Τα μνημεία μας, η μνήμη μας, η ιστορία και ο πολιτισμός μας ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ - Διευκρινίσεις από το υπ. Οικονομικών για την εκχώρηση ακινήτων - Ανακοίνωση του υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη δήθεν παραχώρηση μνημείων και ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στην ΕΤΑΔ - Δήλωση του υφυπ. Πολιτισμού, Κ. Στρατή, στον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον για το θέμα των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ και την ΕΤΑΔ


Τα μνημεία μας, η μνήμη μας,
η ιστορία και ο πολιτισμός μας
ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

Ευτυχώς η αντίδραση υπήρξε άμεση.
Μάλλον επρόκειτο για… κρασ τεστ, έλεγχο αντανακλαστικών της κοινωνίας, η οποία ευτυχώς επιτυχώς και άμεσα αντέδρασε…
Τα μνημεία μας, η μνήμη μας, η ιστορία και ο πολιτισμός μας ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ.

Φωτ.: Γ. Λεκάκης.


Διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών
για την εκχώρηση ακινήτων

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναφερόμενα στην υπουργική απόφαση  [ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018]-  συνάγουν με τρόπο αυθαίρετο ότι εκχωρούνται “εν κρυπτώ” “δημόσιοι χώροι, κτήρια, πλατείες, αλσύλλια,  περιουσίες ιδιωτών κλπ.” στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) επισημαίνονται τα εξής:
  Η υπουργική απόφαση για την  μεταφορά των ακινήτων ήταν ένα από τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα στο 75ο προαπαιτούμενο αναφέρει την υποχρέωση μεταφοράς επιπλέον ακινήτων στην ΕΤΑΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του προγράμματος.
  Αναφορικά με την διαδικασία (όπως αναφέρει και η έκθεση συμμόρφωσης)  η μεταφορά των ακινήτων γίνεται κατόπιν εισήγησης από την ΕΕΣΥΠ. Για το σκοπό αυτό η ΕΕΣΥΠ ανέλυσε τα στοιχεία ακινήτων του δημοσίου από τις διαθέσιμες βάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Κτηματολογίου), και υπέβαλε τη σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.
  Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν σημαίνει αυτομάτως την μεταφορά των ακινήτων αυτών από το δημόσιο στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ. Θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί ποιά από αυτά τα ακίνητα δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ. Οι έλεγχοι αυτοί καθίστανται απαραίτητοι λόγω και του ότι η πληροφορία που υπάρχει στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων είναι πολύ συχνά ελλιπής, καθώς οι φορείς δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις με τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων που έχουν στην κυριότητά τους.
  Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τόσο στο νόμο 4389/2016 όσο και στην Υπουργική Απόφαση, τα ακίνητα στα οποία γίνεται αναφορά είναι αυτά που βρίσκονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με την στενή έννοια. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή ακίνητα τα οποία τελούν νομίμως στην κυριότητα των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΔΕΚΟ κλπ. Προφανές δε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περιουσία ιδιωτών.
  Τέλος, αναφορικά με τις κατηγορίες ακινήτων που δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ αυτές είναι ξεκάθαρες τόσο στην υπουργική απόφαση του Ιουνίου όσο και στον ιδρυτικό νόμο της ΕΕΣΥΠ. Συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018)  αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις μεταφοράς ακινήτων στην ΕΤΑΔ:
 «Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις.”
Αυτές οι εξαιρέσεις είναι:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. (Όπως πλατείες, πεζοδρόμια , δρόμοι, γιαλοί, λιμάνια, όρμοι, λίμνες , κλπ, καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δλδ όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών)
Συμπερασματικά: Καμία μεταφορά ακινήτου δεν συντελείται εάν συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016.  Οτιδήποτε άλλο διακινείται ή τάχα “αποκαλύπτεται” ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

ΠΗΓΗ: Υπ. Οικ.

Ανακοίνωση
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
για τη δήθεν παραχώρηση μνημείων
και ακινήτων του ΥΠΠΟΑ
στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
Με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στο θέμα της δήθεν παραχώρησης μνημείων και ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου το ΥΠΠΟΑ διευκρινίζει ότι η σχετική Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018-ΦΕΚ Β΄2320/2018) και η παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016 διασφαλίζουν ότι τα ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δεν παραχωρούνται στην ΕΤΑΔ Α.Ε.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τα ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος 5 του άρθρου 196 του ν.4389/2016 σχετικά με τη διατήρηση του καθεστώτος διαχείρισης από την ΕΤΑΔ, γιατί αυτή αφορά αποκλειστικά σε ακίνητα τα οποία ήδη διαχειριζόταν η ΕΤΑΔ πριν από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου.
Τα μνημεία, τα μουσεία, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, η πολιτιστική κληρονομιά εν γένει δεν παραχωρούνται και δεν υπάγονται σε καθεστώς συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί αποκλειστική και αδιαπραγμάτευτη αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Δήλωση του Υφυπουργού Πολιτισμού
Κώστα Στρατή
στον τηλεοπτικό σταθμό Έψιλον
για το θέμα των ακινήτων του ΥΠΠΟΑ
και την ΕΤΑΔ

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Κώστας Στρατής αναφερόμενος στο θέμα της δήθεν παραχώρησης ακινήτων του ΥΠΠΟΑ στην ΕΤΑΔ έκανε on camera την ακόλουθη δήλωση
«Καμία μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχει γίνει προς την ΕΤΑΔ. Οι μόνες μεταβιβάσεις που έχουν γίνει είναι εκείνες στις οποίες προχώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση προς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως τα ακίνητα της Πλάκας, αλλά και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού. Χαίρομαι λοιπόν που η αντιπολίτευση συνυπογράφει σήμερα τη χθεσινή μας ανακοίνωση ότι η πολιτιστική κληρονομιά της χώρας δεν εκχωρείται και δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής.
Τόσο η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όσο και ο νόμος είναι σαφείς και δεν επιδέχονται άλλης ερμηνείας. Από τις μεταβιβάσεις προς την ΕΤΑΔ εξαιρούνται τα ακίνητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και τα ακίνητα με μεγάλη περιβαλλοντική αξία .
Για αυτήν την κυβέρνηση, η πολιτιστική κληρονομιά είναι και θα παραμείνει αποκλειστικής διαχείρισης του Υπουργείου Πολιτισμού.
Όσον αφορά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, αυτές οφείλονται στην κατάρρευση του πολιτικού της αφηγήματος μετά την καθαρή έξοδο της χώρας από τα μνημόνια».


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1η

Α. Σύμφωνα με την απόφαση Υπουργού Οικονομικών 0004586 ΕΞ 2018/ΦΕΚ 2320/Β'/19.6.2018
1. Μεταβιβάζονται, κατ' άρθρα 196 παρ. 6 και 209 του ν. 4389/2016, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) τα ακίνητα, τα οποία διαλαμβάνονται στην αριθμ. 86/ 18.06.2018 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
2. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις.

Β. Επομένως εξαιρούνται όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρ. 196 ν. 4389/2016 σύμφωνα με το οποίο:

Ν 4389/2016: Εφαρμοστικός Μνημονίου: ΚΦΕ, ΦΠΑ, Τέλη, φόρος διαμονής, Διαχείριση Ιδ. χρέους, Δηλώσεις περιουσ. Κατάστασης, κλπ. (672428)
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 196
Διατάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ
...
4. Η κυριότητα και νομή όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο   «και τον ΕΟΤ» και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μεταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα, με τις κατωτέρω εξαιρέσεις:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής.

Σε περίπτωση που μέρος ακινήτου εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις, η κυριότητα του μέρους του ακινήτου που δεν εμπίπτει σε μία από τις ανωτέρω εξαιρέσεις μεταβιβάζεται στην ΕΤΑΔ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γ. Τέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστατεύονται τα αρχαία κινητά και ακίνητα μνημεία, τα οποία, επισημαίνεται ότι είναι εκτός συναλλαγής:

1. το Σύνταγμα 1975/1986/2001/2008 καθιερώνει με το άρ. 24 παρ. 1 και 6 την προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος ως υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.
2. Ο ισχύων αρχαιολογικός νόμος 3028/2002 καθορίζει ως αντικείμενο προστασίας την πολιτιστική κληρονομιά από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα, με «σκοπό την διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος» (άρ. 1 παρ. 1).
Σύμφωνα με πάγια παραδοχή του διαχρονικού δικαίου περί αρχαιοτήτων, τα αρχαία μνημεία, κινητά και ακίνητα, ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας (άρ.7παρ.1,2και21παρ.1,3). Το γεγονός, μάλιστα, ότι τα αρχαία, κινητά και ακίνητα, ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και νομή στο κράτος, το οποίο διά των οργάνων του είναι νομέας και κάτοχός τους (979ΑΚ), χαρακτηρίζεται ως «σταθερή και θεμελιώδης αρχή της αρχαιολογικής νομοθεσίας».
3. Οι αρχαιότητες απολαμβάνουν αυτοτελούς προστασίας, η διατήρησή τους είναι αυτή καθ’ εαυτήν δημόσιος σκοπός και η απόλαυση των δημιουργημάτων του πολιτισμού αποτελεί έκφανση της προσωπικότητος εκάστου πολίτη. Το δικαίωμα κάθε πολίτη, που έχει ηθικό έννομο συμφέρον, στην προστασία, διάσωση και απόλαυση αρχαιολογικών θησαυρών και μνημείων της χώρας είναι έκφανση του δικαίου της προσωπικότητος, ενώ η προσβολή τους με οποιονδήποτε τρόπο, συνιστά παράνομη προσβολή του προστατευομένου κατ’ άρ. 57 ΑΚ δικαιώματος της προσωπικότητος. Ο φορέας του δικαιώματος έχει αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψη αυτής στο μέλλον καθώς και για επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Οι αρχαιολογικοί θησαυροί και τα μνημεία της χώρας συγκαταλέγονται στα περιβαλλοντικά αγαθά, και η προστασία του δικαιώματος χρήσεώς των περιλαμβάνει όχι μόνον το δικαίωμα χρήσεως υπό στενή έννοια, αλλά και το δικαίωμα διάσωσής τους προς όφελος και των επόμενων γενεών.

2η

ΠΔ 456/1984: ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

Άρθρο 966
Πράγματα εκτός συναλλαγής

Πράγματα   εκτός  συναλλαγής  είναι  τα  κοινά  σε  όλους,  τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα στην εξυπηρέτηση  δημόσιων,  δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών.

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ