635 σπάνια βιβλία για τον αρχαίο κόσμο!


635 σπάνια βιβλία
για τον αρχαίο κόσμο!

CARL SANDLER BERKOWITZ
OUT-OF-PRINT BOOKS FOR SCHOLARS

Κι όμως! Γυναίκα διαβάζει σε βιβλιοθήκη!
Ξυλογραφία του 1497, Bodleian Douce.

CATALOGUE FORTY
AUTUMN 2011

THIS CATALOGUE CONTAINS A SELECTION OF USED and/or OUT-OF-PRINT BOOKS FROM OUR STOCK. IT IS DIVIDED INTO THREE SECTIONS:

SECTION I: THE ANCIENT OLD WORLD (items 1-227)

SECTION II: GREECE, TURKEY, ARMENIA AND CYPRUS AND THE MIDDLE EAST:
FROM THE END OF THE ANCIENT WORLD TO THE PRESENT (items 228-412)

SECTION III: EUROPE, FROM THE END OF THE ANCIENT WORLD
TO APPROXIMATELY 1700 A.D. (items 413-635)

EXCEPT FOR A FEW ITEMS, ONLY SINGLE COPIES ARE AVAILABLE. THEREFORE, PLEASE ORDER QUICKLY. IF A BOOK HAS ALREADY BEEN SOLD, WE WILL TRY TO LOCATE ANOTHER COPY FOR YOU, ALTHOUGH THIS MAY TAKE TIME. ONCE LOCATED, WE WILL NOTIFY YOU BEFORE SENDING IT, SHOULD YOU NO LONGER NEED IT.

BOOKS ARE CLOTH BOUND, EXCEPT WHEN NOTED. NO MENTION HAS BEEN MADE OF FORMER OWNER'S SIGNATURES OR BOOKPLATES UNLESS THEY ARE OF INTEREST. EX LIB (or XL) MEANS A VOLUME ONCE IN AN INSTITUTIONAL LIBRARY, USUALLY WITH MARKINGS. INK AND PENCIL MARKINGS HAVE BEEN NOTED. FURTHER DETAILS ABOUT SPECIFIC BOOKS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.

PLEASE SHARE THIS CATALOGUE WITH A FRIEND OR COLLEAGUE.

LIBRARIANS: SAVE TIME AND MONEY IN SECURING YOUR BOOKS. E-MAIL, WRITE OR TELEPHONE, ASKING THAT THE BOOKS IN WHICH YOU ARE INTERESTED BE HELD ASIDE FOR YOUR PAPERWORK. WHY WASTE PAPERWORK ON BOOKS WHICH HAVE ALREADY BEEN SOLD? WE WILL RESPOND IMMEDIATELY, TELLING YOU WHICH BOOKS ARE BEING HELD ASIDE FOR YOU.

ALL BOOKS ARE SENT ON APPROVAL. DOMESTIC PACKAGES ARE SENT VIA MEDIA MAIL, UNLESS YOU SPECIFY OTHER MEANS. ALL DOMESTIC PACKAGES OVER $200.00 WILL ROUTINELY BE SENT INSURED. OUR PRO-FORMA INVOICE, INCLUDING POSTAL AND INSURANCE CHARGES AND NEW YORK STATE SALES TAXES IF APPLICABLE, WILL BE SENT TO THOSE NOT PREVIOUS KNOWN TO US. OVERSEAS SHIPMENTS ARE AVAILABLE AND THERE ARE A NUMBER OF ALTERNATIVE METHODS. FULL DETAILS CONCERNING SHIPPING OPTIONS WILL BE PROVIDED BEFORE THE BOOKS ARE INVOICED OR SENT.

FULL PAYMENT MUST BE MADE IN U.S. DOLLARS BY MEANS OF A MONEY ORDER OR CHECK DRAWN ON A U.S. BANK BRANCH, PAYABLE TO CARL SANDLER BERKOWITZ. WE WILL BE HAPPY TO PROVIDE DETAILS CONCERNING WHAT CONSTITUTES A CHECK “DRAWN ON A U.S. BANK BRANCH”. WE REGRET THAT WE ARE UNABLE TO ACCEPT PAYMENT BY CREDIT CARD DIRECTLY. ALTERNATIVE METHODS OF PAYMENT USING CREDIT CARDS ARE AVAILABLE FOR OVERSEAS CUSTOMERS AND WILL BE PROVIDED ON REQUEST. OWNERSHIP DOES NOT PASS UNTIL PAID IN FULL.


SECTION I: THE ANCIENT OLD WORLD

AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY. A SELECTION OF VOLUMES FROM THE
NUMISMATIC NOTES AND MONOGRAPHS SERIES:

1.     Bellinger, Alfred R. THE SIXTH, SEVENTH AND TENTH DURA HOARDS. (Numismatic Notes and Monographs, 69). New York, 1935. 75 pp., 5 pls., of which 3 are double-page. Ex lib. Covers ripped. Paper. $22.50
2.     Bellinger, Alfred R. TWO ROMAN HOARDS FROM DURA-EUROPOS. (Numismatic Notes and Monographs, 49). New York, 1931. 66 pp., 17 pls., of which 15 are double-page. Paper. $28.50
3.     Boyce, Aline Abaecherli. FESTAL AND DATED COINS OF THE ROMAN EMPIRE: FOUR PAPERS. New York, 1965. x, 102 pp., 15 pls. Paper. $16.50
4.     Caley, Earle R. METROLOGICAL TABLES. (Numismatic Notes and Monographs, 154). New York, 1965. xi, 119 pp., 2 pls. Paper. $10.00
5.     Cox, D. H. COINS FROM THE EXCAVATIONS AT CURIUM, 1932 - 1953. (Numismatic Notes and Monographs, 145). New York, 1959. xii, 125 pp., 10 pls. Paper. $17.50
6.     Eddy, Samuel K. THE MINTING OF ANTONINIANI A.D. 238 - 249 AND THE SMYRNA HOARD. (Numismatic Notes and Monographs, 156). New York, 1967. vii, 133 pp., 7 double-page pls. Paper. $13.50
7.     Eklund, O. P. and Sydney P. Noe. HACIENDA TOKENS OF MEXICO. (Numismatic Notes and Monographs, 115). New York, 1949. 46 pp., 22 pls. Slight cover damaged. Paper. $25.00
8.     Fagerlie, Joan M. LATE ROMAN AND BYZANTINE SOLIDI FOUND IN SWEDEN AND DENMARK. (Numismatic Notes and Monographs, 157). New York, 1967. xxv, 213 pp., 33 pls. Paper. $16.50
9.     MacDowall, David W. THE WESTERN COINAGES OF NERO. (Numismatic Notes and Monographs, 161). New York, 1979. xvii, 256 pp., 25 pls. Paper. $16.50
10.  Miles, George C. THE COINAGE OF THE ARAB AMIRS OF CRETE. (Numismatic Notes and Monographs, 160). New York, 1970. x, 86 pp., 9 pls. Paper. $22.50
11.  Morrison, Karl F., with the collaboration of Henry Grunthal. CAROLINGIAN COINAGE. (Numismatic Notes and Monographs, 1587). New York, 1967. xii, 465 pp., 48 pls., 3 large folding maps. Paper $65.00
12.  Mosser, Sawyer McA. THE ENDICOTT GIFT OF GREEK AND ROMAN COINS, INCLUDING THE "CATACOMBS" HOARD. (Numismatic Notes and Monographs, 97). New York, 1941. 53 pp., frontis., 9 pls., of which 8 are double-page. Paper. $10.00
13.  Newell, Edward T. FIVE GREEK BRONZE COIN HOARDS. (Numismatic Notes and Monographs, 68). New York, 1935. 67 pp., 9 double-page pls. Paper. $28.50
14.  Newell, Edward T. TWO HOARDS FROM MINTURNO. (Numismatic Notes and Monographs, 60). New York, 1933. 38 pp., 3 + 2 pls., 1 fig. Paper. $15.00
15.  Robinson, David M. A HOARD OF SILVER COINS FROM CARYSTUS. (Numismatic Notes and Monographs, 124). New York, 1952. 62 pp., 6 pls. Spine worn. Paper. $16.50
16.  Thompson, Margaret. THE AGRINION HOARD. (Numismatic Notes and Monographs, 159). New York, 1968. (ii), 130 pp., 56 pls. Paper. $18.50
17.  Williams, Roderick. THE CONFEDERATE COINAGE OF THE ARCADIANS IN THE FIFTH CENTURY B.C. (Numismatic Notes and Monographs, 156). New York, 1965. xix, 141 pp., 14 pis. Front cover creased and bruised. Paper. $13.50
SELECTION OF DOCTORAL AND INAUGURAL DISSERTATIONS:

18.  Coxe, Warren W. THE INFLUENCE OF LATIN ON THE SPELLING OF ENGLISH WORDS. (Jounral of Education Research Monographs, 7). Ohio State University Ph. D. Diss. Bloomington, 1925. 122 pp. Paper. $15.00
19.  Cummings, Francis Joseph. CAESAR'S VOCABULARY AS REFLECTED IN FRENCH. University of Pennsylvania Ph. D. diss. Philadelphia, 1934. 81 pp. Covers taped. Paper. $20.00
20.  Grigorakis, Georgius. ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΣΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΥΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ. Dissertatio Inauguralis...Universitat Jena. Jena, 1890. 55 pp. Disbound; front cover badly ripped; several page edges chipped. Paper. $10.00
21.   Rehdantz, Curt. DE VARIO QUEM HABEAT APUD ORATORES ATTICOS ΠΡΑΓΜΑ VOCABULUM USU AC NOTIONE. Universitat Leipzig Inaugural Diss. Leipzig, 1874. 45 pp. Self-covered. Spine ripped and taped; edges chipped. $10.00

SELECTIONS FROM OUR GENERAL STOCK:

22.  Abeln, Reinhard. UNBEWUßTES UND UNTERBEWUßTES BEI C. G. CARUS UND ARISTOTELES. (Monographien zur philosophischen Forschung, 70). Meisenheim am Glan, 1970. xi, 119 pp. Paper. $20.00
23.  Almagro Gorbea, Maria Jose. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN IBIZA. (Excavaciones arqueologicas en España, 56). Madrid, (1963). 30 pp., 13 pls., 3 figs., of which 1 is folding. Paper$20.00
24.  Anton, H. S. ETYMOLOGISCHE ERKLÄRUNG HOMERISCHER WÖRTER. I. Erfurt, 1882. vii, 144 pp. Uncut. Rear cover ripped. Paper. [Through K]. $16.50
25.  Apollonius Pergaeus. DE SECTIONE SPATII. Wiederhergestellt von W. A. Diesterweg. Elberfed, 1827. vi, 154 pp., 69 figs. on (5) folding pls. Marbled boards. Ex lib. Edges worn; very slight fore-edge stain on first few pp. From the libraries of C. H. F. Peters and Nobel Laureate Elihu Root. $75.00
26.  Arias Vilas, F. and F. Farina Busto. MONEDAS DE UN TESORILLO DEL SIGLO IV D. C. HALLADO EN LUGO. (Studia Archaeologica, 29). Valladolid, 1974. 13 pp. Paper. $10.00
27.  Aristophanes. LE PUTUS ET LES NUÉES. Comedies grecque, traduites en François, avec des Remarques & un Examen de chaque Piece selon les reglés du Theatre, par Mademoiselle [Anne] Le Févre [Dacier]. Paris, 1684. (lviii), 386 pp. Full calf. Marbled end-papers. Front cover almost detached; leather worn; parts missing from spine. $185.00
28.  Asclepiades of Samos. (EPIGRAMS). (Translated by various authors and) by William Wallace and Mary Wallace. London, New York and Toronto, 1941. xvi, 107 pp. [Greek and English texts]. $32.50
29.  Athanasius. THE ORATIONS AGAINST THE ARIANS. London, (1893). 299 pp. $15.00
30.  Athens. Gennadius Library. FIRST EDITIONS OF GREEK CLASSICS (1476 - 1516); A CATALOGUE OF BOOKS IN THE GENNADIUS LIBRARY TO ACCOMPANY AN EXHIBITION, APRIL 5 - JUNE 25, 1994, IN CELEBRATION OF THE 150th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF JOANNES GENNADIUS. By David Jordan. Athens, 1995. 63 pp., incl. double-page facsimile. Loosely inserted errata slip. Paper. $18.50
31.  Atlanta, Ga. Emory University. Michael C. Carlos Museum. FROM CALIGULA TO CONSTANTINE: TYRANY & TRANSFORMATION IN ROMAN PORTRAITURE. Edited by Eric R. Varner. 16 September 2000 - 7 January 2001. Atlanta, 2000. 251 pp., incl. num. ills., some in color, on (64) pls., num. ills. Incl. some in color, 11 + 13 + 10 + 11 + 10 figs., color cover ill. Paper. $32.50
32.  Aurigemma, S. VILLA ADRIANA (HADRIAN'S VILLA) NEAR TIVOLI. Seventh edition: Tivoli, 1970. 85 pp., 31 pls., 13 figs., folding map. Paper. $10.00
33.  Baedeker, Karl. EGYPT AND THE SÛDÂN; HANDBOOK FOR TRAVELLERS. Eighth revised edition: Leipzig, 1929; repr.: Newton Abbot, 1974. ccviii, 495 pp., 56 ills., 106 maps and plans, of which 18 are folding. $35.00
34.  Baqir, Taha. AQAR QUF. Baghdad, 1959. 8 pp., 15 pls., of which 1 is folding, front cover ill. Front cover creased. Paper. $13.50
35.  Bartoccini, Renato. IL PORTO ROMANO DI LEPTIS MAGNA. Con la collaborazione di Antonio Za- nelli. (Bollettino del Centro Studi per la Storia dell'Architettura, 13). Rome, 1958. 223 + (14 Arabic) pp., 100 + (3) pls., of which 7 are folding, 35 + 1 figs. Corner bumped. Paper. $125.00
36.  Berard, Jean. L'EXPANSION ET LA COLONISATION GRECQUES JUSQU'AUX GUERRES MEDIQUES. Paris, 1960. 178 pp. Paper. $20.00
37.  Berger, Ludwig. AUSGRABUNGEN IN AUGST III: EIN RÖMISCHER ZIEGELBRENNOFEN BEI KAISERAUGST, MIT EINIGEN BEMERKUNGEN ZUR TYPOLOGIE RÖMISCHER ZIEGELBRENNÖFEN. Basel, 1969. 43 pp., 29 figs. Paper. $28.50
38.  Bernhard, O. PFLANZENBILDER AUF GRIECHISCHEN UND RÖMISCHEN MÜNZEN; EINE NATURWISSENSCHAFTLICH-NUMISMATISCE STUDIE. (Veröffentlichungen der schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, 3). Zurich, 1924. 47 pp., 5 pls. Boards. $25.00
39.  Beyen, H. G. and W. Vollgraff. ARGOS ET SICYONE: ÉTUDES RELATIVES A LA SCULPTURE GRECQUE DE STYLE SÉVÈRE. The Hague, 1947. vii, 95 pp., 23 pls. Ex lib. Paper. $16.50
40.  Bhattacharya, D. K. PALAEOLITHIC EUROPE; A SUMMARY OF SOME IMPORTANT FINDS, WITH SPECIAL REFERENCE TO CENTRAL EUROPE. Atlantic Highlands, N.J., and Oosterhout, 1977. viii, 397 pp., 52 pls., folding map. Paper. $10.00
41.  Boehmer, Rainer Michael. DIE KLEINFUNDE AUS DER UNTERSTADT VON BOĞAZKÖY: GRABUNGENSKAMPAGNEN 1970-1978. (Bogazkoy-Hattusa: Ergebisse der Ausgrabungen, 10). Berlin, 1979. xiv, 73 pp., 43 p., 14 figs., 2 charts, of which 1 is folding. Folio. Top of front and rear boards damaged. $75.00
42.  Bonn. Rheinische Landesmuseum. RHEINISCHE AUSGRABUNGEN '76. Katalog zur Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Bonn vom 20. Januar bis 27. Februar 1977. Bonn, 1977. 186 pp., 186 ills., inside rear cover map. Ink. Spine ripped. Paper. $13.50
43.  Bowersock, G. W. ROMAN ARABIA. Cambridge, Ma., and London, 1994. xvi, 224 pp., 16 pls., (5) plans, map. Paper. $10.00
44.  Broneer, Oscar. THE LION MONUMENT AT AMPHIPOLIS. Cambridge, Ma., 1941. ix, 76 pp., , frontis., 11 pls., of which 1 is folding, 37 figs. on (16) pls. Uncut. From the library of Frank Soday, North American Archeologist. $42.50
45.  Brooks, Robin. THE PORTLAND VASE: THE EXTRAORDINARY ODYSSEY OF A MYSTERIOUS ROMAN TREASURE. New York, 2004. vi, 250 pp., (8) pls., (20) ills. $8.50
46.  Buchwald, Vagn Fabritius. IRON AND STEEL IN ANCIENT TIMES. (Det Kongelige Danske Videns- kabernes Selskab, Historisk-filosofiske Skrifter, 29). Copenhagen, 2005. 372 pp., 367 figs., color cover ill. Small folio. With the author's signed dedicatory inscription. Paper. $22.50
47.  Cardozo, Mario. CITÂNIA DE BRITEIROS E CASTRO DE SABROSO: NOTÍCIA DESCRITIVA PARA SERVIR DE GUIA AO VISITANTE. Guimarães, 1956. 105 pp., 39 pls., of which 8 are folding, 19 figs., cover ill. Printed in black and red. Spine ripped. Paper. $15.00
48.  Carruthers, Jacob H. ESSAYS IN ANCIENT EGYPTIAN STUDIES. Los Angeles, 1992. 124 pp. Paper. $16.50
447. Castelli, Patrizia. I GEROGLIFICI E IL MITO DELL'EGITTO NEL RINASCIMENTO. Florence, 1979. 61 pp., 18 ills. on (14) pls. Slight corner bump. Paper. $22.50
49.  Ciattini, A., V. Melani and F. Nicosia. ITINERARI ETRUSCHI. Second edition: Pistoia, 1971. 525 pp., (318) ills., double-page color map, color cover ill. Paper. $20.00
50.  Crampa, Jonas. LABRAUNDA: SWEDISH EXCAVATIONS AND RESEARCHES. III. 1: THE GREEK INSCRIPTIONS. 1: 1-12 (PERIOD OF OLYMPICHUS). (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4to, 5, 3, 1). Lund, 1969. xii, 147 pp., 7 pls., folding plan. Folio. Uncut; bottom edge bumped. Paper. $50.00
51.  Creutz, Walter. DIE NEUROLOGIE DES 1.-7. JAHRHUNDERTS N. CHR.; EINE HISTORISCH- NEUROLOGISCHE STUDIE. (Sammlung psychiatrischer und neurologischer Einzeldarstellungen, 6). Leipzig, 1934; repr.: Amsterdam, 1966. 106 pp. Sl. corner bump. Paper. $15.00
460. Cunliffe, John W. THE INFLUENCE OF SENECA ON ELIZABETHAN TRAGEDIES. (London and New York), 1895; repr.: Hamden, Conn., 1965. iv, 155 pp. Ex lib. $8.50
52.  De Feo, Giovanni. DIE TUFFSTEINSTÄDE IM FIORATAL: SOVANNA, SORANO, PITIGLIANO, SATURNIA, MONTEMERANO, MANCIANO; DIE ETRUSKISCHEN UND MITTELALTERLICHEN ORTE IM HÜGELLAND DER MAREMMA. Pitigliano, 2000. 143 pp., (102) color ills., of which 3 are doublepage, (4) color maps, of which 1 is double-page, color title-page ills., color rear cover map. Paper. $16.50
53.  Deichmann, Friedrich Wilhelm. DIE SPOLIEN IN DER SPÄTANTIKEN ARCHITEKTUR. (Bayerische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 1975, 6). Munich, 1975. 101 pp., 47 ills. on (23) pls. Paper. $38.50
54.  Demakopoulou, Katie and Dora Konsola. ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF THEBES: GUIDE. Athens, 1981. 96 pp., 45 color pls., 28 figs., 2 plans, of which 1 is double-page in color, color cover ill. Paper. $15.00
55.  Deonna, W. LA NIKÉ DE PAEONIOS DE MENDÉ ET LE TRIANGLE SACRÉ DES MONUMENTS FIGURÉS. (Collection Latomus, 62). Brussels, 1968. 220 pp. Uncut. Paper. $25.00
56.  Dever, William G. WHO WERE THE EARLY ISRAELITES AND WHERE DID THEY COME FROM? Grand Rapids and Cambridge, Eng., 2003. xi, 257 pp., (18) ills., (71) figs., plans and maps. $10.00
57.  Dijon. Musee archeologique. [GUIDE]. By S. Deyts, J. Joly and P. Quarre. Dijon, n.d. 40 pp., (74) ils. Self-covered. $10.00
58.  Dobó, Árpád. DER VERWALTUNG DER RÖMISCHEN PROVINZ PANNONIEN VON AUGUSTUS BIS DIOCLETIANUS: DIE PROVINZIALE VERWALTUNG. Amsterdam, 1968. 201 pp. Ex lib. $28.50
59.  Dontas, George. A GUIDE TO THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF CORFU. (Guides..., 33). Athens, 1972. 77 pp., 26 pls., 3 plans, of which 1 is folding, cover ill. Paper. $10.00
60.  Ducat, Jean. LES VASES PLASTIQUES RHODIENS: ARCHAÏQUES EN TERRE CUITE. (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 209). Paris, 1966. viii, 223 pp., 24 pls. Folio. Uncut. Paper. $87.50
61.  Ewald, Heinrich. DIE PROPHETEN DES ALTEN BUNDES ERKLÄRT. Stuttgart, 1840-1841. Two volumes: (iii), 405 pp.; xvi, 574 pp. Marbled boards. Covers stained; edges worn; bottom of spines chipped. $50.00
62.  Fairhurst, Horace. EXPLORING ARRAN'S PAST. Third edition: Glasgow, 1988. (vi), 142 pp., 6 + 11 + 16 + 2 + 5 + 2 + 5 + 6 + 3 figs., cover ill. Paper. $10.00
63.  Festschrift - Gelb, I. J. APPROACHES TO THE STUDY OF THE ANCIENT NEAR EAST; A VOLUME OF STUDIES OFFERED TO IGNACE JAY GELB ON THE OCCASION OF HIS SIXTIETH BIRTHDAY, OCTOBER 14, 1972. Edited by Giorgio Buccellati. (Orientalia, 42, 1-2). Rome, 1973. iv, 337 pp., 2 pls., 4 + (1) figs. From the library of Gene L. Davenport. Paper. $25.00
64.  Festschrift - Hawes, H. B. A LAND CALLED CRETE; A SYMPOSIUM IN MEMORY OF HARRIET BOYD HAWES: 1871 - 1945. Smith College, Northampton, Massachusetts, October 1967. (Smith College Studies in History, 45). Northampton, 1967. 147 pp., frontis., 40 ills. on (30) pls. Cloth binding, with original paper covers bound in. $18.50
65.  Festugière, A. J. ÉTUDES DE RELIGIONS GRECQUE ET HELLENISTIQUE. Paris, 1972. 303 pp., 1 pl., 1 fig. Paper. $38.50
66.  Festugière, A. J. SOCRATE. Introduzione e traduzione di Giuseppe Bronzini. Brescia, 1936. 189 pp. Spine ripped. Paper. $8.50
67.  Forbes, Dennis C. IMPERIAL LIVES: ILLUSTRATED BIOGRAPHIES OF SIGNIFICANT NEW KINGDOM EGYPTIANS. I: THE LATE 17th DYNASTY THROUGH THUTMOSE IV. Sebastopol, Cal., 2005. 232 pp., (7) color frontispieces, numerous ills., most in color. $32.50
68.  Fornaciari, Michele (pseud. of Giovanni Ansaldo). LATINORUM: GUIDA PRATICA PER I PADRI DEI RAGAZZI CHE STUDIANO IL LATINO. ("La nostra Via", 3). Milan, 1947. 234 pp. From the library of Dorothy M. Schullian. Slight yellowing; slight corner bump. Paper. $15.00
69.  Fort Worth, Tex. Kimbell Art Museum. THE WEALTH OF THE ANCIENT WORLD: THE NELSON BUNKER HUNT AND WILLIAM HERBERT HUNT COLLECTION. June 25 - September 18, 1983. Fort Worth, 1983. 329 pp., color frontis., color false-title-page ill., (14) color pls., hundreds of ills., (12) figs., (4) maps, of which 1 is folding, color cover ill. Paper. $16.50
70.  Foss, Michael. THE SEARCH FOR CLEOPATRA. New York, 1997. 192 pp., (24) ills. on (16) color pls., (21) figs., (4) maps. $6.50
71.  Fox, Cyril. THE PERSONALITY OF BRITAIN: ITS INFLUENCE ON INHABITANT AND INVADER IN PREHISTORIC AND EARLY HISTORIC TIMES. With numerous distribution maps, including a series specially prepared by Lily F. Chitty. Fourth edition: Cardiff, 1952. 99 pp., 12 pls., 40 + (2) figs., (3) color folding maps. Boards. Corner bumped; cover soiling. $10.00
72.  Freiburg. Museum für Ur- und Frühgeschichte der Stadt Freiburg. VOLTERRA UND DIE ETRUSKER: ARCHÄOLOGISCHE KOSTBARKEITEN AUS DEM MUSEO GUARNACCI IN VOLTERRA. (Aus- stellungskatalogie des Museums., 3). Freiburg, 1985. (ii), 76 pp., 88 ills., color cover ill. Paper. $16.50
73.  Frohwein, Eugen. VERBUM HOMERICUM: DIE HOMERISCHEN VERBALFORMEN. Leipzig, 1881. iv, 144 pp. Uncut. Front cover missing. Paper. $10.00
74.  Gailly de Taurines, Ch. LES LÉGIONS DE VARUS: LATINS ET GERMAINS AU SIÈCLE D'AUGUSTE. Paris, 1911. (ii), 314 pp., frontis., (7) pls., folding map. 1/4 calf on marbled boards. From the library of Joseph M. Gleason. Text pp. browning; edges worn. $35.00
75.  Gara, Alessandra. PROSDIAGRAPHOMENA E CIRCOLAZIONE MONETARIA. (Testi e Documenti per los Studio dell'Antichità, 56). Milan, 1976. xvi, 203 pp. Paper. $32.50
76. Gelzer, Matthias. CAESAR: DIE POLITIKER UND STAATSMANN. Sixth revised      and enlarged edition: Wiesbaden, 1960. (iv), 320 pp., (2) pls., large folding map. $17.50
77. Gonzenbach, Victorine von. DIE CORTAILLODKULTUR IN DER SCHWEIZ.  (Monographien      zur Ur-und Frühgeschichte der Schweiz, 7). Basel, 1959. (ii), 95 pp., 14 pls., 9 full-page figs., 5 maps. Folio. Boards. Rear cover ripped. $20.00
78.  Gophas, Dimitri Ch. [Γκοφα] ΔΕΙΓΜΑΙ; ΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Athens, 1970. xvii, 139 pp. Paper. $15.00
79.  Gordon, D. H. THE PREHISTORIC BACKGROUND OF INDIAN CULTURE. Second edition: Bombay, 1960. (vii), 199 pp., 30 pls., 25 figs. Ex lib. $28.50
80.  Graham, William Creighton and Herbert Gordon May. CULTURE AND CONSCIENCE; AN ARCHAEOLOGICAL STUDY OF THE NEW RELIGIOUS PAST IN ANCIENT PALESTINE. Chicago, 1936. xxviii, 356 pp., frontis., 56 figs., double-page end-paper map. $20.00
81. Guido, Margaret. SYRACUSE: A HANDBOOK OF ITS HISTORY AND PRINCIPAL MONUMENTS. Second edition: London, 1961. 96 pp., 12 ills. Corner bumped. Boards. $10.00
82.  Haas, Hans (ed.) BILDERATLAS ZUR RELIGIONSGESCHICHTE. 13/14: DIE RELIGION DER GRIECHEN. (By A. Rumpf). Leipzig, 1928. xii, 208 ills. on (80) pls. Several page edges sl. ripped, not affecting contents. Paper. $20.00
83.  Hakamies, Reino. ÉTUDE SUR L'ORIGINE ET L'ÉVOLUTION DU DIMINUTIF LATIN ET SA SURVIE DANS LES LANGUES ROMANES. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, 71, 1). Helsinki, 1951. 147 pp. Top corner stained and bumped; abrasion on title-page, affecting part of title; spine edges ripped. Paper. $20.00
84.  Hammurabi. CODIGO. Estudio preliminar, traduccion y comentarios Frederico Lara Peinado. Madrid, 1986. cxxxix, 229 pp., frontis., map. Paper. $16.50
85.  Harrel-Courtès, Henry. ETRUSCAN ITALY. Translated by James Hogarth. New York, 1964. viii, 221 pp., (19) ills. on 16 pls., 2 maps, of which 1 is folding, (4) figs. $6.50
86.  Helmbold, William C. and Edward N. O'Neil (compls). PLUTARCH'S QUOTATIONS. (Philological Monographs, 19). Baltimore, 1959. xiii, 76 pp. $37.50
87.  Hippocrates. [OPERA]. DU RÉGIME. Texte établi et traduit par Robert Joly. Paris, 1967. 143 pp., many with facing pages in Greek with same pagination. Paper. $17.50
88.  Hippocrates. [OPERA]. VI.2: DU RÉGIME DES MALADIES AIGUËS; APPENDICE; DE L'ALIMENT; DE L'USAGE DES LIQUIDES. Texte établi et traduit par Robert Joly. Paris, 1972. 181 pp., many with facing pages in Greek with same pagination. Paper. $17.50
89.  Hippocrates. [OPERA]. X. MALADIES. II. Texte établi et traduit par Jacques Jouanna. Paris, 1983. 315 pp., many with facing pages in Greek with same pagination. $22.50
90.  Hippocrates. [OPERA]. XIII. DES LIEUX DANS L'L'HOMME; DU SYSTÈME DES GLANDS; DES FISTULES; DES HÉMORROÏDES; DE LA VISION; DE LA DENTITION. Texte établi et traduit par Robert Joly. Paris, 1978. 234 pp., many with facing pages in Greek with same pagination. $22.50
91.  Homès-Fredericq, D. HATRA ET SES SCULPTURES PARTHES: ETUDES STYLISTIQUE ET ICONOGRAPHIQUE. (Uitgaven van het Nederlands Historisch-archaeologisch Instituut te Istanbul, 15). Istanbul, 1963. (iii), 63 pp., 8 pls., (4) figs. Paper. $40.00
92.  Horace. CARMINA. Nova Editio accurata, juxta Editionem Elzevirianam. Amsterdam, ex officina Wetsteniana, 1725. (viii), 202 + (4) pp. Full mottled tree calf, with marbled endpapers. From the library of Luc Rene Charles Achard comte de Bonvouloir. Slight cover wear. $67.50
93.  Horace. [Q(UINTI) HORATIUS FLACCUS, EX FIDE ATQUE AUTORIATE DECEM LIBRORUM MANUSCRIPTORUM]. I. Opera (Dionysii) Lambini monstroliensis emendatus; ab eodem(que): ab eodemq(ue) commentarijs copiosiss(us) illustratus; his adiecimus Io(annus) Michaelis Brvti in quatvor libros Carminum, atque in librum Epodon explicationes; index rerum, & verborum memorabilium]. Venice, apud Paulum Manutium, Aldi F., 1566. (xiv), 242 + (243) + (12) pp. Incomplete volume, missing its title-page, index after the middle of L and its covers. Several preliminary pp. are creased, otherwise the pages remaining are in excellent condition. [Identification based on the pagination of a copy in the National Library of Australia]. $125.00
94.  Horster, Gertrud. STATUEN AUF GEMMEN. (Habelts Dissertationsdrucke, Reihe klassische Archäologie, 3). Bonn, 1970. (iv), 136 pp., 23 pls. Paper. $50.00
95.  Houlihan, Patrick F. THE BIRDS OF ANCIENT EGYPT. With the Collaboration of and a Preliminary Checklist to the Birds of Egypt by Steven M. Goodman. Cairo, 1988. xxx, 191 pp., 199 figs., color cover ill. Small folio. Cover edges worn. Paper. $42.50
96.  Huß, Werner. KARTHAGO. Munich, 1995. 123 pp., incl. 1 pl., (5) maps. Paper. $8.50
97.  Ibiza. Museo Arqueologico. GUIA. By José Ma. Mañá de Angulo. Ibiza, 1957. 32 pp., 18 pls. Paper. $18.50
98.  İdil, Vedat. ANKARA: THE ANCIENT SITES AND MUSEUMS. Istanbul, 1993. 118 pp., (123) ills., of which 114 are in color, including 3 double-page, (8) plans, 2 color maps, of which 1 is double-page, 2 color cover ills. Paper. $13.50
99.  Jordan, David P. GIBBON AND HIS ROMAN EMPIRE. Urbana, Chicago and London, 1971. xv, 245 pp., frontis. $16.50
100.  Kähler, Heinz. DAS GRIECHISCHE METOPENBILD. Munich, 1949. 112 pp., 95 + (1) pls., (26) figs. Text pages sl. browning. $20.00
101.  Kaplony-Heckel, Ursula. DIE DEMOTISCHEN GEBELEN-URKUNDEN DES HEIDELBERGER PAPYRUS-SAMMLUNG. (Veröffentlichenugen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung, Neue Folge, 4). Heidelberg, 1964. 110 pp., incl. 29 pp. of figs., 8 pls. Folio. Paper. $50.00
102.  Kellner, Hans-Jörg amd Gisela Zahlhaas. DER RÖMISCHE SCHATZFUND VON WEIBENBURG. Second revised edition: Zurich, 1984. 52 pp., 35 ills., of which 4 are in color, 2 color cover ills. Pap$10.00
103.  Khan, F. A. THE INDUS VALLEY AND EARLY IRAN. With a Foreword by Mortimer Wheeler. (Memoir of the Department of Archaeology and Museums, Pakistan, 4). Karachi, 1964. xiv, 104 pp., 49 pls., of which 3 are in color, 11 figs., 3 maps, of which 1 is double-page. $15.00
104.  Kian, Gholam-Reza. INTRODUCTION A L'HISTOIRE DE LA MONNAIE ET HISTOIRE MONÉTAIRE DE LA PERSE, DES ORIGINES A LA FIN DE LA PERIODE PARTHE. Paris, 1934. 251 pp., 10 figs. From the library of Christopher J. Brunner. Uncut. Paper. $47.50
105.  Klaffenbach, Günther. DIE GRABSTELEN DER EINSTIGEN SAMMLUNG ROMA IN ZAKYNTHOS. (Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, Jahrgang 1964, 2). Berlin, 1964. 21 pp., 29 figs. on 27 pls. Folio. Paper. $20.00
106.  Koşay, Hämit Zübeyr. ALACAHÖYÜK. Ankara, n.d. 46 pp., (45) ills. on (37) pls., map. Pap.$10.00
107.  Krahe, Hans. DAS VENETISCHE: SEINE STELLUNG IM KREISE DER VERWANDTEN SPRACHEN. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klass, 1950, 3). Heidelberg, 1950. 37 pp. Covers faded and soiled; rear cover creased. Paper. $20.00
108.  Kraskovská, Ludmila. ROMAN BRONZE VESSELS FROM SLOVAKIA. (BAR International Series (Supplementary), 44. Oxford, 1928. (iii), 81 pp., incl. 19 pls., 14 full-page figs. Very slight top-edge damping noticeable on first few pp. Folio. Paper. $37.50
109.  Kraskovska, Ludmila. THE ROMAN CEMETERY AT GERULATA RUSOVCE, CZECHOSLOVAKIA. (BAR Supplementary Series, 10). Oxford, 1976. (iii), 82 pp., frontis., 6 pls., 85 figs., of which 1 is folding and many are full-page. Slightest trace of fore-edge damping on several pp. Folio. Paper. $25.00
110.  Kudlien, Fridolf. DIE SKLAVEN IN DER GRIECHISCHEN MEDIZIN DER KLASSISCHEN UND HELLENISTISCHEN ZEIT. (Forschungen zur antiken Sklaverei, 2). Wiesbaden, 1968. (ii), 46 pp. Paper. $17.50
111.  Kuiper, W. E. J. TWO COMEDIES BY APOLLODORUS OF CARYSTUS: TERENCE'S HECYRA AND PHORMIO. (Mnemosyne: Bibliotheca Classica Batava, Supplementum Primum). Leiden, 1938. (iii), 100 pp. Uncut. Spine badly ripped. Paper. $30.00
112.  Laurenzi, Luciano. UMANITA DI FIDIA. (Studia Archaeologica, 3). Rome, 1961. 25 pp., 23 pls. Paper. $25.00
113.  Leclant, J. INVENTAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES ISIACA (IBIS); RÉPERTOIRE ANALYTIQUE DES TRAVAUX RELATIFS À LA DIFFUSION DES CULTES ISIAQUES, 1940 - 1969: E - K. (Études préliminaires aux Religions orientales dans l'Empire romain, 18). Leiden, 1974. xii, 276 pp., 28 pls., 2 folding maps. Ex lib. $47.50
114.  Leipoldt, Johannes. DER FRAU IN DER ANTIKE UND IM URCHRISTENTUM. Gütersloh, 1962. 196 pp., 16 pls. $22.50
115.  Léon-Dufour, Xavier. ETUDES D'ÉVANGILE. Paris, 1965. 397 pp. Paper. $13.50
116.  LES SAGESSES DU PROCHE-ORIENT ANCIEN. Colloque de Strasbourg, 17-19 mai 1962. Paris, 1963. 208 pp. Uncut. Paper. $13.50
117.  L'IDÉOLOGIE DE L'IMPÉRIALISME ROMAIN. Colloque organisé les 18 et 19 Octobre 1972 par la Section de Latin de la Faculté des Lettres.... (Publications de l'Université de Dijon, 46). Paris, 1974. 158 pp., incl. (6) pls., 2 figs. Paper. $20.00
118.  Löbert, Horst W., mit einem Anhang von Hans Walter Hennicke und Michael Rossmanith. DIE KERAMIK DER VORRÖMISCHEN EISENZEIT UND DER RÖMISCHEN KAISERZEIT VON HATZUM / BOOMBORG (KR. KEER): ZUGLEICH EIN BEITRAG ZUR THEORIE UND METHODE DER BEARBEITUNG VON SIEDLUNGSKERAMIK. (Extr.: Problemen der Küstenforschung in südlichen Nordseegebiet, 14). Hildesheim, 1982. 122 pp., 63 pls., 16 figs., of which 8 are on a loosely inserted large folding sheet. Folio. Paper. $38.50
119.  London. British Museum. THE NEW THRACIAN TREASURE FROM ROGOZEN, BULGARIA. By A. Fol, B. Nikolov and R. F. Hoddinott. London, 1986. 64 pp., (12) ills. on (8) color pls., 11 + (45) figs., map, color cover ill. Paper. $8.50
119a. Longus. HIRTENGESCHICHTEN VON DAPHNIS UND CHLOE. Nach Holzschnitten von Renée Sintenis. Hamburg, (1961). 116 pp., 31 figs. $13.50
120.  Lopez Garcia, Julian. LA CITANIA DE STA. TECLA O UNA CIUDAD PREHIST0RICA DESENTERRADA: APUNTES ARQUEÓLOGICOS. Second edition: La Guardia, 1976. 122 pp., 75 ills., titlepage ill. Front cover soiled. Paper. $18.50
121.  Lorber, Catharine C. AMPHIPOLIS: THE CIVIC COINAGE IN SILVER AND GOLD. Based on a catalogue compiled by Willy Schwabacher, with a contribution on metrology by Wayne E. McGovern. Los Angeles, 1990. iv, 196 pp., frontis., 31 pls., map. $28.50
122.  Lotze, Detlef. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΝ: STUDIEN ZUR RECHTSSTELLUNG UNFREIER LANDBEVÖLKERUNGEN IN GRIECHENLAND BIS ZUM 4. JAHRHUNDERT V. CHR. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft, 17). Berlin, 1959. viii, 86 pp. Paper. $16.50
123.  Luxembourg. Musée d'Histoire et d'Art. LES ÉPOQUES GALLO-ROMAINE ET MÉROVINGIENNE. By Gérard Thill. Third edition: Luxembourg, 1978. 35 +(1) pp., 88 pls., folding map, cover ill. Pap.$13.50
124.  Lycurgus. ORATIO IN LEOCRATEM. Recognovit annotationem criticam et commentarios adiecit Eduardus Maetzner. Berlin, 1836. viii, 352 pp. Marbled boards. $20.00
125.  Lysias. PEЧИ. ΠepeϬoд, кстaтьи и кoммeнтapии C. И. CoϬoлeвcкoгo; ΠpeдиcлoϬиe Л. Π. Μapинoвич и Γ. Б. Κοшeлeнко. Moscow, 1994. 374 pp. $13.50
126.  Madrid. Museo Arqueologico Nacional. GUÍA. Madrid, 1965. xvi, 258 pp., color frontis., incl. 68 pls., 2 plans, color cover ill. Paper. $15.00
127.  Margoliouth, David S. STUDIA SCENICA. London, 1883. 47 pp. Paper. $10.00
128.  Márquez Pérez, Juana. LOS COMUMBARIOS: ARQUITECTURA Y PAISAJE FUNERARIO EN AUGUSTA EMERITA. Merida, n.d. 139 pp., 110 figs., of which most are in color, titpe-page ill., 2 color cover ills. Paper. $22.50
129.  Martis, Nicolaos K. THE FALSIFICATION OF MACEDONIAN HISTORY. Translated by John Philip Smith. [Fourth edition, revised with supplementary material]: Athens, 1992. 230 pp., incl. 77 ills., of which 59 are in color, on (61) pls., (5) ills., (4) maps. Paper. [Cover subtitle: Ancient Jewish sources and testimony on Macedonia]. $10.00
130.  Mauser-Goller, Katharina. DIE RELATIVE CHRONOLOGIE DES NEOLITHIKUMS IN SÜDWEST- DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ. (Schriften zur Ur- und frühgeschichte der Schweiz, 15). Basel, 1969. 107 pp., 1 table. Folio. Covers faded; small rear cover indentation. Paper. $20.00
131.  McEwan, G. J. P. THE LATE BABYLONIAN TABLETS IN THE ROYAL ONTARIO MUSEUM. (Royal Ontario Museum Cuneiform Texts, 2). Toronto, 1982. xviii, 110 pp., incl. 31 pls. Paper. $10.00
132.  Meier-Welcker, Hans. HIMERA UND DIE GESCHICHTE DES GRIECHISCHEN SIZILIEN. Boppard am Rhein, 1980. 136 pp., folding map. Very slight cover edge staining; covers faded; occasional pencil. $22.50
133.  Merrillees, R. S. TRADE AND TRANSCENDENCE IN THE BRONZE AGE LEVANT. (Studies in Mediterranean Archaeology, 39). Gothenburg, 1974. 81 pp., 61 figs., 2 maps. Loosely inserted Addenda and Corrigenda sheet. Corner bumped. Folio. Paper. $32.50
134.  Milliet, J.-Paul. LA DÉGÉNÉRESCENCE BACHIQUE ET LA NÉVROSE RELIGIEUSE DANS L'ANTIQUITÉ; ÉTUDES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES, TIRÉES DES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA POÉSIE, DE L'HISTOIRE ET DE LA PHILOSOPHIE: LA BIBLE, HOMÉRE, HÉSIODE, HÉRODOTE, PLATON, PLUTARQUE, LUCIEN, LUCRÉCE, VIRGILE, TACITE, SUÉTONE, ETC., AVEC COMMENTAIRES DE PASCAL, VOLTAIRE, MICHELET, BEULÉ, DURUY, CURTIUS, MOMMSEN, HŒFER, GRÉARD, E. RENAN, FUSTEL DE COULANGES, J. GIRARD, DECHARME, PERROT, MARTHA, ED. POTTIER, Dr. JACOBY, Dr. LEGRAIN, Dr. MAX NORDAU, Dr. Dr. LETOURNEAU, A. LEFÉVRE, G. CAUMONT, MURISIER, ETC. Paris, 1901. 260 pp., 1 pl., (47) figs. Marbled boards. Edges worn; spine ripped. $38.50
553.   Milojčić, Vladimir. ZU DEN SPÄTKAISERZEITLICHEN UND MEROWINGISCHEN SILBERLÖFFELN. Mit einem Beitrag von Hermann Vetters. (Extr.: Bericht der Römisch-Germanischen Kommision, 49). Berlin, 1970. Pp. 109-152, pls. 18-23, 10+1 figs. Paper. $16.50
555.   Mioni, Elpidio (ed.) ARISTOTELIS CODICES GRAECI QUI IN BIBLIOTHECIS VENETIS ADSERVANTUR. Recognovit, adnotatione critica, instruxit. Padua, 1968. 163 pp. Uncut. Paper. $22.50
135.  Monod, Théodore. L'ADRAR AHMET; CONTRIBUTION À L'ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUE D'UN DISTRICT SAHARIEN. (Université de Paris, Travaux et Memoires de l'Institut d'Ethnologie, 19). Paris, 1932. 196 pp., 2 pls., (3) large folding maps, 103 figs., folding chart, double-page table. $42.50
136.  Morey, Charles Rufus. SARDIS. V. ROMAN AND CHRISTIAN SCULPTURE. Part 1: THE SARCOPHAGUS OF CLAUDIA ANTONIA SABINA AND THE ASIATIC SARCOPHAGI. (Princeton), 1924. x, 111 pp., frontis., 147 + 1 ills. One of 400 copies. Folio. Covers missing. $125.00
137.  Morgenstern, Julian. THE OLDEST DOCUMENT OF THE HEXATEUCH. (Extr.: Hebrew Union College Annual, 4). Cincinnati, 1937. 138 pp. Slight corner bump; covers worn and ripped. Paper. $20.00
138.  MOSTRA ARCHEOLOGICA DEL TERRITORIO DI EMPOLI. Empoli, 1984. 58 pp., num. ills. and figs., of which 11 are in color, color cover ill. Paper. $22.50
139.  Movia, Giancarlo. ALESSANDRO DI AFRODISIA: TRA NATURALISMO E MISTICISMO. (Universita di Padova; Pubblicazioni dell'Istituto di Storia della Filosofia e del Centro per Ricerche di Filosofia medioevale, N.S., 8). Padua, 1970. 93 pp. Uncut. Front cover creased and sl. ripped. Paper. $16.50
140.  Mowat, Robert. COMBINAISONS SECRÈTES DE LETTRES DANS LES MARQUES MONÈTAIRES DE L'EMPIRE ROMAIN. (Extr.: Revue numismatique, 1897). Paris, 1897. 44 pp., pl. 4. From the library of Ernst Babelon, with the author's signed dedicaory inscription. Sl. yellowing; edges chipped; spine taped. Paper. $22.50
141.  Müller, Werner. DER PERGAMON-ALTAR. Second, revised edition: Leipzig, 1973. 32 pp., 76 ills. on (92) pls., of which 2 are folding. (7) loose plans and maps in rear, of which 2 are folding. $13.50
142.  Münster. Westfälisches Museumsamt. GRIECHISCHE VASEN AUS WESTFÄLISCHEN SAMMLUNGEN. Münster, 1984. 257 pp., incl. (16) color pls., num. ills., map, color cover ill. Paper. $20.00
143.  Münzer, Friedrich. CACUS DER RINDERDIEB. Programm zur Rektoratsfeier der Universität Basel. Basel, 1911. 136 pp. Occasional pencil. $22.50
144.  Nersesyants, V. S. POLITICAL THOUGHT OF ANCIENT GREECE. Moscow, 1986. 211 pp. Slight corner bump. $10.00
145.  Netzer, Ehud. HERODIUM: AN ARCHAEOLOGICAL GUIDE. Jerusalem, 1987. 48 pp., (85) ills., plans and maps. Paper. $10.00
146.  Neufeld, E.(ed.) THE HITTITE LAWS. Translated into English and Hebrew with commentary. London, 1951. xi, 211 pp., 50 pls. $38.50
147.  Neumann, Alfred. VINDOBONA; DIE RÖMISCHE VERGANGENHEIT WIENS: GESCHICHTE, ERFORSCHUNG, FUNDE. Vienna, Cologne and Graz, 1972. 180 pp., 128 ills., 2 double-page end-paper maps, front cover ill. Boards. $13.50
148.  New York. The Jewish Museum. ISRAEL IN ANTIQUITY: FROM DAVID TO HEROD. By Andrew S. Ackerman and Susan L. Braunstein. New York, 1982. 136 pp., incl. (8) color pls., 183 ills., map, color cover ills. Paper. $8.50
149.  Nibbi, Alessandra. ANCIENT EGYPT AND SOME EASTERN NEIGHBORS. Park Ridge, N.J., 1981. xviii, 221 pp., frontis., 26 pls., 48 figs. $32.50
150.  Nierhaus, Rolf. DAS SWEBISCHE GRÄBERFELD VON DIERSHEIM: STUDIEN ZUR GESCHICHTE DER GERMANEN AM OBERRHEIN VOM GALLISCHEN KRIEG BIS ZUR ALAMANNISCHEN LANDNAHME. Mit einem Beitrag von Elisabeth Schmid. (Römische-Germanische Forschungen, 28). Berlin, 1966. xi, 295 pp., 40 pls., 11 figs. Folio. Occasional pencil marks in margins; front cover with semicircular cup stain. $85.00
151.  Nijmegen. Rijksmuseum G. M. Kam. DESCRIPTION OF THE COLLECTIONS.... VII: THE FIGURAL BRONZES. By A. N. Zadoks-Josephus Jitta, W. J. T. Peters and Antoinette M. Witteveen. Nijmegen, 1973. x, 117 pp., num. ills. Folio. Boards. $25.00
152.  Nikolov, Dimitur. THE ROMAN VILLA AT CHATALKA, BULGARIA. (BAR Supplementary Series, 17). Oxford, 1976. 169 pp., incl. 118 figs. on 85 pp., of which 1 is folding. Small folio. $35.00
153.  Nun, Mendel. ANCIENT ANCHORAGES AND HARBOURS AROUND THE SEA OF GALILEE. Kibbutz Ein Gev, 1988. 31 pp., (47) ills., map, 3 color cover ills. Paper. $10.00
154.  Nutting, Herbert C. THE SI-CLAUSE IN SUBSTANTIVE USE. (University of California Publications in Classical Philology, 7, 3). Berkeley, 1922. Pp. 129-142. XL. Bound in library cardboard holder $5.00
155.  Oliva Prat, Miguel. EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA CIUDAD IBERICA DE ULLASTRET (GERONA). UNDECIMA CAMPANA DE TRABAJOS...EN 1960. (Extr.: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses..., 14). N.l., 1960. 76 pp., 24 pls., 80 figs. Paper. $22.50
156.  OPAOPЬl ΓΡΕЦИИ. ΠepeϬoд c дpeϬнeгpeч. Moscow, 1985. 495 pp. $10.00
157.  Ó Ríordáin, Seán P. THE HALBERD IN BRONZE AGE EUROPE: A STUDY IN PREHISTORIC ORIGINS, EVOLUTION, DISTRIBUTION, AND CHRONOLOGY. (Extr.: Archaeologia, 86). Oxford, 1937. Pp. 185-321, 70 figs. Folio. Spine ripped. Paper. $30.00
158.  Orvieto. Fondazione per il Museo "Claudio Faina". SOPRAVVIVENZE E MEMORIE ETRUSCHE NELLA TUSCIA MEDIEVALE. (Collana di Quaderni d'Archeologia et Storia, 1). Orvieto, 1964. xi, 71 pp. Ink underlining in one sentence. [Papers by Axel Boethius, Eraldo Rosatelli, Dino Satolli and Andrea Lazzarini]. Paper. $18.50
159.  Osten, Hans Henning. von der. SVENSKA SYRIENEXPEDITIONEN: 1952 - 1953. I: DIE GRABUNG VON TELL ES-SALIHIYEH. Mit einem Beitrag von J. Sabeh. (Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, 4°, 4). Lund, 1956. x, 103 pp., 98 ills. on 45 pls., of which 5 are folding, 16 figs. Uncut. With the author's signed dedicatory inscription. Small folio. $57.50
160.  Ovid. PÍSNE LÁSKY A ŽALU. Prague, 1965. 142 pp., 3 frontispieces, of which 1 is double-page, numerous ills. Printed in black and yellow. $16.50
161.  Pannuti, Sergio. GLI SCAVI DI GROTTA A MALE PRESSO L'AQUILA. And: Renato Peroni, OSSERVAZIONI SUL SIGNIFICATO DELLA SERIE STRATIGRAFICA DI GROTTA A MALE. (Extr.: Bullettino di Paletnologia italiana, N.S. XX, 78). Rome, 1969. Pp. 147-247, 57 ills., of which 1 is folding and pp. 249-258. Pencil in margins of second work. From the library of C. F. C. Hawkes. Paper. $42.50
162.  Paoli, Ugo Enrico. VITA ROMANA: NOTIZIE DI ANTICHITÀ PRIVATE. Second edition: Florence, 1941. xi, 146 pp., 48 pls., 16 figs. Signed by the author. Occ. foxing. Paper. $20.00
163.  Papachatzes, Nik. D. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ. Third edition: Volos, 1954. 83 pp., 3 folding pl., 19 ills. Paper. $13.50
164.  Pehlivaner, Merin, et al. A COMPLETE GUIDE TO THE THREE MAJOR CITIES OF THE ANCIENT ANTALYA, PAMPHYLIA: PERGE, ASPENDOS, SIDE. (Antalya Museum Publication, 3). Antalya, 1997. 159 pp., num. color pls. and ills., double-page color map, 2 color cover ills. Paper. $22.50
165.  Petersen, Leiva (ed.) PROSOPOGRAPHIA IMPERII ROMANI SAEC. I, II, III. Pars V: Fasciculus 1. Berlin, 1970. (ii), 119 pp. Paper. $28.50
166.  Petré, Bo. ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR PÅ LOVÖ. 2: FORNLÄMNING RAÄ 27, LUNDA. (Acta Universitatis Stockholmiensis, Studies in North-European Archaeology, 8). Stockholm, 1984. 404 pp., incl. 151 pp. of drawings, 34 figs., 11 tables. With English summary. Folio. Paper. $30.00
167.  Petrikovits, Harald von. DIE AUSGRABUNGEN IN DER COLONIA TRAIANA BEI XANTEN: DIE AUSGRABUNG DER KERNSIEDLUNG UND DER UFERANLAGEN (1934 - 1936). (Extr.: Bonner Jahrbuch, 162). (Bonn), 1952. Pp. 41-161, pls. 4-25, of which 17 are folding, 39 figs. Loosely inserted corrigenda sheet. Paper. $42.50
168.  Pichot, André. LA NAISSANCE DE LA SCIENCE. 2: GRÈCE PRÉSOCRATIQUE. Paris, 1991. 474 pp., map. Paper. $17.50
169.  Pillinger, Renate. STUDIEN ZU RÖMISCHEN ZWISCHENGOLDGLÄSERN. I: GESCHICHTE DER TECHNIK UND DAS PROBLEM DER AUTHENTIZITÄT. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 110). Vienna, 1984. 123 pp., 32 color pls., 112 pls., color cover ill. Folio. Paper. $47.50
170.  Pinatel, Christiane. LES STATUES ANTIQUES DES JARDINS DE VERSAILLES. Paris, 1963. 231 pp., 20 pls., folding plan, cover ill. Paper. $32.50
171.  Pini, Ingo. BEITRÄGE ZUR MINOISCHEN GRÄBERKUNDE. Wiesbaden, 1968. xi, 110 pp., 115 figs. on (43) pls., 3 maps, of which 2 are folding. Small folio. $57.50
172.  Plato. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (Η ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ). Μετάφρασις Νικ. Κουντουριώτου. Second edition: Athens, 1925. 112 pp. Marbled boards. Browning. $10.00
173.  Pliny the Younger. PANEGYRIQUE DE TRAJAN. Traduit par...[Louis-Silvestre] De Sacy. Paris, 1709. xxxiv, 275 + (24) pp. Full calf. Front free end-paper missing; covers worn; front hinge with old reinforcement; spine strip reattached in the past. $125.00
174.  Pollini, John. THE PORTRAITURE OF GAIUS AND LUCIUS CAESAR. New York, 1987. xvi, 133 pp., 42 pls. Folio. $28.50
175.  Pörtner, Rudolf. MIT DEM FAHRSTUHL IN DIE RÖMERZEIT. Dusseldorff and Vienna, 1980. 574 pp., (27) ills. on (16) pls., (33) figs. Paper. $5.00
176.  Protase, D. PROBLEMA CONTINUITATII IN DACIA IN LUMINA ARHEOLOGIEI SI NUMISMATICII. (Biblioteca de Arheologie, 9). Bucharest, 1966. 249 pp., 66 figs. Ex lib. Covers frayed. Pap.$30.00
177.  Pucci, Pietro. HESIOD AND THE LANGUAGE OF POETRY. Baltimore and London, 1977. vii, 152 pp. $32.50
178.  Reusch, Wilhelm. TREVERIS; A GUIDE THROUGH ROMAN TRIER. Fourth revised edition: Trier, 1970. 46 pp., incl. (7) pls., (11) ills., inside rear cover map, 2 cover ills., of which 2 is in color. Pap.$13.50
179.  Robert, Louis. MONNAIES GRECQUES: TYPES, LÉGENDES, MAGISTRATS MONÉTAIRES ET GÉOGRAPHIE. (Hautes Études numismatiques, 2). (Centre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la Ive Section de l'École Pratique des Hautes Études, 1). Geneva and Paris, 1967. 147 pp., 4 pls. Paper. $38.50
180.  Roberts, Alexander and James Donaldson (ed.) THE ANTE-NICENE FATHERS: TRANSLATIONS OF THE WRITINGS OF THE FATHERS DOWN TO A.D. 325. VI: GREGORY TRAUMATURGUS. DIONYSIUS THE GREAT, JULIUS AFRICANUS, ANATOLIUS AND MINOR WRITERS, METHODIUS, ARNOBIUS. Revised and chronologically arranged, with brief prefaces and occasional notes, by A. Cleveland Coxe. New York, 1911. vi, 572 pp. Ex lib. Slight old staining on top edges of some pp.; inner hinges slightly shaken. $6.50
181.  Rome. Museo nazionale di Villa Giulia. ANTIQUARIUM E COLLEZIONE DEI VASI CASTELLANI. By R. Bartoccini and A. de Agostino. Milan, 1961. 78 pp., 52 ills., of which 20 are in color, color cover ill. Paper. $22.50
182.  Sakellarakis, J. and E.Sapouna-Sakellaraki. ARCHANES: EXCAVATIONS. Athens, 1991. 158 pp., 134 color ills., color cover ill. Paper. $28.50
183.  Sampson, Adamantios. Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΗΙ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. (Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 24). Athens, 1981. 223 pp., 13 pls., 152 figs. on (51) pp., double-page map. [English resume]. Uncut. Paper. $67.50
184.  San Nicolo, Mariano and Herbert Petschow. BABYLONISCHE RECHTSURKUNDEN AUS DEM 6. JAHRHUNDERT V. CHR. (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, 51). Munich, 1960. xxi, 122 pp. Uncut. Folio. Paper. $37.50
185.  Sayce, A. H. AN ELEMENTARY GRAMMAR OF THE ASSYRIAN LANGUAGE, IN THE CUNEIFORM TYPE. Third edition, revised and corrected: London, 1904. vi, 65 pp. Browning; sl. cover wear. $32.50
186.  Schulten, Peter N. DIE TYPOLOGIE DER RÖMISCHEN KONSEKRATIONSPRÄGUNGEN. Frankfurt, 1979. 168 pp., 8 pls. Paper. $32.50
187.  Schultz, Walther. LEUNA; EIN GERMANISCHER BESTATTUNGSPLATZ DER SPÄTRÖMISCHEN KAISERZEIT. (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, 1). Berlin, 1953. 96 pp., 41 pls., 77 + 20 figs. Folio. Paper. $25.00
188.  Seneca. LAIŠKAI LUCILIJUI. Iš loynų kalbos verté Dalia Dilyté. Vilnius, 1986. 490 pp. Yellowing. $13.50
189.  Settis, Salvatore (ed.) THE LAND OF THE ETRUSCANS FROM PREHISTORY TO THE MIDDLE AGES. Florence, 1985. 96 pp., hundreds of color ills., num. maps. Paper. $8.50
190.  Seyffert, Moritz. ÜBERSETZUNG EINIGER STÜCKE AUS DER PALÄSTRA CICERONIANA. Leipzig, 1859. 47 pp. Bottom edge stain. Uncut. Paper. $15.00
191.  Sophocles. THE ELECTRA. With notes...by Theodore De. Woolsey. New edition, revised: Boston and Cambridge, 1858. viii, 159 pp. From the library of C. S. Harrington. Slight edge wear, with top and bottom of spine frayed. $6.50
192.  Sordinas, Augustus. STONE IMPLEMENTS FROM NORTHWESTERN CORFU, GREECE. (Memphis State University Anthropological Research Center, Occasional Papers, 4). Memphis, 1970. 41 single-sided pp., 2 ills., 9 full-page figs. Small folio. Paper. $20.00
193.  Specht, Franz. DER URSPRUNG DER INDOGERMANISCHEN DEKLINATION. Göttingen, 1944. vii, 432 pp. $17.50
194.  Speiser, E. A. EXCAVATIONS AT TEPE GAWRA. I: LEVELS I - VIII. With a chapter by Dorothy Cross, and occasional notes by Paul Beidler and harles. Bache. Philadelphia, 1935. xvi, 220 pp., frontis., 86 pls., of which 4 are folding. Folio. Sl. edge wear. $65.00
195.  Sterzl, Anton. DER UNTERGANG ROMS AN RHEIN UND MOSEL: KRISE, KATASTROPHE UND KOMPROMIß IM ZEITGENÖSSISCHEN DENKEN. Cologne, 1978. 176 pp., 27 ills. on (24) pls., doublepage end-paper map. $8.50
196.  Storoni Mazzolani, Lidia (ed.) ISCRIZIONI FUNERARIE ROMANE. Milan, 1991. xii, 361 pp. [Latin and Italian on facing pages]. Paper. $13.50
197.  Strand, Wilson E. VOICES OF STONE: THE HISTORY OF ANCIENT CYPRUS. Nicosia, 1974. (iii), 166 pp., (84) ills., (3) maps. Paper. $10.00
198.  Strazzulla, Maria J. IL SANTUARIO SANNITICO DI PIETRABBONDANTE. (Documenti di Antichità Italiche e romane, 1). Second revised edition: Molise, 1973. 61 pp., 16 pls., 5 figs., 3 folding plans. Paper. $22.50
199.  Strecker, Georg. DAS JUDENCHRISTENTUM IN DEN PSEUDOKLEMENTINEN. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur: Archiv für die von der Kommission für spatantike Religionsgeschichte der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.; 70 Band, V. Reihe, 15). Berlin, 1958. x, 296 pp. Occasional pencil. Paper. $38.50
200.  Strecker, Georg (ed.) DAS LAND ISRAEL IN BIBLISCHER ZEIT: JERUSALEM-SYMPOSIUM 1981 DER HEBRÄISCHEN UNIVERSITÄT UND DER GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT. (Göttinger Theologische Arbeiten, 25). Göttingen, 1983. viii, 223 pp. Paper. $28.50
201.  Swinburne, Irene and Laurence. BEHIND THE SEALED DOOR: THE DISCOVERY OF THE TOMB AND TREASURES OF TUTANKHAMUN. New York, 1977. 96 pp., frontis., (104) ills., of which 42 are in color. Small folio. $6.50
202.  Swiny, S. BRONZE AGE SETLEMENT PATTERNS IN SOUTHWEST CYPRUS. (Extr.: Levant, 13). Jerusalem, 1981. Pp. 51-87, pls.5-6, 8 figs. Paper. $16.50
203.  Syme, Ronald. AMMIANUS AND THE HISTORIA AUGUSTA. Oxford, 1968. viii, 238 pp. $16.50
204.  Tafrali, G. LA CITÉ PONTIQUE DE DIONYSOPOLIS - KALI-ACRA, CAVARNA, TÉKÉ ET ECRÉNÉ; EXPLORATION ARCHÉOLOGIQUE DE LA CÔTE DE LA MER NOIRE ENTRE LES CAPS KALI-ACRA ET ECRÉNÉ FAITE EN 1920: RECHERCHES D'HISTOIRE. Paris, 1927. 80 pp., 16 pls. Uncut. Paper. $40.00
205.  Thompson, F. H. THE EXCAVATION OF THE ROMAN AMPHITHEATRE AT CHESTER. With appendices contributed by Nigel J. Sunter and O. J. Weaver. (Extr.: Archaeologia, 105). Oxford, 1976. Pp. 127-239, pls. 25-58, 54 figs., of which 5 are folding and many are full-page. Folio. Spine corner bumped. Paper. $28.50
206.  Timaeus Sophista. ΛΕΞΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ ΛΕΞΕΩΝ / LEXICON VOCUM PLATONICARUM. Ex Codice MS. Sangermanensi nunc primum edidit, atque animadversionibus illustravit David Ruhnkenius, Second edition, greatly revised: Leiden, 1789. xxiv, 296 pp. 1/2 calf on boards. Foxing. From the library of F. C. Dahlmann. $137.50
207.  Tsotseliya, M. V. ΚΑΤΑЛΟΓ CACAHИДCКИX MOHET ΓPУЗИИ. Tiflis, 1981. 275 pp., 28 pls., map. Bottom of spine ripped. [Four-page English summary]. (KATALOG SASANIDSKIKH MONET GRUZII). $65.00
208.  Uberti, Maria Luisa. LE FIGURINE FITTILI DI BITIA. (Collezioni di Studi fenici, 1). Rome, 1973. 213 pp., of which 16 are double-page folding charts, 43 pls. Uncut. Corner bumped. Paper. $50.00
209.  Ussishkin, David. EXCAVATIONS AT TEL LACHISH: 1973 - 1977; PRELIMINARY REPORT. (Extr.: Tel Aviv, 5, 1-2). Tel Aviv, 1978.97 pp., 32 pls., 30 figs. Ex lib. Paper. $18.50
210.  Vatican. Museo Vaticano di Scultura. GUIDA. (Musei e Gallerie pontificie, 1). Vatican City, 1924. xvi, 373 pp., (175) ills., title-page ill., 2 plans. Library binding. From the library of Dorothy Kent Hill, with her bookplate. $22.50
211.  Vogt, Emil. GEFLECHTE UND GEWERBE DER STEINZEIT. (Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz, 1). Basel, 1937. 124 pp., 154 figs. Folio. Boards. Slightly shaken; covers soiled; spine ripped. $38.50
212.  Vorbeck, Eduard and Lothar Beckel. CARNUNTUM: ROM AN DER DONAU. Salzburg, 1973. 114 pp., 74 color ills. $15.00
213.  Waldstein, Charles. THE ARGIVE HERAEUM. II: TERRA-COTTA FIGURINES, TERRA-COTTA RELIEFS, VASES AND VASE FRAGMENTS, BRONZES, ENGRAVED STONES, GEMS, AND IVORIES, COINS, EGYPTIAN OR GRAECO-EGYPTIAN OBJECTS. Boston and New York, 1905. xxix, 389 pp., 144 pls., num. figs. Folio. Full gilt calf with marbled end-papers. Slight edge wear. $225.00
214.  Wallace, Paul W. STRABO'S DESCRIPTION OF BOIOTIA; A COMMENTARY. (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, Neue Folge, 2. Reihe, 65). Heidelberg, 1979. xvi, 200 pp., 8 plans. Paper. $15.00
215.  Warry, John. WARFARE IN THE CLASSICAL WORLD. New York, 2000. 302 pp. $8.50
216.  Wartha, Johann Paul. GRAMMATICA LINGUAE GRAECAE EX PROBATIORIBUS AUCTORIBUS IN EPITOMEN REDACTA.... Steyr, typis Gregorii Menhardt: 1755. 248 pp. Full sheepskin, blindtooled; rebacked in sheepskin. From the printer's personal library, with his signature; from the libraries of Chrysostom Lueghofer and Charles Jelusich. Occ. foxing; very slight staining on top edge and marginal worming to the first few pages. $150.00
217.  Weber, Karl Julius. DEMOKRITOS, DER LACHENDE PHILOSOPH. Neu herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Wolfgang Ronner. Munich, 1966. 372 pp. $10.00
218.  Weische, Alfons. CICEROS NACHAHMUNG DER ATTISCHEN REDNER. (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, N.F., 2. Reihe, 45). Heidelberg, 1972. 203 pp. Paper. $18.50
219.  Weissenfels, O. DIE ENTWICKLUNG DER TRAGÖDIE BEI DEN GRIECHEN. (Gymnasial-Bibliothek, 3). Gütersloh, 1891. 86 pp. Uncut. Paper. $10.00
220.  Werner, Charles. LA PHILOSOPHIE GRECQUE. Paris, 1938. 302 pp., cover ill. Paper. $10.00
221.  Wiesner, Joseph. DIE THRAKER: STUDIEN ZU EINEM VERSUNKENEN VOLK DES BALKANRAUMES. (Urban-Buecher: Die Wissenschaftliche Taschenbuchreihe, 41). Stuttgart, 1963. 256 pp., 12 pls., 22 figs. Paper. $10.00
222.  Yassine, Khair. TELL EL MAZAR. I: CEMETERY A. (Amman), 1984. xxv, 195 pp., 69 pls. $15.00
223.  Youroukova, Yordanka. COINAGE OF THE ANCIENT THRACIANS. Translated by V. Athanassov. (BAR, Supplementary Series, 4). Oxford, 1976. (I), 129 pp., 28 pls. Folio. Paper. $30.00
224.  Zafiropulo, Jean. ANAXAGORE DE CLAZOMÈNE, I: LE MYTHE GREC TRADITIONNEL DE THALÈS À PLATON. II: THÉORIE ET FRAGMENTS. Paris, 1948. 400 pp. $32.50
225.  Zeist, Willem van and Hylke Buitenhuis. A PALAEOBOTANICAL STUDY OF NEOLITHIC ERBABA, TURKEY. (Extr.: Anatolica: Annuaire international pour les Civilisations de l'Asie anterieure, 10). N.l., 1983. Pp. 47-89, 11 figs., 20 tables. Paper. $20.00
226.  Zurich. Sotheby & Co. A.G. CATALOGUE OF GREEK COINS FROM THE COLLECTIONS OF THE LATE FREDERICK J. WOODBRIDGE OF NEW YORK AND OTHER GREEK COINS. 7 May 1975. Zurich, 1975. (vii), (29) pp., frontis., (9) pls. Paper. $13.50
227.  Zurich. Sotheby & Co. A.G. CATALOGUE OF ROMAN COINS FROM THE COLLECTIONS OF THE LATE FREDERICK J. WOODBRIDGE OF NEW YORK AND A EUROPEAN PRIVATE COLLECTOR, INCLUDING A FINE SERIES OF SESTERTII. 7 May 1975. Zurich, 1975. (vi), (29) pp., (13) pls. Paper. $13.50


SECTION II: GREECE, TURKEY, ARMENIA AND CYPRUS: THE MIDDLE EAST,
FROM THE END OF THE ANCIENT WORLD TO THE PRESENT

SELECTIONS FROM THE LIBRARY OF RICHARD BARRY ROSE:

228.  Ashtor, Eliyahu. LEVANT TRADE IN THE LATER MIDDLE AGES. Princeton, 1983. xxii, 599 pp. $85.00
229.  ASPETTI E PROBLEMI DELL'ECCLESIOLOGIA ORIENTALE. (Quaderni di Studia Patavina, Serie teologica, 1). Padua, 1963. 144 pp. Paper. $28.50
230.  Barbir, Karl K. OTTOMAN RULE IN DAMASCUS, 1708 - 1758. Princeton, 1980. xix, 216 pp. $22.50
231.  Drijvers, Han J. W. HISTORY AND RELIGION IN LATE ANTIQUE SYRIA. Aldershot, 1994. xii, 305 pp. Occasional pencil. $50.00
232.  Fiey, Jean Maurice. POUR UN ORIENS CHRISTIANUS NOVUS: RÉPERTOIRE DES DIOCÈSES SYRIAQUES ORIENTAUX ET OCCIDENTAUX. (Beiruter Texte und Studien, 49). Beirut, 1993. 286 pp., 1 pl. Paper. $25.00
233.  Greilsammer, Myriam. LE LIVRE AU ROI. Introduction, Notes et Édition critique. (Documents relatifs à l'Histoire des Croisades, 17). Paris, 1995. 308 pp., 1 pl. Occasional pencil. Paper. $47.50
234.  Köhler, Michael A. ALLIANZEN UND VERTRÄGE ZWISCHEN FRÄNKISCHEN UND ISLAMISCHEN HERRSCHERN IM VORDEREN ORIENT. (Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des islamischen Orients, N.F., 12). Berlin and New York, 1991. xix, 479 pp., 4 maps. Pencil notations. $67.50
235.  Madelung, Wilferd. RELIGIONS AND ETHNIC MOVEMENTS IN MEDIEVAL ISLAM. Aldershot, 1992. x, 337 pp. $32.50

SELECTIONS FROM OUR GENERAL STOCK:

236.  Abegyan, Manuk. ИCTOPИЯ ДPEBHEAPMЯHCKOЙ ЛИTEPATУPЬl. Yerevan, 1975. 606 pp. $35.00
237.  Ahmad, Feroz. THE TURKISH EXPERIMENT IN DEMOCRACY: 1950 -1975. Boulder and London, 1977. xii, 474 pp. $65.00
238.  Altındal, Meral. OSMANLI'DA HAREM. Second edition: Istanbul, 1999. 288 pp., incl. 11 pls., (7) facsimiles. Covers creased. Paper. $13.50
239.  Ammann, Alberto M. LA PITTURA SACRA BIZANTINA: SAGGI. Rome, 1957. 216 pp., 41 figs. on (21) pls., color cover ill. Top edge badly bumped. Folio. Paper. $20.00
240.  AN INTRODUCTION TO THE PAST AND PRESENT OF THE KINGDOM OF IRAQ. By a Committee of Officials. N.l., 1946. x, 118 pp., frontis., color pl., (47) ills., folding color map. Ex lib. Library buckram. $15.00
241.  ΑФΓΑΗИСΤΑΗ: ПPOБЛEMЬІ BOЙHЬІ И MИPA. Moscow, 1996. 190 pp. Paper. $15.00
25. Apollonius Pergaeus. DE SECTIONE SPATII. Wiederhergestellt von W. A. Diesterweg. Elberfed, 1827. vi, 154 pp., 69 figs. on (5) folding pls. Marbled boards. Ex lib. Edges worn; very slight fore-edge stain on first few pp. From the libraries of C. H. F. Peters and Nobel Laureate Elihu Root. $75.00
242.  Archer, T. A.(ed.) ENGLISH HISTORY BY CONTEMPORARY WRITERS: THE CRUSADE OF RICHARD I., 1189-92; EXTRACTS FROM THE ITINERARIUM RICARDI, BOHADIN, ERNOUL, ROGER OF HOWDEN, RICHARD OF DEVIZES, RIGORD, IBN ALATHIR, LI LIVRES, ERACLES, & C. London, 1900. xi, 388 pp., (10) ills. of which 5 are folding, 6 geneapologies, of which 4 are folding, folding map. Top and bottom of spine frayed; covers slightly soiled. $32.50
243.  Armenian Students Association of America, Inc. THE WHOLE ARMENIAN CATALOGUE. New York, 1974. 174 pp., num. ills. Folio. Paper. $25.00
244.  Armao, Ermanno (ed.) ANNUARIO AMMINISTRATIVO E STATISTICO PER L'ANNO 1922. (Μετάφραση - Παρουσίαση Μ. Δ. Παπαϊωάννου Ρόδος και Νεώτερα Κείμενα, 2). Athens and Iannina, 1990. 328 pp., (7) folding pls., (55) ills., (3) facsimiles, (2) maps. [Greek translation of Rome, 1923 edition]. Paper. $42.50
245.  Athens. Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1910-20: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. 30 Νοεμβρίου 1990 - 11 Ιανουαρίου 1991. Athens, 1990. (ii), 36 pp., cover ill. Paper. $16.50
246.  Athens. Greek Under-Secretariat for Press and Information. THE CONSPIRACY AGAINST GREECE. Athens, 1947. 168 pp., (29) ills., (2) maps, of which 1 is in color and 1 is folding. Spine ripped. Paper. $20.00
247.  Athens. Ministère des Affaires Étrangères. LA GRÈCE ACTUELLE. Athens, 1933. 297 pp., (31) pls., of which one is double-page in color, numerous color maps and charts. Top spine corner stained; covers stained. Paper. $22.50
248.   Avicenna (Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā). КAHOH BPAЧEБHOЙ HAУКИ. V. Tashkent, 1980. 328 pp., incl (7) pls. [Volume 5 only of 10]. $13.50
33. Baedeker, Karl. EGYPT AND THE SÛDÂN; HANDBOOK FOR TRAVELLERS. Eighth revised edition: Leipzig, 1929; repr.: Newton Abbot, 1974. ccviii, 495 pp., 56 ills., 106 maps and plans, of which 18 are folding. $35.00
249.  Bakker, W. F. and A. F. van Gemert. ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΝΟΤΑΡΙΟΥ ΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΛΕΑ (1529 - 1532). (Extr.: Κρητολογία, 6). Herakleion, 1978. 90 pp., 6 pls. Paper. $25.00
250.  Başarin, Hatice Hürmüz and Vecihi Başarin. THE TURKS IN AUSTRALIA: CELEBRATING TWENTY-FIVE YEARS DOWN UNDER. Victoria, 1993. xii, 136 pp., (45) ills., (2) charts, (2) maps, doublepage end-paper ill. Boards. $22.50
251.  Becket, Samuel. ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΝΤΟ: ΜΙΑ ΙΛΑΡΟΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΠΡΑΞΕΙΣ. Μετάφραση Αλεξάνδρας Παπαθανασοπούλου. Athens, 1984. 126 pp. [Waiting for Godot]. Paper $16.50
252.  Benvenisti, Meron. THE CRUSADERS IN THE HOLY LAND. New York, 1972. xiii, 408 pp., (102) ills., (38) maps, of which 3 are folding. $10.00
253.  Bettini, Sergio. L'ARCHITETTURA BIZANTINA. Florence, 1937. 68 pp., frontis., (100) ills, cover ill. Paper. $35.00
254.  Bice, Hayati. KAFKASYA'DAN ANADOLU'YA GÖÇLER. (Türkiye Diyanet Vakfi Yayinlari, 65). Ankara, 1991. vii, 213 pp., 1 ill., 3 maps. Paper. $13.50
255.  Bonné, Alfred. STATE AND ECONOMICS IN THE MIDDLE EAST; A SOCIETY IN TRANSITION. Second edition (revised): London, 1960. xiv, 452 pp. Ex lib. $15.00
256.  Boyd, Susan. THE CHURCH OF THE PANAGIA AMASGOU, MONAGRI, CYPRUS, AND ITS WALLPAINTINGS. With Architectural Drawings by Richard Anderson, and Appendices by Victoria Jenssen, Lawrence Majewski, and Arthur Seltman. (Extr.: Dumbarton Oaks Papers, 28). Washington, 1974. Pp. 276-328, 5 ills. on (3 color pls., 67 ills. on (28) pls., 5 plans. Piece cut from front cover. Paper. $45.00
257.  Bremer, L. Paul, III. MY YEAR IN IRAQ: THE STRUGGLE TO BUILD A FUTURE OF HOPE. With Malcolm McConnell. New York, 2006. 420 pp., (42) ills. on (16) pls., color cover ill. Paper. $5.00
258.  Brick, Daniel. PALESTINE. Photographs by Anna Riwkin-Brick. Cleveland and New York, n.d. 33 pp., (96) pls., map. Ex lib. Small folio. Board. Shaken; edges worn; spine ripped. $8.50
259.  Broucek, Peter, et al. DER SIEG BEI WIEN 1683. Vienna, 1983. 192 pp., incl. 70 color ills. on (50) pls., (4) double-page color maps. $57.50
260.  Chakalov, G. ΑΗГЛΟ БЪЛГАРСКU PEЧНUК / ENGLISH - BULGARIAN DICTIONARY; C ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪЦИ HA ГЕОГРАФСКИ, ЕТНОГРАФСКИ, БИБЛЕЙСКИ, МИТОЛОГИЧЕСКИ И СОБСТВЕНИ ИМЕНА, СПИСЪК НА УПОТРЕБЯ-ВАНИТЕ В АНГЛИЙСКЯ ЕЗИК СЪКРАЩЕНИЯ И ТАБЛИЦИ ЗА ЗАВИСИМОС ТИТЕ МЕЖДУ МЕТРИЧЕСКАТА МЕРНА СИСТЕМА И ТАЗИ ПРИЕТА В С. А. С. Щ. И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Sofia, 1948. xvi, 1229 pp. $28.50
261.  Chyteres, Ger. Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΑ ΜΕΖΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ; ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Corcyra, 1988. 86 pp. Paper. $25.00
262.  Coughlin, Con. SADDAM, KING OF TERROR. New York, 2002. xxiv, 350 pp., (27) ills. on (16) pls. With author's signed dedicatory inscription. $5.00
263.  Coulson, William D. E. THE GREEK DARK AGES; A REVIEW OF THE EVIDENCE AND SUGGESTIONS FOR FUTURE RESEARCH. Athens, 1990. 23 pp. Paper. $8.50
264.  Crum, Bartley C. BEHIND THE SILK CURTAIN; A PERSONAL ACCOUNT OF ANGLO-AMERICAN DIPLOMACY IN PALESTINE AND THE MIDDLE EAST. New York, 1947. xiv, 297 pp., map. Several page edges bruised. $13.50
265.  Damonides (pseud. for Christophoros Chrestides). ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΗΙΝ ΑΤΣΕΣΟΝ. Athens, 1972. xiv, 85 pp. Uncut. Paper. $20.00
266.  Dedeoğlu, Abdülkadir. OSMANLILAR ALBÜΜÜ: BİRİNCİ KİTAP. Istanbul, n.d. 120 pp., numerous color pls. and color ills, color map. Folio. $32.50
267.  Demetriades, Kostas. Η ΑΘΗΝΑ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ: ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ. Athens, 1950. 139 pp., 1 pl., (24) figs. Paper. $13.50
268.  Demus, Otto. BYZANTINE MOSAIC DECORATION: ASPECTS OF MONUMENTAL ART IN BYZANTIUM. New Rochelle, N.Y., 1976. xiii, 94 pp., 64 pls. $17.50
269.  DENYING HUMAN RIGHTS AND ETHNIC IDENTITY: THE GREEKS OF TURKEY. New York, Washington, Los Angeles and London: Helsinki Rights Watch, 1992. 55 pp., incl. (6) facsimiles. Paper. $13.50
270.  Despotopoulos, Alexandros I. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Athens, 1956. 223 pp. Uncut. Slight damping to rear cover, affecting last few pp.; several page corners creased and bent. Paper. $25.00
271.  Diez, Ernst and Josef Quitt. URSPRUNG UND SIEG ALTBYZANTINISCHEN KUNST; BEITRAGE. Mit einer Einleitung von Josef Strzygowski. (Byzantinische Denkmäler, 3). Vienna, 1903. xxviii, 126 pp., 4 pls., 13 ills. Folio. Uncut. Back broken. Paper. $42.50
272.  Dodd, C. H. POLITICS AND GOVERNMENT IN TURKEY. Berkeley and Los Angeles, 1969. xvi, 335 pp. $13.50
273.  Dols, Michael W. THE BLACK DEATH IN THE MIDDLE EAST. Princeton, 1977. xvii, 290 pp., 17 figs., (3) maps, of which 1 is double-page. Fore-edge slightly spotted. $67.50
274.  Douglas, John M. THE ARMENIANS. New York, 1992. xvii, 502 pp., map. $15.00
275.  Droulia, Loukia. ACTIVITIES OF THE CENTRE FOR NEO-HELLENIC RESEARCH OF THE NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION. (Extr.: Gutenberg-Jahbuch, 1982). N.l., 1982. Pp. 84-91. Paper. $5.00
276.  Elytis, Odysseus. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΘΕΑΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Athens, n.d. 62 pp., color frontis., color cover ill. Paper. $8.50
277.  Esin, Emel. TURKISH MINATURE PAINTING. Edited with Introduction and Notes. Rutland, Ver., and Tokyo, 1960. 32 pp., incl. 12 tipped-in color pls., 12 ills. on (2) pls. Foilo. Boards. Ex lib. $10.00
8.   Fagerlie, Joan M. LATE ROMAN AND BYZANTINE SOLIDI FOUND IN SWEDEN AND DENMARK. (Numismatic Notes and Monographs, 157). New York, 1967. xxv, 213 pp., 33 pls. Paper. $16.50
278.  Fatourou, Kanto H. ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ; ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΜΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑΣ. (Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, 2). Athens, 1962. 43 pp., 23 pls., 7 full-page plas, of which 2 are folding. [French summary]. Folio. Paper. $50.00
279.  Festschrift - Gordon, D. C. FRANCO-ARAB ENCOUNTERS: STUDIES IN MEMORY OF DAVID C. GORDON. Edited by L. Carl Brown and Matthew S. Gordon. Beirut, 1996. xvii, 484 pp., (64) ills. $47.50
280.  Fisher, Sydney Nettleton (ed.) SOCIAL FORCES IN THE MIDDLE EAST. Ithaca, 1955. xvii, 282 pp., 4 maps, of which 2 are folding. [Papers Presented at a Conference Sponsored by the Committee on the Near and Middle East of the Social Science Research Council]. $10.00
281.  Foss, Clive. BYZANTINE AND ISLAMIC SARDIS. (Archaeological Exploration of Sardis, Monograph 4). Cambridge, Ma., and London, 1976. xviii, 216 pp., incl. 39 ills. on (29) pls., 4 plans. $50.00
282.  Foss, Clive. EPHESUS AFTER ANTIQUITY: A LATE ANTIQUE, BYZANTINE AND TURKISH CITY. Cambridge, Eng., 1979. x, 218 pp., 46 figs., double-page end-paper ill. $16.50
283.  Fraenkel, Siegmund. GENIZA-FRAGMENT. (Extr.: Festschrift zum 70. Geburtstage A. Harkavy's). Breslau, 1909. 4 pp. Edges chipped and ripped. Paper. [Also includes printer's single sided quarto sheet proof, with extensive corrections and additions in ink; browned and with extensive edge chipping]. $5.00
284.  Frankfurt. Museum für Kunsthandwerk. ISLAMISCHE TEPPICHE: THE JOSEPH V. McMULLAN COLLECTION, NEW YORK. 7. Dezember 1968 bis 26. Januar 1969. By Ulrich Schürmann. Frankfurt, 1968. 162 pp., incl. 81 ills. on (77) pls., color cover ill. Front cover creased. Paper. $13.50
285.  Georgoudaki, Ekaterini and Domna Pstourmatzi (ed.) WOMEN, CREATORS OF CULTURE. (American Studies in Greece, 3). Thessaloniki, 1997. 335 pp., (8) color pls., (9) pls., color cover ill. Pap.$28.50
286.  Gordillo, M.(ed.) DAMASCENICA. I: VITA MARCIANA; II: LIBELLUS ORTHODOXIAE. (Orientalia Christiana, 8, 2). Rome, 1926. Pp. 45-104. Ex lib. Browning; spine badly ripped. Paper. $28.50
287.  GRIECHENLAND UND DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND IM RAHMEN NACHKRIEGSEUROPAS. Drittes Symposium, organisiert in Thessaloniki und Ouranoupolis, Halkidiki (am 23.-27. Juni 1989). (Institute for Balkan Studies, 227). Thessaloniki, 1991. 173 pp. Paper. $20.00
288.  Gwynn, John. ON A SYRIAC MS. OF THE NEW TESTAMENT BELONGING TO THE EARL OF CRAWFORD AND BALCARRES, AND ON AN INEDITED VERSION OF THE APOCALYPSE THEREIN CONTAINED. (Extr.: The Transactions of the Royal Irish Academy, 30, 10). Dublin, 1893. Pp. 347-418, pl. 21. Folio. Uncut. Covers slightly ripped and slightly soiled. Paper. $32.50
505.   Hafner, Stanislaus. SERBISCHES MITTELALTER: ALTSERBISCHE HERRSCHERBIOGRAPHIEN. 2: DANILO II. UND SEIN SCHÜLER: DIE KÖNIGSBIOGRAPHIEN. (Slavische geschichtsschreiber, 9). Graz, Vienna and Cologne, 1976. 336 pp. Paper. $17.50
289.  Hanna, Shenouda. WHO ARE THE COPTS. Cairo, 1958. 110 pp., (42) pls. Paper. $18.50
290.  Harp Akademilieri Basımevi. Yayınlarından. TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI. Istanbul, 1994. (iv), 77 + 3 + 12 + 10 + 78 + 1 pp. Self-covered. $20.00
291.  Hasiotes, I. K. and Gk. Kasapian. Η ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ. (Extr.: Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912). Thessaloniki, 1986. Pp. 257-284, 6 pls. [English resume]. Paper. $10.00
292.  Hastaoglou, Vilma and Alexandra Karadimou-Gerolimpos. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1900 - 1940: ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ. (Extr.: Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912). Thessaloniki, 1986. 449-473, 3 plans. [French resume]. Paper. $7.50
293.  Hatzitrifonos, Evangelia. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜ. ΛΟΥΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ PAZAR-HAMAMI ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ CBD ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. (Extr.: Αναστήλωση - Συντήρηση - Προστασία Μνημείων και Συνόλων, 3). Athens, 1993. Pp. 303-335, 51 figs., of which 11 are in color. [English summary]. Folio. Paper. $28.50
294.  Infield, Henrik F. COOPERATIVE LIVING IN PALESTINE. New York, 1944. 192 pp., (11) pls. Front cover ripped; top and bottom of spine frayed. $7.50
295.  Ioannides, Christos P. IN TURKEY'S IMAGE: THE TRANSFORMATION OF OCCUPIED CYPRUS INTO A TURKISH PROVINCE. New Rochelle, N.Y., 1991. xi, 254 pp.8 figs., (10) facsimiles. $16.50
296.  Ioannidis, A. A. РУССКО-НОВОГРЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ / ΡΩΣΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ. Moscow, 1966. 818 pp. $22.50
297.  Ioannou-Yannara, Tatiana. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΛΩΣΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΟΠΑΝΕΛΙ / GREEK THREADWORK BOBBIN LACE. Athens, 1990. 203 pp., incl. 127 ills. On 125 pls., of which 25 are in color. [Greek and English texts]. $57.50
298.  Istanbul. Musée. CATALOGUE DES MONNAIES TURCOMANES: BENI ORTOK, BENI ZENGUI, FROU' ATABEQYÉH ET MELIKS EYOUBITES DE MEIYAFARIKIN. By I. Ghalib Edhem. Istanbul, 1894.; repr.: Bologna, 1965. xx, 175 pp., 8 pls. Paper. $22.50
299.  Iustinskaya, Henrietta. TANAMEDROVE K'ART'ULI ČEDUROBA / COBPEMEHHAЯ ГРУЗИНСКАЯ ЧЕКАНКА / MODERN GEORGIAN CHASED ART. Tiflis, 1986. 134 pp., 94 ills., of which 31 are in color, on (78) pls., of which 2 are double-page. [Summaries in Russian, pp. 65-96, and English, pp. 97119]. $38.50
300.  Johnstone, P. De Lacy. MUHAMMAD AND HIS POWER. New York, 1901. xviii, 238 pp. $13.50
301.  Kafesoğlu, İbrahim. HAREZMŞAHLAR DEVLETİ TARİHİ (485 - 617 / 1092 - 1229). (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VII. Seri, 29). Ankara, 1956. vii, 317 pp., large folding map. $42.50
302.  Kafkoula, K., N Papamihos and V. Hastaoglou. ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Thessaloniki, 1990. 239 pp., incl. (94) pls., 4 + (1) maps, color cover ill. [English summary]. Paper. $65.00
303.  Kapodistrias, Ioannes. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ. Edited by Michael Th. Laskaris. Athens, 1940. 126 pp., frontis., (12) pls. Paper. $35.00
304.  Karadimou-Gerolimpos, A., et al. ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1912. (Extr.: Νεοελληνική Πόλη). Athens, 1985. Pp. 397-421, 6 plans. Paper. $7.50
305.  Kasdagle, Aglaïa. ΕΝΑΣ ΝΟΤΑΡΙΟΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΑ. N.l., n.d. 31 pp. Paper. $10.00
306.  Kassapian, I. and K. Hassiotis-Giula. THE ARMENIAN COLONY IN THESSALONIKI. (Extr.: Balkan Studies, 31, 2). Thessaloniki, 1990. Pp. 213-237, incl. 7 pls. Paper. $10.00
307.  Kherumian, R. INTRODUCTION A L'ANTHROPOLOGIE DU CAUCASE: LES ARMÉNIENS. Paris, 1943. 299 pp., 192 figs., 8 maps, of which 3 are double-page. Uncut. Covers badly damaged. Paper. $50.00
308.  Kohn, Hans (ed.) DIE WELT DER SLAWEN. I: DIE WEST- UND SÜDSLAWEN. (Fischer Bücherei, 340). Frankfurt a. M. and Hamburg, 1960. 302 pp., map. Paper. $8.50
309.  Kousoulas, D. George. REVOLUTION AND DEFEAT; THE STORY OF THE GREEK COMMUNIST PARTY. London, New York and Toronto, 1965. xiv, pp., 306 pp., (4) maps. $18.50
310.  Koutelakes, Charis Mich. and Amanda Mar. Phoskolos. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ (ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ). Athens, 1991. 520 pp., 55 pls., num. ills., cover ill. Paper. $38.50
311.  Krazeisen, Karl. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Προλεγόμενα Π. Πρεβελάκη. Athens, 1980. 16 pp., (28 + 1) pls., facsimile title-page and 14 pp, on Munich, 1828 edition, facsimile map, ('7) figs. Giant folio. Paper. $175.00
312.  Kriss, Rudolf and Hubert Kriss-Heinrich. PEREGRINATIO NEOHELLENIKA: WALLFAHRTSWAN–DERUNGEN IM HEUTIGEN GRIECHENLAND UND IN UNTERITALIEN. (Veröffentlichungen des Öster–reichischen Museums für Volkskunde, 6). Vienna, 1955. viii, 231 pp., 126 ills. Paper. $18.50
313.  Krueger, Anne O. and Okan H. Aktan. SWIMMING AGAINST THE TIDE: TURKISH TRADE REFORM IN THE 1980s. San Francisco, 1992. xv, 264 pp., 38 + 20 tables. XL. Covers creased. Pa.$13.50
314.  Kushev, V. V. АФГАНСКИЙ ЯЗЬІК (ПАШТО) XVI - XIX ВЕКОВ (ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЬІКА). St. Petersburg, 2008. 195 pp., map. Paper. $13.50
315.  Kyrou, Achil. A. ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ. Athens, 1945. 190 pp., frontis., (15) pls., of which 1 is double-page. Mostly uncut. Paper. $35.00
316.  LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET L'HELLÉNISME MODERNE: CONTRIBUTION HELLÉNIQUE A L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE. Actes du IIIe Colloque d'Historique (Athènes 14-17 Octobre 1987). Athens, 1989. 598 pp. Uncut. Paper. $45.00
317.  Layton, Evro. NIKODEMOS METAXAS, THE FIRST GREEK PRINTER IN THE EASTERN WORLD. (Extr.: Harvard Library Bulletin, 15, 2). Cambridge, Ma., 1967. Pp. 140-168, 35 figs., on (8) pls. Paper. $17.50
318.  LE CHEVALIER JEAN-GABRIEL EYNARD: HOMMAGE A SA MÉMOIRE A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE SA MORT. Athens, Éditions des Archives historiques de la Banque nationale de Grèce: 1963. 67 pp., 2 frontispieces, (13) pls., cover ill. Paper. $18.50
319.  Lefcoparidis, X.(ed.) LETTRES DE DEUX AMIS; UNE CORRESPONDANCE ENTRE PÉNÉLOPE S. DELTA ET GUSTAVE SCHLUMBERGER, SUIVIE DE QUELQUES LETTRES DE GABRIEL MILLET. Introduction et notes. Athens, 1962. 185 pp. Most uncut. Paper. $25.00
320.  Lenger-Sidiropoulou, Renate M. DIE HALTUNG ÖSTERREICHS ZU DEN EREIGNISSEN UND DER POLITIK IN GRIECHENLAND IN DEN JAHREN 1843 - 1862. (Publications of Institute for Balkan Studies, 223). Thessaloniki, 1989. 139 pp. Ex lib. Paper. $28.50
321.   Levend, Agâh Sirri. TÜRK EDEBİYATI TARİHİ. I: GİRİŞ: EDEBİYAT TARİHİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI - EDEBİYAT TARİHÇİSİ GÖZÜ İLE EDEBİ ESERLERİMİZ - ARAP VE FARS EDEBİYATLARI - EDEBİYAT TARİHİMİZİN KAYNAKLARI. (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VIII. Seri, 18). Ankara, 1973. xxiv, 666 pp. $13.50
322.  Lichtenstadter, Ilse. INTRODUCTION TO CLASSICAL ARABIC LITERATURE, WITH SELECTIONS FROM REPRESENTATIVE WORKS IN ENGLISH TRANSLATION. New York, 1974. xvii, 392 pp. $8.50
323.  Linnér, Sture (ed.) W. H. HUMPHREYS’ FIRST ‘JOURNAL OF THE GREEK WAR OF INDEPENDENCE' (JULY 1821 - FEBRUARY 1822). Edited, with an Introduction. (Kungl. Vetenskapssamhällets I Uppsala Handlingar, 11). Stockholm, 1967. 98 pp., incl. 15 ills. on (12) pls. Paper. Front cover creased. From the library of Francis R. Walton, with the author’s signed dedicatory inscription. $135.00
324.  London. Admiralty. Naval Intelligence Division. TURKEY. I. London, 1942. xv, 471 pp., 138 ills. on (70) pls., 81 figs., of which 15 are folding, 2 folding color maps in rear pocket. Covers mottled. From the library of Gordon H. Torrey. $35.00
325.  London. Sotheby's. THE GREEK SALE. 10 May 2005. London, 2004. 158 pp., 172 color ills., of which 3 are folding., 2 color cover ills. Paper. $15.00
326.  London. Sotheby's. THE GREEK SALE. 12 December 2005. London, 2005. 132 pp., 143 color ills., of which 1 is folding, 2 color cover ills. Paper. $15.00
327.  Lowdermilk, Walter Clay. PALESTINE, LAND OF PROMISE. New York and London, 1944. (viii), 236 pp., (15) pls., map. Occasional pencil. $7.50
328.  Lubenau, Reinhold. BESCHREIBUNG DER REISEN DES REINHOLD LUBENAU. I. Edited by W. Sahm. (Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu Königsberg i. Pr., 4-5). Kaliningrad,1914. xiii, 321 pp. Paper. $50.00
329.  MACEDONIA PAST AND PRESENT. Reprints from BALKAN STUDIES. (Publications of the Institute for Balkan Studies, 231). Thessaloniki, 1992. 204 pp. [Reprints 10 articles]. Paper. $25.00
330.  Madol, Hans Roger. FERDINAND VON BULGARIEN: DER TRAUM VON BYZANZ. Berlin, 1931. 310 pp., frontis., (15) pls., double-page folding facsimile. Ink on pp. 5 & 7. $18.50
331.  Malafouris, (Charalampros). ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: 1528 - 1948. New York, 1948. 565 pp., hundreds of ills. $25.00
332.  Manou, Rallou. ΧΟΡΟΣ: "...ΟΥ ΤΩΝ ΡΑΔΙΩΝ...ΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ...". Athens, 1988. 199 pp., hundreds of ills., many in color. $35.00
333.  Markoff, Alexis de. REGISTRE GÉNÉRAL DES MONNAIS [sic] ORIENTALES, SUIVI DE LA DESCRIPTION DE QUELQUES PIÉCES RARES OU INÉDITES DU MÉDAILLIER DE L'INSTITUT. (Collections scientifiques de l'Institut des Langues orientales du Ministère des Affaires étrangères, 7). St. Petersburg, 1891; repr.: Amsterdam, 1971. 48 pp., 14 ills. on 1 pl. $28.50
334.  Marmullaku, Ramadan. ALBANIA AND THE ALBANIANS. Translated by Margot and Boško Milosavljević. London, 1975. x, 178 pp., map. $15.00
335.  Matsas, Nestor. ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: ΕΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Athens, 1975. 147 pp., (19) pls., of which 6 are in color, 1 ill. Uncut. Pap.$22.50
336.  Melas, Natalia P. ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ. (Μορφές του Ελληνισμού, 2). Athens, 1992. 37 pp., 26 ills. on (16) pls., (5) figs., title-page ill., front cover ill. Paper. $18.50
337.  Mélétopoulos, Jean A. LES DERNIERS JOURS DU ROI OTHON EN GRÈCE. Athens, 1970. xxviii, 44 facsimile pp., (8) pls. Covers soiled and scuffed. Paper. $20.00
338.  Michaelides, Eugenios. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΗΤΟΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΥΠΟ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (1862 - 1972). Alexandria, 1972. 342 pp., numerous ills. Paper. $32.50
10. Miles, George C. THE COINAGE OF THE ARAB AMIRS OF CRETE. (Numismatic Notes and Monographs, 160). New York, 1970. x, 86 pp., 9 pls. Paper. $22.50
339.  Monache, Magdalene. Η ΡΟΔΗ: ΔΙΗΓΗΜΑ. Second edition: (Athens), 1967. 165 pp., (9) figs. Paper. $10.00
340.  Moschopoulos, Nikephoros. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΗΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ. Athens, 1960. 427 pp. Paper. $32.50
341.  Moser-Philtsou, Maria. LEHRBUCH DER NEUGRIECHISCHEN VOLKSSPRACHE. Fourth edition: Munich, 1966. xxii, 591 pp. $10.00
342.  Munich. Bayerisches Nationalmuseum. ATHEN - MÜNCHEN. (Bildführer, 8). Munich, 1980. 74 pp., 39 ills., 2 cover ills. Paper. $8.50
343.  Murtadha, Mahdi, Osam el-Kadhi and Ibrahim Allawi. REVOLUTION IN IRAQ. N.l.: Society of Graduates of American Universities in Iraq, 1959. 32 pp., incl. (2) pls., 2 inside cover ills., rear cover map. Paper. $16.50
344.  Myrat, M. Η ΖΩΗ ΜΟΥ. Athens, 1928. 309 pp., frontis., (7) pls. Text pp. yellowing; spine ripped. Paper. $22.50
345.  Myriaveles, Stratis. ΑΠ' ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ. I. Athens, 1949. 284 pp., incl. (6) color pls., (36) color vignettes. $25.00
346.  NAGEL'S ENCYCLOPEDIA - GUIDE: BULGARIA. Prepared by Charles Jacques Veyrenc. Geneva, Paris and Munich, 1968. 496 pp., (20) plans, (3) maps, of which 2 are folding. Pencil. $10.00
347.  Naltsas, Christophoros. DER SAN STEFANO VERTRAG UND DAS GRIECHENTUM. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 9). Thessaloniki, 1956. (ii), 79 pp. Loosely inserted errata slip. Uncut. Paper. $32.50
348.  Nesin, Aziz. KAZAN TÖRENİ: HİKÂYELER. (Aziz Nesin'in Hikâye Kitaplari Dizisi, 7). (Istanbul), 1982. 224 pp. Browning. Paper. $6.50
349.  New York. The Metropolitan Museum of Art. AGE OF SPIRITUALITY: LATE ANTIQUE AND EARLY CHRISTIAN ART, THIRD TO SEVENTH CENTURY: CATALOGUE OF THE EXHIBITION. November 19, 1977, through February 12, 1978. Edited by Kurt Weitzmann. New York, 1979. xxxi, 736 pp., 16 color pls., hundreds of ills. $37.50
350.  New York. The Museum of Modern Art. NAKIAN. By Frank O'Hara. Garden City, 1966. 56 pp., num. ills., cover ill. Loosely inserted addenda sheet. Paper. $6.50
351.  Nicetas Magistros. LETTRES D’UN EXILE (928 - 946). Introduction, édition, traduction et notes par L. G. Westerink. Paris, 1973. 154 pp. $37.50
352.  Nicolai, Rudolf. GESCHICHTE DER NEUGRIECHISCHEN LITERATUR. Leipzig, 1876. x, 239 pp. Uncut. Corner bumped; spine ripped. $25.00
353.  Nikolinakos, Marios, et al. DER VERHINDERTE DEMOKRATIE: MODELL GRIECHENLAND. Frankfurt am Main, 1969. 183 pp. Paper. $10.00
354.  Nogales, Rafael de. FOUR YEARS BENEATH THE CRESCENT. Translated by Muna Lee, with an introduction by Edward Davis. New York and London, 1926. xviii, 416 pp., frontis., (28) pls. Ex lib. Shaken; covers soiled; top and bottom of spine frayed. $67.50
355.  Odo of Deuil. DE PROFECTIONE LUDOVICI VII IN ORIENTEM / THE JOURNEY OF LOUIS VII TO THE EAST. Edited, with an English Translation by Virginia Gingerick Berry. New York, 1948. xliv, 154 pp. [Facing Latin and English]. Paper. $5.00
356.  Panaretoff, Stephen. NEAR EASTERN AFFAIRS AND CONDITIONS. New York, 1922. (ii), 216 pp. Spine faded. $18.50
357.  Papahadjis, N. MONUMENTS OF THESSALONIKE. Thessalonike, n.d. 59 pp., (70) ills., title-page ill. Paper. $5.00
358.  Paret, Rudi. DIE LEGENDÄRE MAGHÄZI-LITERATUR: ARABISCHE DICTUNGEN ÜBER DIE MUSLIMISCHEN KRIEGSZÜG ZU MOHAMMEDS ZEIT. Tübingen, 1930. viii, 251 pp. Covers ripped. Paper. $47.50
359.  Paris. Galerie Achdjian & Fils. TAPIS D'ORIENT ANCIENS. 16 mai - 30 juin 1979. Paris, 1979. 110 pp., incl. (45) ills. on (38) pls., of which 12 are in color, each with facing texts, color cover ill. Folio. Paper. $22.50
360.    Pelekanidis, Stylianos. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ / STUDIEN ZUR FRÜHCHRISTLICHEN UND BYZANTINISCHEN ARCHÄOLOGIE. (Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 174). Thessaloniki, 1977. xii, 499 pp., (230) ills. on (159) pls., (30) figs. Small folio. Ex lib. $150.00
361.    Pennington, M. Basil. O HOLY MOUNTAIN! JOURNAL OF A RETREAT ON MOUNT ATHOS. Garden City, N.Y., 1979. xx, 291 pp., incl. (11) full-page figures, double-page end-paper map. $6.50
362.    Penzien, Joshp and Robert D. Hanson. THE GEDIZ TURKEY EARTHQUAKE OF 1970; A REPORT TO THE NATIONAL SCIENCE FOUNDATION. Prepared for the Committee on Earthquake Inspection, Division of Engineering-National Research Council, National Academy of Engineering. Washington, 1970. vii, 79 pp., incl. 58 pls. Paper. $20.00
363.    Pernoud, Régine. IN THE STEPS OF THE CRUSADERS. Photographs by Frédérique Duran. New York and London, 1959. 127 pp., 8 color pls., 69 ils. on (64) pls., double-page map. Folio. Ex lib. $13.50
364.    Philby, H. St. J. ARABIA OF THE WAHHABIS. London, 1928; repr.: New York, 1973. xv, 422 pp., frontis., (28) pls., 12 figs., 1 plan, large folding map. $38.50
365.    Pilitsis, George. APOTROPAIC AND OTHER MAGIC DEVICES IN GREEK WEDDING RITUALS. (Extr.: Journal of the Hellenic Diaspora, 14, 3-4). N.l., 1987. Pp. 91-114. Paper. $7.50
366.    Pivec-Stelè, Melitta. LA VIE ÉCONOMIQUE DES PROVINCES ILLYRIENNES (1809 - 1813), SUIVIE D'UNE BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE. (Institut d'Études slaves de l'Université de Paris, Collection historique, 6). Paris, 1930. (ii), 359 pp., (3), of which 1 is double-page; lxxii pp. Uncut. Covers soiled and ripped. Paper. $57.50
367.    PROCEEDINGS OF THE FIFTH GREEK-SERBIAN SYMPOSIUM. 1: SERBIA AND GREECE DURING THE FIRST WORLD WAR; 2: THE IDEAS OF THE FRENCH REVOLUTION, THE ENLIGHTENMENT AND THE PRE-ROMANTIC PERIOD IN THE BALKANS, 1780 - 1830. In Thessaloniki and Volos, 9-12 October 1987. (Institute for Balkan Studies, 226). Thessaloniki, 1991. 209 pp., incl. (6) + 6 + (1) pls., 5 facsimiles, cover ill. Paper. $32.50
368.    Protopsaltes, Emm. G. Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821. Athens, 1971. 109 pp. Pa.$35.00
369.    Psalidopoulos, Michalis. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ "ΗΘΙΚΗΣ" ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. (Extr.: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ, Πρακτικά του Συνεδρίου, Αθήνα, 5-7 Δεκεμβρίου 1986). Athens, 1990. Pp. 21-26. Paper. $5.00
370.    Psalidopoulos, Michalis. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1929 ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ. Athens, 1989. 533 pp., color cover ill. Paper. $47.50
371.    Psalidopoulos, Michalis. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. (Extr.: Mavrogordatos and Chatzioseph. ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ). Herakleion, 1988. Pp. 329-344. Paper. $5.00
372.    Psalidopoulos, Michalis. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1929: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. (Extr.: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα: οι Λειτουργίες του Κράτους σε Περίοδο Κρίσης θεωρία και Ελληνική Εμπειρία). Athens, 1990. Pp. 78-97. Paper. $6.50
373.    Rados, C. N. LA MARINE GRECQUE PENDANT LA GUERRE DE L'INDÉPENDENCE: NOTES POUR SERVIR A L'INTELLIGENCE DES COLLECTIONS HISTORIQUES DE LA SECTION HELLÉNIQUES. Athens, 1907. 67 pp., (3) pls., (10) ills., rear cover ill. Spine ripped. Paper. $28.50
374.    Rémond, Georges. AVEC LES VAINCUS: LA CAMPAGNE DE THRACE (OCTOBRE 1912 - MAI 1913). Paris and Nancy, 1913. xvi, 342 pp., 2 folding maps. With the author's lengthy signed dedicatory inscription. Interesting burlap binding with leather spine label. Maps loose but present; false title-page almost loose. $37.50
375.    REPLY OF THE HELLENIC DELEGATION TO THE STATEMENTS SUBMITTED TO THE PEACE CONFERENCE BY THE BULGARIAN DELEGATION WITH REGARD TO THE POLICY OF BULGARIA AND ITS CLAIMS TO THRACE. Translated from the French by Carroll N. Brown, with an introduction by Theodore P. Ion. New York, American Hellenic Society, 1920. xvi, 51 pp., (2) facsimiles, 17 folding maps. Spine ripped. Paper. $50.00
376.    Restle, Marcell. STUDIEN ZUR FRÜHBYZANTINISCHEN ARCHITEKTUR KAPPADOKIENS. (Veröffentlichungen der Kommission für die Tabula Imperii Byzantini, 3). Vienna, 1979. Two volumes in one: 175 pp.; 219 ills. on (109) pls., 63 plans, of which 4 are folding and 1 is in color. Folio. XL. $125.00
377.    Rigatos, Gerasimos A. Ο ΑΛΛΟΣ ΕΓΩ. Athens, 1996. 40 pp., incl. (2) color pls., 2 color cover ills. Paper. $10.00
378.    Sachelarie, Ovid and Nicolae Stoicescu (eds.) INSTITUŢII FEUDALE DIN ŢĂRILE ROMÂNE: DICŢIONAR. Bucarest, 1988. xxxii, 581 pp. Ex lib. $22.50
379.    Sakellarios, Alexandros E. Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. New York, 1944. 351 pp. Ex lib. Front inner hinge broken; covers badly worn and ripped. $38.50
380.    Sanders, Irwin T. RAINBOX IN THE ROCK: THE PEOPLE OF RURAL GREECE. Cambridge, Ma., 1962. xv, 363 pp., 19 ills., 6 tables, (4) maps. Ex lib. Front free end-paper removed, weakening front inner hinge. $5.00
381.    Semites, Kostas. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Athens, 1990. 79 pp. Paper. $16.50
382.    Shamma, Samir. A CATALOGUE OF 'ABBASID COPPER COINS. (London), 1998. 416 pp., (7) pls., num. ills., num. figs., num. maps. Folio. Paper. $35.00
383.    Shpazhnikov, G. A. РЕЛИГИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ АЗИИ: СПРАВОЧНИК. Moscow, 1976. 326 pp., (36) maps. $22.50
384.    Skliros, G. ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Alexandria, 1919. 156 pp. Very slight fore-edge corner stain on some pp.; spine badly damaged. Paper. $28.50
385.    Skrobucha, Heinz. SINAI. Mit Aufnahmen von George W. Allan. Olten and Lausanne, 1959. 126 pp., (20) tipped-in color pls., (36) ills. Folio. $20.00
386.    Smail, R. C. THE CRUSADERS IN THE HOLY LAND. (Ancient People and Places, 82). New York and Washington, 1973. 232 pp., incl. 70 ills. on (32) pls., 36 figs. $22.50
387.    Sofianos, Aristodimos N. HYDRA. Hydra, 1965. 86 pp., (14) ills. on (8) pls., 1 fig., folding map. Paper. $8.50
388.    Spears, Edward. FULFILMENT OF A MISSION; THE SPEARS MISSION TO SYRIA AND LEBANON: 1941 - 1944. Hamden, Conn., 1977. xi, 311 pp., 14 ills. on (8) pls. $10.00
389.    Stasinopoulos, M. D. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ: ΜΙΑ ΣΕΛΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Athens, 1968. 86 pp., incl. (3) pls. Uncut. Paper. $25.00
390.    Steiner, M. J. INSIDE PAN-ARABIA. Chicago, 1947. xv, 237 pp., map. $8.50
391.    Stewart, I. McD. G. THE STRUGGLE FOR CRETE: 20 MAY - 1 JUNE 1941; A STORY OF LOST OPPORTUNITY. London, New York and Toronto, 1966. xiii, 518 pp.(21) ills. on (13) pls., 28 pls. Covers scuffed and slightly soiled; slight edge wear. $20.00
392.    Stolz, Benedict. THE BENEDICTINES IN THE HOLY LAND. (Extr.: Christian News from Israel, 11, 2-3). Jerusalem, 1963. 10 pp., (4) figs. Paper. $5.00
393.    Sumner, B. H. PETER THE GREAT AND THE OTTOMAN EMPIRE. (Oxford), 1949; repr.: Hamden, Conn., 1965. 80 pp. $13.50
394.    Svodopoulos, Dem. K. Η ΘΡΑΚΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ. Istanbul, 1922. 137 pp., incl. (40) pls. Waterstained, especially bottom edge, with worming, not affecting text or images; spine badly ripped. Paper. $25.00
395.    Teuchos, Panigyriko. ΤΑ ΕΙΚΟΣΑΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΝΟΥΜΑ (1903 - 1922). Athens, n.d. 64 pp. Uncut. Covers soiled; spine ripped. $15.00
396.    Topping, Eva Catafygiotu. SEFERIS’ “MYCENAE”: A TRAGIC LYRIC. (Extr.: Neo-Hellenika; Annual Publication of The Center for Neo-Hellenic Studies, 1). Austin, 1970. Pp. 128-140. Paper. $5.00
397.    Tornaritis, Criton G. CYPRUS AND ITS CONSTITUTIONAL AND OTHER LEGAL PROBLEMS. Second edition: Nicosia, 1980. (ii), 246 pp. Paper. $20.00
398.    Trikoglides, K. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. Athens, 1917. 93 pp. Several page corners bent; slight cover staining; spine ripped. Paper. $28.50
399.    Tsirkas, Stratis. Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ. Seventh edition: Athens, 1983. 501 pp., frontis. Paper. $32.50
400.    Tsirpanle, Zach. N.(ed.) ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. (Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, 4). Lefkosia, 1973. xx, 288 pp., 6 pls., 1 fig. Uncut. Paper. $35.00
207.    Tsotseliya, M. V. КАТАЛОГ САСАНИДСКИХ МОНЕТ ГРУЗИИ. Tiflis, 1981. 275 pp., 28 pls., map. Bottom of spine ripped. [Four-page English summary]. (KATALOG SASANIDSKIKH MONET GRUZII). $65.00
401.    Tzoumerkas, Nikolaos E. ΒΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΥΡΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Athens, 1991. 48 pp., (11) ills., cover ill. [Poetry]. Paper. $7.50
402.    (Valenta, Edward). ΕΛΛΑΣ / GREECE / GRIECHENLAND / LA GRÈCE. (Photographed by) Jan Lukas. Prague, n.d. 21 + (2) pp., 78 pls., of which 8 are in color. Small folio. Covers faded. $13.50
403.    Venice. Biennale di Venezia 1991. NEW PUBLIC BUILDINGS: ANTONAKAKIS, TOMBAZIS, VALSAMAKIS. Fifth International Exhibition of Architecture. Athens, Greek Ministry of Culture, 1991. 103 pp., numerous illustrations, many in color. Square folio. $22.50
404.    Veremis, Thanos. KAPODISTRIAS AND THE FRENCH: THE FORMATION OF A REGULAR GREEK ARMY. Conference on War and Society in East Central Europe During the Eighteenth and Nineteenth Century. New York, 1979. 22 pp. $7.50
405.    Vlachoutsicos, Charalambos A. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΥΒΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. (Μελέτες Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής / Defense and Foreign Policy Studies, 18). Athens, 1994. 51 lithographed single-sided pp. Small folio. Paper. $25.00
406.    Voinov, M. and Al. Milev. ЛАТИНСКО Б'ЛГАРСКИ РЕЧНИК'. Fourth edition: Sofia, n.d. 735 pp. Boards. Browning; shaken; edges worn; slight cover staining. $22.50
407.    Voumvlinopoulos, G. E. BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE GRECQUE DEPUIS LA CHUTE DE CONSTANTINOPLE A NOS JOURS: 1453 - 1953. Athens, 1966. 236 pp. XL. Pa$25.00
408.    Washington, D.C. Library of Congress. Slavic and Central European Division. Reference Department. BULGARIA; A BIBLIOGRAPHIC GUIDE. By Marin V. Pundeff. Washington, 1965. ix, 98 pp. [1243 entries]. Paper. $13.50
409.    Weitzmann, Kurt W. STUDIES IN THE ARTS AT SINAI: ESSAYS. Princeton, 1982. 448 pp., frontis., incl. 54 + 15 + 18 + 7 + 62 + 17 + 15 + 15 + 7 + 23 + 68 + 11 + 14 ills. on (20 + 6 + 10 + 4 + 20 + 6 + 10 + 8 + 3 + 8 + 28 + 6 + 6) pls., 24 + 2 figs. Small folio. Front cover creased. Paper. $45.00
410.    White, Jenny B. ISLAMIST MOBILIZATION IN TURKEY; A STUDY IN VERNACULAR POLITICS. Seattle and London, 2002. x, 299 pp., (21) ills. Paper. $8.50
411.    Zachariadou, Elizabeth (ed.) THE OTTOMAN EMIRATE (1300 - 1389): HALCYON DAYS IN CRETE I; A SYMPOSIUM. Held in Rethymnon: 11 - 13 January 1991. Rethymnon, 1993. xv, 242 pp., 4 + (4) + 1 pls., (2) figs., (3) maps. Paper. With the editor’s signed dedicatory inscription. $38.50
412.    Zotiades, George B. THE MACEDONIAN CONTROVERSY. (Society of Macedonian Studies, Institute for the Study of Haemos Peninsula, 3). Thessaloniki, 1954. xi, 92 pp., map. Paper. $25.00

SECTION III: EUROPE, FROM THE END OF THE ANCIENT WORLD
TO APPROXIMATELY 1700 A.D.

A SELECTION OF FESTSCHRIFTEN:

413.    Festschrift - Craig, H. RENAISSANCE STUDIES IN HONOR OF HARDIN CRAIG. Edited by Baldwin Maxwell, et al. (Philological Quarterly, 20, 3). Iowa City, 1941. viii, pp. 193-531, frontis. From the library of William B. Bjornstad. Paper. $13.50
414.    Festschrift - Gazzola, P. STUDI CASTELLANI IN ONORE DI PIERO GAZZOLA. Rome, 1979. Two volumes: 222 pp., 4 + 14 + 2 + 9 + 8 + 15 + 6 + 8 + 7 + 8 + 10 + 3 + 9 + 7 + 19 figs.; pp. 229-587, 21 + 10 + 15 + 11 + 14 + 10 + 12 + 24 + 17 + 10 + 16 + 8 + 20 + 12 + 26 + 14 + 6 + 12 + 5 + 7 + 4 + 12 + 12 figs. Small folio. Paper. $85.00
415.    Festschrift - Reichardt, K. FESTSCHRIFT FÜR KONSTANTIN REICHARDT. In Verbindung mit Herwig Zauchenberger; herausgegeben von Christian Gellinek. Bern and Munich, 1969. 173 pp., frontis., 3 figs. $25.00
416.   Festschrift - Starck, T. TAYLOR STARCK FESTSCHRIFT. Edited by Werner Betz, Evelyn S. Coleman and Kenneth Northcott. The Hague, London and Paris, 1964. 274 pp., frontis. $13.50

A SELECTION OF DOCTORAL AND INAUGURAL DISSERTATIONS AND THESES:

18.       Coxe, Warren W. THE INFLUENCE OF LATIN ON THE SPELLING OF ENGLISH WORDS. (Jounral of Education Research Monographs, 7). Ohio State University Ph. D. Diss. Bloomington, 1925. 122 pp. Paper. $15.00
19.       Cummings, Francis Joseph. CAESAR'S VOCABULARY AS REFLECTED IN FRENCH. University of Pennsylvania Ph. D. diss. Philadelphia, 1934. 81 pp. Covers taped. Paper. $20.00
417.   Foley, Theodore D. THE DOCTRINE OF THE CATHOLIC CHURCH IN THE THEOLOGY OF JOHN DRIEDO OF LOUVAIN; A COMPARATIVE STUDY IN 16th CENTURY ECCLESIOLOGY. (The Catholic University of America, Studies in Sacred Theology, 85). The Catholic University of America Doctor of Sacred Theology Diss. Washington, 1946. xviii, 53pp. Paper. $13.50
418.   Hocking, George Drew. A STUDY OF THE TRAGOEDIAE SACRAE OF FATHER CAUSSIN (1583 - 1651). Johns Hopkins University Ph. D. Diss. Baltimore, 1943. 75 pp. Uncut. Paper. $15.00
419.   Jaujard, Georges. ESSAI SUR LA LES LIBERTINS SPIRITUELS DE GENÈVE D'APRÈS DE NOUVEAUX DOCUMENTS. Faculté de Théologie protestante de Paris Bachelier en Théologie Thèse. Paris, 1890. 62 pp. Uncut. Browning; edges chipped; spine ripped. Paper. $17.50
420.   Miller, Sister Mary William. RUFINI PRESBYTERI LIBER DE FIDE; A CRITICAL TEXT AND TRANSLATION WITH INTRODUCTION AND NOTES. The Catholic University of American Ph. D. dissertation. (The Catholic University of America, Patristic Studies, 96. Washington, 1964. xxii, 204 pp.,
1  pls. Paper. $25.00
421.   Whiton, Helen Isabel. THE COÖRDINATE AND SUBORDINATE CONJUNCTIONS IN CHAUCER'S TROILUS AND CRISEYDE, WITH A COMPARISON OF THE ROMAUNT OF THE ROSE. Columbia University Ph. D. Diss. New York, n.d. viii, 97 pp. Covers badly damaged with sections missing. Paper. $16.50
422.   Zielske, Harald. HANDLUNGSORT UND BÜHNENBILD IM 17. JAHRHUNDERT: UNTERSUCHUNGEN ZUR RAUMDARSTELLUNG IM EUROPÄISCHEN BAROCKTHEATER. Inaugural-Dissertation.Freie Universität Berlin. Munich, 1965. 307 pp. Paper. $32.50

SELECTIONS FROM OUR GENERAL STOCK:

423.   Albertano da Brescia. LIBER DE DOCTRINA DICENDI ET TACENDI: LA PAROLA DEL CITTADINO NELL’ITALIA DEL DUECENTO. Edited by Paola Navone. (Per Verba: Testi mediolatini con Traduzione, 2). Florence, 1998. cxxxi, 63 pp. Occ. Ink. Paper. $22.50
424.   ALFONSO DE VALDÈS AND THE SACK OF ROME: DIALOGUE OF LACTANCIO AND THE ARCHDEACON. English version with translation and notes by John E. Longhurst, with the collaboration of Raymond R. MacCurdy. (Hispanic Sources Series, 1). Albuquerque, 1952. (ii), 120 pp. $10.00
425.   Amsterdam. Rijksmuseum. BOURGONDISCHE PRACHT: VAN PHILIPS DES TOUTE TOT PHILIPS DE SCHONE: CATALOGUS. 28 juli - 1 october 1951. Amsterdam, 1951. xx, 99 pp., 64 pls., map. Paper. $15.00
426.   Ann Arbor, Mich. University of Michigan Museum of Art. ROMA RESURGENS: PAPAL MEDALS FROM THE AGE OF THE BAROQUE. By Nathan T. Whitman, in collaboration with John L. Variano. Ann Arbor, 1981. 188 pp., 172 ills., 4 figs., cover ill. Folio. Covers scuffed. Paper. $50.00
427.    Anonymous. A LIBRARY FOR YOUNGER SCHOLLERS'. Compiled by an English Scholar-Priest about 1655; edited, with Bibliographical Index by Alma DeJordy and Harris Francis Fletcher. (Illinois Studies in Language and Literature, 48). Urbana, 1961. xiv, 149 pp., 1 pl. Paper. $16.50
428.    Anonymous. LA CREACION, LA TRANSGRESSION AND L'EXPULSION OF THE MISTERE DU VIEL TESTAMENT. Edited by Barbara M. Craig. (University of Kansas Publications, Humanistic Studies, 37). Lawrence, Kans., n.d. viii, 114 pp. Paper. $16.50
429.    Anonymous. LA SEINTE RESURECCION. From the Paris and Canterbury MSS.; edition begun by. T. Atkinson Jenkins and J. M. Manly completed by Mildred K. Pope and Jean G. Wright. (Anglo- Norman Texts, 4). Oxford, 1943; repr.: New York and London, 1967. cxxxv, 81 pp. From the library of Mary Hatch Marshall. Paper. $20.00
430.    Anonymous. LE CYCLE DE MYSTÈRES DES PREMIERS MARTYRS. Du Manuscrit 1131 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, édité avec une introduction et des notes par Graham A. Runnalls. Geneva, 1976. 207 pp. From the library of John Elliott with Runnalls signed dedicatory inscription. Pap. $45.00
431.    Asseline, David. LES ANTIQUITEZ ET CHRONIQUES DE LA VILLE DE DIEPPE. I. Dieppe, Paris and Rouen, 1874; repr.: Luneray, 1985. xxxix, 395 pp. , 2 frontispieces, of which 1 is double-page. Copy 58 of 200. Paper. $10.00
30.       Athens. Gennadius Library. FIRST EDITIONS OF GREEK CLASSICS (1476 - 1516); A CATALOGUE OF BOOKS IN THE GENNADIUS LIBRARY TO ACCOMPANY AN EXHIBITION, APRIL 5 - JUNE 25, 1994, IN CELEBRATION OF THE 150th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF JOANNES GENNADIUS. By David Jordan. Athens, 1995. 63 pp., incl. double-page facsimile. Loosely inserted errata slip. Paper. $18.50
432.    Baldass, Peter von, Walther Buchowiecki and Wilhelm Mrazek. ROMANISCHE KUNST IN ÖSTERREICH. Vienna, Hannover and Bern, 1962. 120 pp., (24) color pls., 96 pls. Small folio. $16.50
433.    Baltimore, Md. The Walters Art Gallery. CATALOGUE OF THE ITALIAN MAJOLICA IN THE WALTERS ART GALLERY. By Joan Prentice von Erdberg and Marvin C. Ross. Baltimore, 1952. viii, 58 pp., 64 pls. $13.50
434.    Bargellini, Piero. PIAN DEI GIULLARI: PANORAMA STORICO DELLA LETTERATURA ITALIA. II: IL TRECENTO. Florence, 1946. 127 pp. Browning; pooly cut open; spine ripped. Paper. $5.00
435.    Bargellini, Piero. PIAN DEI GIULLARI: PANORAMA STORICO DELLA LETTERATURA ITALIA. IV: LA POESIA DEL QUATTROCENTO. Florence, 1946. 105 pp. Slight browning. Paper. $5.00
436.    Bargellini, Piero. PIAN DEI GIULLARI: PANORAMA STORICO DELLA LETTERATURA ITALIA. V: IL CINQUECENTO. I. Florence, 1947. xii, 153 pp. Slight browning. Paper. $5.00
437.    Berence, Fred. LA RENAISSANCE ITALIENNE. Paris, 1954. 463 pp., (51) ills. on (32) pls. Spine ripped. Paper. $13.50
438.    Berlin. Deutsche Museen. LUCAS CRANACH D. Ä. UND LUCAS CRANACH D. J.: AUSSTELLUNG. April - Juni 1937. Berlin, 1937. 144 pp., incl. (157) ills. on (136) pls. From the library of Preston A. Barba. Paper. $10.00
439.    Berndt, Erna Ruth. AMOR, MUERTE Y FORTUNA EN "LA CELESTINA". Madrid, 1963. 206 pp. Sl. shaken; occ. ink. Paper. $16.50
440.    Bock von Wülfingen, Ordenberg. DIE GESAMMELTEN SCHRIFTEN; EIN GEDENKBUCH. Edited by Carl Georg Heise and Hans Konrad Roethel. Munich, 1973. 213 pp., tipped-in frontis., 9 pls. $13.50
441.    Brauch, Erich. ÜBERSETZUNG, PARAPHRASE UND PLAGIAT; UNTERSUCHUNGEN ZUM SCHICKSAL ENGLISCHER CHARACTER-BOOKS IN FRANKREICH IM 17. JAHRHUNDERT. (Studien zur englischen Philologie, Neue Folge, 19). Tübingen, 1978. ix, 177 pp. Paper. $28.50
442.    Brussels. Palais des Beaux-Arts. LE SIÈCLE D'OR DE LA MINIATURE FLAMANDE: LE MÉCÉNAT DE PHILIPPE LE BON. Exposition organisée à l'Occasion du 400e Anniversaire de la Fondation de la Bibliothèque royale de Philippe II à Bruzelles, le 12 avril 1559. Brussels, 1959. 207 pp., 64 pls., of which 8 are in color., color cover ill. Paper. $10.00
443.    Buck, W. S. B. (compl.) EXAMPLES OF HANDWRITING: 1550 - 1650. n.L., 1965. 71 pages of facsimile examples. Paper. $16.50
444.    Büttner, Heinrich. GESCHICHTE DES ELSASS. I: POLITISCHE GESCHICHTE DES LANDES VON DER LANDNAHMEZEIT BIS ZUM TODE OTTOS III. (Neue deutsche Forschungen, abt. Mittelalterliche Geschichte, 8). Berlin, 1939. (iii), 224 pp., (2) folding maps. Bottom edge of some pp. stained, not affecting text; 1 folding map ripped and taped; covers badly stained. $42.50
445.    Calvi, Ignazio. L'ARCHITETTURA MILITARE DI LEONARDO DA VINCI. Milan, 1943. 229 pp., 97 pls. Text pp. browning; spine ripped. Paper. $32.50
446.    Calvin, Jean. LA VRAIE FAÇON DE RÉFORMER L'ÉGLISE CHRÉTIENNE ET D'APRAISER LES DIFFÉRENDS QUI SONT EN ELLE. Préface et adaptation d'Eric Fuchs. (Nouvelle série théologique, 5). Geneva and Paris, 1957. 99 pp. Sl. Yellowing. Paper. $35.00
447.    Castelli, Patrizia. I GEROGLIFICI E IL MITO DELL'EGITTO NEL RINASCIMENTO. Florence, 1979. 61 pp., 18 ills. on (14) pls. Slight corner bump. Paper. $22.50
448.    Checchini, Aldo and Norberto Bobbio (eds.) MARSILIO DA PADOVA: STUDI RACCOLTI NEL VI CENTENARIO DELLA MORTE. (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Padova, 3). Padua, 1942. 329 pp. Inner front hinge weak at title-page. $25.00
449.    Chodorow, Stanley. CHRISTIAN POLITICAL THEORY AND CHURCH POLITICS IN THE MIDTWELFTH CENTURY: THE ECCLESIOLOGY OF GRATIAN'S DECRETUM. (U.C.L.A., Center for Medieval and Renaissance Studies, 5). Berkeley, Los Angeles and London, 1972. xi, 300 pp. $16.50
450.    Cicco, Pasquale di (ed.) I MANOSCRITTI DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI FOGGIA. (Fondi della Biblioteca Provinciale, 1). Foggia, 1977. 195 pp., 26 pls. Folio. Paper. $25.00
451.    Clark, Peter and Paul Slack. ENGLISH TOWNS IN TRANSITION: 1500 - 1700. London, Oxford and New York, 1976. vii, 176 pp., 2 pls., 2 maps. Paper. $8.50
452.    Clarke, Ashley and Philip Rylands (eds.) RESTORING VENICE: THE CHURCH OF THE MADONNA DELL'ORTO. London, 1977. 98 pp., color frontis., 1 color pl., 103 ills., title-page ill. Pap. $20.00
453.    Clifford, Esther Rowland. A KNIGHT OF GREAT RENOWN: THE LIFE AND TIMES OF OTHON DE GRANDSON. Chicago, 1961. xvii, 313 pp., double-page end-paper genealogy and double-page end-paper map. $8.50
454.    Cole, George Watson. A SURVEY OF THE BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH LITERATURE, 1475 - 1640, WITH ESPECIAL REFERENCE TO THE WORK OF THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY OF LONDON. (Extr.: Papers of the Bibliographical Society of America, 23, 2). Chicago, 1930. (ii), 95 pp. From the library of Clarence S. Brigham with the author's signed dedicatory inscription. Paper. $22.50
455.    Cooperman, Bernard Dov (ed.) JEWISH THOUGHT IN THE SIXTEENTH CENTURY. Cambridge, Ma., and London, 1983. xix, 492 pp. Paper. $20.00
456.    Cory, Herbert A. THE CRITICS OF EDMUND SPENSER. (University of California Publications in Modern Philology, 2, 2). Berkeley, 1911. Pp. 81-182. Front cover ripped. Paper. $6.50
457.    Cosmas von Prag. DIE CHRONIK DER BOHMEN. Unter mitarbeit von W. Weinberger; herausgegeben von Bertold Bretholz. (Monumenta Germaniae Historica: Scriptores Rerum Germanicarum, N,S., 2). Berlin, 1923; repr.: Munich, 1980. xcviii, 296 pp. Paper. $47.50
51.       Creutz, Walter. DIE NEUROLOGIE DES 1.-7. JAHRHUNDERTS N. CHR.; EINE HISTORISCH- NEUROLOGISCHE STUDIE. (Sammlung psychiatrischer und neurologischer Einzeldarstellungen, 6). Leipzig, 1934; repr.: Amsterdam, 1966. 106 pp. Sl. corner bump. Paper. $15.00
458.    Croce, Giulio Cesare. BERTOLDO E BERTOLDINO. In appendice: DIALOGO DI SALOMONE E MARCOLFO. A cura di Luigi Emery. Florence, 1951. 341 pp., frontis., 1 pl. Paper. $18.50
459.    Cruickshank, C. G. ELIZABETH'S ARMY. Second edition: London, Oxford, and New York, 1966. xii, 316 pp. Paper. $10.00
460.    Cunliffe, John W. THE INFLUENCE OF SENECA ON ELIZABETHAN TRAGEDIES. (London and New York), 1895; repr.: Hamden, Conn., 1965. iv, 155 pp. Ex lib. $8.50
461.    Daab, Ursula (ed.) DIE ALTHOCHDEUTSCHE BENEDIKTINERREGEL DES COD. SANG 916. (Altdeutsche Textbibliothek, 50). Tübingen, 1959. 304 pp. Paper. $22.50
462.    Damascius Diadochus. ΑΠΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΝ / DUBITATIONES ET SOLUTIONES DE PRIMIS PRINCIPIIS, IN PLATONIS PARMENIDEM. Partim secundis curis recensuit, partim nunc primum edidit Car. Aem. Ruelle. Paris, 1889; repr.: Brussels, 1964. Two volumes: xxi, 324 pp.; (ii), 390 pp. $100.00
463.    Darlington, Ida and James Howgego. PRINTED MAPS OF LONDON, CIRCA 1553 - 1850. London, 1964. ix, 257 pp., frontis., 16 pls., (2) ills. $40.00
464.    Davies, Timothy. FAMIGLIE FEUDALI SICILIANE PATRIMONI REDITI INVESTIMENTI TRA ‘500 E ‘600. (Storia economica di Sicilia: Testi e Ricerche, 27). Caltanissetta and Rome, 1985. 236 pp. Paper. $30.00
465.    Deacon, Richard. A BIOGRAPHY OF WILLIAM CAXTON, THE FIRST ENGLISH EDITOR: PRINTER, MERCHANT AND TRANSLATOR. London, 1976. viii, 198 pp., frontis., (18) ills. $13.50
466.    Delehaye, Hippolyte. LES LÉGENDES HAGIOGRAPHIQUES. Augmentée d'une notice de l'auteur par Paul Peeters. (Subsidia Hagiographica, 18). Fourth edition: Brussels, 1955. xv, 226 + lii pp., 1 pl. Paper. $28.50
467.    Deschamps, Paul. LA SCULPTURE FRANÇAISE: ÉPOQUE ROMANE. Paris, 1947. 151 pp., 120 ills. Edges worn. Boards. $10.00
468.    Dethan, Georges. GASTON D'ORLÉANS: CONSIPIRATEUR ET PRINCE CHARMANT. Paris, 1959. 499 pp. front cover ill. Covers soiled, rear cover stained; spine ripped. Paper. $13.50
469.    Devereux, E. J. A CHECK-LIST OF ENGLISH TRANSLATIONS OF ERASMUS TO 1700. (Oxford Bibliographical Society, Occasional Papers, 3). Oxford, 1968. 40 pp. Paper. $7.50
470.    Douglas, W. S. CROMWELL'S SCOTCH CAMPAIGNS: 1650-51. London, 1899. x, 309 pp. Ex lib. $25.00
471.    Droz, Eugenie. LE MANUSCRIT DES PLAINTES D'ACANTE DE TRISTAN L'HERMITE. Paris, 1937. 26 pp., frontis., (4) pls. Uncut. Large paper copy. Paper. $15.00
472.    Duhourcau, E. UNE ANCIENNE COUTUME BALNÉAIRE DE CAUTERETS: LES FRÉTAYRÉS. Pau, 1886. 28 pp. Library buckram. $20.00
473.    Dumbauld, Edward. THE LIFE AND LEGAL WRITINGS OF HUGO GROTIUS. Norman, Ok., 1969. xiii, 206 pp., color frontis. $13.50
474.    Egan, James. THE INWARD TEACHER: MILTON'S RHETORIC OF CHRISTIAN LIBERTY. (SCN Editions and Studies, 2). University Park, Pa., 1980. iv, 99 pp. Paper. $8.50
475.    Emerson, Oliver Farrar. CHAUCER ESSAYS AND STUDIES; A SELECTION FROM THE WRITINGS. Cleveland, 1929. 455 pp. TEG. $8.50
476.    Erlanger, Philippe. THE KING'S MINION: RICHELIEU, LOUIS XIII, AND THE AFFAIR OF CINQMARS. Englewood Cliffs, 1972. (iii), 247 pp. $6.50
477.    Espinas, Georges. LES ORIGINES DU CAPITALISME. 2: SIRE JEAN DE FRANCE, PATRICIEN ET RENTIER DOUAISIEN; SIRE JACQUES LE BLOND, PATRICIEN ET DRAPIER DOUAISIEN (SECONDE MOITIÉ DU XIIIe SIÈCLE). (Bibliothèque de la Société d'Histoire du Droit des Pays flamands, picards et wallons, 9). Lille, 1936. xvii, 275 pp., incl. 5 folding charts, large folding color plan. Uncut. Paper. $67.50
478.    ÉTUDES MÉROVINGIENNES. Actes des Journées de Poitiers: 1er - 3 Mai 1952. Paris, 1953. xxi, 295 pp., 17 pls., of which 2 are folding. Partly uncut. Paper. $32.50
479.    Faber du Faur, Curt von. DER ARISTARCHUS: EINE NEUWERTUNG. (PMLA, Publications of the Modern Language Association of America, 69, 3). New York, 1954. Pp. 566-590. Spine ripped. Pa.$5.00
480.    Ferguson, Arthur B. CLIO UNBOUND: PERCEPTION OF THE SOCIAL AND CULTURAL PAST IN RENAISSANCE ENGLAND. (Duke Monographs in Medieval and Renaissance Studies, 2). Durham, 1979. xv, 443 pp. $15.00
481.    Ferguson, Mary Anne Heyward. BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH TRANSLATIONS FROM MEDIEVAL SOURCES, 1943 - 1967. (Records of Civilization: Sources and Studies, 88). New York and London, 1974. xi, 274 pp. $8.50
482.    Finn, R. Welldon. DOMESDAY STUDIES: THE LIBER EXONIENSIS. London, 1964. x, 172 pp. $13.50
483.    Firth, C. H. (ed.) THE CLARKE PAPERS: SELECTIONS FROM THE PAPERS OF WILLIAM CLARKE, SECRETARY TO THE COUNCIL OF THE ARMY, 1647 - 1649, AND TO GENERAL MONCK AND THE COMMANDERS OF THE ARMY IN SCOTLAND, 1651 - 1660. London, 1891-1901. Four volumes: lxxvi, 442 pp.; xxxix, 303 pp.; xxviii, 217 pp.; xxiv, 331 pp. Uncut. Slight edge wear. $225.00
484.    Fitzmaurice-Kelly, James. CASPAR ENS' TRANSLATION OF LAZARILLO DE TORMES. (Extr.: Revue Hispanique, 1906. N.l., 1906. Pp. 771-795. Paper, bound in manilla folder. $5.00
485.    Fleisher, Martin. RADICAL REFORM AND POLITICAL PERSUASION IN THE LIFE AND WRITINGS OF THOMAS MORE. (Travaux d'Humanisme et Renaissance, 132). Geneva, 1973. (iii), 183 pp. $22.50
486.    Fletcher, Harris Francis. CONTRIBUTIONS TO A MILTON BIBLIOGRAPHY: 1800 - 1930; BEING A LIST OF ADDENDA TO STEVENS'S REFERENCE GUIDE TO MILTON. (University of Illinois Studies in Language and Literature, 16, 1). Urbana, 1931. 166 pp. Paper. $10.00
487.    Foscan, Luigi and Erwin Vecchiet. I CASTELLI DEL CARSO MEDIOEVALE. Trieste, 1985. 253 pp., 296 figs., 2 double-page end-papers of armorial devices. Small folio. $37.50
488.    Fowler, Elaine W. ENGLISH SEA POWER IN THE EARLY TUDOR PERIOD: 1485 - 1558. Ithaca, N.Y., 1965. 43 pp., 26 pls. With the author's signed dedicatory inscription. Paper. $5.00
489.    Franco, Charles and Leslie Morgan (eds.) DANTE: SUMMA MEDIEVALIS. Proceedings of the Symposium of the Center for Italian Studies, SUNY Stony Brook. (Forum Italicum, Supplement) (Filibrary, 9). Stony Brook, N.Y., 1995. ix, 243 pp. Paper. $18.50
490.    Frenzel, Ursula. GLASBILDER AUS GOTISCHER ZEIT. Munich, 1960. 71 pp., 30 tipped-in pls., of which 29 are in color, 4 figs. $7.50
491.    Friederici, Hans. DIE LAUTSTAND LONDONS UM 1400. (Forschungen zur englischen Philologie, 6). Jena, 1937. ix, 95 pp. Mostly uncut. Very slight fore-edge stain; spine ripped. Paper. $25.00
492.    Gabriel, Astrik L. SKARA HOUSE AT THE MEDIAEVAL UNIVERSITY OF PARIS: HISTORY, TOPOGRAPHY, AND CHARTULARY. (Texts and Studies in the History of Mediaeval Education, 9). Notre Dame, Ind., 1960. 195 pp., 30 ills. From the library of Arthur A. Houghton, Jr., with the author's signed dedicatory inscription. $13.50
493.    Gadol, Joan. LEON BATTISTA ALBERTI: UNIVERSAL MAN OF THE EARLY RENAISSANCE. Chicago and London, 1973. xv, 266 pp., frontis., 64 ills., cover ill. Cover creased. Paper. $8.50
494.    Gasquet, Aidan Cardinal. CARDINAL POOLE AND HIS EARLY FRIENDS. London, 1927. ((iii), 116 pp. Covers faded and slightly stained. $15.00
495.    Gauthier, Marie-Madeleine S. ÉMAUX LIMOUSINS: CHAMPLEVÉS DES XIIe, XIIIe & XIVe SIÉCLES. Paris, 1950. 169 pp., tipped-in color frontis., incl. 64 + (1) pls., of which 11 are in color, 1 fig. Folio. $42.50
496.    Gebhart, Émile. LA RENAISSANCE ITALIENNE ET LA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE: MACHIAVEL, FRA SALIMBENE, LE ROMAN DE DON QUICHOTIE, LA FONTAINE, LE PALAIS PONTIFICAL, LES CENCI. Second edition: Paris, 1920. ix, 271 pp. 1/4 calf on marbled boards. Browning $17.50
497.    Gentzkow, Liane von. CHRISTINE WASA: DAS LEBENSBILD EINER NORDISCHEN FRAU. Berlin and Leipzig, 1934. viii, 311 pp., frontis., (11) pls. $10.00
498.    Gérard, Edouard. HISTOIRE DE LA VILLE DE DINANT. Namur, 1936. 192 pp. With the author's signed dedicatory inscription. Spine ripped. Paper. $35.00
499.    Giordani, Igino. CATHERINE OF SIENA - FIRE AND BLOOD. Translated by Thomas J. Tobin. Milwaukee, 1959. vi, 234 pp., frontis., (15) ills. on (8) pls. Ex lib. $7.50
500.    Giovini, Marco. ROSVITA E L’IMITARI DICTANDO TERENZIANO. (Pubblicazioni del D. Ar. Fl. Cl. Et., N.S., 210). Genoa, 2003. 201 pp. Paper. $20.00
501.    Gregory I, the Great, Saint and Pope. REGULÆ PASTORALIS LIBER AD JOANNEM EPISCOPUM CIVITATIS RAVENNÆ. Juxta celebrem Editionem Parisiensem Monachorum Ord. S. Benedicti per Bartholomæum Campagnolam...; Ope duorum vetustiss. MSS. Exemplarium Bibliotheca Amplissimi Capituli Veronensis non paucis in locis emendatus, variisque lectionibus illustratus. Verona, apud Dionysium Ramanzinum, 1739. (xiv), 278 pp. Full vellum. Text and bidding top edge faintly stained, and barely affecting text on only a few pp. $165.00
502.    Grubbs, Henry A., Jr. DAMIEN MITTON (1618 - 1690): BOURGEOIS HONNÊTE HOMME. (Elliott Monographs in the Romance Languages and Literatures, 29). Princeton and Paris, 1932. (Iii), 63 pp. Uncut. Paper. $16.50
503.    Grünert, Horst. DIE ALTENBURGISCHEN PERSONENNAMEN; EIN BEITRAG ZUR MITTELDEUTSCHEN NAMENFORSCHUNG. (Mitteldeutsche Forschungen, 12). Tübingen, 1958. xx, 571 pp., 23 maps, of which 8 are folding, in rear pocket. Paper. $42.50
504.    Guenée, Bernhard. L'OCCIDENT AUX XIVe ET Xve SIÈCLES: LES ETATS. Paris, 1971. 339 pp., color cover ill. Boards. Slight cover wear. $15.00
505.    Hafner, Stanislaus. SERBISCHES MITTELALTER: ALTSERBISCHE HERRSCHERBIOGRAPHIEN. 2: DANILO II. UND SEIN SCHÜLER: DIE KÖNIGSBIOGRAPHIEN. (Slavische geschichtsschreiber, 9). Graz, Vienna and Cologne, 1976. 336 pp. Paper. $17.50
83.       Hakamies, Reino. ÉTUDE SUR L'ORIGINE ET L'ÉVOLUTION DU DIMINUTIF LATIN ET SA SURVIE DANS LES LANGUES ROMANES. (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, 71, 1). Helsinki, 1951. 147 pp. Top corner stained and bumped; abrasion on title-page, affecting part of title; spine edges ripped. Paper. $20.00
506.    Hannich-Bode, Ingrid (ed.) GERMANISTIK IN FESTSCHRIFTEN VON DEN ANFÄNGEN (1877) BIS 1973: VERZEICHNIS GERMANISTISCHER FESTSCHRIFTEN UND BIBLIOGRAPHIE DER DARIN ABGEDRUCKTEN GERMANISTISCHEN BEITRÄGE. Stuttgart, 1976. xi, 441 pp. Folio. Ex lib. $38.50
507.    Harman, Alex (ed.) POPULAR ITALIAN MADRIGALS OF THE SIXTEENTH CENTURY, FOR MIXED VOICES. Oxford, 1976. xv, 81 pp. of music. Paper. $16.50
508.    Hartmann, Hans. GEORG AGRICOLA, 1494 - 1555; BEGRÜNDE DREIER WISSENSCHAFTEN: MINERALOGIE - GEOLOGIE - BERGBAUKUNDE. (Grosse Naturforscher, 13). Stuttgart, 1953. (ii), 134 pp., 13 ills. Boards. $13.50
509.    Haubst, Rudolf. STUDIEN ZU NIKOLAUS VON KUES UND JOHANNES WENCK AUS HANDSCHRIFTEN DER VATIKANISCHEN BIBLIOTHEK. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters: Texte und Untersuchungen, 38, 1). Münster Westf., 1955. xii, 143 pp. Ex lib. Paper in library boards. $20.00
510.    Heywood, Ellis. IL MORO. Ellis Heywood's Dialogue in Memory of Thomas More, edited and translated with an introduction by Roger Lee Deakins. Cambridge, Ma., 1972. xxxix, 118 pp., incl. (38) facsimile pp. $8.50
511.    Hilton, Rodney. BOND MEN MADE FREE: MEDIEVAL PEASANT MOVEMENTS AND THE ENGLISH RISING OF 1381. New York, 1973. 240 pp. $5.00
512.    Holtz, Walter. ABKÜRZUNGEN AUF MÜNZEN: DEUTUNG UND ERLÄUTERUNG. Brunswick, 1972. 120 pp. $17.50
513.    Horwood, Alfred J. (ed.) A COMMON-PLACE BOOK OF JOHN MILTON, AND A LATIN ESSAY AND LATIN VERSES PRESUMED TO BE BY MILTON;...FROM THE ORIGINAL MSS. IN THE POSSESSION OF SIR FREDERICK U. GRAHAM, BART. (Camden Society Publications, New Series, 16). London, 1876. xx, 69 pp., (3) folding pls. Ex lib. From the libraries of C. E. Norton and J. M. Redman. With pencilled textual corrections and notes. Covers soiled; edges worn. $16.50
514.    Houben, Hubert. DIE ABTEI VENOSA UND DAS MÖNCHTUM IM NORMANISCH-STAUFISCHEN SÜDITALIEN. (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 80). Tübingen, 1995. ix, 498 pp., 1 + 4 + 6 figs. Occasional ink. $50.00
515.    Hovenden, Robert (ed.) THE FIRST BOOK OF THE REGISTERS OF ST. PETER, SOUTH WEALD, HUNDRED OF CHAFFORD, IN THE COUNTY OF ESSEX, 1559 - 1161. N.l., 1889. vi, 56 pp.
One of only 32 copies printed. Very small front cover stain. $57.50
516.    Huppert, George. THE IDEA OF PERFECT HISTORY: HISTORICAL ERUDITION AND HISTORICAL PHILOSOPHY IN RENAISSANCE FRANCE. Urbana, Chicago and London, 1970. viii, 215 pp. $10.00
517.    IVe CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MONTAIGNE: - 1533 - 1933; CONFERENCES ORGANISÉES PAR LA VILLE DE BORDEAUX ET CATALOGUE DES ÉDITIONS FRANÇAISES DES ESSAIS. Bordeaux, 1933. 388 pp., frontis. Spine ripped. Paper. $40.00
518.    JAN HUS AT THE COUNCIL OF CONSTANCE. Translated from the Latin and Czech with notes and introduction by Matthew Spinka. (Records of Civlization: Sources and Studies, 73). New York and London, 1968. xiii, 327 pp. $15.00
519.    Jantzen, Hans. ÜBER DEN GOTISCHEN KIRCHENRAUM. Vortrag gehalten bei der Jahresfeier der Freiburger Wissenschaftlichen Gesellschaft am 5. November 1927. (Freiburger Wissenschaftliche Gesellschaft, 15). Freiburg i. Br., 1928. 20 pp., 17 pls. Foxing; spine ripped. Paper. $13.50
520.    Jeanroy, A. LA THÉÂTRE RELIGIEUX EN FRANCE DU XIe AU XIIIe SIÈCLES. Introduction et traductions. (Poèmes et Récits de la Vieille France, 3). Paris, 1924. xxx, 158 pp., cover color ill. Uncut. Browing. Paper. $8.50
521.    Johnson, Marion. THE BORGIAS. London, 1981. 232 pp., (12) color pls., of which 2 are doublepage, num. ills. and figs. $10.00
522.    Kendall, Paul Murray and Vincent Ilardi (eds.) DISPATCHES WITH RELATED DOCUMENTS OF MILANESE AMBASSADORS IN FRANCE AND BURGUNDY: 1450 - 1483. II: 1460 - 1462. Athens, Oh., 1971. xxxi, 486 pp., (7) pls., (2) maps, of which 1 is double-page. $10.00
523.    Ker, N. R. RECORDS OF ALL SOULS COLLEGE LIBRARY: 1437 - 1600. Oxford, 1971. xvi, 223 pp., frontis., 3 pls. Corner bumped. $8.50
524.    Kimball, Elisabeth G.(ed.) THE SHROPSHIRE PEACE ROLL: 1400 - 1414. Shrewsbury, 1959. 145 pp. Dr. Kimball's copy, with her pencil annotations; includes aerogramme from DeLloyd G. Guth and carbon of Dr. Kimball's response. $22.50
525.    Kodalle, Klaus-Michael. THOMAS HOBBES - LOGIK DER HERRSCHAFT UND VERNUNFT DES FRIEDENS. (Münchner Studien zur Politik, 20). Munich, 1972. ix, 210 pp. $47.50
526.    Köhler, Erich. IDEAL UND WIRKLICHKEIT IN DER HÖFISCHEN EPIK: STUDIEN ZUR FORM DER FRÜHEN ARTUS- UND GRALDICHTUNG. (Beihefte zur Zeitschrift für romanischen Philologie, 97). Tübingen, 1956. (iii), 262 pp. Ex lib. Browning. $10.00
527.    Koller, Fritz. HALLEIN IM FRÜHEN UND HOHEN MITTELALTER. (Extr.: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 116). N.l., 1976. 116 pp. Paper. $25.00
528.    Kristeller, Paul Oskar. THE CLASSICS AND RENAISSANCE THOUGHT. (Martin Classical Lectures, 15). Cambridge, Ma., 1955. (vii), 106 pp. $15.00
529.    La Salle, Antoine de. JEAN DE SAINTRÉ. Édité par Jean Misrahi et Charles A. Knudson. Geneva, 1967. xxviii, 340 pp. Paper. $13.50
530.    L'ARTE NEL SEICENTO E SETTECENTO: IL PERIODO DEL BAROCCO E DEL ROCOCÒ. (Conosci l'Italia, 10). Milan, Touring Club Italiano, 1966. 112 pp., 253 iils., of which 55 are in color, 100 ills. Boards. $16.50
531.    Learned, Henry Dexter. THE SYNTAX OF BRANT'S NARRENSCHIFF. (Americana Germanica; Monographs devoted to the Comparative Study of the Literary, Linguistic and other Cultural Relations of Germany and America, 29). Philadelphia, 1917. 54 pp. Spine taped. Paper. $10.00
532.    Lentino, Giacomo da. THE POETRY OF GIACOMO DA LENTINO, SICILIAN POET OF THE THIRTEENTH CENTURY. Edited by Ernest F. Langley. (Harvard Studies in Romance Languages, 1). Cambridge, Ma., and London, 1915. xli, 150 pp. $18.50
533.    Levy, Raphael. RECHERCHES LEXICOGRAPHIQUES SUR D'ANCIENS TEXTS FRANÇAIS D'ORIGINE JUIVE. (The Johns Hopkins University Studies in Romance Literatures and Languages, Extra Volume V). Baltimore and Paris, 1932. 92 pp. Damping; rear cover stained; covers loose and ripped. Paper. $10.00
534.    Lille. Musée des Beaux-Arts. SCULPTURES ROMANES ET GOTHIQUES DU NORD DE LA FRANCE. 1978-1979. Lille, 1978. 169 pp., (18) + 98 ills., of which 3 are in color, cover ill. Paper. $18.50
535.    London. Alan Jacobs Gallery. DUTCH AND FLEMISH 16th AND 17th CENTURY PAINTINGS FROM THE SHIPLEY COLLECTION: CATALOGUE. By Christopher Wright. 20th March - 13th May. London, 1979. xiv, (63) pp., (31) ills., color cover ill. Paper. $13.50
536.    Luchaire, J. LES SOCIÉTÉS ITALIENNES DU XIIIe AU Xve SIÈCLE. (Collection Armand Colin, 157). Paris, 1933. 214 pp., 5 maps. Boards. $13.50
537.    Luther, Martin. DAS NUTZBARESTE AUS DENEN GESAMTEN ERBAULICHEN SCHRIFTEN. V. In Umständlichen Auszügen Alles dessen, was darinnen zur Erbauung dienlich seyn kan, sorgfältig zusammen getragen, mit nöthigen und nützlichen Registern versehen, und nebst einer Vorrede auch denen gemeinen und armen Leuten zum besten zum Druck übergeben von Benjamin Lindnern. Second edition: Saalfeld and Leipzig, in Commission bey Joh. Michael Teubnern: 1753. (xviii), 1382 + (72) pp., small woodblock portrait on page 1. 1/2 calf on boards with marbled end-papers. Slight edge staining on first few pp.; covers worn; top of spine ripped. [Volume Five of Eight only]. $135.00
123.    Luxembourg. Musée d'Histoire et d'Art. LES ÉPOQUES GALLO-ROMAINE ET MÉROVINGIENNE. By Gérard Thill. Third edition: Luxembourg, 1978. 35 +(1) pp., 88 pls., folding map, cover ill. Pap.$13.50
538.    Magne, Émile. VOITURE ET LES ANNÉES DE GLOIRE DE L'HÔTEL DE RAMBOUILLET, 1635 - 1648: PORTRAITS ET DOCUMENTS INÉDITS. Third edition: Paris, 1912. 443 pp., frontis., (1) pl., (2) facsimile pages. Partly uncut. Several page edges chipped, not affecting text. Paper. $22.50
539.    Mainz. Altertumsmuseum und Gemäldegalerie der Stadt. MITTELALTERLICHE WERKE AUS DEM MAINZER RAUM: AUSSTELLUNG. 15. Mai bis 30. August 1959. Mainz, 1959. 52 pp., 32 pls. Pa.$7.50
540.    Maleczek, Werner. CHIARA D’ASSISI: LA QUESTIONE DELL’AUTENTICITA DEL PRIVILEGIUM PAUPERTATIS E DEL TESTAMENTO. (Aleph, 4), Milano, 1996. 179 pp. With the author’s signed dedicatory inscription. Paper. $25.00
541.    Mandelli, A. ALZANO NEI SECOLI. I: STORIA DELL'ANTICA COMUNITÀ ALESANA; II: PERSONAGGI ALZANESI: CENNI BIOGRAFICI, CON NOTE STORICHE SULLE PIÙ ANTICHE FAMIGLIE D'ALZANO. Second edition, corrected and enlarged: Bergamo, 1988. Two parts in one: 356 pp., (253) ills., of which many are in color; 81 pp., (79) ills. Loosely inserted "Errata Corrige" with (3) pp., (3) ills., of which 2 are in color. Small folio. $35.00
542.    (Manin, Leonardo). ILLUSTRAZIONE DELLE MEDAGLIE DEI DOGI DI VENEZIA DENOMINATE OSELLE. Second edition, corrected and enlarged: Venice, 1847; repr.: Bologna, 1972. (iv), 116 pp., 7 folding pls. $25.00
543.    Manning, Brian (ed.) POLITICS, RELIGION AND THE ENGLISH CIVIL WAR. London, 1975. vii, 272 pp. $16.50
544.    Mariani, Ugo. IL PETRARCA E GLI AGOSTINIANI. (Storia e Letteratura, 12). Rome, 1946. (iii), 119 pp. Browned; slight corner edge stain; covers badly ripped. Paper. $15.00
545.    Marinus, Albert. AU TEMPS D'ERASME. Brussels, 1939. 75 pp., (6) pls., of which 2 are folding, (26) ills. Paper. $25.00
546.    Marsden, John. THE FURY OF THE NORTHMEN: SAINTS, SHRINES AND SEA-RAIDERS IN THE VIKING AGE. New York, 1993. xiv, 194 pp., (11) ills. on (8) color pls. $8.50
547.    Maslova, F. S. ОРНАМЕНТ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЬІШИВКИ: КАК ИСТОРИКО-ЗТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК. Moscow, 1978. 207 pp., 98 ills., of which 6 are in color, including 1 folding. $28.50
548.    Mathew, David. SCOTLAND UNDER CHARLES I. London, 1955. 305 pp., frontis., (7) pls. $10.00
549.    Mazzucato, Alessandro. LA SCUOLA GRANDE E LA CHIESA DI SAN ROCCO IN VENEZIA. Sixth edition: Venice, 1957. 41 pp., (36) ills. Paper. $7.50
550.    McComb, Samuel. THE MAKING OF THE ENGLISH BIBLE, WITH AN INTRODUCTORY ESSAY ON THE INFLUENCE OF THE ENGLISH BIBLE ON ENGLISH LITERATURE. New York, 1909. xiv, 187 pp., 2 folding charts. $8.50
551.    McKenzie, D. F. STATIONERS' COMPANY APPRENTICES: 1605 - 1640. Charlottesville, 1961. (v), 178 pp. One of 750 copies. $37.50
552.    Mierow, Charles Christopher. THE 35 VATICAN MSS OF ST. JEROME'S VITA MALCHI. (Extr.: Speculum; a Journal of Mediaeval Studies, 20, 4). Cambridge, Ma., 1945. Pp. 468-481. Paper. $5.00
553.    Milojčić, Vladimir. ZU DEN SPÄTKAISERZEITLICHEN UND MEROWINGISCHEN SILBERLÖFFELN. Mit einem Beitrag von Hermann Vetters. (Extr.: Bericht der Römisch-Germanischen Kommision, 49). Berlin, 1970. Pp. 109-152, pls. 18-23, 10+1 figs. Paper. $16.50
554.    Minio-Paluello, Maria-Luisa. LA "FUSTA DEI MATTI": FIRENZE - SAN GIOVANNI 1514; UNA BARCA DI FOLLI ALLA RICERCA DEI METODO NELLA FOLLIA, E UMORI ED EMULAZIONI FRA FIRENZE, ROMA E VENEZIA, PRIMAVERA 1514. Introduzione di Franco Cardini. (Quadrangolo, 3). Florence, 1990. 197 pp.. 13 figs. Tipped-in errata sheet. Paper. $16.50
555.    Mioni, Elpidio (ed.) ARISTOTELIS CODICES GRAECI QUI IN BIBLIOTHECIS VENETIS ADSERVANTUR. Recognovit, adnotatione critica, instruxit. Padua, 1968. 163 pp. Uncut. Paper. $22.50
556.    Montalti, Pino (ed.) LA CINTA MURARIA DI CESENA. Modena, (1986). 126 pp., 110 ills., num. plans and maps. Small folio. Paper. $22.50
557.    Morgan, Irvonwy. PRINCE CHARLES'S PURITAN CHAPLAIN. London, 1957. 219 pp., frontis. $13.50
558.    Morghen, Raffaello. GLI SVEVI IN ITALIA. New edition: Palermo, 1974. 249 pp.(8) pls., cover ill. Ink notes on first 20 pp. Paper. $32.50
11.  Morrison, Karl F., with the collaboration of Henry Grunthal. CAROLINGIAN COINAGE. (Numismatic Notes and Monographs, 1587). New York, 1967. xii, 465 pp., 48 pls., 3 large folding maps. Paper $65.00
559.    Mouan, J.-L.-G. CATALOGUE RAISONNÉDES MANUSCRITS CONCERNANT LA VILLE D'ARLES, DÉPOSÉS DANS LA BIBLIOTHÈQUE D'AIX, DITES MÉJANES. Aix, 1847. v, 85 pp. 1/4 calf on marbled boards with marbled end-papers. Slight cover wear. $47.50
560.    Mourgues, Odette de. METAPHYSICAL BAROQUE & PRÉCIEUX POETRY. Folcroft, Penn., 1969. viii, 184 pp. Ex lib. Library buckram. $10.00
561.    Muchall-Viebrook, T. W. FLEMISH DRAWINGS OF THE SEVENTEENTH CENTURY. London, 1926. 39 pp., 70 pls. $15.00
562.    Murphy, Clare M. AN EPISTOLARY DEFENSE OF ERASMUS: THOMAS MORE AND AN ENGLISH CARTHUSIAN. Troisième Congrès International d'Etudes Néo-Latines, Tours / Acta Conventus Neo-Latini Turonensis. Université François-Rebelais, 6-10 Septembre 1976. (Extr.: De Pétrarque à Descartes, 38). Paris, 1980. Pp. 329-347. Paper. $5.00
563.    New Haven. Yale University. Art Gallery. SIXTEENTH CENTURY ITALIAN DRAWINGS: FORM AND FUNCTION. May 7 - June 30, 1974. By Edmund Pillsbury and John Caldwell. New Haven, 1974. 48 pp., (54) ills. Paper. $8.50
564.    New York. H. P. Kraus. SCIENCE: MANUSCRIPTS, AUTOGRAPHS, DOCUMENTS, FROM THE COLLECTIONS OF SIR THOMAS PHILLIPPS, HARRISON D. HORBLIT, AND OTHERS. (Catalogue 155). New York, n.d. 46 pp., incl. (6) pls., (8) ills. Paper. $16.50
565.    New York. Sotheby's. INCUNABLES FROM THE SCHØYEN COLLECTION. Dec. 12, 1991. New York, 1991. (vii), (35) pp., (68) color pls., color cover ill. Loosely inserted estimate sheet. [45 lots]. Boards. $17.50
566.    Nielsen, Lauritz. KATALOG OVER DANSKE OG NORSKE DIGTERES ORIGINALMANUSKRIPTER. I: DET KONGELIGE BIBLIOTHEK. Copenhagen, 1941-1943. Three volumes: 160 pp.; pp. 161320; pp. 321-383 + xxxviii pp. Uncut. Slight cover edge staining. Paper. $28.50
567.    Nooten, S. I. van. PRINS WILLEM II. The Hague, 1915. viii, 197 pp., frontis. $16.50
568.    NORDISK KULTUR. XXVIII. PALÆOGRAFI. A: DANMARK OG SVERIGE. Edited by Johs. Brøndium-Nielsen. Stockholm, Oslo and Copenhagen, n.d. (ii), 134 + XIII pp., 66 ills., cover ill. Uncut. Paper. $25.00
569.    NORDISK KULTUR. XXVIII. B. PALÆOGRAFI. B: NORGE OG ISLAND. By Didrik Arup Seip; edited by Johs. Brøndium-Nielsen. Stockholm, Oslo and Copenhagen, 1954. 168 pp., 55 ills., cover ill. Uncut. Paper. $25.00
570.    Oastler, C. L. JOHN DAY, THE ELIZABETHAN PRINTER. (Oxford Bibliographical Society, Occasional Papers, 10). Oxford, 1975. viii, 87 pp., frontis., incl. 20 full-page figs. Paper. $16.50
571.    Ohm, August. RENAISSANCE - FANTASIEN: TOSKANABILDER...MIT GEDICHTEN UND TEXTEN DER ITALIENISCHEN RENAISSANCE. Herausgegeben und zusammengestellt von Dagmar Wenzel. Göttingen, 1986. 100 pp., incl. 21 color pls. Folio. Paper. $25.00
158.   Orvieto. Fondazione per il Museo "Claudio Faina". SOPRAVVIVENZE E MEMORIE ETRUSCHE NELLA TUSCIA MEDIEVALE. (Collana di Quaderni d'Archeologia et Storia, 1). Orvieto, 1964. xi, 71 pp. Ink underlining in one sentence. [Papers by Axel Boethius, Eraldo Rosatelli, Dino Satolli and Andrea Lazzarini]. Paper. $18.50
572.    Otto, Rüdiger. STUDIEN ZUR SPINOZAREZEPTION IN DEUTSCHLAND IM 18. JAHRHUNDERT. (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII: Theologie, 451). Frankfurt a. M., 1994. 463 pp. Occasional pencil marks. Paper. $47.50
573.    Paris. Bibliothèque nationale. COLLECTION DE MANUSCRITS, LIVRES, ESTAMPES ET OBJETS D'ART RELATIFS A MARIE STUART, REINE DE FRANCE ET D'ÉCOSSE. [II]. Paris, 1931. 36 pls. Plate volume only. Loose in paper cover as issued. [One of 350 copies printed]. $47.50
574.    Paris. Bibliothèque nationale. HISTOIRE DES CATALOGUES DES LIVRES IMPRIMES DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. By E.-G. Ledos. Paris, 1936. xx, 273 pp. Uncut. Front cover creased. Paper. $42.50
575.    Paris. Bibliothèque nationale. LA LIBRAIRIE DE CHARLES V. Paris, 1968. xxi, 133 pp., 8 color pls., 24 pls., map, color cover ill. Paper. $17.50
576.    Paris. Institut Neerlandais. DESSINS BOLONAIS ET LOMBARDS DE LA COLLECTION FRITS LUGT: ECOLES BOLONAISE, FERRARAISE, LOMBARDE, EMILIENNE, GÉNOISE ET NAPOLITAINE, COMPLÉTÉES PAR DES LETTRES AUTOGRAPHES. 14 avril - 5 juin 1988. Paris and Florence, 1988. xiv, 76 pp., 64 pls. Front cover creased. Paper. $22.50
577.    Partridge, A. C. ENGLISH BIBLICAL TRANSLATION. London, 1973. x, 246 pp. $15.00
578.    Passolunghi, Pier Angelo. ARCHIVIO PER SUSEGANA. (Italia Veneta, 4). Trevisano, 1985. 129 pp., 72 ills., of which 25 are in color. Square folio. $32.50
579.    Peers, E. Allison. FOOL OF LOVE: THE LIFE OF RAMON LULL. London, 1946. 127 pp. $13.50
580.    Pegrari, Maurizio (ed.) ARNALDO DA BRESCIA E IL SUO TEMPO. Brescia, 1991. 185 pp., (8) pls. Paper. $25.00
581.    Persowski, Franciszek. STUDIA NAD POGRANICZEM POLSKO-RUSKIM W X - XI WIEKU. Wroclaw, Warsaw and Krakow, 1962. 152 pp., very large folding map in rear pocket. Ex lib. Covers soiled. Paper. $25.00
582.    Petrus Alfonsi (sc. Mosche Sefardi) DIE KUNST, VERNÜNFTIG ZU LEBEN (DISCIPLINA CLERICALIS). Dargestellt und aus dem Lateinischen übertragen von Eberhard Hermes. Zurich, 1970. 278 pp. $13.50
583.    Pisan, Christine de. LES SEPT PSAUMES ALLÉGORISÉS. A critical Edition from the Brussels and Paris Manuscripts by Ruth Ringland Rains. Washington, 1965. ix, 181 pp. From the library of J. F. Jackson with Rains' signed dedicatory inscription. Small folio. Paper. $37.50
584.    Pouilloux, Jean-Yves. MONTAIGNE, L'ÉVEIL DE LA PENSÉE. (Etudes montaignistes, 19). Paris, 1995. 243 pp. Paper. $38.50
585.    Pregliasco, Arturo. MINIATURA GOTICO RINASCIMENTALE. Turin, 1984. (9) pp., (32) color pls. Paper. $16.50
586.    Ramsey, Michael, Archbishop of Canterbury, et al. THE ENGLISH PRAYER BOOK: 1549 - 1662. London, 1963. (iv), 114 pp. Paper. $7.50
587.    RECUEIL DES ACTES DE HENRI II, ROI D'ANGLETERRE ET DUC DE NORMANIE, CONCERNANT LES PROVINCES FRANÇAISES ET LES AFFAIRES DE FRANCE. I. Edited by Léopold Delisle. Paris, 1916. vii, 587 pp. Small folio. Rear cover detached but present; front cover loosening. Pap. $75.00
588.    RECUEIL DES ACTES DE PHILIPPE AUGUSTE, ROI DE FRANCE. I: ANNÉES DU RÈGNE I À IV (1er NOVEMBRE 1179 - 31 OCTOBRE 1194). Paris, 1916. xl, 574 pp. Small folio. Back broken; rear cover detached but present. Paper. $75.00
589.    Redwood, John. EUROPEAN SCIENCE IN THE SEVENTEENTH CENTURY. Newton Abbot, London, Vancouver and New York, 1977. 208 pp., (14) figs. $8.50
590.    Reuchlin, Johannes. GUTACHTEN ÜBER DAS JÜDISCHE SCHRIFTTUM. Herausgegeben und übersetzt von Antonie Leinz-v.Dessauer. (Pforzheimer Reuchlinschriften, 2). Stuttgart, 1965. 133 pp., incl. (4) pls., and (2) facsimiles. $25.00
591.    Rigg, A. G. A GLASTONBURY MISCELLANY OF THE FIFTEENTH CENTURY; A DESCRIPTIVE INDEX OF TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE, MS. O.9.38. Oxford, 1968. vii, 161 pp. $13.50
592.    Rogers, Thomas. THE CATHOLIC DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND; AN EXPOSITION OF THE THIRTY-NINE ARTICLES. Cambridge, Eng., 1854. xvi, 384 pp. Spine strip badly damaged, with section missing. $16.50
593.    ROMA E LO STUDIUM URBIS: SPAZIO URBANO E CULTURA DAL QUATTRO AL SEICENTO. Atti del Convegno, Roma, 7-10 giugno 1989. (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 22). Rome, 1992. 554 pp, , 77 ills. on (32) pls. Paper. $25.00
594.    Rome. Palazzo delle Esposizioni. IL SEICENTO EUROPEO: REALISMO, CLASSICISMO, BAROCCO; MOSTRA. Dicembre 1956 - Gennaio 1957. Second edition: Rome, 1957. ix, 285 pp., 96 pls. Occasional pencil. Paper. $20.00
595.    Romein, Jan. GESCHIEDENIS VAN DE NOORD-NEDERLANDSCHE GESCHIEDSCHRIJVING IN DE MIDDELEEUWEN: A BIJDRAGE TOT DE BESCHAVINGSGESCHIEDENIS. Haarlem, 1932. xxxi, 248 pp. Uncut. Covers spotted. $25.00
596.    Rossi, Paolo. PHILOSOPHY, TECHNOLOGY AND THE ARTS IN THE EARLY MODERN ERA. Translated by Salvator Attanasio; edited by Benjamin Nelson. New York, Evanston and London, 1970. xii, 194 pp. Paper. $13.50
597.    ROTULI PARLIAMENTORUM ANGLIE HACTENUS INEDITI: MCCLXXIX - MCCCLXXIII. Edited by H. G. Richardson and George Sayles. (Camden Third Series, 51). London, 1935, xxxii, 337 pp. Uncut. Slight corner bump; spine faded. $13.50
598.    Russell, Conrad. PARLIAMENTS AND ENGLISH POLITICS: 1621 - 1629. Oxford, 1979. xxi, 453 pp. $22.50
599.    Ryan, John. IRISH MONASTICISM: ORIGINS AND EARLY DEVELOPMENT. Second edition, with new introduction and bibliography: Dublin, 1992. xv, 492 pp. Paper. $28.50
600.    Rybakov, B. A. РУССКОЕ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО Х – ХІІІ ВЕКОВ / RUSSIAN APPLIED ART OF TENTH - THIRTEENTH CENTURIES. St. Petersburg, 1971. 128 pp., 161 ills., of which 62 are in color. [Parallel Russian and English texts]. Small folio. $16.50
601.    Sanford, Eva Matthews. HONORIUS, PRESBYTER AND SCHOLASTICUS. (Extr.: Speculum: a Journal of Medaeval Studies, 23, 3). Cambridge, Ma., (1948), Pp. 397-425. Signed by author. Pap.$5.00
602.    Scheffer-Boichorst, Paul. ZUR GESCHICHTE DES XII. UND XIII. JAHRHUNDERTS: DIPLOMATISCHE FORSCHUNGEN. (Historische Studen, 8). Berlin, 1897; repr.: Vaduz, 1965. xi, 419 pp. Pa$22.50
603.    Schuler, Ernst August. DIE MUSIK DER OSTERFEIERN, OSTERSPIELE UND PASSIONEN DES MITTELALTERS. Kassel and Basel, 1951. 400 pp. Front cover ripped and torn. From the library of Mary Hatch Marshall. Paper. $40.00
604.    Schullian, Doronthy M. "OLD VOLUMES SHAKE THEIR VELLUM HEADS". (Extr.: Bulletin of the Medical Library Association, 33, 4). N.l., 1945. Pp. 413-448, 6 figs. Paper. $18.50
605.    Schweitzer, Frederick M. and Harry E. Wedeck (eds.) DICTIONARY OF THE RENAISSANCE. New York, 1967. xxiii, 646 pp. $10.00
189.   Settis, Salvatore (ed.) THE LAND OF THE ETRUSCANS FROM PREHISTORY TO THE MIDDLE AGES. Florence, 1985. 96 pp., hundreds of color ills., num. maps. Paper. $8.50
606.    Simone, Franco (ed.) CULTURE ET POLITIQUE EN FRANCE À L'ÉPOQUE DE L'HUMANISME ET DE LA RENAISSANCE. Atti del Convegno internazionale promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, 29 marzo - 3 aprile 1971. Turin, 1974. xlvii, 454 pp., frontis. Uncut. Paper. $50.00
607.    Sitwell, Sacheverell. MONKS, NUNS, AND MONASTERIES. New York, Chicago and San Francisco, 1965. xiv, 205 pp., (8) color pls., (144) ills. on (88) pls., double-page end-paper ill. $8.50
608.    Smirin, M. M. DIE VOLKSREFORMATION DES THOMAS MÜNZER UND DER GROSSE BAUERNKRIEG. Translated by Hans Nichtweiss. Berlin, 1952. 676 pp., 2 frontispieces. $10.00
609.    Sparnaay, H. VERSCHMELZUNG LEGENDARISCHER UND WELTLICHER MOTIVE IN DER POESIE DES MITTELALTERS. Groningen, 1922. xv, 155 pp. Ex lib. Mostly uncut. Slight edge bump. Paper. $28.50
610.    St. Francis of Assisi. DIE SCHRIFTEN. Einführung, Übersetzung, Erläuterungen.Kajetan Eβer und…Lothar Hardick. (Franziskanische Quellenschriften, 1). Third, revised edition: Werl, 1963. 258 pp. $8.50
611.    SURVEYS OF RECENT SCHOLARSHIP IN THE PERIOD OF THE RENAISSANCE. FIRST SERIES. (Providence), 1945. (ii), (388) pp. Front cover ripped. Paper. $13.50
612.    SYLLOGE OF COINS OF THE BRITISH ISLES. 13: ROYAL COLLECTION OF COINS AND MEDALS, NATIONAL MUSEUM, COPENHAGEN. III A: ANGLO-SAXON COINS: CNUT, MINTS AXBRIDGE - LYMNE. By George Galster. London, 1970. xxiii, 54 pls. with facing text pp. $42.50
613.    SYLLOGE OF COINS OF THE BRITISH ISLES. 13: ROYAL COLLECTION OF COINS AND MEDALS, NATIONAL MUSEUM, COPENHAGEN. III B: ANGLO-SAXON COINS: CNUT, MINTS LINCOLN AND LONDON. By George Galster. London, 1970. (ii), pls. 55-111 pls. with facing text pp. $42.50
614.    SYLLOGE OF COINS OF THE BRITISH ISLES. 13: ROYAL COLLECTION OF COINS AND MEDALS, NATIONAL MUSEUM, COPENHAGEN. III C: ANGLO-SAXON COINS: CNUT, MINTS LYDFORD TO THE END. By George Galster. London, 1970. (ii), pp. 317-326, pls. 112-158 pls. with facing text pp. $42.50
615.    SYLLOGE OF COINS OF THE BRITISH ISLES. 47. HERBERT SCHNEIDER COLLECTION. I: ENGLISH GOLD COINS AND THEIR IMITATIONS: 1257 - 1603. By Peter Woodhead. London, 1996. xiii, 463 pp., incl. 83 pls. , (4) ills. $42.50
616.    Szweykowskiego, Zygmunta M.(ed.) Z DZIEJÓ POLSKIEJ KULTURY MUZUCZNEJ. I: KULTURA STAROPOLSKA. Krakow, 1958. 359 pp., (44) pls. $32.50
617.    Thomas, Charles. BRITAIN AND IRELAND IN EARLY CHRISTIAN TIMES: A.D. 400 - 800. New York, 1971. 144 pp., 110 ills., of which 19 are in color, color cover ill. Cover creased. Paper. $6.50
618.    Toesca, Pietro. LES MOSAIQUES DE LA CHAPELLE PALATINE DE PALERME. Milan and Paris, 1955. 31 pp., 53 color pls. Folio. $35.00
619.    Toulouse. Musée des Augustins. SCULPTURES ROMANES. By Paul Mesplé. (Inventaire des Collections publiques françaises, 5). Paris, 1961. (203) pp., hundreds of ills., front cover ill. Very slight corner bump. Paper. $17.50
620.    Trimble, William R. THE CATHOLIC LAITY IN ELIZABETHAN ENGLAND: 1558 - 1603. Cambridge, Ma., 1964. xii, 290 pp. $8.50
621.    Truc, Conzague. PASCAL: SON TEMPS ET LE NÔTRE. Paris, 1949. 396 pp. Uncut. Pap. $10.00
622.    Venice. Pinacoteca Querini-Stampalia. CATALOGO. Venice, 1925. 47 pp., frontis., (20) pls. Slight bottom edge stain on some pls., not affecting contents; slight rear cover stain. Paper. $7.50
623.    Vernadsky, George. KIEVAN RUSSIA. (A History of Russia, 2). New Haven and London, 1951. xii, 412 pp., folding map. $10.00
624.    Verona. Castelvecchio. CAPOLAVORI DELLA PITTURA VERONESE: CATALOGO ILLUSTRATO DELLA MOSTRA. Marzo - Ottobre 1947. Edited by Antonio Avena. Verona, 1947. xxiii, 134 pp., 102 pls. !/4 calf on marbled boards. $22.50
625.    VITA HAROLDI. The Romance of the Life of Harold, King of England, form the unique Manuscript in the British Museum. Edited with notes and a translation by Walter de Gray Birch. London, 1885. xv, 204 pp. TEG. 1/4 calf. Uncut. Slight staining on front cover and spine. $42.50
626.    Wels, Henrik. ARISTOTELISCHES WISSEN UND GLAUBEN IM 15. JAHRHUNDERT: EIN ANONYMER KOMMENTAR ZUM PARISER VERURTEILUNGSDEKRET VON 1277 AUS DEM UMFELD DES JOHANNES DE NOVA DOMO; STUDIE UND TEXT. (Bochumer Studien zur Philosophie, 41). Amsterdam and Philadelphia, 2004. clxxi, 162 pp. $47.50
627.    Willemsen, Carl A. (compl.) BIBLIOGRAPHIE ZUR GESCHICHTE KAISER FRIEDRICHS II UND DER LETZTEN STAUFER. (Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel, 8), Munich, 1986. 205 pp. $17.50
628.    Wilson, Violet A. QUEEN ELIZABETH'S MAIDS OF HONOUR AND LADIES OF THE PRIVY CHAMBER. London, 1922. 284 pp., frontis., (11) pls. Covers faded. $18.50
629.    Wolf, Alois. VARIATION UND INTEGRATION: BEOBACHTUNGEN ZU HOCHMITTELALTERLICHEN TAGELIEDERN. (Impulse der Forschung, 29). Darmstadt, 1979. x, 188 pp. Paper. $20.00
630.    Worden, Blair. THE RUMP PARLIAMENT: 1648 - 1653. Cambridge, Eng., 1974. xii, 427 pp. $22.50
631.    Worms. Museum der Stadt Worms im Andreasstift. LUTHER; AUSSTELLUNG: WEGE NACH WORMS; WEGE AUS WORMS. 17. April - 31. Okt. 1971. Worms, 1971. (133) pp., many ills. Pap. $8.50
632.    Yáñez Cifuentes, M.a del Pilar. EL MONASTERIO DE SANTIAGO DE LEON. (Coleccion "Fuentes y Estudios de Historia Leonesa", 6). ("Anuario de Estudios medievales", 1). Leon and Barcelona, 1972. 320 pp. Uncut. Paper. $28.50
633.    Zaller, Robert. THE PARLIAMENT OF 1621; A STUDY IN CONSTITUTIONAL CONFLICT. Berkeley, Los Angeles and London, 1971. xiii, 242 pp. $6.50
634.   Zenkovsky, Serge A.(ed.) MEDIEVAL RUSSIA'S EPICS, CHRONICLES, AND TALES. Edited, translated, and with an Introduction. New York, 1963. xii, 436 pp., frontis., (8) pls., (3) maps. Paper$5.00
635.   Zubov, V. P. LEONARDO DA VINCI. Translated by David H. Kraus. Cambridge, Ma., 1968. xx, 335 pp., 42 figs. $8.50

ΠΗΓΗ: CARL SANDLER BERKOWITZ, 30 GORDON ROAD , MIDDLETOWN, NY 10941-3345 USA (845) 361-0361 (between 9 AM and 5 PM Eastern), email.
ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΞΕΙΣ: βιβλια, Γυναικα, βιβλιοθηκη, Ξυλογραφια, 1497

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ