Παραβιάσεις Διεθνών και Διμερών Συνθηκών, κατά των ρωμαίικων κοινοτήτων και της Ελληνικής Εθνότητας, από την Τουρκική Δημοκρατία, 1923-1999 - του Β. Σ. Κυρατζόπουλου

Παραβιάσεις Διεθνών
και Διμερών Συνθηκών
κατά των ρωμαίικων κοινοτήτων
και της Ελληνικής Εθνότητας,
από την Τουρκική Δημοκρατία,
1923-1999Το βιβλίο διαμορφώθηκε ως βασικό στοιχείο απόδειξης της Γενοκτονίας που υπέστησαν τα μέλη της Ελληνικής Εθνότητας, που βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης (ΣΛ) παρέμειναν στον Νομό Κωνσταντινούπολης και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, Ίμβρο και Τένεδο.
Οι απάνθρωπες επιθέσεις που δέχθηκε η γηγενής μειονοτική ομάδα της Ελληνικής Εθνότητας στην επικράτεια της Τουρκικής Δημοκρατίας (ΤΔ), στη διεθνή βιβλιογραφία περιορίζονται σε:

Επιστράτευση 30 ηλικιών και Φόρος Περιουσίας (1941 - 1942),
Σεπτεμβριανά (1955),
Απελάσεις (1964),

που η κάθε μία ξεχωριστά μπορούν να χαρακτηριστούν ως "Γενοκτόνος Πράξη" (πράξεις που οργανώθηκαν από κρατικούς φορείς της ΤΔ, στοχεύοντας συγκεκριμένες μειονοτικές ομάδες και είχαν ως αποτέλεσμα ανθρώπινες απώλειες), όπως ορίζεται από το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 260 Α (ΙΙΙ) της 9ης Δεκεμβρίου 1948 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι τα προαναφερόμενα γεγονότα είχαν αφετηρία "κάποιες διεθνείς συγκυρίες" και ως εκ τούτου πρέπει να εξεταστούν με την ανάλογη προσέγγιση. Αν και τα "αδικήματα κατά της Ανθρωπότητας" και της "Γενοκτονίας" δεν επιδέχονται αυτού του είδους προσεγγίσεις και δεν παραγράφονται, είναι καταφανές ότι οι παραβιάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του ανά χείρας συγγράμματος (201 διαπιστωμένες μέχρι την έκδοση του παρόντος), από το 1923 (ίδρυση της ΤΔ με την ΣΛ) μέχρι το 1999, (όπου στο Helsinki αρχίζει η έναρξη της πορείας της ΤΔ προς την Ε.Ε.), ήταν συνεχείς και στόχευαν συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα. Ως εκ τούτου αποτελούν ατράνταχτη απόδειξη ότι η ΤΔ από την ίδρυσή της είχε ως "αρχή" την εξάλειψη της γηγενούς Ελληνικής Εθνοτικής μειονοτικής ομάδας, που παρέμεινε σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο. Η παραμονή της τελούσε υπό την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών [(ΚτΕ) βάσει του άρθρου 44 της ΣΛ] πρώτα, και του ΟΗΕ έπειτα [εκτός της ΣΛ και της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΟιΔΑΔ), που υιοθετήθηκε με την απόφαση 217 A (III) της Γενικής Συνέλευσης του OHE στις 10 Δεκεμβρίου 1948 και των επιπλέον Συμβάσεων του 20ου αιώνα].
Στο κείμενο που ακολουθεί, οι Διεθνείς Συμβάσεις που αναγράφονται στο Κεφάλαιο Ι έχουν αντιγραφεί ως είναι από τις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Διεθνών Οργανισμών, ενώ τα άρθρα της Συνθήκης της Λωζάννης και η Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας από τα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ) της Ελλάδας.
Για την διαμόρφωση του Πίνακα των Παραβιάσεων, που αναγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ αφετηρία ήταν:
• Το Παράρτημα του συγγράμματος της Λέσχης των Νέων Ελλήνων "οι παραβιάσεις από το 1923 έως σήμερα" (Η Συνθήκη της Λωζάννης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 1994).
• Το περιεχόμενο του προαναφερόμενου παραρτήματος διευρυμένο και καλύτερα επεξεργασμένο εμφανίζεται ως Παράρτημα ΙΙ στα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων στη "Συζήτηση ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής την Τετάρτη 3 Ιουνίου 1998".
Ο γράφων, αρχές του 2000, θα λάβει γνώση του περιεχομένου των Πρακτικών της Βουλής των Ελλήνων, όταν δραστηριοποιούνταν εθελοντικά στο Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής. Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του με τα συγγράμματα που εκδόθηκαν με την αλλαγή του πολιτικού κατεστημένου στην ΤΔ που διαμορφώθηκε μετά το 2003 και με ενδελεχή έρευνα στη διεθνή βιβλιογραφία, αρχίζει να διαμορφώνει τον εν λόγω πίνακα αρχές του 2005.
Την περίοδο 2001 - 2006 η διεθνής κοινή γνώμη λαμβάνει αναλυτική γνώση για τα τεκταινόμενα στη Σρεμπρένιτσα της Βοσνίας. Έτσι ο γράφων από τα Πρακτικά των δικών, που τελούνται στη Χάγη και εν γένει από τις αποφάσεις του ΟΗΕ, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την Διεθνή Τρομοκρατία, θα εντρυφήσει και στο Διεθνές Δίκαιο σ' ότι αφορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Με τις προαναφερόμενες γνώσεις, ο γράφων, ως βασικό στέλεχος της Ελληνικής Επιτροπής παραβρέθηκε στην 7η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ακαδημαϊκών της Μελέτης Γενοκτονίας (International Associarion of Genocide Scholars, IAGS) στο Σαράγιεβο της Βοσνίας στις 9 - 13 Ιουλίου 2007. Η Ελληνική Επιτροπή παρουσίασε και για πρώτη φορά κατόρθωσε την αναγνώριση από Διεθνή Οργανισμό των γενοκτονιών που υπέστησαν "Έλληνες, Ασσύριοι και Χριστιανικοί Λαοί της Ανατολίας". Στην παρουσίαση του γράφοντος που τελέστηκε στις 12/7/2007, ο μέχρι τότε διαμορφωμένος πίνακας χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο και διανεμήθηκε στους Ακαδημαϊκούς που παραβρέθηκαν στη Συνέλευση. Ο εν λόγω διανεμηθείς Πίνακας Παραβιάσεων είναι αναρτημένος ΕΔΩ.

Ο προαναφερόμενος πίνακας δημοσιεύτηκε επίσης (στην Τουρκική) στο βιβλίο του γράφοντος "Kayıt Olunmamış Soykırım, İstanbul Eylül 1955", εκδόσεις Pencere, Κωνσταντινούπολη 2009.

Στον απόηχο της παρουσίασης, ο Κουβανικής καταγωγής Αμερικανό-Ελβετός κορυφαίος εμπειρογνώμονας στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαίου Alfred-Maurice de Zayas, θα δημοσιεύσει μελέτη περί της Γενοκτόνου Πράξης των Σεπτεμβριανών στο επιστημονικό περιοδικό του IAGS (Β' τεύχος του 2007 ), που επίσης φιλοξενείται στο παρόν σύγγραμμα, στο Παράρτημα Ι.
Δέκα έτη μετά επανέρχεται η ανάγκη αναδημοσίευσης του Πίνακα των Παραβιάσεων στα Ελληνικά, εμπλουτισμένου με επιπλέον "γεγονότα - παραβιάσεις" που ήλθαν στο φως της δημοσιότητας, ως αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων στην ΤΔ κατά την περίοδο 2003 - 2011.
Βέβαια ο Πίνακας Παραβιάσεων χρήζει πολλαπλών διευκρινίσεων και ανάπτυξης ανά γραμμή. Επίσης στο παρόν δεν διαθέτουμε αναλυτική πληροφόρηση περί της προέλευσης των πηγών και των επιπτώσεων των παραβιάσεων στην Ελληνική Εθνότητα αλλά και στις υπόλοιπες μειονοτικές ομάδες που κατοικούν στην επικράτεια της ΤΔ. Του αυτού είδους επιστημονική προσέγγιση ξεκίνησε το 2010, όταν εκδίδεται η μελέτη του γράφοντος "Οι μειονότητες στο Οθωμανικό κράτος και στην Τουρκική Δημοκρατία κατά τον 20ο αιώνα" στο Περιοδικό της Διοίκησης Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, στα τεύχη 89,90,91 και 92 (Δεκέμβριος 2010 - Ιούλιος 2011).
Αν και υπήρξε ενδιαφέρον για την έκδοση σε διευρυμένη μορφή σε τόμους της προαναφερόμενης μελέτης, δυστυχώς για πολλαπλούς λόγους δεν υλοποιήθηκε. Με την ελπίδα ότι θα εκδοθούν οι αναλυτικοί τόμοι στο πέρας του χρόνου, εύχομαι "καλή μελέτη". Σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή σας παρεμφερείς παραβιάσεις, που τελέστηκαν κατά των Ελλήνων και Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και δεν αναφέρονται στον Πίνακα Παραβιάσεων του Κεφαλαίου ΙΙ, ενημερώστε σχετικά στις προαναφερόμενες στην ταυτότητα του συγγράμματος ταχυδρομικές διευθύνσεις.
Και μερικές διευκρινίσεις για τους πίνακες που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν σύγγραμμα:
• Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στη στήλη (Νόμος, Διάταγμα, Εγκύκλιος, Κανονισμοί, Αποφάσεις) αφορούν ή την ημερομηνία ψήφισης στην Τουρκική Μεγάλη Λαϊκή Βουλή (Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM), ή την ημερομηνία έκδοσης στην Εφημερίδα Κυβέρνησης (Resmî Gazete, RG) της ΤΔ, ή την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής αυτών. Η εν λόγω "ανωμαλία" προκαλείται από την έντεχνη προσπάθεια των αρχών της ΤΔ, στο να αποκρύπτουν μυστικές διατάξεις και εγκυκλίους...
• Οι ημερομηνίες των επιθέσεων (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο) είναι ή οι ημερομηνίες τέλεσης των εγκλημάτων ή οι ημερομηνίες που φέρουν τα πρωτογενή στοιχεία που καταγγέλλουν τα εν λόγω εγκλήματα.
• Οι διευκρινιστικοί Πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ που ακολουθούν τον βασικό Πίνακα Παραβιάσεων, έχουν αντιγραφεί από το βιβλίο του γράφοντος "Η Άγραφη Γενοκτονία, Κωνσταντινούπολη 1955 Πράξη Ντροπής που αποκρύπτεται από την "άλλη Τάξη Πραγμάτων", εκδόσεις Τσουκάτου, Αθήνα 2006.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ του βιβλίου:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Οι Διεθνείς Συνθήκες
Α) ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Ι. ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΜΗΜΑ Ε'. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΉΤΩΝ
Β) Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Γ-1) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
Γ-2) Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας
Δ) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τα Σεπτεμβριανά υπό το Φως του Διεθνούς Δικαίου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Διευκρινιστικοί Πίνακες
Α) Φόρος Περιουσίας
Β) Γενοκτόνος Πράξη Σεπτεμβριανών
Γ) Νόμοι - Διατάγματα - Εγκύκλιοι - Κανονισμοί - Δικαστικές Αποφάσεις - Πρακτικές Υφαρπαγής Ακινήτων


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Γενοκτονια, Ελληνες, Συνθηκη της Λωζαννης, Κωνσταντινουπολη, Αιγαιο, Ιμβρος, Τενεδος, μειονοτητα, Τουρκια, Επιστρατευση, Φορος Περιουσιας, περιουσια, Σεπτεμβριανα, Απελασεις, Κυρατζοπουλος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ