Στην Ελλάδα έχουμε παραβίαση του Συντάγματος και παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις 6.5.2010 - Επιστολή προς την πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., Φ. Παζαριτζή

Στην Ελλάδα έχουμε
παραβίαση του Συντάγματος
και παραβίαση
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από τις 6.5.2010

Επιστολή προς την πρόεδρο

της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

του Ο.Η.Ε., Φ. Παζαριτζή

 

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε

της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε.

 

Δια της παρούσης επιστολής μας, η Ένωσή μας με την επωνυμία «Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής», χαιρετίζει με ανακούφιση και ελπίδα την ομόφωνη εκλογή σας εκ των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του Ο.Η.Ε. στην θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 Εξελέγητε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια εποχή, που δοκιμάζει τόσο τα καθεστώτα του πλανήτη, ως προς την επιμονή τους στην διατήρηση των Δημοκρατικών Αρχών και στις Πρόνοιες του Κράτους Δικαίου, αλλά ομοίως δοκιμάζει και τις αντοχές των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού σε πολλές περιπτώσεις η «πανδημική κρίση» κατέστει η αφορμή να εισχωρήσουν οι κυβερνήσεις στον ίδιο τον πυρήνα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, με το πρόσχημα του κορωναιού.

Η πρόσφατη δήλωση του Προέδρου Γκουτιέρεζ, ο οποίος έκανε λόγο για το ότι… «προβάλλοντας την πανδημία ως πρόσχημα, οι αρχές ορισμένων χωρών έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έχουν υιοθετήσει έκτακτες ρυθμίσεις για την καταστολή της διαφωνίας, για την παραβίαση των πλέον θεμελιωδών ελευθεριών, για την φίμωση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την παρεμπόδιση του έργου των μη κυβερνητικών οργανώσεων», είναι χαρακτηριστική της εξαιρετικά κομβικής συγκυρίας, αναφορικά με το έργο στο οποίο πρέπει να ανταποκριθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και Υμείς προσωπικά.

Παρ’ ότι ο Πρόεδρος Γκουτιέρεζ δεν κατονόμασε τα συγκεκριμένα καθεστώτα, είναι προφανές ότι και η Ελλάδα μας, η χώρα του Φωτός και του Πολιτισμού, δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η θλιβερή διάκριση της χώρας μας, ως η τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών με τα πιο αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας, αλλά και η κατάταξη μας επίσης εκ του περιοδικού economist ως «ελαττωματική δημοκρατία» στην λίστα με τις χώρες, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δοκιμάζονται βάναυσα.Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα έχουμε παραβίαση του Συντάγματος με επακόλουθο και την παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 6.5.2010, δια του Ν.3845/6-5-2010, οπόταν δια Σφετερισμού Εξουσίας (Σ. 120 παρ.3) καταλύθηκε με Πραξικόπημα η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και μετατράπηκε βίαια σε Δικτατορία (de facto) και στη συνέχεια δια της ψήφισης του Ν.4336/14-8-2014 ΦΕΚ. 94Α (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ - ΣΕΛ. 1014) η κατοχή στην Ελλάδα επιβλήθηκε και (de jure).

Οι Έλληνες πολίτες έκτοτε μαστίζονται από μια πρωτοφανή απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους και του επιπέδου διαβίωσής τους, εξαιτίας των παρανόμων και αντισυνταγματικών μνημονίων και των εφαρμοστικών των μνημονίων νόμων, κάτι που άλλωστε, έχει διαπιστωθεί τουλάχιστον δύο φορές εκ του Οργανισμού Σας απ’ τις ισάριθμες εκθέσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που έχουν διενεργηθεί, αναφορικά με την Ελλάδα και το επίπεδο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην χώρα μας. (Βλ..α/ Έκθεση του Πρώτου Πραγματογνώμονα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ Cephas LUMINA απο 4-5-2014-, β/Συνοπτική Περίληψη της Έκθεσης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με την υποβάθμιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Κόστος της λιτότητας στήν Ελλάδα από 18-12-2014 και γ/.- Ψήφισμα του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την διερευνητική Έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΝΤ), όσον αφορά τις Χώρες της Ζώνης του Ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής (2013/2277(ΙΝΙ) ).

 Εν τέλει, δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε όλο τον πλανήτη νοσούν σοβαρά, ενώ οι άνθρωποι του πλανήτη πλήττονται από μια ασθένεια που οι βλάβες που αυτή θα αφήσει στην ανθρωπότητα θα είναι ανήκεστες, ακόμη και μετά την υποχώρηση της παγκόσμιας «υγειονομικής κρίσης»,αφού παράλληλα με την «υγειονομική κρίση», δοκιμάζονται και οι αντοχές των θεσμών και των Διεθνών Συνθηκών, αναφορικά με τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κράτους Δικαίου.

Επειδή, η αναγνώριση της σύμφυτης αξιοπρέπειας καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.

Επειδή, η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ελευθερία του λόγου και της πίστης, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα, έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου.

Επειδή, έχει ουσιαστική σημασία να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα από ένα καθεστώς δικαίου, ώστε το άτομο να μην αναγκάζεται να προσφεύγει, ως έσχατο καταφύγιο, στην εξέγερση κατά της τυραννίας και της καταπίεσης.

Φρονούμε, ότι με την ανάληψη των Καθηκόντων Σας θα μεριμνήσετε ούτως ώστε να σταματήσει άμεσα η καταπάτηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με στόχο να μην ολισθήσουν οι λαοί της Οικουμένης εκ νέου στην άβυσσο της βίας, της κρατικής καταστολής και των βασανιστηρίων κατά του ανθρώπου, απ ‘όποιον κι αν προέρχονται.

Ελπίζουμε, ότι η ελληνική καταγωγή Σας, οι εξαιρετικές Σπουδές Σας στο Δίκαιο,η μέχρι τώρα θητεία Σας στα διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Οικουμένης θα αποτελέσουν το εφαλτήριο Σας, προκειμένου να προφυλάξετε αποφασιστικά και αποτελεσματικά τις Αρχές και τις Αξίες του Ο.Η.Ε. αλλά και προκειμένου δια των πράξεων και των πρωτοβουλιών Σας να σταματήσει η παραχάραξις των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου κι αν αυτή διαπιστώνεται, από όποιον κι αν συντελείται.

Η Ένωσή μας, με τον τίτλο «Διεπιστημονική Ένωση Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και της Βιοηθικής», προσηλωμένη στις Αρχές και τις Αξίες του Ανθρώπου, δηλώνει ότι θα σταθεί αρωγός Σας, σε κάθε προσπάθειά Σας, σύμφωνη με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

 

ΜΕ ΤΙΜΗ

Αντώνης Παπαντωνίου (Ναύαρχος εν αποστρατεία, Νομικός)

Ανδρέας Γιαννουλόπουλος (Ιατρός Καρδιολόγος)

Νικόλαος-Αγαμέμνων Καραβέλος (Δικηγόρος-Λογοτέχνης)

Ιωάννης Αυγουστάτος (Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής)

Σπύρος Καμπιώτης (Πανεπιστημιακός )

Νέλλη Ψαρρού (Πολιτική Επιστήμων, δημοσιογράφος)

Ιωάννης Λαζάρου (Εικαστικός, ερευνητής-δημοσιογράφος)

Δημήτρης Ποντίκας (C.E.O. «MENIDI MEDICA» Biotechnology Company)

Σάκης Καραμπείδης (Δικηγόρος)

Λιάνα Καστρινάκη (Δικηγόρος )

Αθανασία Γεωργοσοπούλου (Δικηγόρος)

Φώτης Τερζάκης (Συγγραφέας, συντονιστής Εταιρείας Διαπολιτισμικών Σπουδών)

Μαριάννα Ευαγγέλου (Βιοχημικός)

 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 19.3.2021.


Ελλαδα, παραβιαση Συνταγματος, συνταγμα, παραβιαση Ανθρωπινων Δικαιωματων, 2010, Ανθρωπινα Δικαιωματα, ΟΗΕ, Παζαριτζη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ