Χαρτογραφώντας την αρχαία Σπάρτη, που είναι κρυμμένη κάτω από την σύγχρονη πόλη, από το 1834…

Χαρτογραφώντας την αρχαία Σπάρτη,
που είναι κρυμμένη
κάτω από την σύγχρονη πόλη,
από το 1834…

Ό,τι έχει απομείνει από την αρχαία πόλη της Σπάρτης παραμένει κάτω από το επίπεδο του εδάφους και είναι σε μεγάλο βαθμό κρυμμένη από τα κτήρια του σύγχρονου οικισμού, από τότε που ξεκίνησε η κατασκευή του, το 1834.

Ένα σημαντικό τμήμα της πόλεως έχει ερευνηθεί με τα χρόνια, μέσω σωστικών ανασκαφών και την προληπτική αρχαιολογία, η οποία παρείχε πλούσια αποτελέσματα, ευεργετικά για την κατανόηση του αρχαίου αστικού περιβάλλοντος.

Στην προσπάθεια συλλογής και συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων, ένα συνεχιζόμενο έργο χαρτογράφησης σκοπεύει στην γεωαναφορά όσο το δυνατόν περισσότερων ανασκαμμένων οικοπέδων, σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και την σύνδεσή τους με τα σχετικά δεδομένα, που προκύπτουν από τις ανασκαφικές αναφορές.

Η ομιλία παρουσιάζει την τρέχουσα εργασία χαρτογράφησης τόσο της αρχαίας πόλεως όσο και των περιχώρων της, με συζήτηση για την μεθοδολογία που υιοθετήθηκε, τα προβλήματα που προέκυψαν και την δυνατότητα χρήσης αυτής της εργασίας για ερευνητές, επαγγελματίες και πολιτιστική διαχείριση.

Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης.

Mapping Ancient Sparta

Research Problems and Preliminary Results

Lundi / Monday / Δευτέρα    

5.12.2022 - 18:00  ΕET

Nicola Nenci Université de Perugia

Répondant :  Adrien Delahaye École française d’Athènes

Σεμινάριο / Hybrid seminar / Séminaire hybride

            Salle des conférences de l’EFA, Didotou 6 / Αίθουσα διαλέξεων της ΓΣΑ, Διδότου 6 / EFA Conference room, Didotou 6

What is left of the ancient city of Sparta remains below the ground level, and is largely concealed by the buildings of the modern settlement since its construction began in 1834. A considerable portion of the city has been investigated over the years by means of rescue excavations and preventive archaeology, which provided rich results, beneficial to our understanding of the ancient urban environment.

In the effort of collecting and assembling these data, an ongoing mapping project aims to georeference as many excavated plots as possible on a digital platform, and connect them with the relevant data deriving from the excavation reports. The talk will present the current mapping work of both the ancient city proper and its surroundings, with a discussion about the methodology adopted, the problems arisen, and potential the employment of this work for researchers, professionals, and cultural management.

Ce qui reste de la ville antique de Sparte se trouve sous le niveau du sol et est en grande partie caché par les bâtiments de la ville moderne depuis le début de sa construction en 1834. Une partie considérable de la ville a été étudiée au fil des ans au moyen de fouilles de sauvetage et d’archéologie préventive, qui ont fourni de riches résultats, favorisant une meilleure compréhension de l’environnement urbain antique.

Dans le cadre de la collecte et de l’assemblage de ces données, un projet de cartographie en cours vise à géoréférencer le plus grand nombre possible de parcelles fouillées sur une plateforme numérique, et à les relier aux données provenant des rapports de fouilles. L’exposé présentera le travail actuel de cartographie de la ville antique proprement dite et de ses environs, avec une discussion sur la méthodologie adoptée, les problèmes rencontrés, et les usages potentiels de ce travail par les chercheurs, les professionnels et les services culturels.

ΠΗΓΗ: EFA, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 23.11.2022.

αρχαια πολη Σπαρτη κρυμμενη 1834 Σπαρτης σωστικη ανασκαφη προληπτικη αρχαιολογια, αρχαιο αστικο περιβαλλον αστυ χαρτογραφηση γεωαναφορα ανασκαφες ψηφιακη αρχαιο θεατρο λακωνια λακωνιας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ