Άλλες 209 αρχαίες ταφές της αρχαίας Λύγκου αποκαλύφθηκαν μέσα σε λιγνιτωρυχείο στην Αχλάδα Φλώρινας - Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τον μύθο προέλευσης των βασιλέων της Μακεδονίας από Άργος-Κόρινθο, με πατρώο ήρωα τον Ηρακλή! Βρέθηκαν κράνη, περικνημίδες, δόρατα, ομοίωμα δίκυκλης αγροτικής άμαξας, καττύματα, ξίφη, σφαιρικός αρύβαλλος, ειδώλια, ένθρονη Σφίγγα με λύρα, προτομή του Ηρακλή, χρυσό προσωπείο, δακτυλίδια, περόνες, αιχμές, ψήφοι, λέβητες, κ.ά. - Βρέθηκαν κράνη, περικνημίδες, δόρατα, ομοίωμα δίκυκλης αγροτικής άμαξας, καττύματα, ξίφη, σφαιρικός αρύβαλλος, ειδώλια, ένθρονη Σφίγγα με λύρα, προτομή του Ηρακλή, χρυσό προσωπείο, δακτυλίδια, περόνες, αιχμές, ψήφοι, λέβητες, κ.ά.


Άλλες 209
αρχαίες ταφές
της αρχαίας Λύγκου
αποκαλύφθηκαν
μέσα σε λιγνιτωρυχείο
στην Αχλάδα Φλώρινας

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν
τον μύθο προέλευσης
των βασιλέων της Μακεδονίας
από Άργος-Κόρινθο,
με πατρώο ήρωα τον Ηρακλή!

Βρέθηκαν κράνη, περικνημίδες, δόρατα,
ομοίωμα δίκυκλης αγροτικής άμαξας,
καττύματα, ξίφη,
σφαιρικός αρύβαλλος, ειδώλια,
ένθρονη Σφίγγα με λύρα,
προτομή του Ηρακλή, χρυσό προσωπείο,
δακτυλίδια, περόνες, αιχμές, ψήφοι,
λέβητες, κ.ά.«Περισσότερες από 200 ταφές αποκαλύφθηκαν στη σωστική ανασκαφή που πραγματοποιείται για έκτη χρονιά στον αρχαιολογικό χώρο της Αχλάδας Φλώρινας, ο οποίος αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον σημαντικούς στη Μακεδονία.
Συγκεκριμένα, κατά την ανασκαφή του 2019, που είχε τρίμηνη διάρκεια, εντοπίστηκαν και αποκαλύφθηκαν 209 ταφές, εκ των οποίων οι 131 χρονολογούνται στους βυζαντινούς χρόνους και οι 75 στους αρχαϊκούς κατά κύριο λόγο χρόνους.  Στην περιοχή, στην οποία επικεντρώθηκε η φετινή ανασκαφή, ξεχώριζαν έξι ταφές οριοθετημένες με ταφικό περίβολο από σχιστόπλακες και αργούς λίθους, διαστάσεων κατά μέσο όρο 4,00 μ. Χ 3,50 μ. Οι νεκροί στις συγκεκριμένες ταφές είχαν εναποτεθεί σε λάκκους, βάθους περίπου δύο μέτρων από το επίπεδο του περιβόλου ή σε ορθογώνιους κτιστούς με αργολιθοδομή τάφους, με λιθόστρωτο δάπεδο. Πρόκειται δυστυχώς για συλημένες ταφές, οι οποίες εξαιτίας του μνημειακού τους μεγέθους προκάλεσαν το ενδιαφέρον των τυμβωρύχων. Ωστόσο, τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη περιοχή που διέλαθαν της σύλησης, μαρτυρούν τον πλούτο, την αριστοκρατική καταγωγή, τον ηρωικό χαρακτήρα και τον ηγετικό ρόλο κάποιων οικογενειών της μακεδονικής αριστοκρατίας στην πολιτική και κοινωνική ζωή της αρχαίας Λύγκου κατά το 2ο μισό του 6ου π.Χ. αι.


Για πρώτη φορά ήρθαν στο φως χάλκινα κράνη του λεγόμενου "ιλλυρικού τύπου", τέσσερα συνολικά, που διαφοροποιούν τους νεκρούς ως προς την οπλιτική τους εξάρτυση από τους υπόλοιπους πολεμιστές της Αχλάδας. Ξεχωρίζει ο τάφος ενός πολεμιστή, εν μέρει συλημένος, στον οποίο διατηρήθηκαν μεταξύ άλλων, χάλκινο κράνος "ιλλυρικού τύπου", χάλκινη περικνημίδα, σιδερένια δόρατα, σιδερένιο ομοίωμα δίκυκλης αγροτικής άμαξας, χρυσά ελάσματα και αργυρά καττύματα.


Σε πέντε ταφές εφαρμόστηκε η πρακτική της δευτερογενούς καύσης. Η μία εντοπίστηκε σε μεγάλο κρατηρόσχημο χάλκινο αγγείο, εξαιρετικό δείγμα της αρχαίας μεταλλοτεχνίας.  Το αγγείο σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση, έχει διάμετρο 0,55μ. και φέρει πλαστική λαβή, που απολήγει σε δύο προσφύσεις με τη μορφή ανθρώπινων χεριών. Πρόκειται για δευτερογενή καύση ανδρός, και μάλιστα πολεμιστή, όπως υποδηλώνουν τα κτερίσματα: δύο σιδερένια ξίφη, δύο σιδερένια δόρατα και ένα χάλκινο κράνος "ιλλυρικού τύπου" πλαισίωναν το αγγείο, το οποίο καλυπτόταν με οριζόντια τοποθετημένη σχιστολιθική πλάκα.

Επίσης, για πρώτη φορά ήρθαν στο φως, σφαιρικός αρύβαλλος από φαγεντιανή και πήλινα ειδώλια καθιστής σε θρόνο γυναικείας μορφής, που κρατά περιστέρι και ένθρονης Σφίγγας με λύρα. Βρέθηκαν δύο πλαστικά αγγεία με όρθια γυναικεία μορφή και με προτομή ανδρικής μυθικής μορφής με δορά ζώου στο κεφάλι, πιθανώς του Ηρακλή, που χρονολογούνται στα αρχαϊκά χρόνια.


Μοναδικό εύρημα του νεκροταφείου αποτελεί το χρυσό προσωπείο που εντοπίστηκε σε λακκοειδή ανδρική ταφή με κάλυψη από αργούς λίθους. Μολονότι ο τάφος ήταν συλημένος και διαταραγμένος, εκτός της νεκρικής μάσκας σώθηκαν ένα χρυσό δακτυλίδι, μία αργυρή διφυής περόνη, τμήματα από σιδερένια ξίφη και σιδερένιες αιχμές, κεχριμπαρένιες ψήφοι, ένας χάλκινος λέβητας και μία οπισθότμητη πρόχους.

Μετά τα νεκροταφεία της Σίνδου και του Αρχοντικού της Πέλλας, η Αχλάδα αποτελεί την τρίτη περιοχή στη Μακεδονία, όπου αποκαλύπτεται νεκρικό προσωπείο, εύρημα που αντανακλά και επιβεβαιώνει εν μέρει τη φιλολογική εκδοχή, μέσω των γενεαλογικών μύθων, για την προέλευση των βασιλέων (Τημενίδες, Βακχιάδες) της Μακεδονίας από τη βορειανατολική Πελοπόννησο, το Άργος και την Κόρινθο αντίστοιχα, με πατρώο ήρωα τον Ηρακλή, ενώ αναδεικνύει, όπως και πλήθος άλλων ευρημάτων από τη Μακεδονία, την πολιτισμική συγγένεια με τα δωρικά φύλα.

 Η εν εξελίξει σωστική ανασκαφή διενεργείται υπό την εποπτεία της αρχαιολόγου κ. Λιάνας Γκέλου, σε εκτεταμένο νεκροταφείο με διαχρονική χρήση, οι τάφοι του οποίου έχουν ήδη φτάσει τους 1.290. Οι πρωιμότεροι από αυτούς ανάγονται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, οι πολυπληθέστεροι ανήκουν στην περίοδο μεταξύ 6ου και 3ου π.Χ. αι., ενώ διαπιστώνεται  εκτεταμένη χρήση του νεκροταφείου και στα βυζαντινά χρόνια. Στο νότιο τμήμα του ίδιου αρχαιολογικού χώρου, εν μέρει πάνω από προϊστορικούς και αρχαϊκούς-κλασικούς τάφους, αποκαλύφθηκαν δύο ρωμαϊκά οικοδομικά συγκροτήματα αγροικιών με παραγωγικές και εργαστηριακές εγκαταστάσεις.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Αχλάδας βρίσκεται μέσα στα όρια επέκτασης λιγνιτωρυχείου της εταιρείας «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.». Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας παρακολουθεί τις εξορυκτικές δραστηριότητες και πραγματοποιεί συστηματικά διερευνητικές τομές και σωστικές επεμβάσεις».

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 20.9.2019.

ΛΕΞΕΙΣ:  ταφη, σωστικη ανασκαφη, Αχλαδα Φλωρινας, Μακεδονια, ταφος, αρχαικη εποχη, σχιστοπλακα, αργος λιθος, νεκρος, λακκος, περιβολος, αργολιθοδομη, λιθοστρωτο δαπεδο, συληση, μνημειο, τυμβωρυχια, αριστοκρατια, ηρωας, Λυγκος, χαλκινο κρανος, ιλλυρικου τυπου, οπλα, εξαρτυση, πολεμιστης, ιλλυρια, περικνημιδα, σιδερο, δορυ, ομοιωμα, δικυκλη αγροτικη αμαξα, χρυσο ελασμα, αργυρο καττυμα, δευτερογενης καυση, κρατηροσχημο αγγειο, μεταλλοτεχνια, πλαστικη λαβη, χερι, ξιφος, σχιστολιθος, σφαιρικος αρυβαλλος, φαγεντιανη, πηλινο ειδωλιο, καθιστη, θρονος, γυναικα, περιστερι, ενθρονη Σφιγγα, λυρα, προτομη, δορα ζωου, Ηρακλης, χρυσο προσωπειο, αργυρη διφυης περονη, αιχμη, κεχριμπαρι, ψηφος, λεβητας, οπισθοτμητη προχους, νεκροταφειο, Σινδος, Αρχοντικο Πελλας, νεκρικο προσωπειο, μυθος, Τημενιδες, Βακχιαδες, Πελοποννησος, Αργος, Κορινθος, δωριεις, Γκελου, Εποχη Χαλκου, αγροικια, εργαστηριο, Λιγνιτωρυχειο, Φλωρινα, Λυγκηστις, Λυγκηστιδα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ