Ξε-πουλήθηκε 7.000 δολλάρια ένα αρχαίο μακεδονικό νόμισμα, φυσικά με ελληνική γραφή, την οποία κανένας Σκοπιανός δεν μπορεί να διαβάσει… Είχε κοπεί σε Πέλλα ή Αμφίπολη!

Ξε-πουλήθηκε 7.000 δολλάρια
ένα αρχαίο μακεδονικό νόμισμα,
φυσικά με ελληνική γραφή,
την οποία κανένας Σκοπιανός
δεν μπορεί να διαβάσει…

Είχε κοπεί σε Πέλλα ή Αμφίπολη!Μας λένε ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν… Έλληνες….
Ωστόσο, μια τρανταχτή κατάρριψη και αυτής της σαθρής θεωρίας είναι τα νομίσματα, τα οποία είναι γραπτή πηγή ιστορίας…
Οι αρχαίοι Μακεδόνες έκοβαν νομίσματα με… ελληνική γραφή και ελληνικές λέξεις, που κανένας σημερινός Σκοπιανός (όψιμος… βορειο-«μακεδόνας»…) δεν μπορεί να διαβάσει, ούτε καν να προφέρει!!!
Το εικονιζόμενο νόμισμα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του Φιλίππου Ε΄  (221-179 π.Χ.) είναι ένα κλασσικό τετράδραχμο (33 χλστ., 17,06 γραμμ.), που κόπηκε στο νομισματοκοπείο της Πέλλας ή της Αμφίπολης, περίπου το 188/7-184 π.Χ.
Εικονίζει τον ήρωα Περσέα (από το Άργος) με πτερωτό κράνος, και πάνω από το κεφάλι του, έναν (αποτροπαϊκό και προφυλακτικό) γρύπα. Πίσω του μια harpa. Όλα αυτά ευρίσκονται στο κέντρο μιας αρχαίας μακεδονικής ασπίδας, διακοσμημένης στην περιφέρεια, με άλλες ασπίδες! Στο οπίσθιο μέρος γράφει (στα ελληνικά βεβαίως) «BAΣΙΛEΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ», φέρει μονογράμματα, και όλα είναι μέσα σε δρύινο στεφάνι, διότι οι Μακεδόνες ήταν λάτρεις του Διός, του οποίου ιερό δένδρο ήταν η δρυς!
Με ποιο από τα προαναφερόμενα σύμβολα-θέματα έχουν σχέση, και το κατανοούν, και μπορούν να το εξηγήσουν, οι σημερινοί Σκοπιανοί;
Κι αυτό είναι ένα από τα χιλιάδες...
Περισσότερα... προσεχώς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τέτοιου τύπου νομίσματα: Mamroth, Philip 6; HGC 3, 1058; SNG Alpha Bank 1052 var.; SNG München 1126 var.; Athena Fund III 320, κ.ά.

Το αρχαίο μακεδονικό, ελληνικό αυτό νόμισμα επωλήθη σε δημοπρασία (παρατύπως βεβαίως) 6.950 δολλάρια
(Ex Hess-Divo 327, 22.10.2014, αρ. 31, Athena Fund, Sotheby's Νέα Υόρκη, 9.12.1993, αρ. 320.

An ancient Macedonian coin,
of course with Greek writing,
which no Skopjan can read,
was sold OUT for 7,000 dollars...
                                                 
It had been cut in Pella or Amphipolis!


They keep telling us that Macedonians were not... Greeks...
However, coins, as a written source of history, are shattering this fuzzy theory,...
Ancient Macedonians used to cut coins, writing... Greek script and Greek words, which no Skopjan today (lately introduced as... northern "Macedonian"...) can read or even pronounce!!!
The depicted coin of the Kingdom of Macedonia, Philip E’ (221-179 BC), is a classic tetradrachmo (33 mm, 17.06 grams) cut in the mint of Pella or Amphipolis, about 188/7-184 BC
It depicts Perseus the hero (of Argos) with a winged helmet and over his head, a (preventive and protective) griffin. Behind him a harpa. All these are located in the center of an ancient Macedonian shield, decorated in the periphery, with other shields! At the back, it is written (in Greek, of course) "VASILEOS PHILIPPOU", carries monograms, and everything is inside an oak wreath since Macedonians worshipped Zeus whose sacred tree was the oak!
Which one of the aforementioned symbol-themes are the Skopjans related to, do understand, and can explain, today?
…and this is one case out of thousands ...
More to come... soon ...
                                         
MORE for such coins: Mamroth, Philip 6; HGC 3,1058; SNG Alpha Bank 1052 var .; SNG München 1126 var. Athena Fund III 320, et al.

This ancient Macedonian, Greek coin was sold at an auction (improperly, of course) 6,950 $...

(Ex Hess-Divo 327, 22.10.2014, No. 31, Athena Fund, Sotheby's New York, 9.12.1993, No. 320.

Μετάφραση: Δημ. Δρες.

 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΝΟΜΙΣΜΑ, ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ, Φιλιππος, τετραδραχμο, νομισματοκοπειο, Πελλα, Αμφιπολη, Περσεας, Περσευς, Αργος, πτερωτο κρανος, αποτροπαικο, γρυπας, ασπιδα, δρυινο στεφανι, Διας, Ζευς, δρυς, Μακεδονια, Μακεδονικο, Σκοπια, Σκοπιανο, ΠΓΔΜ, Fyrom, Αμφιπολις
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ