ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑι

«Ὁ τελώνης Κερκύρας δι’ ἐγγράφου του ἀναφορᾶς πρὸς τὸ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν ὑπουργεῖον ἀναφέρει ὅτι τὴν 2αν ἱσταμένου μηνὸς ἔφθασεν ἐκεῖ διὰ τοῦ αὐστριακοῦ ἀτμοπλοίου «Οὐρανὸς» καταπλεύσαντος ἐκ Κρήτης μέσον Κυθήρων καὶ Ζακύνθου ὁ ἔμπορος Γ. Γιαγιᾶς

Οὗτος ἀποβιβασθεὶς ἔσπευσεν ἀμέσως νὰ παραλάβῃ τὰς ἀποσκευὰς αὐτοῦ ἐκ τοῦ εἰρημένου ἀτμοπλοίου καὶ νὰ ἐπιβιβάσῃ αὐτὰς ἐπὶ τοῦ ἀτμοπλοίου «Θησεὺς» τῆς Νέας Ἑλλην. Ἀτμοπλοΐας, ὅπερ ἔμελλε μετ’ ὀλίγας ὥρας ν’ ἀποπλεύσῃ εἰς Βρεντήσιον

Ἡ σπουδὴ ὅμως τοῦ Γιαγιᾶ παρέσχεν ἀμέσως εὐλόγους ὑπονοίας εἰς τὸν τελωνιακὸν (sic) ὑπάλληλον κ. Γ. Μπουρνιᾶν, ὁ ὁποῖος ἐγνώριζε τὸ ἄτομον τοῦτο ὡς συνεργὸν εἰς ἄλλας ἀρχαιοκαπηλικὰς ὑποθέσεις. 

Πάραυτα λοιπὸν ἐπέβησαν τοῦ «Θησέως» ὁ κ. Μπουρνιᾶς μετὰ τριῶν ἄλλων τελωνιακῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐπελήφθησαν ἐρεύνης ἐπὶ τῶν ἀποσκευῶν τοῦ Γιαγιᾶ. Ἀνεκάλυψαν δὲ δύο σάκκους ταξειδίου οὓς κατέσχον καὶ ἀνεῦρον εἰς μὲν τὸν ἕνα περιτετυλιγμένα δι’ ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων δέκα ἀρχαῖα πήλινα ἀντικείμενα, εἰς δὲ τὸν ἕτερον ἀρχαίαν πηλίνην κεφαλὴν καὶ ἓν ἐγκόλπιον ἀρχιερατικὸν κατεστραμμένον. Ταῦτα πάντα κατέσχεν ὁ τελώνης καὶ τὰ ἐτοποθέτησεν ἐντὸς κιβωτίου, ὅπερ ἀπέστειλε προχθὲς ἐνταῦθα διὰ νὰ ἐξετασθῶσιν ὑπὸ τῆς Ἑταιρίας τῶν Ἀρχαιοτήτων».

ΠΗΓΗ: εφημ. Το Άστυ, αρ. φ. 3020, 11.4.1899. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 11.4.2019.


ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ τελωνης Κερκυρας τελωνειο Οικονομικων υπουργειο αυστριακο ατμοπλοιο αυστρια Ουρανος Κρητη Κυθηρα Ζακυνθος εμπορος Γιαγιας αποσκευες Θησευς Νεα ελληνικη Ατμοπλοια Βρεντησιον Βρενδησιον Βρεντησιο Βρενδησιο πριντεζι μπριντεζι πριντιζι μπριντιζι ιταλιας ιταλια τελωνειακος υπαλληλος Μπουρνιας αρχαιοκαπηλια κατασχεση αρχαια πηλινα αντικειμενα, αρχαιο πηλινο αντικειμενο, πηλινη κεφαλη κεφαλι εγκολπιον αρχιερατικον εγκολπιο αρχιερατικο εταιρια αρχαιοτητων εφημεριδα Το αστυ, 1899 19ος αιωνας μχ αρχαιοτητα αρχαιοτητες

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ