Το παραμύθι της Θράκης «Ι βασιλάς μι ‘ς τρεις ‘ς θυγατέρις», στο βορειοθρακιώτικο ιδίωμα… ΔΕΝ υπάρχει Έλλην, που να μην το καταλαβαίνει...


Το παραμύθι της Θράκης
«Ι βασιλάς μι ‘ς τρεις ‘ς θυγατέρις»,
στο βορειοθρακιώτικο ιδίωμα…

ΔΕΝ υπάρχει Έλλην,
που να μην το καταλαβαίνει...

Ν΄άφρα κ΄ έναν γκιρό ήταν ένας βασ΄ιλ΄άς κ’ είχιν τρεις θυγατέρις.
Του βασ΄ιλ΄ά τουν γκάλ΄ισαν να πάει στου στρατό. Κάθιταν βγαριαζµένους. Πέρασ΄ιν η τραν΄ή η θυγατέρα τ’. «Πατέρα, τι πουλ΄ύ βγαριαζµένου σ΄ι γλ΄έπου;». «Ε, κι να σ΄ι πού», λ΄έει, «δεµ µπουρείς να µι βουηθήεις». «Πέ µι, πατέρα. Μπουρεί να σ΄ι βουηθήσου».


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΔΩ.

«Νά, µι κάλ΄ισαν να πάου στου στρατό». «Α, αυτό ήταν κι βγαριάειζ; Ιγώ θάρσα βγαριάειζ πώς δα µι πάρς παπούτσ΄α». Πέρασ΄ιν κ’ η µισ΄ά η θυγατέρα. «Πατέρα, τι πουλ΄ύ βγαριαζµένους είσ΄ι;». «Α, είπα ’ν ντρανή, πρόκουψα, να µη πού κι σ΄ένα».
«Πέ µι», λ΄έει, «πέ µι κι µένα». «Να, µι κάλ΄ισαν να πάου στου στρατό κι βγαριάζου πώς δα πάου». «Α, ιγώ θάρσα βγαριάειζ πώς δα µι πάρς σ΄ιντούκ΄».

Πέρασ΄ιν κ’ η ντίπ η µικρή. «Πατέρα, τι πουλ΄ύ βγαριαζµένους είσ΄ι; ∆ε µι λ΄ές κι µένα;». «Α, είπα ’ς άλλ΄ις ’ζ δυο κι πρόκουψα, να µη πού κι σ΄ένα». «Πέ µι, πέ µι! Ιγώ µπουρεί να σ΄ι βουηθήσου».

«∆εµ µπουρείς». «Πέ µι, σ΄ι λ΄έου, πέ µι, πατέρα». «Νά, µι κάλ΄ισαν να πάου στου στρατό». «Ιαταύτου σταναχουριέσ΄ι, πατέρα; ∆α πάου ιγώ ια τ’ ισ΄ένα».
«Ιιι!... Πώς δα πάς ισ΄ύ; Ισ΄ύ είσ΄ι κουρτσούδ΄!». «∆α πάου ιγώ. ∆α µι πάρς αντρίτκα ζντράν΄α, αντρίτκου ζνάρ΄, α µι πάρς έναν παλ΄ούδ΄ κι ν΄α καβάλα κι δα πάο ιγώ.
∆α µι πάρς κ΄’ ένα άλγου». ’Μ µπήριν έναν ψαρή ι βασ΄ιλ΄άς, ’µ µπήριν ζντράν΄α αντρίτκα, ζνάρ΄ αντρίτκου, ’µ µπήριν κι ν΄α καβάλα κ΄’ έναν παλ΄ούδ΄ κι πάει στου στρατό ντµέν΄ νό άντρας. «Ήρθιν», είπαν ’ντά τ’ν είιδαν οι άλλ΄, «ντ’
βασ΄ιλ΄ά του πιδί να υπηριτήσ΄ ια ταύτουν». «Μα ι βασ΄ιλ΄άς», λ΄έει ένας τρανός,«δεν είχιν πιδί. Πώς δα έν΄, λ΄έει , να µάθουµι να µη είν΄ι κάνα κουρίτσ΄». Λ΄έει ντίπ ι τρανός απού του στρατό: «Κάτσ΄ιτι, δ’ απκάσουµι τώρα. ∆α πέσουµι να κοιµθούµι, αυτή άµα είν΄ι κουρίτσ΄, ικεί που δα κοιµάτι τα χουρταρούδια δανά ’ν΄ µαραγκ΄αζµένα. ’Κεί που δα κοιµάσ΄τι ισ΄είς δανά ’ν΄ι τρυφιρά τα χουρταρούδια». Έπισαν του βράδ΄.

Αυτή όλ΄ν΄ύχτα είχιν τουµ µπαλ΄ούδ΄ γκβαούσ΄ιν ν΄ιρό µι τα φτιά, δρόισ΄ιν τα χουρταρούδια, σ΄κώθκαν σαµπάλ΄α, τα χουρταρούδια ούλα πρόθµα.
«Μπα», λ΄έει, «δεν΄ είν΄ι. Τώρα δα φκ΄άσουµι άου µαιτάπ΄.
∆α βάµι ’κει ιά τσ΄άνας ρόκις κι φϊόρις. Αυτή άµα είν΄ι άντρας δα σαλτστεί να πάρ΄τ’ φϊόρα κι δα χιρίσ΄ να ουαλ΄εί.

Άµα είν΄ι υν΄αίκα, δα πάρ΄ τ’ ρόκα κι δα χιρίσ΄ να γν΄έθ΄».
Αράδιασαν ’ς φϊόρις κι ’ς ρόκις, σαλντίσ΄κιν η θυγατέρα ντ’ βασ΄ιλ΄ά, πήριν ’ν γκαβάλα κι χίρσ΄ιν να ουαλ΄εί τραγούδια. «Μπα», λ΄έει, «ούτι κι αυτό. ∆ε µπόρσαµι ν’ απκάσουµι τι είν΄ι. Τώρα δα φκ΄άσουµι κόµα ν΄ά µάκινα» είπιν ι τρανός.
«Τι δα φκ΄άσουµι;». «∆α πάτι να κατουρήσ΄τι ούλ΄. Αυτή, άµα είν΄ι υν΄αίκα, δα κάτσ΄ να κατουρήσ΄ κι άµα είν΄ι άντρας δα κατουρήσ΄ ουρθός κι δα πάει µακρά του κατούρµα».

Πααίν να κατουρήσν, κώθ΄ αυτή απού µιρεά κι βάν΄ ένα µασούρ΄ κι ’ς απέρασ΄ιν ούλ΄ στου κατούρµα.
«Μπα», λ΄έει, «πού του βρήκιν ι βασ΄ιλ΄άς του
πιδί;». Υπηρέτσ΄ιν ένα χρόνου, ήρθιν ι κιρός ν’ απουλθεί. Αν΄ιβαίν΄ ψηουά στ’ άλγου η θυγατέρα ντ’ βασ΄ιλ΄ά, παίρν΄ τουµ µπαλιούδ΄ σν αγκαλ΄ά, βγάν΄ του βζ΄ί τς απ’ όξου, πατεί ν΄ά βίτσα τ’ άλγου κι ’ς λ΄έει: «Κουράσ΄ου ήρθα, κουράσ΄ου φεύγου».
Κι υπηρέτσ΄ιν ια τουµ µπατέρα τς κι ύρσ΄ιν σ΄πίτ΄.
Ι πατέραιτζ που ’ν γκαιτιρούσ΄ιν ούλου του χρόνου τν αγκάλ΄ασ΄ιν κι τ’ φίλσ΄ιν. «∆ε σ΄’ είπα ’γώ, πατέρα, ότι δα υπηριτήσου ια τ’ ισ΄ένα;». «Μπράβου σ’, θυγατέρα» τ’ λ΄έει.

Κι ζούσαν αυτοί καουά κι µείς καλ΄ύτιρα...

ΠΗΓΗΚυράτσα Γιαντσίδου-Γκουγκούδη στο «Γλωσσικό ιδίωμα των Μοναστηριωτών» του Π. Αλμπανούδη. Για την καταγραφή: Αλ. Καραδέδος, 17.2.2020 / ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 18.2.2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΘΡΑΚΗ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ: παραμυθι της Θρακης, Θρακη, βασιλιας, θυγατερα, βορειοθρακιωτικο ιδιωμα, γλωσσικο ιδιωμα Θρακης, Κυρατσα Γιαντσιδου Γκουγκουδη , Γλωσσικο ιδιωμα Μοναστηριωτων, Μοναστηρι, Αλμπανουδης, γλωσσικο ιδιωμα βορειας Θρακης, Ανατολικη Ρωμυλια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ