Αρχαίο ψηφιδωτό δάπεδο 350 τετραγωνικών μέτρων βρέθηκε στην Νικόπολη!

Αρχαίο ψηφιδωτό δάπεδο
350 τετραγωνικών μέτρων
βρέθηκε στην Νικόπολη!

Στα ίχνη του πολιτικού, οικονομικού και θρησκευτικού κέντρου της Νικόπολης Πρεβέζης, κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους.​

Όπως αποδείχθηκε ήδη κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο, η έρευνα στο κέντρο της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής της πόλης  δύναται να εμπλουτίσει σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω από την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία του αστικού δημόσιου χώρου της ρωμαϊκής περιόδου, ενώ θα επιτρέψει την ανασύνθεση του μνημειακού κέντρου της Νικόπολης και την ένταξη της στο γενικότερο master plan της ενοποίησης του Αρχαιολογικού Πάρκου  Νικόπολης.

Στο πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος προβλέπεται η μελέτη του χώρου της Αγοράς, η οποία ανοίγεται στα δυτικά του  Ωδείου (ρωμαϊκών χρόνων) καθώς και η ανασκαφική έρευνα διάφορων οικοδομημάτων τα ερείπια των οποίων σχετίζονται άμεσα  με την Αγορά, την οποία και οριοθετούν. Οι ανασκαφικές εργασίες του 2023 επικεντρώθηκαν σε ένα οικοδόμημα τετραγωνικής κάτοψης, δυτικά του ωδείου. Η ανασκαφή τόσο στην περιφέρεια του κτηρίου όσο και σε τμήμα του εσωτερικού του απέφερε πλήθος ευρημάτων και οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαμόρφωση της Αγοράς και τον χαρακτήρα του κτηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η διερεύνηση του εξωτερικού χώρου έφερε κατ’ αρχάς στο φως τμήμα πλακόστρωτου δαπέδου το οποίο σε συνάφεια με τα ερείπια κτηρίων προς δυσμάς, η  έρευνα των οποίων προγραμματίζεται για το τρέχον έτος, θα πρέπει να αποδοθεί στην υπαίθρια πλατεία της Αγοράς. Επί πλέον, εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο άγνωστα έως σήμερα προσκτίσματα στα δυτικά και ανατολικά του κυρίως κτηρίου. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το εν λόγω οικοδόμημα βρίσκεται κατά μήκος του χείλους  ενός φυσικού ανδήρου. Η παραπάνω παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς υποδεικνύει διάρθρωση του χώρου της Αγοράς σε δύο διακριτά επίπεδα, διαμόρφωση που παραπέμπει σε γνωστά από την αυτοκρατορική περίοδο παραδείγματα αγορών που διαθέτουν μια "άνω" και μια "κάτω" αγορά (βλ. Κόρινθο, Φιλίππους).

Η εξερεύνηση του καθ’ αυτού κτηρίου απεδείχθη εξ ίσου πλούσια σε ευρήματα. Αποκαλύφθηκε, αρχικά, το μνημειώδες πρόπυλο πέντε αναβαθμών στα δυτικά, που αποτελεί και την μοναδική πρόσβαση στο κτήριο. Παρά την αποσπασματική του κατάσταση, γίνονται πλήρως κατανοητά τόσο ο μνημειακός του χαρακτήρας όσο και η ποιότητα κατασκευής του.  Η αρχιτεκτονική διακόσμηση των εξωτερικών όψεων του κηρίου πρέπει να ήταν, επίσης, ιδιαίτερα επιβλητική, όπως προκύπτει από το πλήθος και την ποικιλία των αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών που ανευρέθηκαν κατά τις εργασίες. Οι εξωτερικές όψεις  έφεραν πλούσιες ορθομαρμαρώσεις, με ζώνες επενδυμένες με πλάκες πολύχρωμου μαρμάρου.

Εξ ίσου εντυπωσιακά αλλά και ουσιώδη για την αποκατάσταση της ιστορικής εξέλιξης του μνημείου ήταν και τα αποτελέσματα της ανασκαφής στο εσωτερικό του. Οι πραγματοποιθείσες τομές στην ΒΑ εσωτερική γωνία του κτηρίου, έφεραν κατ’ αρχάς στο φως τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, η συνολική έκταση του οποίου θα πρέπει να προσεγγίζει περί τα 350 τετραγωνικά μέτρα. Το ανασκαφέν τμήμα φέρει γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα με ασπρόμαυρες ψηφίδες και διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση. Απροσδόκητη ήταν η ανακάλυψη, επί του ψηφιδωτού δαπέδου, μιας τεχνητής και ικανού ύψους επίχωσης, η οποία σφραγίζεται από ένα δεύτερο δάπεδο, αυτήν την φορά κατασκευασμένο από αρχιτεκτονικά μέλη σε δεύτερη χρήση και θραύσματα μαρμάρινων πλακών. Τα επάλληλα δάπεδα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δυο κύριων οικοδομικών φάσεων, μιας πρώτης, που συνδέεται με το ψηφιδωτό, και μιας δεύτερης, κατά την οποία κατασκευάζεται το δεύτερο, υπερυψωμένο δάπεδο. Τα επί μέρους ευρήματα καθώς και τα νομισματικά δεδομένα δείχνουν ότι οι δύο φάσεις ανήκουν στην αυτοκρατορική περίοδο, μεταξύ του 2ου και του 4ου αιώνα μ.Χ. Τέλος, ανάμεσα στα ποικίλα κινητά ευρήματα της πρώτης αυτής ανασκαφικής περιόδου, περιλαμβάνονται εννέα τμήματα επιγραφών, δυο από τα οποία προσδίδουν πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία και τον χαρακτήρα του οικοδομήματος. Το πρώτο τμήμα προέρχεται από επιτοίχια μαρμάρινη επιγραφή πιθανότατα του 2ου αιώνα, το σωζόμενο κείμενο της οποίας αναφέρεται σε μη ταυτισμένο αυτοκράτορα. Η δεύτερη ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα που  βρέθηκε ενσωματωμένη στο δάπεδο της β' φάσης στο εσωτερικό του κτηρίου σώζει ολόκληρο το κείμενο της. Πρόκειται για αναθηματική επιγραφή προς τιμήν των αυτοκρατόρων (θεοῖς σεβαστοῖς), η οποία αφιερώθηκε με πρωτοβουλία ενός τοπικού αξιωματούχου (χωράρχης), μετά την προσωπική χρηματοδότηση (εκ των ιδίων) κάποιας ευεργεσίας, η οποία δεν προσδιορίζεται στο κείμενο.

Συμπερασματικά, το σύνολο των πληροφοριών που αποκτήθηκαν από τις παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του κτηρίου, τα επί μέρους κινητά ευρήματα καθώς και τις επιγραφικές και νομισματικές μαρτυρίες, επιτρέπουν να αποκαταστήσουμε το οικοδόμημα ως ένα από τα κεντρικά δημόσια κτήρια της Αγοράς, το οποίο γνώρισε μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργίας κατά την αυτοκρατορική περίοδο. Η ακριβής λειτουργία του δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, είναι, ωστόσο, πιθανό να βρισκόμαστε σε χώρο αφιερωμένο στην αυτοκρατορική λατρεία, στο Σεβαστείο της πόλης.

Οι ανασκαφικές εργασίες του 2023 κατέδειξαν με σαφήνεια τις προοπτικές του ερευνητικού προγράμματος και την εν δυνάμει συμβολή του στη μελέτη της διαμόρφωσης και εξέλιξης του αστικού χώρου της Νικόπολης. Η συνέχιση του προγράμματος και η συστηματική διερεύνηση του ευρύτερου χώρου της Αγοράς και των μνημείων της θα συμπληρώσει 

        - αφ’ ενός την εικόνα μας για το κέντρο της κοινωνικής ζωής της Νικόπολης των αυτοκρατορικών χρόνων,

ενώ,

        - αφ΄ετέρου, θα εμπλουτίσει γενικότερα τις γνώσεις μας γύρω από τον ρόλο και την εξέλιξη των αγορών των ελληνικών πόλεων κατά την ίδια ιστορική περίοδο.

Το πενταετές πρόγραμμα "Συστηματική ανασκαφή της Αγοράς (Forum) της Νικόπολης", το οποίο εγκαινιάστηκε με την ανασκαφική περίοδο του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2023, υπό τη διεύθυνση του επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων Κ. Λ. Ζάχου, προτάσσει ως στόχο την λεπτομερή μελέτη της διαμόρφωσης, του χαρακτήρα και της ιστορικής εξέλιξης της Αγοράς της Νικόπολης και των επί μέρους μνημείων της. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την ευγενική χορηγία της Βουλής των Ελλήνων και χάριν της προσωπικής μέριμνας του Προέδρου της Βουλής, κ. Κ. Τασούλα. Την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία υπό την επωνυμία "Πρωτοβουλία Πολιτών «Εύτυχος»".

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 29.5.2024.

Αρχαιο ψηφιδωτο δαπεδο Νικοπολη αρχαια Ψηφιδωτα δαπεδο Νικοπολις πολιτικο, οικονομικο θρησκευτικο κεντρο Νικοπολης αυτοκρατορικα χρονια ανασκαφη οικονομικη κοινωνικη πολιτικη ζωη πολη αρχιτεκτονικη πολεοδομια αστικος δημοσιος χωρος ρωμαικη περιοδος μνημειο Νικοπολεως Αρχαιολογικο Παρκο Αγορα ρωμαικο Ωδειο ανασκαφες οικοδομημα 2023 τετραγωνικη κατοψη κτηριο ευρημα πλακοστρωτο υπαιθρια πλατεια αγνωστο προσκτισμα φυσικο ανδηρο επιπεδο αυτοκρατορικη ανω κατω Κορινθος, Φιλιπποι ευρηματα μνημειωδες προπυλο αναβαθμοι διακοσμηση αρχιτεκτονικα μελη γλυπτο ορθομαρμαρωση ζωνη επενδυση πλακα πολυχρωμο μαρμαρο ιστορια γεωμετρικα διακοσμητικα μοτιβα ασπρομαυρη ψηφιδα εξαιρετικη κατασταση τεχνητη επιχωση δευτερη χρηση θραυσμα μαρμαρινη πλακες επαλληλα νομισμα 2ος 3ος 4ος αιωνας μΧ κινητα επιγραφη λειτουργια επιτοιχια μαρμαρο επιγραφες κειμενο αυτοκρατορας ενεπιγραφη αναθηματικη θεοις σεβαστοις αξιωματουχος χωραρχης χρηματοδοτηση ευεργεσια νομισματα λατρεια, Σεβαστειο πολις αστυ Ζαχος Τασουλας ευτυχος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ