Το περιοδικό Archaeometry

Open Journal of Archaeometry


Το Open Journal of Archaeometry είναι ένα νέο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, που δημοσιεύεται από την PAGEPress Publications. Είναι αφιερωμένο στη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων, σύντομων ανακοινώσεων και ανασκοπήσεων για κάθε πτυχή της αρχαιομετρίας. Η αρχαιομετρία - γνωστή και ως αρχαιολογική επιστήμη - εφαρμόζει επιστημονικές τεχνικές στην ανάλυση αρχαιολογικών υλικών. Τα ερευνητικά θέματα περιλαμβάνουν κυρίως τους ακόλουθους επιστημονικούς κλάδους και τεχνικές ανάλυσης:

Φυσικές και χημικές μεθόδους χρονολόγησης, π.χ. άνθρακα 14 και θερμοφωταύγεια, που παρέχουν στους αρχαιολόγους χρονολογίες.

Αναλύσεις αντικειμένων, σχετικά με την προέλευση, την τεχνολογία και τους τύπους χρήσης.

Περιβαλλοντικές προσεγγίσεις, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για παρελθούσες αλλαγές στο τοπίο, το κλίμα, την χλωρίδα και την πανίδα.

Ανθρωπολογικές μελέτες που ασχολούνται με την διατροφή, την υγεία και την παθολογία των ανθρώπων.

Μαθηματικές μέθοδοι επεξεργασίας δεδομένων, ανάλυση και μοντελοποίηση τεράστιων πηγών δεδομένων,

Εφαρμογές τηλεπισκόπησης και γεωφυσικής έρευνας και επιστήμες συντήρησης, που περιλαμβάνουν την μελέτη διεργασιών αποσύνθεσης και την ανάπτυξη νέων μεθόδων διατήρησης.

ΔΕΙΤΕ το εδώ:


Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ