Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Κυδωνία / Χανιά, στη Στοκχόλμη!

Ύστερη Εποχή του Χαλκού
στην Κυδωνία / Χανιά,
στη Στοκχόλμη!
Signs of the Times
The Archaeology of Late Bronze Age Kydonia / Khania

Το πρόγραμμα του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου για διήμερο συνέδριο στην Στοκχόλμη σε σχέση με την μινωική Κυδωνία θα μπορεί να παρακολουθηθεί και διαδικτυακά. Κεντρική ωριαία ομιλία, από την Μαρία Βλαζάκη, την Παρασκευή στις 11-12 π.μ., ώρα Ελλάδας, που έχει σχέση με την μινωική κατοίκηση κάτω από την σύγχρονη πόλη των Χανίων.

Τhe Swedish Institute at Athens and the department of Classical Archaeology and Ancient History at Stockholm University both celebrate their 75th anniversary in 2023. As part of the celebration, it is a pleasure to invite you to the conference Signs of the Times – The Archeology of Late Bronze Age Kydonia / Khania, May 26-27, 2023. The conference will be hybrid, with physical presence in the Auditorium at the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities in Stockholm and digitally via Zoom. We attach the program and conference flyer for further details.

To register, please HERE.

The con­fer­ence will take place as a hy­brid event, Fri­day, May 26 – Sat­ur­day, May 27, 2023, phys­i­cally at the Mu­seum of Mediter­ranean and Near East­ern An­tiq­ui­ties in Stock­holm, Freds­gatan 2, and dig­i­tally on Zoom.

Pro­gramme

Fri­day 26th of May

9.30–9.45 Prof. Arja Kariv­ieri, Stock­holm Uni­ver­sity, Wel­come to Stock­holm! The De­part­ment of Clas­si­cal Stud­ies at Stock­holm Uni­ver­sity 75 years

9.45–10.00 Dr Jenny Wal­len­sten, Swedish In­sti­tute at Athens, The Swedish In­sti­tute at Athens 75 years and the im­por­tance of the Greek-Swedish and Greek-Swedish-Dan­ish field pro­jects

10.00–11.00 Dr Maria An­dreadaki-Vlazaki, The Hel­lenic Min­istry of Cul­ture and Sports, The Mi­noan Habi­ta­tion un­der the Town of Kha­nia

11.30–12.00 Prof. Erik Hal­lager, The Greek-Swedish- and Greek-Swedish-Dan­ish ex­cava­tions and their im­pact on Mi­noan Crete

12.00–12.30 Dr Bir­gitta P. Hal­lager, The lo­cal Ky­do­nia pot­tery work­shop and its im­pact

12.30–13.00 Dr Efty­chia Pro­topa­padaki, Prepala­tial pot­tery groups from the Greek–Swedish Ex­ca­va­tions at the Agia Aika­terini square, Kastelli Cha­nia

14.30–15.00 Dr Olga Krzyszkowska, Uni­ver­sity of Lon­don, Late Mi­noan Seals and Sealing Prac­tices: In­sights from Kha­nia

15.00–15.30 Dr Doniert Evely, Knos­sos, The na­ture of the small finds from Kastelli, Kha­nia

16.00–16.30 Prof. Ann-Louise Schallin, Stock­holm Uni­ver­sity, Ter­ra­cotta fig­urines from Kha­nia

16.30–17.00 Dr Anaya Sarpaki, in­de­pen­dent scholar, The ar­chaeob­otan­i­cal land­scape of Bronze Age Ky­do­nia / Cha­nia

17.00–17.30 Dr Dim­i­tra My­lona, In­sti­tute for Aegean Pre­his­tory - Study Cen­ter for East Crete, Earth­quakes, pas­toral eco­nom­ics and re­li­gious fer­vor: an­i­mal sac­ri­fice at LM IIIB Ky­do­nia, (Kha­nia)

Sat­ur­day 27th of May 2023

10.00–10.30 Dr Vas­silis Pe­trakis, Na­tional and Kapodis­trian Uni­ver­sity of Athens, To­tal ku-do-ni-ja: in­te­grat­ing ar­chae­o­log­i­cal and tex­tual ev­i­dence in the study of a re­mark­able cen­tre in LM II-IIIB Crete

10.30–11.00 Dr P.J.P. Mc­Ge­orge, in­de­pen­dent scholar, The hu­man bones from the Minoan graves and Ka­tre 1, Kha­nia

12.00 -12.30 Prof. Gun­hild Vidén, Uni­ver­sity of Gothen­burg, Con­clu­sion–from a personal point of view

Dis­cus­sants

        - Dr Eleni Pa­padopoulou, Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Kha­nia

        - Dr Stavroula Mark­oulaki, Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Kha­nia

        - Dr Anas­ta­sia Tzigounaki, Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Rethymno

ΠΗΓΗ: SIA, 19.4.2023. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.4.2023.

υστερη Εποχη Χαλκου Κυδωνια Χανια, Στοκχολμη Σουηδικο Αρχαιολογικο Ινστιτουτο μινωικη Κρητη Βλαζακη, μινωιτες κατοικηση πολη Χανιων γραμμικη γραφη Α Β επιγραφη επιγραφες σεισμος ανθρωπινα οστα μινωικος ταφος Κατρες κατρε κατρη σπηλαιο ανασκαφες ανασκαφη καστελι καστελλι κνωσος αγια αικατερινη σφραγιδα τερακοτα πηλινο ειδωλιο kudonija κουντονιγια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ