Στην Τενέα Κορινθίας ανακαλύφθηκαν αρχαία δημόσια κτήρια (συνολικής έκτασης 600 τ.μ.), ανασκάφηκε δημόσιο λουτρό, με υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, ναός, αγγεία, ειδώλια, υάλινα μυροδοχεία, οικίες, ασημένια και χάλκινα νομίσματα, κ.ά.


Ανακαλύφθηκαν
στην Τενέα Κορινθίας
αρχαία δημόσια κτήρια
(συνολικής έκτασης 600 τ.μ.),
δημόσιο λουτρό,
με υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης,
ναός, αγγεία, ειδώλια, υάλινα μυροδοχεία,
οικίες, ασημένια και χάλκινα νομίσματα, κ.ά.


Οι ανασκαφικές έρευνες το 2019 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Αρχαίας Τενέας», αποκάλυψαν μέρος του κεντρικού ιστού της πόλης με δημόσια κτίρια συνολικής έκτασης 600 τ.μ. Συγκεκριμένα, ανασκάφηκε τμήμα δημόσιου λουτρικού συγκροτήματος ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και μέρος δημόσιου κτιρίου λατρευτικής χρήσης αρχαϊκών χρόνων. Τα φετινά αρχαιολογικά κατάλοιπα εντοπίστηκαν δυτικά και σε μικρή απόσταση από τις οικιστικές εγκαταστάσεις που ανασκάφηκαν το 2018 και προσφέρουν σημαντικά στοιχεία για τους κεντρικούς δημόσιους χώρους της αρχαίας πόλης. Ταυτόχρονα διενεργήθηκε ευρείας κλίμακας επιφανειακή έρευνα που απέδωσε πολλές καινούργιες πληροφορίες για την τοπογραφία της περιοχής. Μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν ασημένια και χάλκινα νομίσματα της ελληνιστικής περιόδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΤΕΝΕΑ, ΕΔΩ.

Το λουτρό έχει προσανατολισμό Β/Ν. Φέτος διερευνήθηκαν επτά χώροι του, οι οποίοι καλύπτουν έκταση 500 τ.μ. Οι χώροι αυτοί αποτελούν τμήμα μόνο του συνόλου των λουτρικών εγκαταστάσεων, οι οποίες φαίνεται να επεκτείνονται στα νότια και δυτικά του ανεσκαμμένου χώρου.


Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα του ανεσκαμμένου χώρου εντοπίστηκαν τρεις κατά σειρά αίθουσες στον άξονα Α/Δ, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους με θυραία ανοίγματα και ταυτίζονται με τους θερμούς χώρους του λουτρού (caldarium). Σε όλες διατηρείται το υποδαπέδιο σύστημα θέρμανσης με υπόκαυστα κυκλικής και τετράγωνης διατομής και σε όλες εντοπίζεται στοά εφοδιασμού και καθαρισμού των υποκαύστων (praefurnium). Επιπλέον, πήλινοι αεραγωγοί περιστοιχίζουν εσωτερικά τους τοίχους τους. Στο μεγαλύτερο τμήμα των χώρων διατηρείται σε καλή κατάσταση το υπερυψωμένο δάπεδό τους από πήλινες πλάκες, που σε αρκετά σημεία τους φέρουν διακόσμηση με ερυθρό χρώμα. Τέλος, σε δύο από τις αίθουσες, διαμορφώνονται αψίδες οι οποίες εσωτερικά έχουν υπερυψωμένα τοιχάρια που φέρουν μαρμαροθετήματα. Γενικότερα, σε όλους τους χώρους του λουτρού βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής σπαράγματα μαρμαροθετημάτων και ψηφίδες, γεγονός που καταδεικνύει την πολυτέλεια του συγκροτήματος, το οποίο είχε πολλαπλές φάσεις κατασκευής. ​

Στο νότιο ανεσκαμμένο τμήμα του συγκροτήματος εντοπίστηκαν τέσσερις αίθουσες. Από αυτές μια φέρει κτιστά θρανία περιμετρικά στους τοίχους της και διατρέχεται από κιονοστοιχεία με κατεύθυνση Α/Δ. Στο δάπεδό της βρέθηκε καταπεσμένο ιωνικό κιονόκρανο και ένας κίονας. Η αίθουσα αυτή επικοινωνεί στα ανατολικά με μια δεύτερη, η οποία φέρει λουτήρες και αυτή με τη σειρά της επικοινωνεί στα βόρεια με το caldarium και στα νότια με κολυμβητική δεξαμενή, της οποίας ένα μόνον τμήμα διερευνήθηκε φέτος. Ανατολικά αποκαλύφθηκε τρίτη αίθουσα, η οποία περιλαμβάνει λουτήρα και εκτεταμένο πήλινο δάπεδο, το οποίο διατηρείται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Κάτω από το δάπεδο εντοπίστηκε μολύβδινος αγωγός στην επιφάνεια του οποίου αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή. Η αίθουσα αυτή εκτείνεται σε όλο το μήκος του διερευνηθέντος λουτρικού συγκροτήματος στον άξονα Β/Ν. Στο εσωτερικό της εντοπίστηκε σε στρώμα καταστροφής καταπεσμένο δωρικό κιονόκρανο και κίονας με ραβδώσεις. Τέλος, στο ΝΔ τμήμα του λουτρού βρέθηκε χώρος στον οποίο απολήγει αγωγός απορροής υδάτων που διατρέχει υποδαπέδια τις παραπάνω αίθουσες. Στον τελευταίο αυτό χώρο εντοπίστηκαν αποθέσεις χρηστικών αγγείων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, κεφαλή πήλινου ειδωλίου, πληθώρα θραυσμάτων γυάλινων μοιροδοχείων, καθώς και αποτμήματα υαλοθετημάτων επάνω σε κονίαμα. Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής των λουτρών βρέθηκαν 130 νομίσματα που χρονολογούνται από την ελληνιστική έως και την υστερο-ρωμαϊκή περίοδο. Ορισμένα από αυτά ανήκουν σε νομισματικούς θησαυρούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΕΔΩ.

Για την οικόδομηση των παραπάνω εγκαταστάσεων χρησιμοποιήθηκε και αρχιτεκτονικό υλικό αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, το οποίο αποδομήθηκε πιθανότατα από πρωιμότερες μνημειακές κατασκευές που δέσποζαν στο χώρο. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία από κίονες, κιονόκρανα, τρίγλυφα, επιστήλια, γεισίποδες κ.α., καθώς και η κεραμική ελληνιστικών, κλασικών και αρχαϊκών χρόνων στα κατώτερα ανεσκαμμένα στρώματα του λουτρού ενισχύουν την παραπάνω άποψη.


Βόρεια του λουτρού, σε άμεση επαφή με αυτό και σε μεγαλύτερο βάθος εντοπίστηκαν εγκαταστάσεις αρχαϊκών χρόνων, που περιλαμβάνουν πηγάδι με εξάγωνο στόμιο, εντός χώρου που ορίζεται από τοίχους σε διάταξη Π. Στο εσωτερικό του χώρου αυτού, σε στρώμα αρχαϊκής κεραμικής, εντοπίστηκε τμήμα μηρού από μαρμάρινο γλυπτό αρχαϊκής περιόδου, κατασκευασμένο από παριανό μάρμαρο, τμήμα γλυπτού από τον ώμο πιθανότατα γυναικείου αγάλματος φυσικού μεγέθους, καθώς και πώρινη πιθανόν εναέτια κεφαλή αλόγου. Αμέσως ανατολικά του πηγαδιού, ανασκάφηκε αποθέτης στο εσωτερικό του οποίου εντοπίστηκε σωρεία κεραμικής του 6ου αι. π.Χ.

Τα ευρήματα είναι κυρίως μικρογραφικά αγγεία, τρία πήλινα ειδώλια αλόγων, ζωόμορφος αρύβαλλος, δακτυλιόσχημος αρύβαλλος με πλαστικό στόμιο που απεικονίζει σειρήνα, αστράγαλος με επίχρισμα ερυθρού χρώματος, δύο σιδερένια ομοιώματα τράπεζας κ.α. Από το εσωτερικό του πηγαδιού το οποίο διερευνήθηκε σε βάθος 15μ. ανασύρθηκε μεγάλη ποσότητα αρχιτεκτονικών μελών αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου, επιζωγραφισμένες σίμες, βάση μαρμάρινου αγαλματιδίου στο οποίο διατηρείται κεφάλι σκύλου και πόδια ανδρικής μορφής, πιθανόν Μελέαγρου, κορμός αγαλματιδίου γυμνής γυναικείας μορφής, πιθανόν Αφροδίτης, άνω τμήμα γυμνού κορμού μαρμάρινου γυναικείου αγαλματιδίου, πάνω από 60 αμφορείς και οινοχόες, κεραμική από τους αρχαϊκούς έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, νομίσματα ρωμαϊκών και υστερο-ρωμαϊκών χρόνων και μια αιχμή σιδερένιου δόρατος.

Τα παραπάνω κατά χώραν κατάλοιπα, σε συνδυασμό με τα κινητά ευρήματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους, μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι πρόκειται για χώρους τέλεσης λατρείας, που αποτελούν πιθανότατα μέρος ενός μεγαλύτερου δημόσιου αρχαϊκού συγκροτήματος, το οποίο εκτείνεται σε σημεία που δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί σε βάθος. ​


Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από διεπιστημονική ομάδα, Αρχαιολόγων, Νομισματολόγων, Ανθρωπολόγων, Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Συντηρητών υπό τη Διεύθυνση της αρχαιολόγου Δρ. Έλενα Κόρκα, με φορέα υλοποίησης τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με υπεύθυνη την κ. Π. Ευαγγέλογλου, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Κορινθίας. Για μια ακόμη χρονιά συμμετείχαν φοιτητές από πανεπιστημιακές σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι εργάστηκαν και μαθήτευσαν στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και ξεναγήσεις σε ενήλικες.

Η διεύθυνση του προγράμματος ευχαριστεί θερμά για την γενναιόδωρη αρωγή τους, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Κορινθίων, το Ίδρυμα Π. και Α. Κανελλοπούλου, την εταιρεία Χρ. Τσαούση, MYTILINEOS, Λάβα Α. Ε. Θυγατρική του Ομίλου Ηρακλής. Επίσης ευχαριστούμε το Σωματείο «Φίλοι Αρχαίας Τενέας» και τους κατοίκους του Χιλιομοδίου. Επιπρόσθετα, τους κυρίους Τάκη, Κανέλο, Ξύδη, Ηλία και Χασικίδη που παραχώρησαν τα αγροτεμάχιά τους για τη διεξαγωγή της έρευνας, καθώς και τους κυρίους. Μανούσο και Μαρία Μανουσάκη, Θωμά Αθανασάκο και Παναγιώτα Βουρβουροπούλου για την φιλοξενία των τομεαρχών και συνεργατών-ερευνητών. Τέλος, ευχαριστίες απευθύνονται στην ΓΔΑΠΚ, ΔΙΠΚΑ και ΕΦΑ Κορινθίας καθώς και στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων, την ΕΦΑ Πόλης Αθηνών, το Νομισματικό Μουσείο και τη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών του Μηχανικών για την υποστήριξή τους.

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, 22.10.2019. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 22.10.2019.

Σημ.: Η ορθογραφία είναι του υπ. Πολιτισμού.

Η Τενέα ήταν η κυριότερη πολίχνη της τενεατικής πεδιάδας, η οποία βρίσκονταν σε μια καίρια στρατηγική θέση, καθώς αποτελούσε το πέρασμα από το Άργος προς την Αρχαία Κόρινθο και τις Κεγχρεές, το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Κορίνθου.

Στο Χιλιομόδι Κορινθίας διεξάγεται για 7η συνεχή χρονιά ανασκαφή και επιφανειακή έρευνα στο πλαίσιο εγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, υπό την διεύθυνση της δρ. Έλενας Κόρκα, επί τιμή Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.A.

Στην θέση «Φανερωμένη» ανασκάφηκε οργανωμένο νεκροταφείο αρχαϊκών χρόνων πλούσια κτερισμένο, το οποίο συνδέεται με την αρχαία Τενέα, ενώ στο κέντρο του χωριού στην θέση «Θέατρο – Λίμνη - Νταμάρια» ανασκάπτεται αρχαία οδός, η οποία πιθανότατα συνδέεται με μια από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Η ανασκαφική έρευνα του 2016 έφερε στο φως - για πρώτη φορά - in situ οικοδομικά κατάλοιπα της αρχαίας πόλης, που παραπέμπουν στην δραστηριότητα της στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους.

Ανασκάφθηκε τμήμα εκτεταμένου κτιρίου με επιμέρους χώρους και πηγάδι ενώ στην εγγύτητα του παραπάνω χώρου αποκαλύφθηκε δίχωρο ταφικό υπέργειο μνημείο ρωμαϊκών χρόνων, σπάνιο για την Κορινθία. Το 2017, πέριξ του ταφικού μνημείου ανασκάφηκε οργανωμένο νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κάτω από αυτό εντοπίστηκε σύμπλεγμα κτηριακών εγκαταστάσεων ελληνιστικών χρόνων με δεξαμενή και ταφές της ίδιας περιόδου. Κατά την ερευνητική περίοδο του 2018 αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα του οικιστικού ιστού της πόλης σε αγροτεμάχιο βόρεια του ταφικού μνημείου, ενώ παράλληλα συνεχίστηκε η διερεύνηση του χώρου γύρω από το ταφικό μνημείο για 3η συνεχή χρονιά.

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑ, 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το θέμα και στην DAILY MAIL, ΕΔΩ.

Τενεα, Χιλιομοδι, Κορινθος, Κορινθια, λουτρο, υποδαπεδιο συστημα θερμανσης, ναος, αγγεια, ειδωλια, υαλινο μυροδοχειο, νομισμα, ανασκαφη, θυραιο, υποκαυστο, πηλινος αεραγωγος, πλακα, ερυθρο, μαρμαροθετημα, ψηφιδα, πολυτελεια, θρανιο, κιονοστοιχια, κιονοκρανο, κιονας, λουτηρας, κολυμβηση, δεξαμενη, μολυβδος, δωρικο κιονοκρανο, αγγειο, ειδωλιο, γυαλινο μοιροδοχειο, υαλοθετημά, κονιαμα, θησαυρος, τριγλυφο, επιστηλιο, γεισιποδας, κεραμικη, πηγαδι, εξαγωνο στομιο, Π, μαρμαρο, γλυπτο, παριανο μαρμαρο, Παρος, ωμος, γυναικειο αγαλμα, πωρινο, εναετια κεφαλη αλογου, αλογο, ζωομορφος αρυβαλλος, δακτυλιοσχημος αρυβαλλος, πλαστικο στομιο, σειρηνα, αστραγαλος, επιχρισμα, σιδερο, ομοιωμα, τραπεζα, επιζωγραφισμενη σιμη, αγαλματιδιο, κεφαλι σκυλου, σκυλος, ανδρικη μορφη, Μελεαγρος, κορμος, γυμνη γυναικα, Αφροδιτη, αμφορεας, οινοχοη, αιχμη, σιδερενιο δορυ, λατρεια, Κορκα αρχαιος οικιστικος ιστος ΤΕΝΕΑΣ Κορινθιας, νεκροταφειο κτερισμα ταφικα μνημεια, οδος, κτηρια, πηγαδι, δεξαμενη πολιχνη τενεατικη πεδιαδα στρατηγικη θεση, περασμα αργος αρχαια Κορινθος Κεγχρεες, Κεγχρεαι Κεχριες λιμανι Κορινθου Χιλιομοδι ανασκαφη ΥΠΠΟ Φανερωμενη ανασκαφες αρχαικα χρονια κτερισματα θεση Θαατρο – Λιμνη - Νταμαρια 2016 πρωτη φορα - in situ ιν σιτου οικοδομικα καταλοιπα πολη ελληνιστικα ρωμαικα κτιριο διχωρο ταφικο υπεργειο μνημειο διχωρος ταφος σπανιο 2017, συμπλεγμα κτηριακων εγκαταστασεων ταφες 2018
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ