ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Μὲ θλίψη διαπιστώνουν γιὰ ἄλλη μία φορὰ οἱ φιλόλογοι πὼς δὲν ἔχει τέλος ἡ ἐπίθεση ποὺ δέχονται τὰ ἀνθρωπιστικὰ μαθήματα.
Μετὰ ἀπὸ τὴν κατάργηση τῶν Λατινικῶν καὶ τὴν ἀποδόμηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας στὴν Πρωτοβάθμια καὶ τὴν Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, ἔρχεται νέα ὑπουργικὴ ἐγκύκλιος ἡ ὁποία ἐξαιρεῖ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὰ ἐξεταζόμενα γραπτῶς μαθήματα Γενικῆς Παιδείας στὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις τῆς Β΄Λυκείου πλαισιώνοντας ἔτσι μὲ νέα μέτρα τὴν πολιτικὴ τῆς προϊούσας ὑποβάθμισης τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων.

Ο μέγας Σοφοκλής. Πού να ήξερε!!!

Μὲ δεδομένο ὅτι στὴν Β΄Λυκείου διδάσκονται δύο κορυφαῖα κείμενα, μείζονος μορφωτικῆς ἀξίας, ἡ Ἀντιγόνη καὶ ὁ Ἐπιτάφιος Λόγος τοῦ Περικλέους, καταλαβαίνει κανεὶς τὸ πὼς οἱ ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἀντιλαμβάνονται τὴν γενικὴ παιδεία: χωρισμένη σὲ δύο ὁμάδες, οἱ ὁποῖες σὲ τελευταία ἀνάλυση ἀντιστοιχοῦν σὲ διάκριση πρωτευόντων καὶ δευτερευόντων μαθημάτων - σύμφωνα μὲ τὴν παλιὰ ἐκπαιδευτικὴ ὁρολογία. Στὴν δεύτερη κατατάσσονται, ὑποβαθμισμένα πλέον στὴν συνείδηση τῶν μαθητῶν - καθὼς δὲν θὰ περιλαμβάνονται πλέον στὰ ἐξεταζόμενα στὶς προαγωγικὲς ἐξετάσεις - τὰ δύο αὐτὰ ἐμβληματικὰ κείμενα, θεμελιώδη γιὰ τὴν διαμόρφωση τῆς συνείδησης τοῦ σκεπτόμενου, ἐνεργοῦ καὶ εὐαίσθητου δημοκρατικοῦ πολίτη ἐνῶ πολὺ φοβόμαστε ὅτι προαναγγέλλεται μὲ τὰ μέτρα αὐτὰ ἡ ὁλοσχερὴς κατάργηση τῆς διδασκαλίας τους.
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων ζητεῖ νὰ σταματήσει ἐπί τέλους αὐτὴ ἡ πολιτική, ἡ ὁποία πλήττει τὶς καλύτερες παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος - τὶς ἀνθρωπιστικές - καί, παράλληλα, διογκώνει ἀπερίσκεπτα τὶς ἀρνητικὲς - αὐτὲς ποὺ καλλιεργοῦν τὴν ἥσσονα προσπάθεια καὶ ἀγνοοῦν τὴν ὕψιστη παιδαγωγικὴ ἀρχή, πὼς τὰ ἀγαθὰ τῆς παιδείας κόποις κτῶνται καὶ πὼς ἡ γνώση εἶναι μόχθος, περιπέτεια καὶ ἀγώνισμα ἐλευθερίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΦ
Ἡ Πρόεδρος Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ.
Ὁ Γενικὸς Γραμματέας Ἀντώνης Μαστραπᾶς, δ.φ.
22.10.2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΕΠΙΤΑΦΙΟ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΛΥΚΕΙΟ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ