Επαναλειτουργεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσης – Έναν χρόνο μετά τις πληγές του από τον «Ιανό»…

Επαναλειτουργεί
το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσης
Έναν χρόνο μετά τις πληγές του
από τον «Ιανό»…

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας φιλοξενεί αντιπροσωπευτικά και πολύ σημαντικά ευρήματα της περιοχής καταγράφοντας το χαρακτήρα του πολιτισμού της και την πολιτισμική εξέλιξη της μέσα από μια ιστορική διαδρομή που καλύπτει χρονικά όλες τις περιόδους της Προϊστορίας και Ιστορίας από την Παλαιολιθική και Νεολιθική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα.

Στο χώρο της Προϊστορίας ενδιαφέρον παρουσιάζει:

- η φυλλόσχημη αιχμή από πυριτόλιθο της Μέσης Παλαιολιθικής Εποχής από τη λίμνη Ν. Πλαστήρα,

- η μικρογραφία οικίσκου από τους Μαυραχάδες,

- ο ιπνός από τη Μαγούλα Συκεώνας,

- η καρποδόχη από την Αστρίτσα,

- η κεραμική, ο εργαλειακός εξοπλισμός και η ειδωλοπλαστική της Νεολιθικής Εποχής. 

Στα ευρήματα της Εποχής του Χαλκού αξιοσημείωτα είναι:

- το σύνολο των πήλινων αγγείων και του ταύρου από το Μαυρομμάτι,

- τα αντικείμενα από τους θολωτούς τάφους του Γεωργικού και της Κτιμένης,

ενώ από την Εποχή του Σιδήρου, πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα είναι:

- τα αντικείμενα από το θολωτό τάφο των Αγ. Θεοδώρων και

- ευρήματα από το Ηρώο του Αιάτου, όπου το Ιερό των προγόνων.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά ευρήματα για την ταύτιση έξι αρχαίων πόλεων της περιοχής που αναφέρονται στις φιλολογικές πηγές και επιβεβαιώνονται μέσα από τις επιγραφικές μαρτυρίες, καθώς επίσης τα αντικείμενα από το Πανθεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στη Φίλια. Από τους Ιστορικούς χρόνους εστιάζουμε στα μαρμάρινα αγαλματίδια από το Ασκληπιείο του Κιερίου, στα ειδώλια από το ιερό της Όρθης στον Κέδρο, στην πήλινη κεφαλή του Διονύσου από τη Μητρόπολη, στα ευρήματα, όπως η πήλινη κεφαλή ίππου και το χάλκινο άγαλμα του θεού Απόλλωνα από ναό της αρχαίας Μητρόπολης, στη λάρνακα με θέμα την αρπαγή Κόρης από τους Γόμφους, και στα κτερίσματα των τάφων της Αργιθέας, όπως αργυρά και χρυσά κοσμήματα, ορειχάλκινες περικνημίδες.

Η έκθεση είναι δομημένη κατά χρονολογική σειρά και με θεματικές ενότητες, αποσκοπώντας στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση του παρελθόντος με αναφορές στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, στις καθημερινές δραστηριότητες, την αισθητική, τη λατρεία, το εμπόριο, την οικονομία και το θάνατο ως φυσική κατάληξη, τόσο κατά τους Προϊστορικούς και Ιστορικούς χρόνους. Με πρωτογενές αρχαιολογικό υλικό δίνονται τα προϊόντα της Νεολιθικής Οικονομίας, η εξέλιξη τους κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού και του Σιδήρου, καθώς και η ιστορία των αρχαίων πόλεων Κιέριον, Όρθη, Μητρόπολη, Γόμφοι και Αργιθέα, με τη σειρά που παρουσιάζονται σε μια δελφική επιγραφή των μέσων του 2ου αι. π.Χ. Στον επίλογο της έκθεσης με θέμα "Αρχαιολογία και Κοινωνία" δίνεται η πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου που δεν έχει μόνο ιστορική αξία ως φορέα πληροφοριών, αλλά συνάμα πολυδιάστατη σημασία για την κοινωνία και τους θεσμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΕΔΩ.

Πρόθεση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας είναι να «συστήσει? την πόλη στους επισκέπτες και στους κατοίκους της, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας νέας ουσιαστικής σχέσης. Πρωταρχικό στόχο αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την προσέγγιση περισσότερων κατηγοριών του κοινού, όπως μαθητές, ΑΜΕΑ και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και η όξυνση και διεύρυνση των οριζόντων και των ενδιαφερόντων. Πληροφορίες θα παρουσιάζονται μέσα από ένα σύνολο εφαρμογών εικόνας και ήχου, με τη μορφή προβολών βίντεο, εφαρμογών πολυμέσων σε οθόνες αφής, καθώς επίσης και κατασκευές για την καλύτερη κατανόηση του αρχαιολογικού αντικειμένου. Συμπληρωματικά στο πωλητήριο του Μουσείου θα διατίθενται έντυπες εκδόσεις αρχαιολογικού περιεχομένου, κατάλογοι εκθέσεων, καθώς και ακριβή αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων. Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια αισθητική εμπειρία για τους επισκέπτες και θα δώσει τα δικά της ερεθίσματα.

Το Α Μ Κ εποπτεύεται από τη ΛΔ' ΕΠΚΑ, Υ.Μ. του ΥΠΠΟ.

Ο αρχαιολογικός πλούτος της γης του Νομού Καρδίτσας που καλύπτει χρονικά όλες τις περιόδους της Προϊστορίας και Ιστορίας από τη Νεολιθική εποχή έως την Ύστατη Αρχαιότητα, επέβαλε την ίδρυση ενός σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου. Η ανέγερση Μουσείου στην Καρδίτσα ξεκίνησε στη δεκαετία 1990, όταν, ύστερα από τις ενέργειες και τη συνεργασία της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με το Δήμο Καρδίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ενέκρινε το χώρο του παλαιού Νοσοκομείου, έκτασης 5.120 τ. μ. στο κέντρο της πόλης, για την ίδρυση και λειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου. Την πιο πάνω δωρεά αποδέχτηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το 1995 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης παλιότερου, κτηριολογικού προγράμματος επιφανείας 2.000 τ. μ., γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης νέου κτηριολογικού προγράμματος επιφανείας 900 τ. μ. Το νέο κτηριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στους δύο ορόφους με το υπόγειο, τους πιο κάτω χώρους: αίθουσα εκθέσεων 330 τ. μ., εκθετήριο, εκδοτήριο, ιματιοθήκη και φυλάκειο, γραφείο και βιβλιοθήκη, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αίθουσα εκδηλώσεων, ξενώνα δύο δωματίων και κοινόχρηστους χώρους. Το όλο έργο εντάχθηκε στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η αρχιτεκτονική προμελέτη ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας υπήρξε προϊόν συνεργασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας και της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων του ΥΠΠΟ, από την οποία εν τέλει εκπονήθηκε και εγκρίθηκε. Κατά την εφαρμογή της μελέτης υπήρξαν βελτιώσεις του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που πρέπει να ισχύουν για ένα Μουσείο.

Η ανέγερση του νέου κτηρίου ολοκληρώθηκε το 2000 - 2001. Κατά το έτος 2002 έγινε από την ΙΓ' ΕΠΚΑ η διοικητική παραλαβή για χρήση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Μουσειολογικής και Μουσειογραφικής μελέτης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. Οι πιο πάνω μελέτες εγκρίθηκαν, ύστερα από ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, με αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην πορεία συντάχθηκε το Τεχνικό Δελτίο του έργου που αφορά στον εξοπλισμό, την έκθεση και την ηλεκτροδότηση του. Από το Δεκέμβριο του 2004 που ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί η νεοσύστατη ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, θέτει ως πρώτο και βασικό σκοπό τη λειτουργία της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. Το σημαίνον έργο του εξοπλισμού και της σύστασης της Έκθεσης του Μουσείου εντάχθηκε στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μόνον ένα κτήριο, αλλά ένα ίδρυμα, στο οποίο για πρώτη φορά θα εκτεθούν και θα γίνουν γνωστά τα αρχαιολογικά ευρήματα που προέρχονται από την περιοχή της Καρδίτσας και μέχρι τώρα ήταν αποθηκευμένα στις αποθήκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου.

Η επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια αισθητική εμπειρία για τους επισκέπτες και θα δώσει τα δικά της ερεθίσματα. Επιδιώκουμε τα εκθέματα να πυροδοτήσουν ιδέες και εικόνες, οι οποίες θα αποτελέσουν τα σκαλοπάτια που θα οδηγήσουν τον επισκέπτη σε μια επαφή και κατανόηση του παρελθόντος. Αποζητάμε ο επισκέπτης υπερβαίνοντας το ρόλο του απλού θεατή, να μπει σ' ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν και να εκφράσει ιδέες, απόψεις, εξωτερικεύοντας συγχρόνως τα συναισθήματά του.

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, Λαχανά 1 και Τζέλλα, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα (Νομός Καρδίτσης), τηλέφωνο: 2441025219, Email: efakar@culture.gr, amk@culture.gr. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 17.9.2021.

Αρχαιολογικο Μουσειο Καρδιτσης Ιανος, νομος Καρδιτσας Καρδιτσα ευρηματα πολιτισμος Προιστορια Παλαιολιθικη Νεολιθικη εποχη υστερη Αρχαιοτητα, φυλλοσχημη αιχμη πυριτολιθος λιμνη Πλαστηρα, μικρογραφια οικισκος Μαυραχαδες, ιπνος Μαγουλα Συκεωνας, Συκεωνα, καρποδοχη Αστριτσα, κεραμική, εργαλεια ειδωλοπλαστικη, ευρημα Εποχη Χαλκου πηλινο αγγειο, ταυρος Μαυρομματι, θολωτος ταφος Γεωργικο Κτιμενη, Κτημενη, Εποχη Σιδηρου Αγιοι Θεοδωροι, ηρωον, Ηρωο Αιατου, Αιατης, Ιερο προγονοι, αρχαιολογια επιγραφη Πανθεσσαλικο Ιερο Ιτωνια Αθηνα θεαΦιλια, μαρμαρινο αγαλματιδιο Ασκληπιειο Κιεριου, Κιεριο, Κιεριον, ειδωλιο Ορθη Κεδρο, Κεδρος, ιερο Ορθης, πηλινη κεφαλη Διονυσου θεος διονυσος, Μητροπολη, ιππου χαλκινο αγαλμα θεος Απολλωνας Απολλων λαρνακα αρπαγη Κορης Κορη Περσεφονη Γομφοι, κτερισματα ταφοι Αργιθεα, αργυρα χρυσα κοσμηματα, ορειχαλκινη περικνημιδα, αισθητικη λατρεια, εμποριο, οικονομια θανατος 2ος πΧ αιωνας, πολιτιστικη κληρονομια ΛΔ ΕΠΚΑ, 1990, ΙΓ Εφορεια Προιστορικων και Κλασσικων Αρχαιοτητων Δημος Καρδιτσας, Νοσοκομειο, Υπουργειο Πολιτισμου, 1995, Κεντρικο Αρχαιολογικο Συμβουλιο, ΚΑΣ, βιβλιοθηκη, 2000 2001, ΙΓ ΕΠΚΑ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ