Ομόφωνη απόφαση κατά της δημιουργίας παράκτιων αιολικών εργοστασίων στα Διαπόντια Νησιά έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ομόφωνη απόφαση
ενάντια στην δημιουργία
παράκτιων αιολικών εργοστασίων
στα Διαπόντια Νησιά
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο

Ένα αποφασιστικό βήμα έγινε προς την κατεύθυνση της ακύρωσης των σχεδίων δημιουργίας ΠΟΑΥΑΠ (Περιοχής Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων) στα Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί (*) - Ερείκουσα - Μαθράκι) – ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: Γ. Λεκάκης «Ερείκουσα, ο επιπλέων ανθόκηπος». Στην έκτακτη συνεδρίασή του της 21.11.2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του σε αυτά τα σχέδια, εκδίδοντας ομόφωνο ψήφισμα.

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την θέα, από τους Οθρωνούς,

προς την Ερείκουσα.

Αυτό το τοπίο θέλουν να γεμίσουν με ανεμογεννήτριες των 280 μέτρων! Δεν θα περάσουν!


Διαβάστε το ψήφισμα:

"Με το παρόν ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, παρουσία Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής και κατοίκων των Διαπόντιων Νησιών και της Κέρκυρας, εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα ακριτικά Διαπόντια Νησιά μας.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση καταληκτική ημερομηνία στις 30.11.2023 την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στο οποίο περιλαμβάνονται τα Διαπόντια Νησιά μας.

Στο σχέδιο, προβλέπεται ένα πολύγωνο εγκατάστασης στη θάλασσα μεταξύ των νησιών μας, των Οθωνών, της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, με εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών ισχύος 15mw, με το επικρατέστερο μοντέλο διαμέτρου ρότορα 236 μ. και ύψους μέχρι 280 μ. Δηλαδή, το ύψος τους θα υπερβαίνει την υψηλότερη κορυφή της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, δηλαδή, εντελώς δυσανάλογο με το τοπίο της περιοχής μας.

Εμείς, που ζούμε στα νησιά αυτά, που είμαστε επί χρόνια ξεχασμένοι και που η κεντρική εξουσία μας αποκαλεί ακρίτες κατά το δοκούν, δηλώνουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον μας αλλά και για την οικονομία και τη ζωή μας. Ο τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός που αναπτύσσεται στην περιοχή, η θαλάσσια αλιεία με 150 επαγγελματίες ψαράδες που θα χάσουν παντελώς το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον απειλούνται.

Χωροθετούν χωρίς πρωτίστως να εξετάσουν το πόσο θα πληγεί ο τόπος μας από τις ανεμογεννήτριες. Το συνολικό σχέδιο και η Στρατηγική Μελέτη έγιναν και τίθενται σε διαβούλευση χωρίς να έχει ακόμη θεσπιστεί η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και τα προβλεπόμενα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια.

Το προτεινόμενο ΕΠΑΥΑΠ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποκλίνουν σε τεράστιο βαθμό από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύον στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις αποστάσεις των αιολικών πάρκων από τις ακτές. Στο Εθνικό Σχέδιο και την Στρατηγική Μελέτη τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 1,5 ΝΜ από την ακτή των Οθωνών, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απόστασης από τις ακτές είναι 14 NM για τα υφιστάμενα έργα και 33 ΝΜ για τα έργα υπό αδειοδότηση!

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν οι συγκοινωνιακές γραμμές ναυσιπλοίας της περιοχής μας που θα υποστούν τεράστιες αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκοινωνιακή σύνδεση Κέρκυρας με τα Διαπόντια νησιά δεν ελήφθη καθόλου υπόψη στην μελέτη αφού διασχίζει το πολύγωνο της περιοχής που χωροθετείται για την τοποθέτηση του αιολικού πάρκου. Επίσης, η Στρατηγική αυτή Μελέτη συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εκτίμηση των Επιπτώσεων. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 έχει στείλει στη χώρα μας αιτιολογημένη γνώμη λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.

Η ορνιθοπανίδα απειλείται με πλήρη εκτοπισμό όπως και η βιοποικιλότητα της περιοχής μας. Επειδή δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις βάσει του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και θα έχουμε σοβαρότατες επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής, της ζωής μας, της οικονομίας του τόπου και του περιβάλλοντος καθώς και στους προστατευόμενους οικοτόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000 στο οποίο περιλαμβάνονται ζώνες προστασίας των Διαπόντιων Νησιών.

Επειδή, πρόσφατα ολοκληρώθηκε προμελέτη για την απανθρακοποίηση των Διαπόντιων Νησιών και έχει δρομολογηθεί η φιλική προς το περιβάλλον μας ενεργειακή αυτονομία των νησιών μας.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο δηλώνει ομόφωνα την κάθετη αντίθεσή του στην θέσπιση της ΠΟΑΥΑΠ των Διαπόντιων Νησιών μας, δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την εγκυρότητα του υπό διαβούλευση σχεδίου ΕΠΑΥΑΠ και της συνακόλουθης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επιβάλλεται να υψωθεί δυνατή και δυναμική φωνή αντίστασης στα όσα προγραμματίζονται για την περιοχή μας χωρίς να το επιθυμούμε.

Απαιτούμε την εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαπόντιων Νησιών μας από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών και επιφυλασσόμαστε για τυχόν νομικές ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Καλούμε τα Κόμματα, τους Βουλευτές του νησιού μας, τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους και το νέο Περιφερειάρχη καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια Βορρά και Νότου ως κατεξοχήν εκπροσώπους της θέλησης των κατοίκων αυτού του τόπου, να γνωστοποιήσουν δημόσια τη θέση τους για τα όσα επιχειρούνται. Επίσης να συνταχθούν και να συνυπογράψουν το παρόν ψήφισμα και να παλέψουν κάνοντας διακριτή στο κεντρικό κράτος την αντίθεση όλων μας στην επιχειρούμενη καταστροφή των Διαπόντιων Νησιών μας.

Το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει την κάθετη αντίθεση του στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων. Δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε και θα συμμετέχουμε σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση αλλά και κάθε νομική ενέργεια στην κατεύθυνση να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.

Ζητάμε να γνωμοδοτούν τα συλλογικά όργανα, λαϊκές συνελεύσεις, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια πριν κατατεθεί νομοσχέδιο στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Επίσης σε εύλογο χρονικό διάστημα το νέο δημοτικό συμβούλιο να ψηφίσει τοπικό σχέδιο ανάπτυξης μετά τη σύγκλιση λαϊκών συνελεύσεων."

Ο αγώνας συνεχίζεται! Συμμετέχουμε όλοι/όλες στη δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ΕΔΩ!

ΠΗΓΗ: Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 23.11.2023.

(*) Το σωστό είναι Οθρωνοί, όχι Οθωνοί...


παρακτιο αιολικο εργοστασιο Διαποντια Νησια Διαποντιοι Νησοι ακυρωση ΠΟΑΥΑΠ Περιοχη Αναπτυξης Υπερακτιων Αιολικων Παρκων Οθωνοι οθρωνοι Ερεικουσα - Μαθρακι Δημοτικο Συμβουλιο δημος Κεντρικης Κερκυρας και Διαποντιων Νησων ομοφωνο ψηφισμα ανεμογεννητρια ανεμογεννητριες
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ