Αλλοίωση του ελληνικού αλφαβήτου με παράλειψη φωνηέντων και συμφώνων στο βιβλίο Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Αλλοίωση του ελληνικού αλφαβήτου
με παράλειψη φωνηέντων και συμφώνων
στο βιβλίο Γραμματικής
Ε’ και Στ’ Δημοτικού

Ανακοίνωση
Επιτροπής Ενημέρωσης Εθνικών Θεμάτων


Αλλοίωση του ελληνικού αλφαβήτου με παράλειψη των φωνηέντων η, υ, ω και των συμφώνων ξ, ψ, στο βιβλίο Γραμματικής Ε’ και Στ’ Δημοτικού.

Τις τελευταίες ημέρες ήρθε στην δημοσιότητα το νέο βιβλίο γραμματικής της Ε’ και Στ’ Δημοτικού. Το βιβλίο, που συντάχθηκε από τους κ.κ Ειρήνη Φιλιππάκη – Warburton, Μιχάλη Γεωργιαφέντη, Γεώργιο Κοτζόγλου και Μαργαρίτα Λουκά, και εκδόθηκε από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, με την ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όλως αυθαιρέτως αλλοιώνει την διδασκομένη στα παιδιά του δημοτικού ελληνική αλφάβητο. Συγκεκριμένα, όπως εκτίθεται στην σελίδα 36, τα φωνήεντα της Ελληνικής Γλώσσας είναι τα α, ε, ι, ο, ου, ενώ τα η, υ και ω απλώς παραλείπονται, όπως επίσης από τα σύμφωνα παραλείπονται το ξ και το ψ, στα οποία πάντως συμπεριλαμβάνονται τα μπ, γκ, ντ!!!

Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό αλφάβητο δεν έχει ποτέ μεταβληθεί και εξακολουθεί αναλλοίωτο ανά τους αιώνες υποδηλώνοντας και την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους και της γλώσσας του. Συνεπώς στα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου ανήκουν και τα παραλειφθέντα από το εν λόγω βιβλίο φωνήεντα η,υ και ω καθώς και τα σύμφωνα ξ και ψ (τα επονομαζόμενα και διπλά)!

Σημειώνεται δε ότι σε επιστολή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» των Αθηνών (έκδοση της 17ης Οκτωβρίου 2010) και υπό τον τίτλο «Τα Αρχαία Ελληνικά και ο εγκέφαλος», ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος αναφέρεται στη θεωρία του καθηγητή Eric Havelock, σύμφωνα με την οποία το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των χρηστών του, και υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ότι η περιοχή Broka, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο λόγω του ελληνικού αλφαβήτου, διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά (ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ΕΔΩ).

Η επίσημη από 12.7.2012 απάντηση του Υπ. Παιδείας, δεν επιλύει την σύγχυση που δημιουργήθηκε, αφού είναι φανερό, ότι διέλαθε της προσοχής του συντάκτη της εν λόγω απαντήσεως το γεγονός, ότι απουσιάζουν τα προαναφερθέντα φωνήεντα και σύμφωνα από την επίμαχη σελίδα του εν λόγω βιβλίου. Η αιτιολογία ότι παρελείφθησαν τα φωνήεντα η,υ,ω, διότι η συγκεκριμένη σελίδα αναφέρεται σε φθόγγους δεν έχει έρεισμα στην πραγματικότητα με δεδομένο ότι στην σελίδα αυτή ρητά αναφέρονται ως φωνήεντα και όχι ως φθόγγοι τα γράμματα α,ε,ι,ο,ου.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε, ότι η διαφορετική ηχητική αξία των φωνηέντων της ελληνικής αποδεικνύεται επιστημονικώς, φρονούμε ότι κάθε συζήτηση σχετικά με τα όποια ειδικά γλωσσολογικής και φιλολογικής τάξεως ζητήματα πρέπει να περιορισθεί στις αίθουσες διδασκαλίας και στα έδρανα των ειδικών φιλολογικών και γλωσσολογικών σχολών.

 Σε κάθε περίπτωση σε ένα βιβλίο που απευθύνεται στους μαθητές αυτής της ευαίσθητης ηλικίας πρωταρχικό και θεμελιώδες ζήτημα είναι τα γράμματα από τα οποία αποτελείται το ελληνικό αλφάβητο και η αξία αυτών. Τα εξειδικευμένα γλωσσολογικά ζητήματα περί της ηχητικής αξίας των γραμμάτων δεν πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο ικανό να προκαλεί σύγχυση στους μαθητές σχετικά με ποιο ακριβώς είναι το ελληνικό αλφάβητο.

Όπως επισημαίνει και η Ακαδημία Αθηνών στην από 2.1.2001 διακήρυξη των μελών της σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλλεται ήδη από το χρόνο εκείνο, για την αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από το λατινικό, όταν αγνοείται η σχέση αλφαβήτου και ελληνικής γλώσσας στην πραγματικότητα αχρηστεύεται η ίδια η γλώσσα ως θεμελιακό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, μια γλώσσα, της οποίας ο τρόπος της γραπτής απόδοσης έμεινε αναλλοίωτος επί ολόκληρες χιλιετίες έως σήμερα.

Μετά την ανωτέρω διακήρυξη των μελών της Ακαδημίας Αθηνών καλούμε κι εμείς με την σειρά μας όλους τους συνέλληνες να αντιδράσουν προκειμένου να ματαιωθούν αυτά τα ανίερα σχέδια που, πλήττοντας την γλώσσα μας και την ιστορική μας συνέχεια, πλήττουν την ίδια την υπόσταση του Έθνους των Ελλήνων.

Θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ν.Δ. 53/1974) και 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ίδιας ως άνω Συμβάσεως, των άρθρων 1, 2, 3, 5, 16 και 120 του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, καθώς και των άρθρων 57 και 59 του Αστικού Κώδικος, με τις οποίες προστατεύονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στον πολιτισμό, στην γλώσσα, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην προσωπικότητα και στην ελεύθερη ανάπτυξη αυτής. Ειδικότερα τονίζουμε ότι κατ’ επιταγήν του Συντάγματος (άρ. 16 παρ. 2) σκοπός της παιδείας είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, της οποίας θεμελιώδες στοιχείο είναι η γλώσσα. Με την αλλοίωση του ελληνικού αλφαβήτου παραβιάζονται οι ανωτέρω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, προσβάλλεται βάναυσα η γλώσσα, και κατ’ επέκταση η προσωπικότητα κάθε Έλληνος πολίτου και παραβιάζεται κατάφωρα το δικαίωμά του σε αυτήν.

Όπως και τα μέλη της Ακαδημίας επισημαίνουν στην ανωτέρω διακήρυξή τους, θα πρέπει να αντισταθούμε στην αλλοίωση της γλώσσας μας, αλλοίωση η οποία επιχειρείται εν προκειμένω με την κατάργηση των προαναφερομένων στοιχείων του αλφαβήτου της, για λογαριασμό και των επομένων γενεών, έναντι των οποίων ευθυνόμεθα για τις πράξεις και παραλείψεις μας.
Καλούμε πάραυτα τους αρμοδίους φορείς να επιληφθούν άμεσα του ζητήματος και να διενεργήσουν τα δέοντα για την παύση αυτής της προσβολής με την απόσυρση του επίμαχου βιβλίου και την παράλειψή της στο μέλλον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ
Γ. ΛΕΚΑΚΗΣ,
ΑΛ. ΣΥΡΜΑΣ,
ΑΝΤ. Α. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

Η παραπάνω επιστολή παραδόθηκε στον τότε υπ. Παιδείας, κ. Κ. Αρβανιτόπουλο.

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 8.8.2012.
ΙΔΡΥΤΗΣ της: Καθ. Μιχαήλ Στασινόπουλος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 1977.
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 9.8.2012.

ΛΕΞΕΙΣ: Αλλοιωση ελληνικου αλφαβητου,  ελληνικο αλφαβητο, φωνηεντα, συμφωνα, βιβλιο Γραμματικης Ε και Στ Δημοτικου, αλφαβητος, φωνηεν, συμφωνο, Γραμματικη, Δημοτικο, Φιλιππακη Warburton, Γεωργιαφεντη, Κοτζογλου, Λουκα, Οργανισμος Εκδοσεως Διδακτικων Βιβλιων, ΟΕΔΒ, Παιδαγωγικο Ινστιτουτο, Ε δημοτικου, Ελληνικη Γλωσσα, ελληνικη γλωσσα, 2010, 2012, Αρχαια Ελληνικα, εγκεφαλος, Παπαμαρινοπουλος, ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ, ΛΕΚΑΚΗΣ, ΣΥΡΜΑΣ, ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, Αρβανιτοπουλος, υπουργος Παιδειας, υπουργειο Παιδειας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ