Τρία μινωικά μέγαρα, με πλακόστρωτα, πλατεία βωμού, στοά και πίθοι στην Τύλισο!


Τρία μινωικά μέγαρα,
με πλακόστρωτα, πλατεία βωμού,
στοά και πίθοι
στην Τύλισο!Εν Τυλίσω εγένετο ριζική αποκατάστασις και στερέωσις του μεγάρου Β και διαμόρφωσις του έξω αυτού χώρου μετά της αποκαλυφθείσης βορείως στοάς και των προσβάσεων, συνεπληρώθησαν πίθοι τινές, εξετελέσθησαν μικρότεραι συμπληρωματικαί εργασίαι εις τα μέγαρα Α και Γ και εγένετο λεπτομερής σχεδιαγράφησις πάντων των πλακοστρώτων των τριών μεγάρων, της πλατείας του βωμού και της βορείως ταύτης ΥΜΙΙΙ στοάς.
[...]
Εν Τυλίσω κατά την εργασίαν αποκαταστάσεως των μινωικών μεγάρων απεκαλύφθη μικρά στοά ή πόδιον κλείον την βορείως της Οικίας Β πλατείαν. Εις το σημείον όπου πλακόστρωτον δεικνύει την θέσιν της κλιμακίδος ανόδου ανευρέθη άφθονος και χαρακτηριστική κεραμεική ΜΜΙ χρόνων. Ίσως εις την χρονολογίαν ταύτην δέον να αναχθή το αρχικόν κτήριον.
{...]
εις την Τύλισον επροχώρησεν η εργασία εις το εκεί αναπαυτήριον...ΛΕΞΕΙΣΤυλισος, μεγαρο, στοα, πιθος, πλακοστρωτο, πλατεια, βωμος, μινωικο, ποδιον, Οικια, κλιμακιδα, κεραμεικη, ΜΜΙ, κτηριο, Πλατων, 1956, Κρητη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ