Το ΜΕΛΛΟΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ - του Αντ Θ. Νταλαμάγκα

Το ΜΕΛΛΟΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ

Του αντιστρατήγου Αντωνίου Θεμ. Νταλαμάγκα


Τό στρατηγικό μέλλον το λληνισμο φορ τόσο τήν λλάδα καί τήν Κύπρο, σο καί τήν μογένεια, που καί ν βρίσκεται πάνω στόν Πλα­νήτη. χοντας γνώση τι λληνισμός ποτελε δρο Θεο στήν νθρω­πότητα, τότε ντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί εναι ση­μαντι­κό­τατο τό στρατηγικό του μέλλον. Στό παρόν πόνημα ξετάζονται διάφοροι τομες πό τούς ποίους διαμορφώνεται τό μέλλον το λληνισμο.

τσι, λοι­πόν, περιγράφονται τά ξς:

Στό πρτο Κεφάλαιο ξετάζονται θέματα πού σχετίζονται μέ τήν λληνική Οκουμενικότητα, τήν Παγκοσμιοποίηση καί τόν Οκου­με­νι­σμό.

Στό δεύτερο Κεφάλαιο ναφέρονται ο θνικοί σκοποί καί Μεγάλη δέα το λληνισμο διαχρονικά μέχρι τν μερν μας, κα­θώς καί μελ­λοντι­κά.

Στό τρίτο Κεφάλαιο ξετάζονται τά φλέγοντα θέματα το Δημογρα­φικο Προβλήματος τς Χώρας μας καί κενο το Μεταναστευτικο, τν ποίων ο πιπτώσεις γιά τό μέλλον το λληνισμο εναι ζοφερές.

Στό τέταρτο Κεφάλαιο ναφέρεται τό μέλλον το λληνισμο τς Διασπορς, ποος λληνισμός ατός ποτελε μία «Δεύτερη λλάδα» καί καθίσταται σημαντικότατος παράγοντας γιά τήν πιβίω­ση το ­θνους μας.

Στό πέμπτο Κεφάλαιο ναφέρονται στοιχεα γιά τό βέβαιο μέλλον τν λλήνων τν λησμόνητων Πατρίδων το λληνισμο, που παι­τεται μέγιστη προσοχή, γρήγορση καί φροντίδα τόσο πό τήν λλάδα, σο καί πό τήν Κυπριακή Δημοκρατία.

Στό κτο Κεφάλαιο ξετάζεται λληνική Ναυτιλία, ποία κατέχει τήν πρώτη θέση τόσο στήν ΕΕ σο καί Παγκόσμια, ποία συ­νεχίζουσα μέ τόν διο ρυθμό θά χει λαμπρό μέλλον.

Στό βδομο Κεφάλαιο ναφέρονται θέματα πού σχετίζονται μέ τήν θική, πνευματική καί οκονομική κρίση στήν λληνική Κοινωνία, τά ατια τά ποα δημιούργησαν καί δημιουργον τήν κρίση στούς τομες ατούς, καθώς καί μέτρα γιά τήν ντιμετώπιση ατν τν κρίσεων.

Στό γδοο καί τελευταο Κεφάλαιο ξετάζεται τό καυτό θέμα το μέλλοντος τν λληνοτουρκικν σχέσεων, πό τό ποο ξαρτ­ται πιβίωση τς Πατρίδας καί το θνους μας, λόγω τν καθημερι­νν πι­κίν­δυνων προκλήσεων καί καταπατήσεων τν κυριαρχικν δικαιω­μά­των μας, πό πλευρς Τουρκίας, καί τν νείρων πού καλλι­ερ­γον ο Τορκοι γιά νασύσταση νέας θωμανικς ατοκρατορίας. Μήπως ρθε ρα, πού μς δειξαν ο πρόγονοί μας, μέ τό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» καί το «ΟΧΙ»;

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδ. Πελασγός, ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 14, ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-64.40.021, acroceramo@hellasbooks.gr

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 21.2.2022.

ΜΕΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ελληνικο ΕΘΝΟΣ Νταλαμαγκας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ