Υπακοή με ποινή θανάτου για την αντιμετώπιση της πανώλης στην Κέρκυρα, το 1815


Υπακοή
με ποινή θανάτου
για την αντιμετώπιση της πανώλης
στην Κέρκυρα, το 1815


Προκήρυξη με την οποία συνίσταται υπακοή των πολιτών στα μέτρα αντιμετώπισης της πανώλης στην περιοχή Λευκίμμη της Κέρκυρας (1815).

ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΑ

Εκ μέρους της Αυτού Εξοχότητος, του Τενεντέ Στρατάρχου I. ΚΑΜΠΒΕΛ, διωρισμένου Εξουσιαστού και Αποστόλου παρά της A. Β. Μ. και των Αυγουστών Αυτού Συμμάχων, δια να περιλάβη την Πόλιν ταύτην και την Νήσον των Κόρφων, κτ. κτ. τκ.

Μία κολλητική Αρρώστια εφανερώθη εδώ και τριάντα ημέρας εις ένα μικρόν Χωρίον της περιοχής του Λευκίμου, εις την Νήσον ταύτην. Η Τελεσιουργός Διοίκησις, και κατ’ Επιταγήν της Αυτής, το Εφορείον της Υγείας του Τόπου, εμεταχειρίσθη παρευθύς την αναγκαίαν εις τούτο προσοχήν, κάμνοντας τας πλέον ακριβείς ερεύνας και παρατηρήσεις περί της αυτής Αρρώστιας, η οποία, αγκάλα και δεν ημπορεί τινας να την ειπή αποφασιστικά Πανούκλαν, μ’ όλον τούτο έδειξεν ένα χαρακτήρα πολλά ύποπτον, και κάθε προφυλάξεως άξιον με τα πλέον ογλίγωρα και δραστήρια μέσα, τωόντι το ογλιγωρότερον εβάλαμεν εις πράξιν τα μέσα αυτά, και διεκόψαμεν κάθε ανταπόκρισιν της περιοχής του Λευκίμου με κάθε άλλο μέρος της Νήσου, περιφράζοντές την με ένα κύκλον πεζών στρατευμάτων, και με άλλα παρόμοια εμπόδια.

Δηλόν γίνεται λοιπόν προς όλους δια του παρόντος Προκηρύγματος, ότι θέλει μεταχειρισθώμεν και διάφορα άλλα μέσα πλέον δραστήρια, όχι μόνον κατά μέρος δια την περιοχήν του Λευκίμου, αλλά, οπόταν η χρεία το καλέση, και δια την Νήσον γενικώς όλην, αλλ’ επειδή όλα ταύτα γίνονται δια το μοναχόν και ωφελιμωτάτον τέλος να ασφαλίσωμεν την Κοινήν Υγείαν από του Κακού την μάστιγα, δια τούτο κάθε άνθρωπος, είτε μερικός, είτε αυθεντικός, οποιουδήποτε βαθμού, ή καταστάσεως, χωρίς την παραμικράν εξαίρεσιν, πρέπει να κάμη άκραν υποταγήν εις την τοιαύτην μας απόφασιν, ηξεύρωντας, ότι εάν κάμη διαφορετικά, πρέπει να παιδεύεται αυστηρώς, και ότι, εάν καμμίαν φοράν το καλέση το Κοινόν όφελος, πρέπει να υποφέρη και την ποινήν του θανάτου.

Το παρόν Προκήρυγμα θέλει τυπωθή και δημοσιευθή εις κάθε μέρος προς είδησιν και οδηγίαν του καθενός, δια να μην ημπορέση τινας να ειπή ποτέ, ότι δεν το ήξευρε.

Από το Γενικόν Στρατόπεδον, Κόρφοι, 24 Δεκεμβρίου 1815.

I. ΚΑΜΠΒΕΛ

Τενεντές Στρατάρχης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ, ΕΔΩ.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΕΔΩ.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΝΩΛΟΥΣ - ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ

ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΑΣ

ΚΟΡΦΟΙ, 1 Ἀπριλλίου 1816.

Κατά τό ὕστερον Κεφάλαιον τοῦ Προκηρύγματος τῆς ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ, σημειωμένου 26 Φευρουαρίου 1816, ἐκδίδεται ἡ παρούσα εἰδοποίησις πρός τό Κοινόν περί τῆς σωζομένης Πανώλης εἰς τήν Περιοχήν τοῦ Λεύκιμου...

[τελειώνει]:

ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΟΣ.

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΜΕΓΙΕΡ,

Ὁ Δημόσιος ἐξ Ἀποῤῥήτων.

[κάτω]:

ΚΟΡΦΟΙ. ΕΝ ΤΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.

Ήταν μονόφυλλο, 325 x 213 χλστ. ιταλικό και ελληνικό κείμενο σε 2 στήλες, ξυλόγραφο εμβλημα, με 3 κενές στήλες για να συμπληρωθούν με το χέρι (με τα στοιχεία των θυμάτων της επιδημίας).

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων ΙΕΕΕ, Επτανησιακά Έντυπα, 1815,3. Μπῶκος (Τετράδια III) 190.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ, ΕΔΩ.

Προκηρυξη, υπακοη, πανωλη, πανωλις, Λευκιμμη Κερκυρας, Κερκυρα, 1815, ΕΠΙΔΗΜΙΑ, Καμπελ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΑ Αυτου Εξοχοτης, Τενεντες Στραταρχης ΚΑΜΠΒΕΛ ΚΑΜΠΜΠΕΛ διωρισμενος Εξουσιαστης και Αποστολος AΒΜ Αυγουστοι Συμμαχοι Πολις Νησος των Κορφων, κολλητικη Αρρωστια Χωριο Λευκιμος Τελεσιουργος Διοικησις, Διοικηση Εφορειο υγεια υγιεια Εφορειον Υγειας Αρρωστεια αγκαλα Πανουκλα προφυλαξη Λευκιμμος κυκλος πεζο στρατευμα καραντινα νησι Κακο μαστιγα, ανθρωπος, υποταγη παιδεμα Κοινο οφελος, ποινη θανατου Γενικον Στρατοπεδον, Κορφοι, 24 Δεκεμβριου 1815 Γενικο Στρατοπεδο ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΦΦΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΦΙΚΙΟ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΦΙΚΙΟ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ 1 Απριλλιου 1816 Απριλιου 26 Φευρουαριου 1816, Φεβρουαριου ειδοποιησις ΜΕΓΙΕΡ, Δημοσιος εξ απορρητων ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ μονοφυλλο, ιταλικο και ελληνικο κειμενο ξυλογραφο εμβλημα, θυμα θυματα επιδημιας Φεβρουαριος Απριλιος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ