Κατάχωση των αρχαίων στο γκολφ Μεσσηνίας αποφάσισε το ΚΑΣ και ενέκρινε ο Γερουλάνος!!! Βρέθηκαν αρχαϊκό ιερό, μυκηναϊκός θολωτός τάφος, πρωτοελλαδικός οικισμός, κ.ά.

Κατάχωση των αρχαίων
στο γκολφ Μεσσηνίας
αποφάσισε το ΚΑΣ
και ενέκρινε ο Γερουλάνος!!!
Βρέθηκαν αρχαϊκό ιερό, μυκηναϊκός θολωτός τάφος, πρωτοελλαδικός οικισμός, κ.ά.

Κατάχωση των ευρεθέντων αρχαίων στην ΠΟΤΑ Ρωμανού Μεσσηνίας αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Αρχαία ευρέθησαν σε διαδρομές του γκολφ στην ΠΟΤΑ Ρωμανού.

Αλλά με απόφασή του ο υπουργός Πολιτισμού, Παύλος Γερουλάνος (*), μετά από κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του ΚΑΣ, ενέκρινε «τη διατήρηση σε κατάχωση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις θέσεις των διαδρομών 15 και 16 του γηπέδου γκολφ, στην ΠΟΤΑ Ρωμανού».

ΔΕΙΤΕ τις ανασκαφές στο ΡΩΜΑΝΟΥ, ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο ΣτΕ, ΕΔΩ.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, πρόκειται για κατάλοιπα μικρού μυκηναϊκού θολωτού τάφου, οικοδομικά και εργαστηριακά κατάλοιπα πρωτοελλαδικού οικισμού, κατάλοιπα ελληνιστικής αγροικίας και ιερού αρχαϊκών - ελληνιστικών χρόνων. Στην απόφαση αναφέρεται ότι «με την κατάχωση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη προστασία τους, δεδομένης της κατάστασης διατήρησής τους και της ποιότητας του δομικού υλικού της κατασκευής τους», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους, μεταξύ των οποίων:

«Στις θέσεις με τις καταχωθείσες αρχαιότητες να αποκλείεται η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Στις ανωτέρω θέσεις να τοποθετηθεί ειδική σήμανση με την φροντίδα της αρμόδιας ΛΗ ΕΠΚΑ. Σε κατάλληλο χώρο της ΠΟΤΑ να διαμορφωθεί από την ΛΗ ΕΠΚΑ χώρος ενημέρωσης του κοινού με εποπτικό και πληροφοριακό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια κ.ά.), που θα αφορά το σύνολο των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή με την ευκαιρία κατασκευής του έργου, με δαπάνες του κυρίου του έργου».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΔΩ.

Στην απόφαση του υπουργού σημειώνεται ότι δεν ισχύει η υπουργική απόφαση της 30.12.2010, που αφορά την έγκριση κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο στην ΠΟΤΑ Ρωμανού.

Δηλαδή τα αρχαία της Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού Μεσσηνίας έχουν… εξαφανιστεί; Χαθεί; Καταχωθεί; Πού είναι το στέγαστρο και οι πινακίδες; Πώς μπορεί να έχει πρόσβαση να τα δει κάθε ενδιαφερόμενος φιλίστωρ, ή μια ομάδα τουριστών;

Πάντως στο νεο αρχαιολογικό μουσείο Πύλου αναφέρονται ως «αρχαία του ποταμού Σέλλα»!.. – ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΠΗΓΗ: εφημ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 10 Απριλίου 2012. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 11.4.2012.


(*) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20 106 82 Αθήνα

Πληροφορίες: Α. Βαξοβάνου Τηλ.: 213 1322 274 Fax: 210 8201 417

Ηλεκτρ. Δ/νση : dpkar@culture.gr

Αθήνα, 9.4.2012

Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ38/34260/1692

ΠΡΟΣ:

1. ΛΗ΄ ΕΠΚΑ Μπενάκη & Παπάζογλου 6 Τ.Κ. 24 100 Καλαμάτα

2. 26η ΕΒΑ Μεθώνης 10 και Κανάρη 24100 – Καλαμάτα

3. ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Πεντέλης 5 Ν.Φάληρο 17564 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διατήρησης σε κατάχωση αρχαίων καταλοίπων που αποκαλύφθηκαν στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) Ρωμανού, φερόμενης ιδιοκτησίας ΤΕΜΕΣ Α.Ε., στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, άρθρο 12, παρ. 1, (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

2. Το Π.Δ.186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009) «Συγχώνευση Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

3. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-6-03) περί Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ38/115631/5422/01.12.2010 Υ.Α.

7.Την κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρ. 9/03-04-2012 Πράξη του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται η διατήρηση σε κατάχωση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις θέσεις των διαδρομών 15 και 16 του γηπέδου γκολφ, στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Ρωμανού, φερομένης ιδιοκτησίας ΤΕΜΕΣ Α.Ε., στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου [και ειδικότερα καταλοίπων μικρού Μυκηναϊκού θολωτού τάφου, οικοδομικών και εργαστηριακών καταλοίπων Πρωτοελλαδικού οικισμού, καταλοίπων Ελληνιστικής αγροικίας, καταλοίπων ιερού Αρχαϊκών-Ελληνιστικών χρόνων], καθώς με την κατάχωση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη προστασία τους, δεδομένης της κατάστασης διατήρησής τους και της ποιότητας του δομικού υλικού της κατασκευής τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Η κατάχωση των αρχαίων να γίνει με κατάλληλα διαμορφωμένο αδρανές υλικό (χαλίκι) μέχρι 0,20μ. από το ανώτερο επίπεδο αποκάλυψής τους, αφού προηγουμένως καλυφθούν με γεωΰφασμα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

2. Στις θέσεις με τις καταχωθείσες αρχαιότητες να αποκλείεται η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

3. Στις ανωτέρω θέσεις να τοποθετηθεί ειδική σήμανση με την φροντίδα της αρμόδιας ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α.

4. Η δαπάνη των εργασιών κατάχωσης να βαρύνει τον Κύριο του έργου.

5. Σε κατάλληλο χώρο του Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, τον οποίο θα υποδείξει ο Κύριος του έργου, να διαμορφωθεί από την ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α. χώρος ενημέρωσης του κοινού με εποπτικό και πληροφοριακό υλικό (φωτογραφίες, σχέδια κ.ά.), που θα αφορά στο σύνολο των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στην περιοχή με την ευκαιρία κατασκευής του έργου, δαπάναις του Κυρίου του έργου.

Δεν ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ38/40866/1709/30.12.2010 Υ.Α., που αφορά στην «Έγκριση κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) Ρωμανού, φερομένης ιδιοκτησίας ΤΕΜΕΣ Α.Ε., στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Εσωτ. Διαν.:

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

2. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού και Τουρισμού

4. Γ.Δ.Α.Π.Κ. 5. ΔΙ.Π.Κ.Α./ Α1 6.

Γραμματεία ΚΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Νικολέττα Ξυδιά

 

Καταχωση, αρχαια, γκολφ Μεσσηνιας Κεντρικο Αρχαιολογικο Συμβουλιο, ΠΟΤΑ Ρωμανου Μεσσηνιας διαδρομες γκολφ, υπουργος Πολιτισμου, Παυλος Γερουλανος, ΚΑΣ, αρχαιοτητες, μυκηναικος θολωτος ταφος, οικοδομικα εργαστηριακα καταλοιπα πρωτοελλαδικου οικισμου, πρωτοελλαδικος οικισμος, ελληνιστικη αγροικια, αρχαικο ιερο αρχαικα χρονια, ελληνιστικα χρονια προστασια, δομικο υλικο, ειδικη σημανση, ΛΗ ΕΠΚΑ, εποπτικο πληροφοριακο υλικο, 2010, προστατευτικο στεγαστρο, μυκηναικος ταφος, αρχαιολογικο μουσειο Πυλου, ποταμος Σελλας, Σελας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ