Καταλογισμός ευθυνών για την πτώση της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - του Κ. Δημητριάδη

Καταλογισμός ευθυνών
για την πτώση της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Του Κώστα Δημητριάδη

Ἡ πτώση τῆς Ἀμμοχώστου ἦταν ἀποτέλεσμα τεσσάρων παραγόντων:

α) Τό σπάσιμο τῆς «γραμμῆς» τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς στή Μία Μηλιά, μετά ἀπό βρωμικο παιγνίδι εις βάρος μας τῶν ΟΗΕδων.

β) Ὁ θάνατος τοῦ τότε ἐπί κεφαλῆς τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων στήν Ἀμμόχωστο, Ἀνχη (ΠΒ) Ἐμμανουήλ Χατζηδάκη, διοικητῆ τῆς 173 ΜΑ/ΤΠ (Μοῖρα Ἀντιαρματικοῦ Πυροβολικοῦ), μετά ἀπό βρωμικο παιγνίδι εις βάρος μας τῶν ΟΗΕδων.

γ) Ἡ προδοσία ἀπό τίς στρατιωτικές ἀρχές τῶν ἀγγλικῶν βάσεων στό «2 ½ Μίλι», καί

δ) Ἡ προδοσία ή κατ' άλλους η ανικανότητα, ἀπό τους επί κεφαλής Ανωτέρους Αξιωματικούς τῆς Ι ΑΤΔ Ἀμμοχώστου.

Σχετικά μέ τήν ἀμαχητί (στήν πραγματικότητα) ἐγκατάλειψη τῆς Ἀμμοχώστου, διατυπώθηκαν ἐνστάσεις καί ἀπόψεις, ἀντιφατικές μεταξύ τους.

Οἱ Τοῦρκοι δέν σκόπευαν, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀργότερα, νά καταλάβουν τό Ἑλληνοκυπριακό τμῆμα (τήν νέα πόλη), τό ὁποῖο ἦταν καί τό μεγαλύτερο.

Ὁ νέος ἀρχηγός Γ.Ε.Ε.Φ. (πού ἀντικατέστησε τόν Ταξίαρχο Μ. Γεωργίτση), Ὑποστράτηγος Καραγιάννης, ὑποστήριξε καί κατέθεσε ἀργότερα, ὅτι ἡ πόλη τῆς Ἀμμοχώστου ἦταν ἱκανή νά ἀμυνθεῖ ὡς ἕνα «περικεχαρακωμένο φρούριο», ἐάν εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἔγκαιρη προπαρασκευή πρός τοῦτο.

Ὁ Ὑποστράτηγος ἐπεσήμανε τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε: «Διάθεση γιά τήν ἄμυνα τῆς πόλης κατάλληλων μονάδων, πού νά παρέμεναν ἀνεπηρέαστες καί νά μήν ὑφίσταντο τίς συνέπειες τῆς ἄτακτης ὑποχώρησης τῶν συμπτυσσομένων μονάδων. Πλήν ὅμως, οὔτε τέτοια πρόβλεψη ἔγινε, ἀλλά καί ἄν εἶχε γίνει, θά ἦταν ἀμφίβολη ἡ ὑλοποίησή της, λόγω τῆς ἀποδιοργάνωσης τῶν μονάδων πεζικοῦ καί τῆς πτώσης τοῦ ἠθικοῦ τούτων».

Καί καταλήγει ὡς ἑξῆς ὁ ἀρχηγός Ἐθνικῆς Φρουρᾶς: «Διαπιστώθηκε, γιά μία ἀκόμη φορά, ὅτι ἡ μαχητική ἀξία τῶν μονάδων εἶναι εὐθέως ἀνάλογη τῆς στελέχωσης καί ποιότητας τοῦ ἔμψυχου δυναμικοῦ, τῆς ἐκπαίδευσης, τοῦ ἐξοπλισμοῦ. Οἱ δυνάμεις Κατάδρομῶν, ἐφόσον θά ἦταν διαθέσιμες ὡς ἐφεδρεία, θά μποροῦσαν νά προσφέρουν σοβαρό ἔργο γιά τή διεξαγωγή νυκτερινῶν καταδρομικῶν ἐνεργειῶν. Ὁ ἐχθρός παρουσίασε, κατά τίς νύκτες τῆς 14ης πρός 15ην, τῆς 15ης πρός 16ην καί τῆς 16ης πρός 17ην Αὐγούστου, ἀξιόλογους στόχους».

Ἡ προδοσία ἦταν καταφανής!

Σέ αὐτή τήν διαπίστωση συνηγορεῖ καί τό ἑξῆς ἀδιαμφισβήτητο γεγονός: Ὅταν τά Τουρκικά ἀεροπλάνα ἔριχναν τίς βόμβες τους στίς μονάδες πού βρίσκονταν στά παλαιά τείχη, ἦλθε ἡ διαταγή πρός τά ἀντιαεροπορικά τῆς ΕΦ: "Παύσατε Πῦρ, εἶναι Ἑλληνικά ἀεροπλάνα"...

Καί βέβαια, οἱ Τοῦρκοι πιλότοι συνέχισαν ἀνεμπόδιστα τό ἔργο τους!

Ἡ Θεία Δίκη πού συχνά οἱ Ἕλληνες ἐπικαλούμαστε, βοήθησε τούς Ἑλληνοκύπριους στρατιῶτες, μέ τό νά ἔχουν οἱ Τοῦρκοι πιλότοι ἐξαιρετική ἀστοχία, λόγω τῆς ἐγγύτητας τῶν ἀντιμαχόμενων τμημάτων καί ἀρκετές βόμβες τους νά πέφτουν κατ' ευθείαν στά Τουρκοκυπριακά τμήματα...

Αὐτό ὅμως τό γεγονός δέν παραγράφει τήν προδοτική διαταγή πού δόθηκε: "Παύσατε Πῦρ, εἶναι Ἑλληνικά ἀεροπλάνα"...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΥΠΡΟ, το 1974, ΕΔΩ.

Ὅπως διαπιστώνει καί ἡ Ἔκθεση τοῦ ΓΕΕΦ γιά τό 1974, ἡ ἄμυνα στήν πόλη τῆς Ἀμμοχώστου, θά μποροῦσε νά εἶχε ὀργανωθεῖ καλύτερα, ἔτσι ὥστε νά διατηρηθεῖ ἡ πόλη στά Ἑλληνικά χέρια. Οἱ Τουρκικές δυνάμεις, μέ τήν διστακτικότητα πού ἐπέδειξαν στίς ἐπιχειρήσεις, θά ἦταν ἐπηρεασμένες ἀρνητικά γιά ἐπιχειρήσεις σέ ἕνα μεγάλο ἀστικό κέντρο, ὅπως ἡ Ἀμμόχωστος. Εἰκάζεται ὅτι τό πιό πιθανό θά ἦταν νά μήν πιέσουν τήν περιοχή, καί κατά συνέπεια νά μήν ἐπιδίδονταν σέ αὐτό τό ἐγχείρημα τῆς κατάληψής της.

Καί δέν ὑπάρχει δικαιολογία γιά τήν μή ὕπαρξη ἀξιόμαχων μονάδων στήν περιοχή, διότι πέραν τῆς ἀμυντικῆς γραμμῆς τῆς «Μιᾶς Μηλιᾶς», δέν εἶχε γίνει ἀπό τό ΓΕΕΦ καμμιά ἄλλη σημαντική πρόβλεψη στήν περιοχή!

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ο "νεκροθάφτης της Αμμοχώστου", Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας,
και ΔΕΞΙΑ ο Α/ΓΕΕΦ στον Αττίλα ΙΙ, υπτγος Ευθ.Καραγιάννης.
Ἐδῶ θά πρέπει νά ἀναφέρουμε καί τήν προσωπική ἐντολή τοῦ ΥΠΕΘΑ ἀπό τήν Ἀθήνα Ε. Ποστολάρα-Ἀβέρωφ-Τοσίτσα, γιά «τήν διάσωση τῶν δυνάμεων ως την βασικότερη προτεραιότητα, ακόμα και αυτής της διάσωσης της πόλης». Ὁ Ποστολάρας-Ἀβέρωφ μέ αὐτήν τήν ἐντολή του στόν νέο Α/ΓΕΕΦ, ἔπρεπε νά ἀναφερθεῖ καί στό γεγονός ὅτι, ἀπό τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα στίς συνομιλίες τῆς Γενεύης καί τά ὑποβληθέντα Τουρκικά σχέδια, δέν φαινόταν Τουρκική πρόθεση γιά νά καταληφθεῖ ἡ Ἀμμόχωστος, τουλάχιστον ὄχι ὅλη ἡ πόλη.

Ἔπρεπε λοιπόν νά διατηρηθεῖ πάσει θυσία ἡ πόλη, πού εἶχε καί τό μεγαλύτερο λιμάνι τοῦ νησιοῦ, καί ἄν αὐτό «ξέχασε» νά τό ἀναφέρει ὁ Ἀβέρωφ στόν Ὑποστράτηγο Καραγιάννη, ὁ ἴδιος ὁ Α/ΓΕΕΦ ἔπρεπε νά πάρει πρωτοβουλίες γιά νά τήν κρατήσει σέ Ἑλληνικό ἔλεγχο, ἀντιλαμβανόμενος τήν σπουδαιότητά της.

Λάθη ἐπί λαθῶν, ἄλλα ἀπό ἀδράνεια, ἄλλα ἀπό ἀνικανότητα τῶν στελεχῶν, προδοσία πάνω στήν προδοσία, αἰσχρή συμπεριφορά τῶν ΟΗΕδων, ἀκόμα πιό αἰσχρή συμπεριφορά τῶν Ἄγγλων, παρέδωσαν τό Βαρώσι στούς Τούρκους, δίνοντάς τους μία ἀκόμα ἀνέλπιστη νίκη, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦν ἕως σήμερα ὡς διαπραγματευτικό ὅπλο, στήν προσπάθειά τους γιά διχοτόμηση τοῦ νησιοῦ!

Καί ὁ Κων. Ζαρκάδας; Κλήθηκε ποτέ νά ἐξηγήσει τίς πράξεις του;

Ποτέ, ὅπως δέν κλήθηκε κανένας ἄλλος!

Ἁπλά, οἱ Ἀνδρέας Μουζάκης καί Ἐμμανουήλ Χατζηδάκης ἔδωσαν τήν ζωή τους, μαζί μέ τόσα ἄλλα παλληκάρια, σέ ἕναν ἄνισο ἀγώνα ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΛΕΥΤΕΡΗ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ , ὅπου φανερά προδοθήκαμε από Χουντικούς στον Αττίλα Ι και από τον "ευπατρίδη" Ευάγγελο Ποστολάρα-Αβέρωφ-Τοσίτσα και τον προϊστάμενο του Πρωθυπουργό στον Αττίλα ΙΙ!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ...

ΠΗΓΗ: βιβλίο Κ. Δημητράδης «ΚΥΠΡΟΣ 1974 - Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ». ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 19.12.2021.

Καταλογισμος ευθυνων πτωση ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Δημητριαδης ευθυνη της ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κυπρου, Κυπρος, Αττιλας II, ΙΙ, 2 Β, 1974 σπασιμο γραμμης Εθνικη Φρουρα Μια Μηλιάα βρωμικο παιγνιδι ΟΗΕ στρατιωτικες επιχειρησεις Αντισυνταγματαρχης ΠΒ Χατζηδακης, διοικητης 173 ΜΑ/ΤΠ Μοιρα αντιαρματικου Πυροβολικου παιχνιδι προδοσια στρατιωτικες αρχες αγγλικες βασεις 2 ½ Μιλι, 2,5, ανικανοτητα, ανωτερος Αξιωματικος Ι ΑΤΔ αμμοχωστου αμαχητι εγκαταλειψη Τουρκοι καταληψη ελληνοκυπριακο τμημα νεα πολη αρχηγος ΓΕΕΦ Ταξιαρχος Γεωργιτσης, υποστρατηγος Καραγιαννης, αμυνα περικεχαρακωμενο φρουριο μοναδα ατακτη υποχωρηση αποδιοργανωση μοναδες πεζικο ηθικο εμψυχο δυναμικο εκπαιδευση, εξοπλισμος δυναμεις Καταδρομεις εφεδρεια,νυκτερινη καταδρομικη ενεργεια εχθρός 14 15, 16 17 Αυγουστου, τουρκικα αεροπλανα βομβες τειχη, αντιαεροπορικα ΕΦ Παυσατε Πυρ, ελληνικα αεροπλανα Τουρκος πιλοτος Θεια Δικη Ελληνες Ελληνοκυπριοι στρατιωτης, Αστοχια, βομβα Τουρκοκυπριοι 1974, αμυντικη γραμμη ΥΠΕΘΑ Αθηνα Ποστολαρας Αβέρωφ Τοσιτσας, διασωση Α/ΓΕΕΦ, συνομιλιες της Γενευης Τουρκικα σχεδια, γενευη λιμανι νησι Αγγλοι, Βαρωσι διχοτομηση Ζαρκαδας Μουζακης θυσια ηρωες Χουντα χουντικοι Αττιλας Ι ευπατριδης Πρωθυπουργος νεκροθαφτης της Αμμοχωστου 28η Μεραρχια Υπτγος Φαζιλ Πολατ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ