρος» «Μαρτυρίες ’40-’41», εκδ. «Κέδρος».

Κελαϊδής Π. «Μακεδονομάχοι και Ηπειρομάχοι από τα Σφακιά – Κρητικοί εθελοντές στο Μακεδονικό Αγώνα 1903-1908».

του ιδίου «Κρητικοί εθελοντές στον Βορειοηπειρωτικόν Αγώνα του 1914», εκδ. «Καράβι και τόξο», 2000.

Κεραμίδας Δημ. «Μέβγεζα (Παλαιόπυργος)».

Κηρστ (Kaerst J.) "Epiros", στην “Realencyclopadie".

ΚΙΤΡΟΜΥΛΙΔΗΣ Π. «ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» περ. ΑΝΤΙ, τ. 179/1981.

Κίτσος Κ. Ι. «Τα Ζωγράφεια Διδασκαλεία (Κεστοράτι Αργυρόκαστρου 1874-1891)», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1985.

Κλοτς (Klotzsch) "Epirotische Geschichte", 1911.

Κοκολάκης Μιχ. «Το ύστερο γιαννιώπκο πασαλίκι (1830-1913)», 2000.

Κόλλιας Αρ. «Αρβανίτες».

Κομζιάς Γ. Χ. «Το καγκελάρι χορευτικό δρώμενο απ’ τη Ροδαυγή Άρτας», έκδ. Αδελφ. Ροδαυγής Άρτας, 2003.

Κόμης Κ. «Δημογραφικές όψεις του ελληνικού νοικοκυριού – Δυο παραδείγματα από την Ήπειρο (18ος-19ος αι.)», Ιωάννινα, 2000.

Κόνιτσας Δήμος-Παν. Αθηνών Ζωολογικό Μουσείο «Οδηγός Χλωρίδας-Πανίδας επαρχίας Κόνιτσας» (κείμενα Ευστρ. Βαλάκος, Γκιώκας Σ., Πην, Δεληπέτρου, Αν. Λεγάκις, Γ. Μπαλός, Σπ. Σφενδουράκης – επιμ. Α. Λεγάκις), 2001.

Κονόμος Ντ. «Ηπειρώτες στη Ζάκυνθο», Ιωάννινα, 1964.

Κόντης Βασ. (επιμ.) «Ελληνισμός της Β. Ηπείρου και ελληνοαλβανικές σχέσεις», τ. ΙΙΙ, 1922-1929. εκδ. Ιδρύματος Ωνάση, 1997.

Κοντοστάνος Μεθ.[65] «Ο σφαγιασμός της ελληνικώτατης Βορείου Ηπείρου», σειρά άρθρων, ανατύπ. εκ της εφημ. «Εφημερίς των Ειδήσεων», Κέρκυρα, 1952.

Κόρμαλης Αθ. Λ. «Αντίσταση στην ηπειρώτικη γη», εκδ. «Εθνικής Αυτογνωσίας».

Κορονέλλι (Coronelli Vinc. Maria) “Le Gomenizze-Il porto delle Gomenizze” («Η Ηγουμενίτσα») χαλκογραφία (44 Χ 27 εκατ.), Ενετία, 1686.

του ιδίου “Le Gomenizze-Vedute dalla parte di Sirocco” («Η Ηγουμενίτσα») χαλκόγραφος χάρτης (27 Χ 44 εκατ.), περ. 1687.

του ιδίου “Fortezza della Preveza” («Η Πρέβεζα») χαλκόγραφος χάρτης (27 Χ 44 εκατ.), περ. 1687.

Κοσμάς Αιτωλός «Διδαχή του αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά του Νέου του εξ Αιτωλίας, εκφωνηθείσα εν τω της περιβλέπτου ναώ έξωθεν της πόλεως των Ιωαννίνων, κατά το έτος 1779, μηνός Αυγούστου δ΄», «εκδίδεται δαπάνη ευσεβούς χριστιανού προς όφελος των ορθοδόξων χριστιανών», εν Αθήναις, 1930.

Κοσμάς Β. Ν. «Ο Ηπειρωτικός Εκπαιδευτικός Όμιλος», 1955.

του ιδίου «Αι δίοδοι της Πίνδου», 1955.

του ιδίου «Το ηπειρωτικό λαϊκό σπίτι», Ιωάννινα, 1956.

Κοσμάς Θ. Δ.[66] «Η Ζίτσα του 19ου αι. Γένεση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού φαινομένου, 1778-1913», διδ. διατριβή στο Πανεπ. Ιωαννίνων, υποβλ. το 2002, Ιωάννινα, 2005.

Κοσμάς Θεσπρωτός «Γεωγραφία», έκδ. ΕΗΜ.

Κοσμάς Θεσπρωτός-Ψαλλίδας Αθ. «Γεωγραφία Αλβανίας και Ηπείρου», προλ.-σημ. Αθ. Χ. Παπαχαρίσης, Ιωάννινα, 1964.

Κοτσελόπουλος Ν. (ποίηση) – Καίσαρης Ι. (μουσ.) «Λευθερωμένα Γιάννενα», παρτιτούρα, περ. 1915.

Κουαντίν (Quantin F.) «Aspects Epirotes de la vie religieuse antique», Revue des Etudes Grecques, 1999.

Κουγιτέας Κ. Παν. «Πραγματεία τοπογραφική, ιστορική και εθνολογική της Άνω Αλβανίας ή Ιλλυρίας, Κάτω Αλβανίας ή Μακεδονίας ή Μακεδονικής Ιλλυρίας και Ηπείρου», τυπ. «Εστία», 1905.

Κουκ (Cook) A. B. "The gong at Dodone", JHS, 1902.

Κούνδουρος Γ. Δ. «Η Πόβλα της Μουργκάνας κι ο ευεργέτης της Σπύρος Σταύρου Τσίγκος – Ένα χωριό ξαναγεννιέται», Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, 1986.

Κουρζόν (Curzon R.)[67]Visits to monasteries in the Levant” («Επισκέψεις σε μοναστήρια της Ανατολής»), ε΄ έκδ., εκδ. J. Murray, Λονδίνο, 1865. Και «Επισκέψεις σε μοναστήρια της Ανατολής. Τα μοναστήρια των Μετεώρων (Το ταξίδι στην Ηπειρο-Θεσσαλία)», μτφρ. Μ. Μυγδανάλευρου, εκδ. αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995.

Κουρίλας Ευλ. «Η Μοσχόπολις και η Νέα Ακαδημία αυτής», 1934.

Κούσιος Μεν. «Η ιστορία του χωριού μου (Μόλιστα Κονίτσης)», 1971.

Κούτας Βαγγ.[68] «Η κραυγή του ήτταυρου».

του ιδίου «Αετοί και λύκοι».[69]

Κουτσουμπίνας Λεων. «Πωγώνι 700-1900 μ.Χ.», Ιωάννινα.

του ιδίου «Νεκρές πολιτείες του Πωγωνίου».

Κραψίτης Βασ.[70] «Ταξίδι στην Ήπειρο», 1970 και β΄ έκδ. αναθεωρ. και συμπεπληρ. 1972.

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», εκδ ΜΑΥΡΙΔΗ, 1960.

του ιδίου «Σουλιώτικα ανάλεκτα», 1971.

του ιδίου «Δόξα Σουλίου, μνήμη Σωτηρίου Χρ. Παπαθανασίου, μεγάλου ευεργέτου Σουλίου και Εγκώμιον "Ενώσεως Παραμυθιωτών Ιωαννίνων Το Σούλι" (1959-1965)», έκδ. «Οι φίλοι του Σουλίου», 1977.

του ιδίου «Ιστορία των Ιωαννίνων (θ΄ αιώνας μέχρι το 1913)», 1980.

του ιδίου «Οι Σουλιώτες στα Εφτάνησα και οι πόλεμοί τους στην Ήπειρο 1804-1822», 1982.

του ιδίου «Σύγχρονοι Ηπειρώτες ευεργέτες (1913-1986)», 1987.

Κριναίος Π. «Η εκδίκηση του Αλή πασά», εκδ. «Μοντέρνοι Καιροί».

Κρος (Cross) "Epirus", 1932.

Κρυστάλλης Δ. Κ. «Απάντησις από τον τάφον, ήτοι 12 άγνωσται επιστολαί του ποιητού περί της ζωής του μετά δύο ανεκδότων ποιημάτων του και ενός πεζογραφήματος», εκδιδ. υπό της Επιτρ. Εράνων υπέρ ανεγέρσεως της προτομής του εν τη γενετείρω του Συρρακώ Ηπείρου, 1940.

του ιδίου «Άπαντα», εκδιδ. υπό του αδελφού του, αντ/τήγου ε.α. Βασ. Δ. Κρυστάλλη: τ. α΄ «Ποιήματα», έκδ. βελτ. 1952. Και «Άπαντα» σε α΄ και β΄ τ., και από τις εκδ. «Περ. Ψύχα - Χρ. Σιάμαντα», 1959.

τ. β΄ «Τα πεζογραφήματα», 1948 και β΄ έκδ. εκδ. «Πέλλα», 1965.

τ. γ΄ «Οι βλάχοι της Πίνδου», τυπ. «Νέα Μέλισσα», 1952.

Κυράνης Βασ. Ευ.[71] «Το Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα», ανάτ., 1981.

Κυργιάννης Μ. «Το πασαλίκι των Ιωαννίνων στην εποχή του Αλή του Τεπελενλή».

Κυριακού  Κ. «H Διάψευση».

του ιδίου «Στη ζούγκλα του Ενβερή».[72]

Κωλέττας Χ. Στέφ.[73] «Οι λίμνες Ιωαννίνων και Λαψίστας», έκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2000.

Κωνσταντακοπούλου Αγγ. «Το οδικό δίκτυο της Ηπείρου στην γεωγραφική περιγραφή του Π. Ποταγού».

Κώνστας Ε. Π.[74] «Η ελληνική εποποιία του 1940», 1973.

Κωστή Μ. Κ. «Η αγία Μαρίνα της Καλούτσιας», Ιωάννινα, 1998.

Κωστούλας Κων. Χρ. «Ο κάμπος του Ξηροβάλτου, το μεγάλο ντερβένι του Πωγωνίου», σειρά «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 1, έκδ. «Η Νέα Φωνή του Πωγωνίου», 1994.

του ιδίου «Γνωριμία με την Πωγωνιανή», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 2.

του ιδίου «Πωγωνιακά Χρονικά», τ. 1, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 4.

του ιδίου «Φωτογραφικό λεύκωμα Πωγωνίου», σειρά 1, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 5, Ιωάννινα, 1996.

του ιδίου «Η μάνα μολογάει κι εγώ γράφω», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 6.

του ιδίου «Πωγωνιακά Χρονικά», τ. 2, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 7.

του ιδίου «Φωτογραφικό λεύκωμα Πωγωνίου-Πωγωνιανή παλιά Βοστίνα-Φωτογραφική αναδρομή 100 χρόνια», σειρά 2, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 8, Ιωάννινα, 1998.

του ιδίου «Ένα παιδί του ΄40 θυμάται», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 9, έκδ. «Η Νέα Φωνή του Πωγωνίου», 1998.

του ιδίου «Οι ειδησεογράφοι του Γένους», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 10.

του ιδίου «Το μικρό χρονικό του σχολείου Ρομπατών (Μερόπης) Πωγωνίου», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 11.

του ιδίου «Ο αρχαιολογικός χώρος Άνω Κοιλάδας Γορμού επαρχίας Πωγωνίου», έκδ. «Η Νέα Φωνή του Πωγωνίου», 1997.

του ιδίου «Τιμές προϊόντων στην επαρχία Πωγωνίου (1863-1913)», ανάτ. από το «Ηπειρωτικό Ημερολόγιο» 1999, Ιωάννινα, 1999.

του ιδίου «Πωγωνιακά Χρονικά», τ. 3, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 13.

του ιδίου «Το δικό μου κανίσκι-Επιλογές από κείμενα δημοσιευμένα και μη για το Πωγώνι», σειρά α΄, έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 14, Ιωάννινα, 2003.

του ιδίου (σχόλ.-σημ.) «Ενθυμήσεις του Μάνθου Μαρή», έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 15.

Λαζάνης Αλέξ. – Λαζάνης Γ. Αλ. «Μια όψη της κοινωνικής ζωής στα Κατσανοχώρια Ιωαννίνων, επί τουρκοκρατίας, όπως φαίνεται από σωζόμενα χειρόγραφα».

Λαζαρίδης Κ. Π.[75] «Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα από το Βορειοηπειρωτικό Αγώνα 1914 - Αρχείο Γεωργίου Γεωργουλάκη», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1977.

Του ιδίου «ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ», εφημ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.

Λαζάρου Αχ. Γ. «Τρία ελληνικά τοπωνύμια στο γλωσσικό ιδίωμα των βλαχόφωνων Ελλήνων», ανάτυπο από το Α΄ Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος–Μακεδονία–Θράκη), 28-30 Απριλίου 1976, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίνου, Θεσσαλονίκη, 1977.

Λάιτς (Leitch L. W.) “La vallee de Souli et dAcherone” («Το Σούλι και ο Αχέρων»), ξυλογραφία (19 Χ 12,5 3κατ.), περ. 1850.

Λαμπρίδης Ι. «Ζαγοριακά», 1870.

του ιδίου «Ηπειρωτικά Μελετήματα», τ. α΄, «Πωγωνιανά», 1889, επανέκδ. 1901, εκδ. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ), Ιωάννινα, 1993.

του ιδίου «Πωγωνιακά», 1889, επανεκδ. έκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη» αρ. 3.

του ιδίου «Ηπειρωτικά Μελετήματα», τ. β΄, «Κουρεντιακά και τσαρκοβιστιακά», 1904.

του ιδίου «Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργημάτων» και «Ηπειρώτικα αγαθοεργήματα», α΄ έκδ. Ετ. Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ), Ιωάννινα, 1971.

Λάμπρος Π. «Ανέκδοτα νομίσματα και μολυβδόβουλα των δεσποτών της Ηπείρου».

Λάμπρου Σπ. «Δημώδεις παραδόσεις εκ Τζουμέρκων», Νέος Ελληνομνήμων, τ. γ΄.

του ιδίου «Γεώργιος Ζαλοκώστας», τυπ. Σ. Οικονόμου και Λ. Μηλιάδου, 1868.

του ιδίου «Λόγοι και αναμνήσεις εκ του Βορρά», τυπ. «Εστία», 1909.

Λάμπρου Κ. Χαρ. «Οι Τσάμηδες και η Τσαμουριά», 1949.

Λαογραφικός Όμιλος Κρυστάλλης «Παράδοση-Ειρήνη-Φιλία», Ιωάννινα, 1991.

Λεβέκ Π. (Leveque P.) «Για τον Πύρρο», 1957.

Λεγκράντ Εμ. (Legrande Em.) "La complainte d' Ali, de Tepelen".

Λεκάκης Γ. «Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5»[76], εκδ. RiA Music/Multimedia Educ. Eng., 1998, επανέκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική», 2008.

του ιδίου «Το ημερολόγιο ενός λοχία από την Μερόπη Πωγωνίου στον πόλεμο του ’40», σχολιασμός ενός στρατιωτικού ημερολογίου, εκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη», Ιωάννινα, 2006.

του ιδίου «Βήσσανη: Τα πολυφωνικά τραγούδια της»[77], εκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική», Δεκέμβριος 2007.

Λέκκος Ευ. Π. «Τα ελληνικά μοναστήρια», εκδ. «Ιχνηλάτης», 1995.

Λεοντάρης Χ. «Η Μονή της Αγ. Παρασκευής Μαρμάρων Ιωαννίνων».

Λήαρ (Lear Edw.) “Jornals of a landscape painter in Albania”, α΄ έκδ. έκδ. Rich. Bentley, Λονδίνο, 1851.[78]

Λίβα-Ξανθάκη Θ. «Οι τοιχογραφίες της Μονής Ντίλιου», έκδ. Ετ. Ηπειρωτικών Μελετών, ΙΜΙΑΧ, Ιωάννινα, 1980.

Λιούντζης Η. «Ιστορικά, λαογραφικά ήθη και έθιμα» (επιμ. Γ. Λίλλη), εκδ. Ένωση Λιούντζης, 1947.

Λοτ (Lhote E.) «Les lamelles oraculaires de Dodone», διδ. διατρ., Ecole Pratique des Hautes Etudes, Παρίσιοι, 2000.

Λουκόπουλος Δημ. «ΣτΆγραφα-Ένα ταξείδι», 1928.

Λυμπερόπουλος Ιω. «Κόνιτσα - Ιστορία και πολιτισμός».

του ιδίου «Β΄ Κόνιτσα: Ιστορία και πολιτισμός-Χρέος στον τόπο μου», Κόνιτσα, 2001.

Λώλης Κ.[79] «Μοιρολόι και σκάρος», έκδ. Κέντρο Μελέτης Ηπειρωτικής και Βαλκανικής Παραδόσεως / Όμ. Λάτση, δίγλωσσο (ελληνικά-αλβανικά), Ιωάννινα, 2003.

Λώλης Χρ. Αναστ. «Βίος ατομικός και ιστορία του χωρίου Λιγκιάδων», έκδ. Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 1999.

Μακρής Γ. – Παπαγεωργίου Στέφ. «Το χερσαίο δίκτυο επικοινωνίας στο κράτος του Αλή πασά Τεπελενλή».

Μακρής Ευρ. Π. «Τα Ζαγοροχώρια», Ιωάννινα 1992 και 1995.

του ιδίου  «Ζωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων», β΄ έκδ., Ιωάννινα, 1997.

Μακρής Κ. «Χιονιαδίτες ζωγράφοι», 1981.

Μακρυμίχαλος Ι. Στέφ. «Βιβλιογραφικές και ιστορικές έρευνες γύρω από τον Περραιβό», 5 μελέτες, 1950.

ΜακΦέρσον (MacPherson D.) “Hellas sive Grecia propria, Thessalia et Epirus[80] (25,4 Χ 40 εκατ.), Λονδίνο, 1807.

Μάλαμας Λ. «Τουριστική Ήπειρος», Ιωάννινα, 1971.

Μαλκίδης Θεοφ.[81] «Όψεις του αλβανικού εθνικού ζητήματος», πρόλ. του προέδρου του ΙΒΕ, Ξεν. Κοντούρη, έκδ. Ιδρ. Βορειοηπειρωτικών Ερευνών[82], Ιωάννινα, 2006.

Μαλκίδης Θεοφ.-Αμπαρζής Στέφ. “Le situation de la Minorite Grecque en Albanie a l’ egard du droit international relatif a la protection des minorites: dimensions politiques et juridiques”, Αλεξανδρούπολις, 2000.

Μαμμόπουλος Αλ. Χ. «Εικονογραφημένη Ήπειρος», α΄ τ. 1961.

του ιδίου «Ήπειρος και Λακωνία (από την Σπάντζα έως τον αυτονομιακόν αγώνα 1914)», εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 21, 1968.

του ιδίου «Ο Απόστολος Αρσάκης και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρώτικης Εταιρείας Αθηνών, αρ. 31, 1970.

Μάνθος Άλκης (Μυρσίνης Άλκης) «Ηπειρώται εις την Ρουμανίαν», α΄ και β΄ μέρος, εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 17, 1967.

Μάνος Γ. Α. «Ο Ηπειρώτης εθνικός αγωνιστής καπετάν Κρομμύδας (1868-1922)», Ιωάννινα, 1965.

του ιδίου «Αετόπετρα».

Μάνος Δημ. «Αλή πασάς ο Τεπελενλής».

Μανουσόπουλος Αθ. Μιχ. «Μαρτυρίες, γεγονότα & μνήμες (1946-1965)», εκδ. Κονιδάρης.

Μαντάς Κ. «Γεώργιος Καραϊσκάκης», 1958.

Μαντάς Σπ.-Χαμάκος Θοδ. «Η σκάλα του Βραδέτου-Οδοιπορώντας στο Ζαγόρι», λεύκωμα, εκδ. «Νίκας», 2003.

Μαργαρης Βασ. «Γιαννιώτικη αρχιτεκτονική», λεύκωμα, έκδ. Φιλοσοφικής Σχολής, Ιωάννινα, 1979.

του ιδίου «Δρόμοι και τόποι της Ηπείρου», εκδ. «Νάρκισσος», 1998.

του ιδίου «Καμινάδες στην Ήπειρο»[83], Ιωάννινα.

Μαργαρίτης Θαν. «Αλβανία - ελληνική πανάρχαια γη».

Μαργέλης Απ.[84] «Στην Ήπειρο», ηθογραφία, εκδ. «Αρχαϊκές Εκδόσεις».

Μαρινάκη Ελ.-Παπακωνσταντίνου Κ. Φ. (φωτ.) «Ζαγοροχώρια, αρχέγονο άγγιγμα», εκδ. «Οίτυλο», 2004.

Μάτσης Π. Β. «Τσαμαντιώτικα δημοτικά τραγούδια», εκδ. Αδελφ. Τσαμαντιωτών Αθηνών-Πειραιώς, 2001.

Μάτσιας Χρ. Μ.[85] «Πωγώνι-Δερόπολη. Ήθη-έθιμα-τραγούδια», γ΄ έκδ., συμπεπληρωμένη, Ιωάννινα.

Ματσούκα-Ζάχαρη Π. «Ολυμπιάδα – Η βασιλοκόρη από την Ήπειρο, μάνα του Μ. Αλέξανδρου, βασίλισσα της Μακεδονίας».

ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΥ Ελπινίκη Μ. «Ἡ Ἤπειρος», λεύκωμα ετήσιον, έτος α’ Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφικά Καταστήματα «Ἡ Ἀνατολή», 1910.[86]

Της ιδίας, «Ἡ Ἤπειρος», λεύκωμα ετήσιον, έτος γ΄, Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφικά Καταστήματα «Ἡ Ἀνατολή», 1912.[87]

Μαχαιράς Γ. Κων. «Ανασκευή ενός ιστορικού ψεύδους: Η Αγγλία δεν επώλησε την Πάργαν», 1947.

Μέγας Γ.Ballade von der Arta-Brucke” («Μπαλλάντα για το Γεφύρι της Άρτας»), Ινστ. Βαλκανικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 1976.

Μέκιος Κ. «Ιστορία της Ηπείρου».

Μελάς Λ. «Μια οικογένεια-μια ιστορία» στην σειρά «Ηπειρωτικές μελέτες», 1967.

Μελάς Σπ. «Το λιοντάρι της Ηπείρου – μυθιστορηματική βιογραφία του Αλή πασά του Τεπελενλή», από «Τα Άπαντα», δ΄ τ., 1955.

Μέριαν (Merian) “Die Stadt Prevesa und S. Maura” («Η πόλη της Πρέβεζας και της Αγ. Μαύρας – Λευκάδα), χαλκόγραφος χάρτης (36 Χ 26 εκατ.), περ. 1650.

Μεσσηνέζης Μετ. Νυσ. «Γεώργιος Σταύρος και Εθνική Τράπεζα. Έρευνα εις τα ανέκδοτα αρχεία του βασιλέως Όθωνος, της Εθν. Τραπέζης, του Γ. Κουντουριώτη, του Λέον. Μεσσηνέζη, κ.ά.», 1956.

Μηλιαράκης Α. «Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261)», τυπ. αφών Περρή, 1898.

Μηλιώνης Αναστ. Χ.[88] «Το Περιστέρι Πωγωνίου (Μέγγουλη) - Ιστορία, παράδοση και γενεαλογία», εκδ. Νομ. Ιωαννίνων, κοιν. Περιστερίου Πωγωνίου, 1998.

του ιδίου «Φωτογραφιών οπισθογραφές (Μέγγουλης εγκώμιον)».

του ιδίου «Ήρωες χωρίς αγάλματα (Μέγγουλης εγκώμιον)»[89], πρόλ. Μητροπ. Κονίτσης Ανδρέα, δημάρχου Δελβινακίου Θ. Μποζιάρη, και το ΔΣ της Αδελφότητος Περιστερίου[90], έκδ. της Αδελφότητος Περιστερίου Πωγωνίου Ηπείρου «Η Αγ. Τριάς», 2006.

Μηλώνης Γρ. Μ.[91] «Θεοχάρης Γεωργίου Μηλιώνης-Έφεδρος υπολοχαγός πεζικού-Ήρωας του Βορειοηπειρωτικού Έπους του 1940», 2005.

Μητρόπουλος Ιω. «Γεώργιος Καραϊσκάκης (ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο αρχηγός)», Πειραιεύς, 1963.

Μητσέλος Κ. Σωτ. «Η ταυτότητα του χωριού μου – Πέντε Εκκλησίες (Οσδίνα) Σουλίου», 1989.

Μήτσης Μητς «Τα παιδάκια της Απείρου Χώρας», 2005.

Μήτσης Παν. Γ. «Θεσπρωτικό γλωσσικό ιδίωμα», έκδ. Λαογραφικού Μουσείου Φοινικίου-Νομαρχ. Επιτροπής Τουριστικής Προβολής Θεσπρωτίας, Φοινίκι, 2002.

Μήτσης Παν. Ι.-Βουτσής Γ. Δ. «Οι οικογένειες του Φοινικιού», έκδ. Λαογραφικού Ιδρ. Φοινικιού, 2000.

Μινόττο (Minotto) Sp. D. “La cession de Parga”[92], 1934.

Μιχαήλ-Δέδε Μ. «Οι Έλληνες αρβανίτες», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα.

της ιδίας «Τουρκαλβανοί και Έλληνες αρβανίτες», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1995.

Μιχαλόπουλος Α. Ηλ. «Ο απόστολος Παύλος και η Νικόπολις της Ηπείρου», 1971.

του ιδίου «Ψυχογραφήματα: Το μοναστήρι του Ζαλόγγου-Ο χορός του Ζαλόγγου-Ο ηρωισμός των Σουλιωτών-Σουλιωτισσών», 1978.

Μιχαλόπουλος Δ. «Ο Ελ. Βενιζέλος και το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα», 1992.

Μιχαλόπουλος Φ. «Τα Γιάννενα και η νεοελληνική αναγέννηση (1648-1820)», τυπ. Π. Σακελλαρίου, 1930.

Μόδης Χ. Γ.[93] «Ομιλία εις την Ηγουμενίτσαν, κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου Μακεδονομάχων, 19.6.1966», 1966.

Mοσχόπουλος Nικηφ. «LA QUESTION DE L' EPIRE DU NORD» (για την Β. Ήπειρο), bref apercu historique, imprimerie "Πατρίς", Αθήναι 1946.

Μουσελίμης Σπ. «Ο αρχαίος Άδης και το νεκρομαντείο της Εφύρας».

Μουστάκης Γ. Ιασ. «Τα πρεβεζιάνικα», έκδ. Δημ. Βιβλιοθήκης Πρεβέζης, 2002.

Μουτάφης Γ. «Οι Θερμοπύλες του 1940».

Μουτσόπουλος Ν. Κ. «Οι βυζαντινές εκκλησίες της Άρτας», εκδ. «Παρατηρητής».

Μουφίτ Αχμ.[94] «Αλή πασάς ο Τεπελενλής (1744-1822)», β΄ έκδ., εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα, 1993.

Μπάγκαλλυ (Baggally J. W.) – Λιττ (Litt M. A.) “Ali pasha and Great Britain” («Ο Αλή πασάς και η Μεγ. Βρετανία)., εκδ. Basil Blackwell, Λονδίνο, 1938.

Μπαιδέκερ Κ. «Νέα Ελλάς, ήτοι ιστορική, γεωγραφική, τοπογραφική και αρχαιολογική περιγραφή των νέων ελληνικών χωρών: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας», 1913.

Μπάκος Δ. Ηλ. «Σέλτσο, το μοναστήρι με την εθνική ιστορία», 1975.

Μπαλάφας Κ.[95] «Το Μέτσοβο που χάνεται».

του ιδίου «Μέτσοβο», εκδ. Ίδρ. Εγνατία Ηπείρου-«Ποταμός».

Μπάλλας Ν. «Ιστορία του Κρούσοβου», Θεσσαλονίκη, 1962.

Μπάρας Βασ. «Το Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου και οι γειτονικές του περιοχές, Αργυροκάστρου, Χειμάρρας, Πωγωνίου, Φιλιατών, Παραμυθιάς, κλπ.», πρόλ. Λ. Ι. Βρανούσης, 1966.

Μπαρμπαρούσης Γ. Σ. «Σουλιώτες-Ο Γεώργιος Δράκος και η οικογένεια των Δρακαίων Σουλίου», εκδ. «Ίαμβος».

Μπαρούτας Κ. «Ο Γιαννιώτης ζωγράφος Πέτρος Γεωργιάδης», έκδ. Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, 1999.

Μπέλλος Μ. Κ.[96] «Το χωριό Δραμεσοί Δωδώνης».

Μπέλοχ (Beloch K. J.) «Η εθνικότης των αρχαίων Ηπειρωτών», ανάτ., Ιωάννινα, 1953.

Μπενέκος Γ. «Η δίκη του Οδυσσέα Αντρούτσου», εκδ. Καραβία, 1960.

του ιδίου «Κωλέτης, ο πατέρας των πολιτικών μας ηθών», 1961.

Μπέττης Στέφ. Ν. «Κουρεντιακά ή Για την άλλοτε επαρχία Κουρέντων και τα 88 χωριά της (από την αρχαιότητα έως το 1913)», Νομ. Αυτοδ. Ιωαννίνων, συμβούλια περιοχής 4ης, 10ης, 11ης, 12ης εδαφικής περιφερείας, Γιάννινα, 1997.

του ιδίου «Ο Ηπειρώτης πατριάρχης Ιωάσαφ Β΄ ο Μεγαλοπρεπής», έκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων-Δήμου Παμβώτιδος, Ιωάννινα 2001.

Μπίρης Κ. Η. «Αρβανίτες, οι Δωριείς του νεότερου ελληνισμού», εκδ. «Μέλισσα», γ΄ έκδ. 1997.

Μπλω (Bleau G.) “Makedonia Epirus et Achaia”, χρωμ. χαλκόγραφος χάρτης (50 Χ 41 εκατ.), περ. 1650.

Μπόσσετ (Bosset C. P. de)[97] «Η Πάργα και τα Ιώνια νησιά», 1822 – β΄ έκδ. Συλλ. Παργινών Αθηνών, με προσθήκες, 2001.

Μπούζα-Γιαννή Χρ. «Βλάχικη ζωή και γλώσσα-Παλαιοχώρι Συρράκου», εκδ. «Ευρ. Έκφραση».

Μπουράτζη-Θώδα Άννα – Στούπη Μ. «Πύρινοι κύκλοι πατρώας γης».

Μπουσμπούκης Αντ. Δ. «Αυθεντικές ιστορίες παραφυσικών φαινομένων από την Πίνδο», εκδ. «Ομοσπονδία Εκπολιτιστικών Συλλόγων Ορεινής Περιοχής Καλαμπάκας», σειρά «Εθνολαογραφικών μελετημάτων», 1983.

Μπω-Μποβύ (Baud-Bovy D.) “Limage de la Grece et de la Serbie”, 5 τ. (Αρχαία Αθήνα, Σύγχρονη Αθήνα, Ήπειρος, Μακεδονία, Σερβία), με φωτογρ. του Boissonnas, περ. 1920.

Μυλωνάς Θ. «Η νομική διάσταση του Βορειοηπειρωτικού», εκδ. «Εθνικής Αυτογνωσίας».

Μυλωνάς Θ. Δ. «Το Βορειοηπειρωτικό στο κατώφλι της εθνικής μειοδοσίας», εκδ. «Ι. Σιδέρης».

Νάκος Γρηγ. «Η ιστορία της Άρτης, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς».

Νάρβας Κ. «Ο Νικόλαος Σκουφάς», ιστορικό δράμα σε πράξεις τρεις, 1959.

Νέα Εστία «Αφιέρωμα στα 50 χρόνια από την 28η Οκτωβρίου 1940», 1990.

Νικόλ Ντον Μ. (Nicol Don. M.) «Το Δεσποτάτο της Ηπείρου 1267-1479», εκδ. «Ελληνική Ευρωεκδοτική», 1991.

Νικολαΐδης Η. Δ. «Στράβωνος Γεωγραφικών μέρη κατ’ εκλογήν, ιδία δε τα Ηπειρωτικά και τα Θεσσαλικά», εκδ. Ηλ. Ν. Δικαίου, 1917.

Νικολαϊδης Κ. Ν. «Τα Γιάννινα (Το κάστρο - η λίμνη - το νησί) - 15 αιώνες ιστορίας και θρύλου)», εκδ. «Δωδώνη», 1991.

Νικολαϊδου Ελ. Ι.[98] «Η ρουμανική προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου (μέσα 19ου-1900)»[99], τ. α΄, εκδ. ΕΗΜ, Ιωάννινα 1995.

Νίκολης Δ. «Ιστορική πορεία του ελληνικού έθνους (1863-1941)».

Νίλσσον (Nilsson) "Studien zur Geschichte des alten Epiros" («Μελέτη στην ιστορία της αρχαίας Ηπείρου»), 1909.

Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας «Θεσπρωτία, ιχνηλασία στο χώρο της λιτότητας, της μικρής κλίμακας, του μέτρου».

Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων «Ιστορίες από τα Γιάννινα που έφυγαν…», Ιωάννινα, 2000.

Νοτίδου-Δριτσού Αγ. «Η Ηπειρώτισσα μάννα», 1955.

Νταλαούτης Σπ. Χ. «Συρράκο - τοπωνύμια».

Ντάτση Ευ. «Τα ισνάφια μας τα βασιλεμένα. Τα Γιάννινα των μαστόρων και των καλφάδων», εκδ. Γαβριηλίδης, 2006.

Ντεκόσης Παν. «Τεπελένι», εκδ. Δ. Παπαδήμας, 1983.

Ντέλας-Στρατολάτης Νικ. «Στα βουνά της Αλβανίας», 1980.

Ντηλ (Diehl Ch.) “Excursions archeologiques en Grece: Mycenes, Delos, Athens, Olympie, Eleusis, Epidaure, Dodone, Tirynthe” («Αρχαιολογικές εκδρομές στην Ελλάδα: Μυκήναι, Δήλος, Αθήναι, Ολυμπία, Ελευσίνα, Επίδαυρος, Δωδώνη, Τίρυνθα»), εκδ. A. Colin, Παρίσιοι, 1911.

Ντίτερλε (Dieterle M.) «Dodona. Religionsgeschichte und Historische Untersuchungen zu Entstehung und Entwicklung des Zeus-Heiligtums», διδ. διατρ. Αμβούργο Γερμανία, 1999.

Ντράμις (Dramis Vinc.) “LAlbania”, Βερόνα-Πάδουα, 1890.

Ντυμόντ (Dumont Alb.) “Le Balkan et l’ Adriatique”, Παρίσιοι, 1873.

Οικονομίδης Μιλτ. Αθαν. «Άνθρωποι από τη Βόρειο Ήπειρο», διηγήματα, Θεσσαλονίκη, 1945.

Οικονόμου Γ. «Ηπειρώται αγωνισταί των ετών 1430-1830», Ιωάννινα, 1954.

Οικονόμου Αθ. Γ. «Ιστορία των τριών ελισαβετείων παρθεναγωγείων των Ιωαννίνων επί τουρκοκρατίας, 1848-1913», με παράρτημα «Η Αστική Σχολή Θηλέων, 1915-1938», Ιωάννινα, 1957.

Οικονόμου Δ. «Το Σούλι, οι Σουλιώται και η οικογένεια Μπότσαρη (ιστορικά σημειώματα)», 1952.

Οικονόμου Κων. Ευ. «Τοπωνυμικό της περιοχής Ζαγοριού», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, επιστημονική επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, «Δωδώνη» παράρτημα αρ. 45, Ιωάννινα, 1991.

του ιδίου «Τα οικωνύμια του νομού Ιωαννίνων», έκδ. Νομ. Αυτ. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2002.

Οικονόμου Φ. Γ. «Η εκκλησία εν Βορείω Ηπείρω, από της διαδόσεως του χριστιανισμού μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων», τυπ. Κ. Γ. Αθανασίου, 1969.

του ιδίου «Η εν τη Ηπείρω εκκλησία Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης, από της πρώτης διαδόσεως του χριστιανισμού μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων», 1971.

του ιδίου «Η Θεσπρωτία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των ημερών ημών».

του ιδίου «Ιστορική παρουσία της Βορείου Ηπείρου ανά τους αιώνας», 2002.

Ορλάνδος Α. «Βυζαντινοί ναοί των περιχώρων Άρτης», 1922.

Πάλλης Αλ. «Μελέται επί της αρχαίας χαρτογραφίας και ιστορίας της Ηπείρου», 1858.

Παλούκας Π. «Ποντικάτες Πωγωνίου: Γη των πατέρων μας», εκδ. «Αδελφότητα Ποντικατιωτών Αθήνας».

Παναγιωτόπουλος Ι. Μ. «Ζαλοκώστας, ο άνθρωπος και ο ποιητής», Ιωάννινα, 1962.

Παναγιώτου Γ. Δ. «Δεν είμαστε κι εμείς Ρωμιοί;.. - Ελληνικά αφηγηματικά τραγούδια από τη Β. Ήπειρο», εκδ. «Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου», 1994.

Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής-Καναδά «Ακροκεραύνιος» «Το λυκόφως των θεών στην Αλβανία», Σικάγο ΗΠΑ, 1976.

Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμ. Βιολογίας «Έρευνα περιβαλλοντικών επιπτώσεων της τουριστικής αξιοποίησης του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων και προτάσεις αποκατάστασής του».

Πανηπειρωτική Αδελφότης Αθηνών «Η συμβολή της Πανηπειρωτικής Αδελφότητος εις τον εθνικο-κοινωνικόν αγώνα 1945-1949», 1949.

Πάνος Ν. «Ρεντζαίοι, οι βασιλείς της Ηπείρου».

Πανταζίδης Στ. «Λεξοπλαστικοί καρποί από τη λογοτεχνική δημιουργία του Λ. Μάλαμα».

Πάντος Χρ. Κ. «Γκρίμποβο, ιστορία, λαογραφία Κουρεντοχωρίων Ιωαννίνων», έκδ. Αδελφ. Γκριμπόβου-Σελτσάνων Ιωαννίνων, 1996.

Παπαβύζας Γ. Κ. «Αίμα και δάκρυα – Ελλάς 1940-1949, Ιστορία πολέμου και Αγάπης», μετ. εκ του αγγλικού κειμένου από τον ίδιο, 2001.

Παπαδημητρίου Βιβή Δ. «Η κοινωνική πολιτική και οι Ηπειρώται εθνικοί ευεργέται», εκδ. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 28, 1970.

Παπαδημητρίου Έλλη «Παλιές φωτογραφίες από Ήπειρο-Μακεδονία», λεύκωμα με α/μ φωτ. της περιόδου 1928-1931, τραβηγμένες για την προσφυγική αγροτική αποκατάσταση, εκδ. «Ερμής», 1977.

Παπαδήμου Λ. Δ. «Από το οδοιπορικό στον ελληνικό χώρο: Ι. Κασσώπη, ΙΙ. Ζάλογγο», 1973.

Παπαδόπουλος Αλ. Κ. «Ο αλβανικός εθνικισμός και ο οικουμενικός ελληνισμός “Άπειρος Χώρα”», εκδ. «Νέα Σύνορα».

Παπαδόπουλος Δ. «Ο ελληνο-ιταλικός πόλεμος», Κάιρο, 1943.

Παπαδόπουλος Ν. Κ.[101] (επιμ.), «Η Βόρειος Ήπειρος – λεύκωμα μαθητριών ΣΤ΄ τάξεως Τοσίτσειου Αρσακείου Αθηνών», σχολ. έτους 1958-59, προλ. αι μαθητρίαι της έκτης τάξεως (τμημ. α΄), β΄ έκδ., 1959.

Παπαδόπουλος Χρύσ. «Μεθόδιος Ανθρακίτης “Θεολογία”», τ. δ΄, τεύχ. ιγ΄, 1926.

Παπαδόπουλος Γ. Χ. «Η εθνική ελληνική μειονότης εις την Αλβανίαν και το σχολικό αυτής ζήτημα - Ιστορικόν αρχείον 1921-1979», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα, 1985.

Παπαδοπούλου Βαρβ. Ν.[102] «Η βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της» (οδοιπορικό-λεύκωμα), φωτ. Βασ. Γκανιάτσα, πρόλ. δήμαρχος Αρταίων Κων. Βάγιας, έκδ. Δ. Αρταίων, χορ. Τράπεζα Πειραιώς, 2002.

της ιδίας «Τα μοναστήρια του Νησιού των Ιωαννίνων», Ιωάννινα, 2004.

Παπαδοπούλου Βαρβ. Ν. – Τσιάρα Αγλ. Λ. «Μονή Κάτω Παναγιάς Άρτας», συλλ. εικόνων, ανάτ. από τα «Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 37, Ιωάννινα, 2003.

Παπαζήσης Τριαντ. Δ. «Βλάχοι – κουτσοβλάχοι», 1976.

του ιδίου «Το Μέτσοβο. Ιστορικά-λαογραφικά θέματα», 1980.

του ιδίου (επιμ.) «Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών», έκδ. Εξωρ. Συλλ. Μετσόβου.

Παπαθανασίου Ζ. «Σπύρος Χασιώτης, ο Ηπειρώτης πατήρ της γεωργίας», 1969.

Παπαθεοδώρου Νικηφ. Στ.[103] «Τοπωνύμια Πραμάντων».

Παπαθεοδώρου Απ. Π. «Οι μουσουλμάνοι τσάμηδες – UCKUCC – Αλβανία – Τουρκία»[104], Θεσσαλονίκη, 2002, β΄ έκδ. βελτιωμένη, εκδ. «Τήνος».

του ιδίου «Χρίστος Ι. Σούλης: Το “τσάμικο” και το Βορειοηπειρωτικό».

του ιδίου «Αρχείο Αθαν. Τσεκούρα της Επιμελητείας Ιωαννίνων της Αυτονόμου Ηπείρου 1914», εκδ. Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, Ιωάννινα.

του ιδίου «Η συμβολή των Βορειοηπειρωτών στην εποποιία του 1940-41», ανάτ. από το βιβλίο «Ηπειρωτικά Γράμματα», Ιωάννινα, 2004.

Παπαϊωάννου Ιω. «Ζαχαρίας Π. Σαρδέλλης εκ Παπίγκου Ζαγορίου, ο εμπνευστής της ανασυστάσεως των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμβουλος, γραμματεύς και διδάσκαλος του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα», έκδ. Διαχ. Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μιχ. Αναγνωστοπούλου.

Παπαϊωάννου Γ. Κ. «Γύρω από τη λαϊκή παράδοση».

Παπαϊωάννου Χαρ. Ι. «Το Πάπιγκο και τα βουνά του», 2004.

Παπακίτσος Χρ. Αρ.[105] «Από την τζουμερκιώτικη λαλιά στη λαϊκή μας παράδοση», πρόλ. δημάρχου Αγνάντων Χρ. Χασιάκου, έκδ. Δήμου Αγνάντων, 2006.

Παπακώστας Άγγ. Ν. «Αγώνες και θυσίες Βορειοηπειρωτών στο Εικοσιένα»[106], 1945.

του ιδίου «Ιστορία της πολιορκίας των Ιωαννίνων 1820-1822 εξ ανεκδότου χειρογράφου Αθ. Ψαλίδα», 1962.

Παπακώστας Χ. Ν. «Ηπειρωτικά (ιστορικά-λαογραφικά-κοινωνικά)», τ. α΄, «Αθαμανικά», 1967.

Παπανικολάου Κων Δ.[107] «Η Λάκκα Πωγωνίου και το Ψηλόκαστρο Ιωαννίνων», τ. α΄ και β΄, εκδ. «Δωδώνη».

Παπαρρηγόπουλος Κ. «Ο Καραϊσκάκης, ήτοι η ιστορία του Έλληνος ήρωος», εκδ. Θ. Αποστόλου, Κωνσταντινούπολη, 1909.[108]

Παπάς Στ. «Το ολοκαύτωμα του Κομμένου», 1946.

Παπασταύρος Αν. Ι.[109] «Λόρδος Μπάυρον[110], από τα Γιάννενα στην αθανασία», 3 τ., λεύκωμα, εκδ. «Δωδώνη» και «Οδυσσέας».

του ιδίου «Ιωαννίνων εγκώμιον».

του ιδίου «Τα Γιάννενα του 19ου αιώνα».

του ιδίου «Ιωαννίνων ενθύμιον-Τα Γιάννενα μέσα από τις καρτ ποστάλ», λεύκωμα, με 420 επιστολικά δελτάρια, έκδ. «Apeirotan».

Παπασταύρου Αμ. «Ζίτσα», 1895.

Παπασταύρου Χ. «Τσάμικος γάμος στα παληά τα χρόνια»[111], ηθογραφία.

Παπασταύρου Χρ. Β. «Τ’ αλειφιάτικα, τα σωπικά και τα μουτζούρικα – Συνθηματικά γλωσσάρια Ηπειρωτών τεχνιτών», επανέκδ. 1987 Αδελφ. Λίστας Θεσπρωτίας.

Παπαστεριόπουλος Η. «Η δίκη του Καραϊσκάκη», 1961.

Παππάς Κ. Ν.[112] «Το χωριό μου Ζάβροχο», 2004.

Παρκ (Parke H. W.) "The oracles of Zeus, Dodona, Olympia, Ammon" («Τα μαντεία του Διός σε Δωδώνη, Ολυμπία και Άμμων»), Οξφόρδη, 1967.

του ιδίου «Ελληνικά μαντεία», εκδ. «Καδαμίτσα», 1979.

Πασαγιάννης Κ. «Ελληνικά ταξίδια», τ. α΄[113], εκδ. Ι. Σιδέρη, 1931.

Πατσέλης Ν. Β. «Ο Βαλαωρίτης και η Ήπειρος-Μελέτη ιστορική και πολιτική», 1937.

του ιδίου «Το Δελβινάκιον της Ηπείρου. Συμβολή στην ιστορία της ηρωικής κωμοπόλεως», 1948.

του ιδίου «Διατί το Δελβινάκι εκλήθη “ηρωικόν”», 1958.

του ιδίου «Οι πολιτικοί άνδρες της Ηπείρου», Ιωάννινα, 1959.

του ιδίου «Η συμβολή των Ηπειρωτών εις την πολιτικήν, οικονομικήν, κοινωνικήν και πνευματικήν εν γένει εξέλιξιν της χώρας», Ιωάννινα.

Παχύς Γ.[114] «Το εν Ηπείρω αγροτικόν ζήτημα», τυπ. «Αδελφών Περρή», Αθήνα, 1882. Ἠλιού & Πολέμη, 1882.839.

Πενταγιώτης Κ. «1814, πριν ανθίσει η σούβλα - Παλιά ιστορήματα από τον καιρό του Αλή πασά», 1960.

Πεπόνης Χρ. Θ. «Η Βρυσούλα (Ζερμή) Πρεβέζης», Πρέβεζα, 2000.

Περαιβός ή Περραιβός ή Περαϊβός Χρ.[115] «Ιστορία Σουλίου και Πάργας, περιέχουσα την Χρονολογίαν, και τους ηρωικούς αυτών πολέμους, εξαιρέτως τους των Σουλιωτών μετά του Αλή πασιά, ηγεμόνος της Ελλάδος», τ. α΄, εν Βενετία, παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1815. Νέα έκδ. και τελειοτέρα, 1857.

του ιδίου «Ιστορία της Πάργας» (τη επιστασία Κ. Ζήσιου), 1957 (;).

Περάνθης Μιχ. «Αμβρακία, χρονογραφία μιας πρωτεύουσας», 1954.

του ιδίου (επιμ.) «Άρτα, λεύκωμα της πόλεως και του νομού Άρτης», 1959.

του ιδίου «Ο Δαίμονας-Η αληθινή επανάσταση του ΄21, μέσα από τον κορυφαίο της ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσο», 3 τ., εκδ. «Βιβλιοπωλείον της Εστίας», α΄ έκδ. 1974. β΄ έκδ. 2004.

Περεσιάδης Σπυρ. (1864-1918) «Ο χορός του Ζαλόγγου», τραγωδία, εκδ. Φέξης, 1903. Επανέκδ. υπό τον τίτλο «Ο χορός του Ζαλόγγου: Εθνική τραγωδία εις πράξεις 4», εκδ. Σαλίβερος, 1913.

Πετροχείλου Άννα «Σπήλαιον Περάματος Ιωαννίνων», 1988.[116] Και “La Grotte de Perama a Ioannina”.

Πέτρου Γ. «Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου», β΄ έκδ., 1972.

Πλατάρης Γ. (επιμ. και πρόλ.) «Το σημειωματάριο ενός Μετσοβίτη 1871-1943», 1972.

Πλιάτσικας Βασ. «Πλανέματα στα ξένα».

Πλομάρ Ου. «Το διαμάντι των Ιωαννίνων».

Πλούταρχος «Πύρρος-Μάριος (εκ των παραλλήλων βίων)», εκδ. «Στρατιωτικής Εγκυκλοπαιδείας», 1937.

Πολίτης Λ. «Παλαιογραφικά από την Ήπειρο», ανάτ., Θεσσαλονίκη, 1973.

Πολίτου Ελ. «Γεωργίου Ανδρούτσου αλληλογραφία», έκδ. «Κείμενα και μελέται Νεοελληνικής φιλολογίας», αρ. 45, 1968.

Πουκεβίλ Φραγκ. Κάρ. Ούγγο Λαυρ. (Pouqueville Fr.) « Travels in Epirus, Albania, Macedonia and Thessaly”, αγγλ. μτφρ. Λονδίνο, 1820. Ως «Ταξείδι στην Ελλάδα, Ήπειρος», εκδ. «Αφών Τολίδη», 1994.

Πορφύρης Τ. «Πολυφωνικόν – Ανθολόγιο Ηπειρωτικής Ποίησης», έκδ. Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2001.

Προκόπης Κ. Ε.[117] «Πλαταριά και Γιανώτασι»[118], 2006.

Πρωτοψάλτης Εμμ. Γ. «Σουλιώτικα σημειώματα. Σούλι-Σουλιώται», 1971.

του ιδίου «Το Εικοσιένα και η Ήπειρος», 1975.

του ιδίου «Η προσέγγισις Ελλάδος – Μαυροβουνίου – Σερβίας και ο Αναστάσιος Μανάκης εκ Μετσόβου», ανάτυπο από το «Ηπειρωτικό Ημερολόγιο», τ. δ΄, 1982, Ιωάννινα, 1982.

«Πύρρος» εκδ. «Ηπειρωτικά Δημοτικά τραγούδια 1000-1958», εκδ. «Πύρρος», 1959.

Πυρσινέλλας Βασ. «Ιστορία της πόλεως των Ιωαννίνων», Ιωάννινα, ανάτ. εκ του η΄ τ. της «Ηπειρωτικής Εστίας», 1959-1960.

Πυώ Ρ. (Puaux R.)[119] La malheureuse Epire[120] («Η δυστυχισμένη Ήπειρος»), έκδ. Perrin, Παρίσιοι, 1914. Επανέκδ. «Δυστυχισμένη Βόρειος Ήπειρος», εκδ. «Τροχαλία».

Ράμφος Κ. «Ο Κατσαντώνης - Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή».

Ράπτης Δ. Παν. «Η Κάτω Μερόπη (Βέρτζιανη-Φραστανά) – Ιστορία, παραδόσεις, προσφορές», έκδ. Αδελφότητος Κάτω Μεροπαίων Θεσσαλονίκης.

Ράπτης Χρ. Γ.[121] «Αλησμόνητο Δολό», λεύκωμα, 2006.

Ρεμπέλης Χαρ. «Κονιτσιώτικα (λαογραφικά-γλωσσικά)»[122], επιμ. Ν. Χ. Ρέμπελη, έκδ. «Ηπειρωτικής Εστίας Αθηνών», 1953, επανέκδ. 2005.

Ρέντης Κ. «Το Βορειοηπειρωτικόν μετά την 1ην Νοεμβρίου[123]», πρόλ. Αλεξ. Καραπάνος, 1922.

Ρίγγας Σπ. Ιωσ. «Η Ελλάδα και τα εθνικά της Δίκαια: Κύπρος και Β. Ήπειρος -θούρια», ποιήματα, 1964.

Ριζάρειο Ίδρυμα «Ζαγορισίων βίος», λεύκωμα, έκδ. Ριζαρείου Ιδρύματος και Ιδρ. Στ. Σ. Νιάρχος.

Ρίζος Β. Ι. «Το ρωμαϊκό υδραγωγείο».

Ρόδης Κ. «Ντήχετ Αρβανίτες», 1978.

Ρόκος Βασιλ. «Τα βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων – από το εργαστήριο στο εργοστάσιο της “βιοτεχνικής” πόλης», εκδ. «Ελληνικά Γράμματα», 2004.

Ρωμανός Ιω. «Περί Δεσποτάτου της Ηπείρου», Κέρκυρα, 1895.

Σαλαμάγκας Δ. «Ο νεομάρτυρας άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων», 1954.[124]

του ιδίου «Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ», περ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, 11/1952.

του ιδίου «Περίπατοι στα Γιάννινα. Ιστορία-Λαογραφία-Θρύλοι-Παραδόσεις», έκδ. Ηπειρ. Εστία, Ιωάννινα, 1956.

του ιδίου «Γιαννιώτικα ιστοριοδιφικά μελετήματα (τρεις ενθυμήσεις των ετών 1584, 1597 και 1630)», Ιωάννινα, 1958.

του ιδίου «Γιαννιώτικα σύμμεικτα», Ιωάννινα, 1959.

του ιδίου «Ο Άη Γιάννης της Μπουνίλας», Ιωάννινα, 1960.

του ιδίου «Καθώς χάραζε η λευτεριά (από τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στα Γιάννενα, 1866-77, 1904-14), εκδ. «Ηπειρωτική Εστία», 1963.

Σαμαράς Δημ. Ανδρ. «Εκκλησία-εξωκκλήσια, εικονίσματα και νερόμυλοι του χωριού μας (Αγ. Παρασκευής – Κόνιτσας)», 1999.

Σάνμπορν Μπέντζ. Φρ. (Sanborn Fr. Benj.) «Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος: Ο εκ Παπίγκου Ζαγορίου Ιωαννίνων φιλάνθρωπος ευεργέτης της ανθρωπότητος», 1907, επανέκδ. χορ. «Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Αναγνωστοπούλου», εκδ. «Δωδώνη», Ιωάννινα, 2003.

Σαντεπλαίρ (Chantepleure G.) “La ville Assiegee. Janina – Octobre 1912 – Mars 1913”, Παρίσιοι, 1913.[125]

Σαραλής Γ. Α. «Ζαγόρι-Ένας απίθανος κόσμος» [126], διακόσμ. Α. Τάσσου, ιδ. έκδ., 1957.

Σαράντης Θ. Π. Κ. «Το Βορειοηπειρωτικό ζήτημα και ο Ναπολέων Ζέρβας», 1985.

Σάρρας Γ. «Ανιχνεύοντας την Αλβανία», 1980.

Σάρρος Δ. «Εκ των αρχείων Βιλαετίου Ζαγορίου», εκ του ημερολ. «Δωδώνη», 1899.

Σεμιτέλος «Ηπειρωτικά».

Σεραφείμ Βυζάντιου «Δοκίμιον ιστορικής περιλήψεως Άρτης και Πρεβέζης», 1884.

Σιαμέτης Α.[127] «Νήσος, το τελευταίο καταφύγιο του Αλή πασά και το κρυφό σχολείο», 1987.

Σιαφίκος Δημ. Σ.[128] «Λίστα, οκτώ γενιές», 2 τ., έκδ. Αδελφ. Λίστας Θεσπρωτίας.

Σιδερίδης Α. Ξ. «Κορτήσιος Βρανάς ο Ηπειρώτης», εκ των «Ηπειρωτικών Χρονικών, εν Ιωαννίνοις, 1928.

του ιδίου «Η Ηπειρώτις οικογένεια Ρερέ», ανατ. από τα «Ηπειρωτικά Χρονικά», εν Ιωαννίνοις, 1928.

Σιομπότης Γ. Α.[129] «Οι Ρωμανιώτες εβραίοι των Γιαννίνων», Ιωάννινα, 2003.

Σιοροκας Γ. Α. «Η εξωτερική πολιτική του Αλή πασά των Ιωαννίνων. Από το Τέλσιτ στην Βιέννη (1807-1815)», εκδ. Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (ΕΗΜ), Ιωάννινα, 1999.

του ιδίου «Η τουρκική αμυντική οργάνωση των Ιωαννίνων σε σχέση με τις αντίπαλες γραμμές και τις επιχειρήσεις της απελευθέρωσης», εκδ. ΕΗΜ-Ιδρ. Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου (ΙΜΙΑΧ).

ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ», περ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, 11/1952.

Σιώχος Σωτ.[130] «Φωτική, η αρχαία πόλη της Θεσπρωτίας, η κατάκτηση και ο ρωμαϊκός εποικισμός της Ηπείρου».

Σκάντερμπεγκ (Scanderbeg) “Qui estoit nomme George Castriot”, χαλκογραφία (14 X 11 εκατ.) του Thevet, από το “Cosmographie Universelle”, Παρίσιοι, 1575.

Σκενδερής Χ. Κ. «Ιστορία της αρχαίας και συγχρόνου Μοσχοπόλεως», έκδ. β΄ ολοκληρωμένη, 1928.

του ιδίου «Ο Βορειοηπειρωτικός αγών (1914)», τυπ. Κωνσταντινουπόλεως, 1929.

Σκόπας Ν. Α. - Χαραμόπουλος Σπ. Λ. «Ο αγώνας των 16 χωριών της επαρχίας Φιλιατών (Ένα αγροτικό ξεσήκωμα 1858-1930)», εκδ. «Ομοσπονδίας Μουργκάνας».

Σκοπούλη Γ.[131] «Αυτές που γίναν ένα με τη γη»[132], εκδ. «Δωδώνη», 2007.

Σκούρτης Κ. «Ξυλόγλυπτες και ζωγραφιστές κασέλες από τους Χιονιάδες της Ηπείρου», έκδ. «εκ Χιονιάδων», 2004.

Σκουτέλας Ρ.-Γ. Σπ. «Εγώ, ο Πύρρος».

του ιδίου «Από τις πηγές των τοπικών μας παραδόσεων», 1997.

των ιδίων «Του χωριού και της πόλης, βιώματα και λαογραφικά στοιχεία», 2002.

του ιδίου «Τα Θεοδώριανα Άρτας», εκδ. κοιν. Θεοδώριανων, α΄ έκδ. 1994, β΄ έκδ. συμπεπληρωμένη 2006.

«Σκουφάς» (σύλλ.) «Άρτα, τουριστικός οδηγός», 1959.

Σούλης Δ. Δ. «Το κοσμοϊστορικόν “Όχι” της αιωνίας Ελλάδος».

Σούλης Μ. Κ.[133] «Ιστορικές αναδρομές – Θεσπρωτία και οι περί αυτήν χώρες, 1700-1944. Τσάμηδες, Κοσμάς ο Αιτωλός, Σουλιώτες-Πάργα, Αλής», εκδ. «Δωδώνη», 2005, β΄ έκδ. εκδ. «Δωδώνη», 2008.

Σούλης Χρ. Ι.[134] «Ηπειρωτικά αινίγματα», επανεκδ. «Δωδώνη», 2007.

Σούλης Xρ.-Bλαχόπουλος Α.-Γραβάνης K. «Ανασκαφή του Πρυτανείου της Δωδώνης», πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Eταιρείας, 1997· 1998· 1999· 2000· 2001· 2002 (υπό δημοσίευσιν).

Σούρλας Ευρ. Ζ. «Ήπειρος και αυστριακή διπλωματία»[135], εκδ. «Δωδώνη», 2007.

Σούτσος Π. «Καραϊσκάκης και Κιουταχής»., έμμετρο δράμα, εκδ. Θ. Αποστόλου, Κωνσταντινούπολη, 1909.[136]

Σπήλιος Απ. Δ. «Πελασγική Ήπειρος και ο Άραχθος ο πελασγικός», εκδ. «Νέα Θέσις».

Σπηλιωτόπουλος Στ. «Ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος», πρόλ. Αλ. Ν. Διομήδους, 1949.

Σπυρόπουλος Γ Απ. «Ετυμολογικά Νεοχωρίου Παραχελωίτιδος», Νεοχώρι Παραχελωίτιδος, 1971.

 

Και:

 

Αράπογλου  Μιχ. Η.[137] «Ήπειρος», λεύκωμα, εκδ. «Μίλητος».

Βεκρής Ευάγγ.[138] «Πρωτόπαπα-Ιστορία, παράδοση».

Βετσόπουλος Β. Γ. «Ο γάμος στην Πυρσόγιαννη τα παλιά τα χρόνια», Αθήναι, 1973.

Βιτάλης Φιλ.[139] «Το θρυλικό Ζάλογγο και το ιστορικό μοναστήρι του», έκδ. Ι.Μητρ. Νικοπόλεως, Αθήναι, 1975.

Βλαχοπάνος Δημ.[140] «Άι Κομμένο της άσβεστης μνήμης», εκδ. «Εντύπωσις».

Γαζής Γ. «Τρόπαιον του Δελβινακίου», επιμ. Ν. Β. Πατσέλη, γ΄ έκδ. , εκδ. Μ. Γ. Βασιλείου.

Γεωργάκης Αριστ. Γ. «Ήθη και έθιμα Ασημοχωρίου».

Γιαννακόπουλος Γ.[141] (επιμ.) «Ήπειρος, ιστορία και πολιτισμός», έρευνα-τεκμηρίωση Σπ. Τζόκας[142], σχολ. τεκμηρίων Δημ. Λούκα και Σπ. Τζόκα, εκδ. «Αλέξανδρος», 2007.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ Ν «ΜΑΡΟΥΤΣΑΙΑ ΣΧΟΛΗ», εφημ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ.

Γιοχαλάς Τ. «Τα αρβανίτικα παραμύθια και δοξασίες».

Γκατζώνης Κ.[143] «Τα ελληνικά σχολεία στο Αργυρόκαστρο (1633-1960)», Ιωάννινα, 2005.

Δαλιάνης Μεν. Β. «Η εθνική Αντίσταση της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία (1940-41)», εκδ. «Ιωλκός».

Δάλλας Γ.[144] «Η σφαγή του Κομμένου»[145], 1945, επαν. εκδ. «Πέτρα».

Δέτσικας Κ. «Καραϊσκάκης, ο γιος της καλογρηάς», τ. α΄, εκδ. «Ηλιοτρόπιο», 2004.

Δεύτος Θεοδ.[146] «Μη ρωτάς γιατί (1947-1956)»[147], εκδ. «Δωδώνη».

του ιδίου «Ηπειρώτικος γάμος».

Ένωσις Σμυρναίων «Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος ο από Δυρραχίου», τιμητικό αφιέρωμα, έκδ. «Εν. Σμυρναίων», 1965.

Ζώτος Α. Δημ. «Η εθνική συνείδησις της Ηπείρου δια μέσου των αιώνων», Αθήναι, 1940.

Θεμελής Σπ. «Γιάννινα 1967-1974», β΄ έκδ.

ΙΕΚ Αργυροκάστρου «Πνοή Ζωής»[148] «Αργυρόκαστρο. Χώρος και χρόνος. Τουριστικός οδηγός», έκδ. ΙΕΚ Αργυροκάστρου, θέρος 2006.

Ιντζεμπέλης Ελπ.-Ζιώβας Παν. (φωτ.) «Κόπραινα-Ταξίδι στη μνήμη».

Καβακόπουλος Παντ. «Τραγούδι, χορός και μουσική στην Ήπειρο», με δύο cd.

Καλ Θ.-Καρζής Α. (επιμ.) «Ηπειρώτικα παραμύθια» (“Marchen aus dem Epirus”), ελλ.-γερμ., πρόλ. Κάρ. Παπούλιας[149].

Καραμούτσος Κ. Δ.[150] «Σουλιωτών γενεαλογίες», εκδ. Παπαζήσης.

Καρατζένης Ν. «Η άνοδος των νομάδων των Πραμάντων στις βουνοκορφές της Πίνδου», έκδ. Δημοτ. Κοινωφελούς Επιχ. Πολιτισμού & Κοινων. Ανάπτ. Πραμάντων, 2009.

Καρδάρας Χρ. «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο αλύτρωτος ελληνισμός της Μακεδονίας-Θράκης-Ηπείρου», εκδ. Επικαιρότητα.

Καψάλης Βασ. «Η ιστορία της Παραμυθιάς», Αθήναι, 1985.

Κοσσυβάκης Γρ. «Διαχρονικός ηπειρωτικός ελληνισμός», εκδ. «Κάδμος», 2009.

Κουρμαντζή-Παναγιωτάκου Ελ.[151] «Η νεοελληνική Αναγέννηση στα Γιάννενα»[152], εκδ. “Gutenberg”, 2007.

Κραψίτης Βασ.[153] «Θεσπρωτοί λόγιοι».

Κρεμμύδας Βασ. «Ο Ιωάννης Κωλέτης του Σπυρομίλιου-Ένας ανέκδοτος λίβελος», εκδ. Βιβλιόραμα, 2005.

Κυριακού Κων. «Οι ξεχασμένοι ήρωες, η τραγωδία του Βορειοηπειρωτικού ελληνισμού», εκδ. Νέα Θέσις.

Κωστούλας Κων. «Η εμπορική διαφήμιση στην Πρέβεζα τον καιρό του Μεσοπολέμου», έκδ. Ιδρ. «Άκτια Νικόπολις», Πρέβεζα, 2008.

Lanniee Z. Mag.[154] «Αναμνήσεις από τα Γιάννενα του 1894-1895»[155], επιμ. έκδ. Μ. Κωστή, έκδ. Ιδρ. Εγνατία Ηπείρου.

Λάσκαρης Μ. Θ. «Πέτρος Λάντζας, διοικητής Πάργας, όργανον των Ισπανών εν Ηπείρω», 1956.

Λεκάκης Γ. «Ήπειρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5...», στο έργο «Ήπειρος της Πεντατονίας», έκδ. RiA Music & Multimedia Education Engineering (εκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική»), 1998.

του ιδίου «Το ημερολόγιο ενός λοχία από την Μερόπη Πωγωνίου στον πόλεμο του ΄40» εκδ. «Πωγωνήσια Βιβλιοθήκη», Ιωάννινα, 2006.

του ιδίου «Βήσσανη: Τα πολυφωνικά τραγούδια της» εκδ. «Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική», Δεκέμβριος 2007.

του ιδίου «Πέτρινη ραψωδία», λιμπρέτο για λαϊκή όπερα με θέμα την Ήπειρο, που μελοποίησε ο Δημ. Μηλιός.

Λιόλιος Θ.[156] «Περραιβία (Δολίχη, Άζωρος, Πύθιο, Δωδώνη)».

Μάγερ Χέρ. Φρ.[157] «Η φρίκη του Κομμένου», Αθήναι, 1998.

Μαγκαφάς Παν.-Παπαδόπουλος Βασ. «Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών-Κατάλογος ταξινομημένου αρχειακού υλικού (1870-1970)», πρόλ. Βασ. Κόντης[158], Ιωάννινα, 2005.

Μαντάς Σπ. «Πέτρινα γεφύρια στη Βόρεια Ήπειρο», έκδ. Αρχείου Ηπειρωτικών Γεφυριών.

Μαρκόπουλος Σπ.[159] «Το σχολαρχείο Δερβιζιάνων-Ελληνικό σχολείο», εκδ. «Δωδώνη», 2007.

Μάστορας Βαγγ. Δ.[160] «Οδοιπορικό στον θεσπρωτικό Τύπο του χτες και του σήμερα».

του ιδίου «Κυβέρνησαν την Θεσπρωτία: Μητροπολίτες, βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι-Εκλογές και εκλογικά αποτελέσματα (1936-2007)».

του ιδίου «Πολυπολιτισμική Ήπειρος. Αλλοδαποί - Οικονομικοί Μετανάστες 1990-2010».

Μαυροπάνος Κ. «Τζουμέρκων φωτογραφήματα», λεύκωμα.

Μελισσόβας Βασ. «Δημήτριος Χ΄΄Γ. Ποστολάκας[161]», έκδ. Νομ. Αυτοδ. Ιωαννίνων, 2007.

Μηλίγκου-Μαρκαντώνη Μ.[162] «Λαογραφικά του Αβγού και της Αβγοκουλούρας και κυρίως εις τον νομόν Αττικής-Ενδεικτικαί επισημάνσεις», ανάτ. εκ του Ν΄ τόμου της Επετηρίδος της Ετ. Βυζαντινών Σπουδών, 2006.

Μηλιώνης Αναστ. Χ.[163]Μηλιώνης Χαρ. Αν.[164]