Η Γραμμική Α είναι ελληνική γραφή - του Ν. Μιχαλόπουλου

Η Γραμμική Α
είναι ελληνική γραφή

Αποδόσεις – κείμενο Νικόλαος Μιχαλόπουλοςmixalopoulosn@gmail.com

Πρόλογος

Στοιχεία για την ελληνική διαλεκτό στα μινωικά αρχεία. Η έρευνα αυτή δείχνει πως η γραμμική α είναι μια μορφή της ελληνικής γλώσσας οι επιγραφές είναι ενδεικτικές. οι επιγραφές είναι από την σελίδα της δρ. Ester Salgarella (βλ. ΕΔΩ), ερευνήτρια στο St. Johns College του Καίμπριτζ. Οι αποδόσεις της μινωικής γλωσσάς έχουν σχέση με τις ετεοκρητικές αποδόσεις (Ετεοκρήτες άμεσα απόγονοι των μινωιτών) και τις αποδόσεις λαμνιακής / λημνιακής γλωσσας (βλ. πηγες). 

H γραμμική Α είναι μια γραφή με συντομεύσεις και ρίζες ελληνικών λέξεων όπως δείχνω παρακάτω. Μπορώ να πω πως οι χαράκτες γνώριζαν την έννοια κάθε συλλαβογράμματος όταν είναι συντόμευση υπάρχει δηλαδή ένα μοτίβο μια πεπατημένη με την έννοια πως οι συντομεύσεις υπάρχουν σε όλες τις επιγραφές με την ιδία έννοια. Θα πω δυο λόγια για κάποιες λέξεις που έχουν δώσει γλωσσολόγοι έννοια μα δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν την κρητική αρχαία γλωσσά πρώτη λέξη είναι η λέξη kura kuro υποθέτουν πως σημαίνει σύνολο για εμένα είναι λάθος στην Γραμμική Β έχουμε το u ως ο, υ στην γραμμική α του έχουμε και ως ου έχει την έννοια κυρία.

Μέσα από την έρευνα μου πιστεύω πως οι μινωίτες μιλούσαν ελληνικα. Διαφορά μινωιτών - μυκηναίων δεν υπάρχει στην γλώσσα μιας και μιλούσαν ελληνικά, μα στην γραφή. 

Η ινδοευρωπαϊκή θεωρία θέλει τα ελληνικά φύλα να έχουν έρθει το 2000 π.Χ. Εγώ πιστεύω πως οι έλληνες είμαστε αυτόχθονες και είναι λάθος η θεωρία.

ΥΓ: με τον τρόπο που δείχνω μπορεί να διαβαστεί η Γραμμική Α όπως και να βρεθούν και αλλά συμβολογράμματα έχουμε να κάνουμε με συντόμευσης και ρίζες ελληνικών λέξεων..

Συλλαβογράμματα

ΑΒ*123 (ro)

362 (du)

(ab49) ra

584 (ra)

701 (ro)

517 (ro)

188 (ro)

586 (ro)

A 325 (ra)

A610 (ro)

A 613 (ro)

Α 609 (ro)

A 622 (ro)

A 618 ra η ro - εγώ χρησιμοποιώ το ro

A510 (ro)

A626 (ro)

AB22/CAPm( ra )

A621(ro)

608 (ro)

a72 (ro)

310 (ro)

Α 306 (si)

A 305 (ro)

A304 (ro)

A622 (ro)

A7092 (ro)

Α 307(sa)

Ht 146?

A324 (di)

A 702 (ro)

A705 (ro)

A578 (ro)

A303 (ro)

A308 (ro )

A612 (ro)

Α 614 (ro)

A508 (ro)

A509 (ro )

318 (ro)

A565 (pa) η ro έχουμε λίγα στοιχεία, αλλά πιστεύω πως είναι ένα από τα δυο σύμβολα.

A 708 (ro) βοήθησε πολύ η 96β

A545 (ro)

A308 (ro)

188 (ro)

86 (ro)

A578 (ro)

A561 (ro)

A323 (ro)

A317 (ro)

A344 (ro)

A574 (ro)

A517 (ro)

A580 (ra)

A703 (ro )

A342 (ro)

A559 (ro)

A511 (ro)

Στην επιγραφή ht 39 έχουμε τα σύμβολα 657 και 564 νομίζω πως ανάμεσα σε αυτά τα σύμβολα υπάρχουν ακόμα 2 που δεν τα έχει επιλέξει η καθηγήτρια είναι το 707 και το 704 πιθανολογώ πως το 657 είναι ro και και το 564 ro ανάλυση στην επιγραφή. Και το σύμβολο 534 είναι το te και η λεξη αρότε > αγρότες.

Προηγούμενα σπασμένα Συλλαβογράμματα:

ΑΒ 131 (RO)

A312 (si)

AB56 (ro)

A706 (ti)

A 550 (ma)

707 (ku)

704 (ra)

AB100/VIR (ro)

A=307 (sa)

AB47 (ti)

ΑΒ34 (si)

AB120/GRA (ro)

AB122/OLIV (ro)

ΑΒ*79 (ge)

10 b επιγραφή Το σύμβολο στο νούμερο 5 στην επιγραφή 10 b είναι το rο

AB86 (te)

ΑΒ*118 (te )

A539 (ro )

A554 ( ro)

A301= (ro) χρησιμοποιώ το ρο που είναι και το πιθανό …. συντόμευση για το ήρα Ηρώ μεταφορικά η άρουρα εγώ χρησιμοποιεί το ro

A 510 (ro)

Πίνακας με λέξεις

και συντομεύσεις λέξεων

γραμμικής Α 

Έχω επιλέξει που υπάρχουν οι λέξεις τουλάχιστον σε μια επιγραφή σαν παράδειγμα αν και είναι σε πολλές με την ιδια έννοια.

Ro, ru = arote, ero, taro, aroura,….ρίζες: αγρόται , ιερό, τάυρος, άρουρα , ήρα

Ra= iera, era, ara, ra, ρίζες: ιερά, άλας όπου ρ το λ γραμμική β ήρα έ(λα)ια άλας ρ σε λ arana = αρνιά

Re= le=έλαια rea= θεότητα

Arina=ari=ταύροι αρνιά, και ta-ri-na σε επιγραφή

Ti = ιμάτια η ρίζα στις επιγραφές (ht 23)

Ma = mat…μάτρα, ιμάτια (ht 3)

Si = σίτος (arkh 2)

Du= δούλοι, διδόασιν, adu…άδουσιν

Wa δίγαμμα (e-ra-wa) έλαια σε όλες τις επιγραφές (arkh 2)

Sa = και σαρο σαίρουσιν (ht 9a)

Se = σαίρουσιν (arkh 2)

Ku = kura κυρία (arkh 1 a)

Te = aroteαγρόται (arkh 1a)

Pa = apa απάγω και pa υπάγω και πάντας (arkh 1a)

Di = διδόασιν (ht 3)

Se = σαίρουσιν (arkh 2)

Su = Κνωσός, χρυσός ku-ni-su= Κνωσού κυρία -όνοι - χρυσός (arkh 1a)

Wi = ? Δίγαμμα (ht 25 b)

= Ιμάτια (ht 6b)

a = απάγω, αλλά και αροτες = αγρόται (arkh 1a)

ju = ζώα (ht 20)

kuma = χώμα (ht 20)

karo = χάρου (ht 11a)

ne = νέοι (ht 6a)

it= σίτου (arkh 1a)

sama ή suma…σαμά = ύψωμα σχηματίζεται με ένωση συλλαβογραμμάτων. (ht 5)

da = ύδατα, δα = γαία (arkh 2)

ka kako = χαλκός γραμμική β ( ht 6a)

na = nau ναός (ht 16)

ur = ura ρίζες άρουρα ίσως και ταύρος (ht 11 a).

= αιτούνται (ht 12)

uni = όνοι, ανία ( ht 25a) γραμμική β o-no

unu= όνους (ht 26a)

m = μάτρoς (arkh 1a)

iki= οικία ϝοῖκος > οίκος - μας δίνει ένα μέρος στα συλλαβογράμματα του sigla δεν μας δινεται το wo. ( arkh 1a)

da = ύδατα, δα= γη (arkh 2)

id = διδόασιν (arkh 2)

to= σίτου (arkh 2)

ge = γαία (arkh 2)

de = δέρουσιν (arkh 2)

g = γαία (arkh 2)

pu = πυρά, πώλος (arkh 2)

ta = σίτα, tari…. ταροι….ταύροι (arkh 5)

na = ναός (arkh 5)

tanato = θάνατος (arkh 5)

za = zas Ζευς (ht 1)

karu = χάρου (ht2)

mu = δάμου (ht 3)

pit = πίθους (ht 6a)

et = αιτείτε, ἐτέθησαν ἔθεθαν (ht 7a), (ht 26 a)

je = ζέα (ht 8a)

tu = σίτου αιτούνται ταύροι (ht 3)

runi = (γ)ρούνιν (ht 25)

nau = ναός (ht 9a)

Iro = σα(ίρο)υσιν α(ἴρο)νται παράδειγμα επιγραφή (ht 12)

Etune = αιτούνται επιγραφή (ht 12)

Arote = αγρόται (ht 14)

Po = πώλους (ht 16)

Ze = ζέα (ht 16)

Kaku = χαλκό (ht 16)

Ko koru = χωριού (ht 23)

Gera = γεραροί (ht1)

Επιγραφή ARKH 1a

Η επιγραφή ΕΔΩ

Μεταγραφή: a-su-mi*118(te) - ne(2)-ku- a-pa-#14: [?] mi-ki-sa-ne

λέξεις:

= απάγω

su = Κνωσού υπάρχει σε επιγραφή παρακάτω ku-ni-su= Κνωσού επιγραφή ht10 a και χρυσό.

Sum = σαμά = ύψωμα

m(it)= (μ)άτρος σ(ίτ)ου συντόμευση 2 εδώ υπάρχουν σαν συντομευσεις οι χαράκτες όπως είπα γράφανε με συντομευσεις και ρίζες λέξεων.

118 τε = θεάν, αλλα και αγρότες εννοείτε…,

ne = νέοι

apa απάγω 

 iki = οἰκία

 ku = κυριάς συντόμευση

ne = νέους

απόδοση: απάγουν από την Κνωσό τον χρυσόν της μάτρας σίτου
ἀγρόται
. από τα σαμά της (μ)άτρος σ(ίτ)ου τους παντας (2 ) νέους ἀγρότας κυράς απάγω σαμά της μάτρος, την οικίαν σαίρουσιν νέοι.

Επιγραφή ARKH 2

Si-da-te-ku-ra-:131b (ro) a-si-da-to-i 3- *79(ge)- A301(ro) se-de-gi- *118(te) 6 a-su-pu-wa 4-ru-mi…..(τε)

H επιγραφή ΕΔΩ. 

λέξεις 

= γαία

= ιμάτια

Si σῖτον

da id= δ(ιδ)όασιν τα ύ(δατ)α , da = δα γης….

Te = ἀγρόται (συντόμευση)

κυρα = κυρίας 

Aro = άροσιν, άρουρας

Degi > δε γ(αια) σ(ιτο)υ, γης αλλα και συντόμευση για το (δε)ρουσιν που δεν το είχα στην εργασια

Ge = γαία γη

Ro ra = Ηρω τα(ρο)..ταυρο

Se = σαίρουσιν

De, giτε = γαια γη σίτου δ έρουσιν

SU = ΚΝΩΣΟΥ?

ura= ἅλας, άρουρα γραμμική β ρ σε λ

pu-wa ρίζα > πυρά (σίτα), πώλους το w έχει την θέση του διγάμματος και υπέστη σίγαση πριν τον 8 αιώνα πχ wa = έλαια

 ero…Ηρώ γραμμική β

το δίγαμμα wa = (e-ra-wa) είναι η ἐλαία όπως και στην γραμμική β

Αρχαία ελληνικά - βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης, κλπ.: 

εις τον σῖτον διδοασιν τά ὕδατα εις την δα αγρόται κυράς ήρας. Το άλας αγρόται, εις την άροσιν άρουρας (5 ἀγρόται), εις την άροσιν αρούρας σίτου ύδατα, εις την δα (γη) του σίτου τα ύδατα, τα ιμάτια 3. Εις γαίες Ηρώς, ταύ(ρους) σαίρουσιν (δέ)ρουσιν εις γαία σίτου ἀγρόται 6. Εις ἀγρότας Κνωσού χρυ(σο)ς, τα πυρά(σίτος), πώλοι, (e-ra-wa / έλαια) Εις 4 ἀγρόται της ματρός σίτου.

Σημειώσεις: Wi=? Δίγαμμα (ht 25 b) υποθέτω πως το δίγαμμα wi θα είναι τα ιμάτια με ερωτηματικό *ϝέσνυμι < δίγαμμα η ρίζα Pa= apa απάγω και pa υπάγω και πάντας…το βλέπουμε σε επιγραφές πολλές ως pase…..ρίζα πας έχει την έννοια του συνόλου απλά μας δίνει μέρος της λέξης αν και οι περισσότεροι πιστεύουν πως το σύνολο έχει σχέση με την λέξη kura όμως δεν έχει, η γραμμική α είναι ελληνική γραφή με μέρος τον λέξεων όπως δείχνω.

στο λεξιλόγιο (Πίνακας με Λέξεις και συντομέυσεις λέξεων γραμμικής α) έχω ένα παράδειγμα των λέξεων και που υπάρχει σε μια επιγραφή μια φορά τουλάχιστον, αν και οι λέξεις υπάρχουν σε πολλές επιγραφές.

Πιστεύω πως έχω κάνει πολύ καλή δουλεία και αν δεν ήταν έτσι η γραμμική α δεν θα έβγαζα όλα αυτά τα πράγματα ούτε ταυροκαθάψια αλλά και τα αλλά πράγματα σαν περιεχόμενο είναι κατάλογος με προϊόντα, ζώα, ανθρώπους και ταυροκαθάψια.


Επιγραφή ht 39


μεταγραφή: ta-i- 123 (ro) (1)-ku-re-ju (8)- ku-sa-ma-ti (1)-ku-re – ku-ro- #15: A657 (ro)- ku-ro* (A564(ro) (2) #17: A534 (te)

λέξεις:

ta = σῖ(τα) , ταύρους

iro = σαιρουσιν, αίρονται εις ταύρο

= ιμάτια

ro = άρουρα, Ηρώς, αγρόται, ταύρους

kur = κυράς

re = Ρέας 8

ju? = Ζα ίσως και ζώα

Ku = κυράς

Sa = σαίρουσιν

Μα = ματρος, μητερας

Ti = ιμάτια

sama = ύψωμα [σ.σ.: > Σάμος]

mati = ιμάτια

kure = κυρίας Ρέας ταύρος

kur= κυρά Ηρώς ταύρος …μετά έχουμε το arote = αγρόται


*νομίζω ότι εμφανίζονται τα σύμβολα 707 και 704 κάτι που δεν έχει επιλεγμένα στο σύστημα sigla.

απόδοση: τα σῖτα, o ταύρος, τα ιμάτια της Ηρώς , εις ταύρο σαίρουσιν, αίρονται αγρόται Ηρώς (1) ο ταύρος της κυριάς Ρέας, έλαια ju? Ζώα Ζα (ζευς) 8 εις κυρία σαίρουσιν σάμα(ύψωμα) , τα ιμάτια της μάτρος . 1 ο ταύρος της κυρίας Ρέα, έλαια κυρίας Ηρώς εις αγρόται ταύρος . εις της κυράς Ηρώς τον ταύρο 2 αγρόται.


Επιγραφή Ht 96 a

Μεταγραφή i-ti-ti-ku-ni-a-pa-ra-ne. a-123(ro)- te –si-mi-ta-#16: AB120/GRA(ro) 5-ru-sa 4 - 19: A323(ro)-#20: A317(ro)-pi-ta-ra 1- #24: [?]-#25: A323(ro)-#26: A344(ro) 1-ku-ma-ro-te-ni-ni 2

το 24 συλλαβόγραμμα μπορεί να είναι και το ki γιατί μοιάζει και στο σχήμα

Λέξεις

Aro t(ar) σάρουσιν – ro εις ταύρο

= ιμάτια

Ti = ιμάτια

Ku = κυρίας

uni = ανία, όνους .. ως χαλινάρι, γκέμι

(a)pa = αγρόται απάγουν, απάγουν

Ar = αγρόται ταύρους ara = άλας ra = ήρας

Ne = νέους

Arote = αγρόται

Si = σίτου

Im = ιμάτια

= μάτρα

ita = σίτα,

ro = αγρόται 5 .

ru = αγροται

sa = σαίρουσιν

4 aro = αγρόται ηρώς

Pit = πίθοι

it = σίτων

ar = αγρόται

Ra = Ήρας

1 aro = αγρότης

Ro = Ηρώς

1 kuma = χώμα

2 Arote = αγρότες 2

ini = ανία.

Απόδοση: ιμάτια, ιμάτια κυρίας όνους, ανία (α)γρόται (α)πάγουν, απάγουν ταύρους αγρόται ήρας νέοι. εις ταύρους σάρουσιν(ορμούν παρασέρνουν ), εις ταύρους αίρονται αγρόται νέοι. αγρόται σίτου σάρουσιν εις ταύρους, αγρόται αίρονται εις ταύρους . εις την μάτρα τα ιμάτια, τα σίτα 5 αγρόται, αγρόται σαίρουσιν. Εις 4 αγρόται Ηρώς οι πίθοι σίτων αγρόται ήρας 1…..αγρότης Ηρώς 1 κυρίας το χώμα. Εις αγρόται τα ανία τα ανία 2.

 

Επιγραφή ZA 10b


Μεταγραφή Wa- a362(du?) 2-du-re-za-se-ro-ab(131b ro) 5-u-(ab49 ra ) 6- ma-za 5-ma-ki-de 5-sa-ma 5- a-de 4 – a-mi-ta 3- ra-ro-re 2-pa-ja 3 – ne-te-ta

το σύμβολο 362 είναι μια φορά στο σύστημα sigla και δεν είναι ασφαλές να δώσουμε συλλαβόγραμμα π.χ. μπορεί να είναι και wa-roda- ro και έτσι δημιουργούνται προτάσεις εγώ πήρα την περίπτωση du

Λέξεις

Wa = erewa γραμμική β έλαια

Du = δίδοασιν δούλους, άδουσιν

Re = Ρέα, 

re = γραμμική β le = έλαια

Za = ζα Ζευς

Sero = σαίρουσιν, αίρονται 

ero = Ηρώς 

ro = αγρόται

Ura = άρουρα, ταύρους 

ra la…όπως τα προηγούμενα έλαια άλας

Ma = ματρος, εις ματηρ, μητερα

Ki = οικία

De = δέρουσιν

Sama = στο ύψωμα sa= σαίρουσιν

= αγρόται απάγουν

De = δέρουσιν

= αγρόται απάγουν

ad = άδουσιν

ιta = τα σίτα ….ta = ταύρους

Ar = αγρόται τους ταύρους σαρουσιν, αίρονται. (άλ)ας

Ra = ήρας, ά(λα)ς έλαια το ρ σε λ

Re = Ρέας,… έλαια

Pa = υπάγουν πάντες

Ja = εις ζάν Ζευς

Ne = νέοι

Te = αγροται

Et = αιτούνται

Ta = τα σίτα, ταύρους.

Απόδοση:

Έλαια δίδοασιν εις δούλους. Άδουσιν 2 δούλοι εις την Ρέαν, εις τον ζάν (Ζευς). Δίδοασιν τα Έλαια εις την Ρέαν, τον ζάν. Σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρους Ηρώς αγρόται. 5 εις τους ταύρους, εις άρουρα ήρας έλαια, άλας. 6 εις την μάτρα, τον ζάν (ζευς), 5 εις της μάτρας την οικία δέρουσιν, 5 σαίρουσιν σαμά της μάτρας, 5 αγρόται απάγουν δερουσιν, άδουσιν 4. Αγρόται απάγουν της μάτρος τα σίτα, ταύρους, 3 αγρόται τους ταύρους σάρουσιν (ορμούν παρασέρνουν), αίρονται ήρας, Ηρώς Ρέας. Έλαια, άλας αγρόται. Πάντες (2) υπάγουν εις τον ζαν, 3 νέοι αγρόται αιτούνται τα σίτα τους ταύρους.


Επιγραφή HT 120

 

Μεταγραφή da-ga-ra-da-me-#6: A584 (ra) (7,4) #7: A574 (ro) - (6.2)- α707 (ku) - #9: A701 (ro) - da-u-#12: *49 (ra) - #13: A517 (ro) - 2 ki-re-ta-na-#18: A580 (ra) 6 -#19: A574 (ro) (4,8) - pa-i-to 3-#23: A703 (ro)

Λέξεις

da = δα, ύδατα

ga = γαία

ar = υπάρχει σαν ταυρος σε επιγραφές …ταύρος σ(άρ)ουσιν (αίρ)ονται αγρόται ήρας

ro = αρότε, Ηρώς

ku = κυρία

rο = ήρα

dau = εις δα au ταύ(ροι) au = ναού

ki = οικίες

re =Ρέας, έλαια γραμμική β ρ σε λ

ta = σίτα, ταύροι

na = ναός

ara = (άλα)ς , (αγρ)όται ή(ρα)ς, σ(άρ)ουσιν, αίρονται τ(αρ)ους. ταύρους, ήρας ara = άλας γραμμική β το ρ σε λ ομοίως κάτω

re = Ρέα, έλαια

tana = θανατου

ro = αρουρες

paιto = φαιστος.

Απόδοση εις την δα ύδατα, εις την γαία τον ταύρο σάρουσιν, εις ταύρο αίρονται αγρόται ήρας. εις την δα μητέρα τα 7 ι(ερά ) της ήρας. 4 αγρόται εις άρουρα Ηρώς. 6 εις κύρια Ηρώ ταύροι, εις άρουρα αγρόται εις την δα ύδατα, ταύρους ναού ήρας, Ηρώς. 2 εις τις οικία Ρέας τα έλαια, τα σίτα, ταύρους εις τον ναόν. εις αγρόται θανάτου ήρας σίτα, 6 ταύροι. αγρόται ήρας σάρουσιν ταύρους, αίρονται.

Εις τοὺς πάντᾰς υπάγω 4 Φαιστού ιμάτια σίτου 8 αγρόται εις άρουρα Ηρώς.

 

Επιγραφη HT 43

Μεταγραφή Ma-si-du-pa-#5: A342 (ro)-i-#7: A517 (ro)

Λέξεις

ma = ματρα συντόμευση

Si = σίτου

du = διδόασι(ν) δούλους

upa = υπαγουν

aro = αγρόται ταύρους, άρουρα

= ιμάτια

ro = ταύρους αγρόται Ηρώς

Απόδοση Εις την μάτρα σίτου διδόασι(ν) δούλους*. Υπάγω ταύρους εις αγρότες ιμάτια, ταύρους εις αγρόται Ηρώς.

* αλλά και εις μάτρα σίτου δίδοασιν δούλοι (du = ύδατα, δας)

 

Επιγραφή HT 98b

#1: AB188 (ro) 1-#2: AB131/VINa (ro)-ku-ra-da-ru-ne-te-#9: A708 (ro)

Λέξεις

Ro 1 = αγρότης

Ku = κυρίας

Ur = άρουρα, ταύρος

Ra = ήρας

Ad = άδουσιν

Da = ύδατα, δας = γη

Aru = ταύρους αγρόται άρουρα

Ne = νέοι

Te συντόμευση αγρότες

Et = αιτούνται

Ro = Ηρώς

Απόδοση αγρότης 1, εις αγρότη κυρίας ήρας ταύρος ήρας, ύδατα δας, εις ταύρο ηρας αίρονται αγρόται νέοι. Αγρόται νέοι αιτούνται άρουρα Ηρώς. Άδουσιν εις δα αγρόται.

 

Επιβεβαίωση τρόπου αποδόσεων

σε επιγραφές με σχήματα

Οι κάτωθι επιγραφές είναι από ερευνά στο youtube ενός γλωσσολόγου έχω πάρει κάποια συλλαβογράμματα τα οποία ομοιάζουν με τα δικά μου σαν περιεχόμενο δεν συμφωνώ με τις αποδόσεις που έχει στα βίντεο. Χρησιμοποιώ τα συλλαβογράμματα διότι είναι όμοια με τα δικά μου, ο συγκεκριμένος γλωσσολόγος χρησιμοποιεί επιγραφές για να δώσει συλλαβογράμματα οι επιγραφές είναι

1. Μεταγραφή

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sa-re-sa-te-ta-(mu)-sa-te te

είναι ένα σχήμα που δείχνει έναν ταύρο και υπερπήδηση αυτού. Αυτά τα συλλαβογράμματα πιστεύω ότι είναι σωστά σαν μεταγραφή από τον γλωσσολόγο αλλά για τα αλλά που έχει στην επιγραφή που δεν ομοιάζουν με τα δικά μου θα τα βάλω με παυλα. Η επιγραφή βρέθηκε στην πόλη Άνθεια της Πελοποννήσου στον νόμο Μεσσηνίας. Το δαχτυλίδι ηγεμόνα της Άνθειας που βρέθηκε κατά την ανασκαφή στον 
«Τάφο Τσαγκή 4». Ανήκει στη χρονική περίοδο 1580 - 1400 π.Χ. Δείχνει δυο άνδρες (σκούρα πάντα
εικονίζονται χρώματα των αντρικών σωμάτων και λευκά των γυναικών) να λαμβάνουν μέρος σε
εκδήλωση ταυροκαθαψίων (καθάπτομαι των ταύρων). (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας)
Από το εξώφυλλο του βιβλίο του γράφοντος «Η Βαθύλειμος Άνθεια και η Δωρική Θουρία»), έκδ. και διανομή του Δήμου Θουρίας, Καλαμάτα 1995. 

 

ΥΓ: Πιστεύω με την έρευνα αυτή πως οι μυκηναίοι είχαν γνώση του τρόπου γραφής των μινωιτών μιας και οι επιγραφές αυτές βρέθηκαν στις Μυκήνες. Γνώριζαν πως οι μινωίτες είχαν έναν τρόπο γραφής της ελληνικής με μέρος των λέξεων όπως δείχνω στην ερευνα.

Λέξεις

sar = σάρουσιν (σαρόω μεταφορικά παρασέρνουν, παρασύρουν)

ar = συντόμευση για ταύρο, αγρόται Ρέας, την λεξη σ(άρ)ουσιν, και αίρονται άλας

Re = Ρέας, έλαια > ρε σε λε…έλαια γραμμική β

Sa = σαίρουσιν

Et = ἐτέθησαν

Te = αρότε.

Ta = (τα)ύρος, σί(τα)

Sa = Σαίρουσιν

Τε = Αρο(τε)ς

Απόδοση: σαρουσιν, αίρονται αγρόται εις τον ταύρο Ρέας. σαρουσιν, αγροται τον ταύρο του δ(άμου)* … σάρουσιν αγρόται ἐτέθησαν…..εις αγρόται Ρέας το άλας τα έλαια, τα σίτα, ταύροι του δάμου.

Όπως έχω πει τα κείμενα στις επιγραφές είναι συντομευσεις λεξεων. Οι λέξεις οι συγκεκριμένες υπάρχουν και σε άλλες επιγραφές..

* έχω βρει συντόμευση da-mu σε επιγραφή και την έχω με την απόδοση δάμου αν έχει σωστά τις μεταγραφές ο συγκεκριμένος.

2. Χρυσό δαχτυλίδι Καλαπόδι Φθιώτιδος βρέθηκε στο μαντείο των Αβών το περιγράφει ο ίδιος στο youtube «ως MANTEIO ABΩN. XPYΣO ΔAKTYΛIΔI. H TAΦH THΣ AΛEΞANΔPAΣ – KAΣΣANΔPAΣ. Τις μεταγραφές του το δαχτυλίδι περιγράφει σκηνή από Ταυροκαθάψια όμως και το περιεχόμενο από τις αποδόσεις μου είναι για αυτό. Στην ράχη του ταύρου και μπάστα από τον ταύρο αν έχει σωστές μεταγραφές* υπάρχει το συλλαβόγραμμα te = αγρόται δηλ μας δείχνει την θέση για την υπερπήδηση του ταύρου.

* μιλάω για σωστές μεταγραφές συλλαβογραμμάτων διότι εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω στα σχήματα απλά είδα πως τα συλλαβογράμματα που δίνει είναι όμοια με τα δικά μου. ένας ειδικός θα μπορούσε να τα δει.

 

Μεταγραφή

_ _ te _ _ sa-re-sa-re-te-te-te

Για κομμάτια που δεν αναγνωρίζω θα βάλω παύλα γτ έχει βάλει και δικά του συλλαβογράμματα που υποθέτει ότι έχει σπάσει.

Λέξεις

Te = αγρόται

Sa = σάουσιν

Ar = ταρο= ταύρο*, αγρόται , αίρονται , άλας

Re = Ρέας, rele.. Έλαια

Ete = ετέθησαν

…… αγρόται ….. σάρουσιν ταύρο, αίρονται αγρόται της Ρέας. σάρουσιν, αίρονται εις ταύρο Ρέας ἐτέθησαν αγρόται . άλας, έλαια Ρέας εις αγρόται ἐτέθησαν.

* aro παράδειγμα ht 1

3. επιγραφή που βρέθηκε στην Κρήτη είναι με ιερογλυφική γραφή όπως λέει στο βίντεο ο γλωσσολόγος είναι της μεσαίο μινωικής περιόδου όπως λέει στο βίντεο την επιγραφή την περιγραφή ως την Εποχή των Τελχίνων.

Η επιγραφή φέρει αμφορέα για μεταφορά ύδωρ.. και αλλά δυο σχήματα.

Μεταγραφή συλλαβογράμματα που αναγνωρίζω 

da-ku-te-te-ki-da-da - te

Λεξεις

Da = δα

Ku = κυρά, (κύκνος)

Te = αρότε

Ete = έθεσαν

Ki = οικία

Idα = υ(δα)τα

Da = δα

Εις την δα ύδατα κυρίας . αγρόται ἔθεσαν εις την οικία τα ύδατα εις δά. εις δα ύδατα … αγρόται. 

«Οικια» = γη

4. επιγραφή έχει σιτάρια και αλλά δυο σχήματα την περιγράφουν ως cms vii 0,30 abc μεσαίο μινωικής 2 βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Te-te-te-ru-te-pi-te

Λέξεις:

Te = αγρόται

Ete = ετέθησαν, ἔθεθαν

Ru = α(ρού)ρα, τα(ύρ)ους

Pi = πίθος

It = σ(ιτ)ων

Αγρόται, αγρόται ετέθησαν, ετέθησαν εις άρουρα, αγρόται ἔθεθαν εις άρουρα ταύρους . Εις αγρόται πίθοι σίτων εις αγρόται.

5. επιγραφή "IEPOΓΛΥYΦIKH KPHTHΣ. O ΕΛΛIΠΩN KPIKOΣ. (H MEΓAΛH AΠOΔEIΞH)".

Οι μεταγραφές έγιναν από έναν κύλινδρο που περιέχει σχήματα με αλόη.

Αν έχει σωστή μεταγραφή στο βίντεο η μεταγραφή μπορεί να διαβαστεi ως εξής 

e sa sa ro e sa sa ro 

Λέξεις

e = συντόμευση e = αλό(η) όπου e = η γραμμική β,

sa = συντόμευση σάρουσιν (καθαρίζουν)

saro = σάρουσιν (καθαρίζουν)

aro = αροτε, arura (αγρόται, άρουρα)

ro = ηρώς

aroe = αλόη όπου ρ σε λ

απόδοση: αλόη σαίρουσιν. σάρουσιν (δηλαδή καθαρίζουν) αγρόται άρουρα, αλόη ηρώς. σαιρουσιν, σαιρουσιν αλοη, άρουρα Ηρώς αγρόται. όπως έχω πει με αυτό τον τρόπο που δείχνω διαβάζουμε ταυροκαθάψια και σχήματα επιγραφών. όπως έχω πει έτσι διαβάζουμε ταυροκαθάψια και σχήματα.

 

Συμπέρασμα

Στην γραμμική α έχουν δοκιμαστεί πολλές γλώσσες, ανάμεσα τους και τα ελληνικά. με το που εφαρμόζουμε τις φωνητικές αξίες των συμβόλων της Β προκύπτει μια γλώσσα που μας φαίνεται εντελώς άγνωστη είναι όμως έτσι; Μήπως αυτό προκύπτει γιατί είναι ένα είδος γραφής της ελληνικής με συντομευσεις. Από την άνωθεν ερευνά όπως και από την ερευνά μου στην λαμνιακή / λημνιακή και στην ετεοκρητική πιστεύω πως οι γραφές αυτές είναι ένα είδος γραφής με συντομευσεις μέρος των λέξεων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η απόδοση των επιγραφών. Με λίγα λόγια τα συλλαβογράμματα στην γραμμική α αποτελούν μέρος των λέξεων. Οι λέξεις στην γραμμική α είναι συντομευσεις αν και μας δίνονται και ολόκληρες σε κάποιες επιγραφές όπως τις πρόφεραν στην μινωική εποχή π.χ. αροτε (αγρόται - βλ πινακα με λέξεις) στην έρευνα αυτή έχω ένα παράδειγμα από τις λέξεις που σχηματίζονται αν και είναι πολλά έχω επιλέξει ένα παράδειγμα τουλάχιστον.

 

Επιγραφή ARKH 5

Η επιγραφή ΕΔΩ.

Μεταγραφή: a-du-ni-ta-na (4-7) a-da 2 AB120/GRA(ku) (4) – AB131/VINb(ro) (6) a 1

Λέξεις:

adun = ἁδοῦσιν 4, 7 

uni = όνοι 

ita = σίτου (σ)ίτα 

du = δούλοι

tana = εις θάνατο = θάνατο 

ta = ταύροι, σίτα 

na = ναός

ada 2 = (4)….αδουσιν εις δα 2 και ύδατα

ΑΒ 120/gra.. ku (συντομευση)

Αβ 131 ro - α(ρου)ρας εις ἄροσιν 6 αρότε εδώ υπάρχουν ρίζες και συντομευσεις λεξεων…

a = ᾅδει

ro ero…Ηρώς

αρχαία ελληνικά: (απαγουν αγροται, δουλους) αδούσιν εις θάνατον 4 εις ναόν. 7 όνοι σίτου, ταύροι. εις δα ύδατα κυράς αγρόται 6. άδουσιν εις δα 2, κυρές 4. εις την κυρά /κυρία Ηρώ 4, 6 οι αρότε (αγρόται) εις την άροση 1 ᾄδει …… 4 άδουν εις θάνατο…

Επιγραφή ARKH 6

Είναι ακρωτηριασμένη.

Η Επιγραφη ΕΔΩ.

da-na-tu-ku

ίσως βλέπουμε τις λέξεις da = γη και ύ(δα)τα και (t)anat = θάνατος. Ku = κυρά.

Απόδοση ύδατα της δας εις ναός σίτου κυράς. Εις δα θάνατος κυράς

Επιγραφή HT 1

Η επιγραφή ΕΔΩ

Μεταγραφή: Ge-ra-u-ki-ro (1,9,7)- #6: *79(ge)-su 7 di-di-za-ke 5,2 – ku *56(du ή ro) Nu (9)a-ra-na-re 5

Λέξεις:

Ke 

Gera = 9 γερα(ροί) 

era = ιερά και ήρα γραμμική β - Αλλά και era…γραμμικη β ήρα ιερά έλαια eraela γραμμική β

ra συντομευση για αρανα = αρνιά?

Kiro = ki = οικία 

iro = σαιρω, αίρω - raa-(ra)-na συντόμευση αρνιά αλλα …. ρα = λα, άλας και ar aras…άλας

Ge = γαια 

SU = ΚΝΩΣΟΥ? Βλέπουμε επιγραφή….

Δι-δι = διδόασιν, διδόασιν

Za = ζα = ζευς

Ku = κυρία

 Du = δί(δου)σιν ή ρο = αγροται

Nu = ναος

Arana = αρνιά

Ku = κουρά

 ar = αγρότες

Ra = Ήρα

Ana = (τ)ανα, θανάτου προσωνύμιο της Ήρας, υπάρχει και σε άλλες επιγραφές

Ar = αγρότες, ταύροι

Re = Ρέα 5 και re γραμμική β le…. έ(λαι)α

a-ra = (αγρ)όται (σάρ)ουσιν (ορμούν) (αίρ)ονται εις τα(αύρ)ους (ταρος) εις (άρ)ουρα ή(ρα)ς . 5 Αγρόται Ρέας, (σάρ)ουσιν (αγρ)όται (άρ)ουρα ή(ρα)ς

Αρχαία ελληνικά:

1η περίπτωση με το (ab 56 ως ro) ….Ge(α)-(e)ra-u k(i-ro)…… εις γαίαν ήρας, Ηρώς ιερά “οικία” άλας, έλαια ταύροι 9 , γεραροί , αγρόται 7 σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρο Ηρώς. εις γαῖαν Κνωσού χρυ(σον) διδόασι(ν), διδόασι(ν) 7 ταύρους εις Δία….. 5 κυρίας ταύροι 2 αγρόται, όνους ήρας. 9 αγρόται ήρας θανάτου «δισοασιν» ταυρους αρνια, άλας εις ναόν έλαια. αγρόται σάρουσιν (ορμούν) (αίρονται) εις ταύρους εις άρουρα ήρας. 5 Αγρόται Ρέας, σάρουσιν αγρόται άρουρα ήρας.

2η περίπτωση με το (ab 56 ως du) ….Ge(α)-(e)ra-u k(i-ro)…… εις γαίαν ήρας, Ηρώς ιερά “οικία” άλας, έλαια ταύροι 9, γεραροί, αγρόται 7 σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρο Ηρώς. εις γαῖαν Κνωσού χρυ(σον) διδόασι(ν), διδόασι(ν) 7 ταύρους εις Δία….. 5 κυρίες 2 διδόασιν δούλους, όνους. 9 αγρόται ήρας θανάτου «δισοασιν» ταυρους αρνια, άλας εις ναόν έλαια. αγρόται σάρουσιν (ορμούν) (αίρονται) εις ταύρους εις άρουρα ήρας. 5 Αγρόται Ρέας, σάρουσιν αγρόται άρουρα ήρας.

Το αίρονται το έχω σε παρένθεση διότι η ρίζα είναι το ar.

Επιγραφή HT 2

Είναι σπασμένη σε σημεία.

 Η Επιγραφή ΕΔΩ.

Μεταγραφή :a-ka-ru #4: A610(ro) - A609(ro) (1-7) - #6: A613( ro) (3) Ki-re-ta-na- #11: A610(ro) (5-?)#12: A609(ro) (4-7)

Λέξεις:

Ι= σα(ίρ)ουσιν, α(ίρ)ονται

Re le έλαια γραμμική β

Aru = άλας

= αρούραν

karu =χάρου και συντομευση ka(ko) = χαλκός?

Arura = άρουρα

ro = ηρως είναι ως έρω γραμμένο, πρεπει να είναι ως ero Ηρώς αγροτες

Kir = οικίες

Rea

Tana = θανατος Ηρώ

Ra = αρουρα, ηρας

Ro = αρούρα αγρότες

Νόημα: εις την μια άρουρα χάρου, άρουρα Ηρώς 1 ταύρος, άλας χαλκόν αγρόται Ηρώς 7. αγρότες 3 εις οικίες (ναούς) Ηρώς, ρέας, θανάτου Ηρώς έλαια, σίτα εις ναό, ταύρους 5! Σαίρουσιν, αίρονται εις Ρέας τους ταύρους? έχει σβηστεί. εις 4 ταύρους! αγρότες 7.

Εδώ υπάρχει διαχωρισμός της ήρας σε δυο πρόσωπα η μια είναι του θανάτου.

Αυτές οι επιγραφές Έχουν να κάνουν με επιμερισμό εργασιών

Επιγραφή Ht 3

Ακρωτηριασμένη και πιθανώς λείπουν σύμβολα από την αριστερή πλευρά.

Μεταγραφή: madi (1)-di-na (3) ge-ra-ja #8: [?] (2) #9: AB07 di (6)-mu-ru (1?)- ru-si-tu-ra-re (5)- #17: [?]ku-#19: *56 (ro η du)-nu (3)-ma-di(2)da

Λέξεις

tu-r(a-r)e ταύρο ήρας σ(άρ)ουσιν, ταύρο αγρόται άρουρας Ρέας

Era = ελα.. έλαια ήρας γραμμική β era= ήρα

ma = εις την μάτρα ιμάτια di= διδόασι(ν) 1.

na = ναον 3

gera = γεραροί era = ήρας γραμμική β οπου ε=η

ζα (2) εις geraja ge = γαία, ra = ήρα ζα = Ζευς

di = διδόασιν 6

mu = δάμου …δάμος γραμμική β

ru = Αρότες αγρόται

ru = αγρόται 2 φορές

situ = σίτου

ra = ήρας rala…άλας, rele έλαια

re = Ρέας 5

μετά πάμε στο 18 σύμβολο ku

σύμβολο 56 είναι το du

ku= κυρές

du = δί(δυο)σιν, δούλους η ro = αγρόται ηρως

unu = όνους

3 ma = ματηρ

di = διδόασιν 2

da = δά…γαίες ύ(δα)τα

Ελεύθερη απόδοση

1η περίπτωση με το (ab56 ως ro ) εις μάτρα ι(μά)τια διδόασι(ν) (1). διδόασι(ν) 3 αξιοσέβαστοι εις ναούς γαίας, Ήρᾳς, Διός (ζα) έλαια εις ιερά 2 … 6 διδόασι(ν) δάμου αγρόται, 1 αγρότης σίτου ήρας, Ρέας άλας, έλαια. Εις Ταύρο ήρας σαίρουσιν(ορμουν), αίρονται αγρόται 5 κυράς Ηρώς. αγρόται όνους? 3 εις μάτρα. 2 διδόασι(ν) τα ύδατα εις δα.

2η περίπτωση (ab56 ως du ) εις μάτρα ι(μά)τια διδόασι(ν) (1). διδόασι(ν) 3 αξιοσέβαστοι εις ναούς γαίας, Ήρας, Διός (ζα) έλαια εις ιερά 2 … 6 διδόασι(ν) δάμου αγρόται, 1 αγρότης σίτου ήρας, Ρέας άλας, έλαια. Εις Ταύρο ήρας σαίρουσιν(ορμουν), αίρονται αγρόται 5 κυράς διδόασι(ν) δούλους, όνους? 3 εις μάτρα. 2 διδόασι(ν) τα ύδατα εις δα.

Η Επιγραφή HT 5 

Ακρωτηριασμένη μα υπάρχουν συντομέυσεις.

Μεταγραφή: #1: A307(sa)- ma-si (2) #4: [?]-wi-du (2) #7: [?]

Λέξεις

Sa = σαίρουσιν

Sama = ύψωμα, ι(μά)τια

Ama = μαζί

As = ασκος

Si = σῖτα (2)

du διδόασι(ν) 2

Du = δούλοι

Wi?

Αρχαία ελληνικά: σαιρουσιν σάμα, ι(μά)τια (μά)τρος. ἅμα 2 ασκούς σίτου…… διδόασι(ν) 2 δούλους.

Η επιγραφή HT 6a

μεταγραφή: ka-pa-da- ta-ra-te-ni- (1-5) pi-ta-ja- (2-4)

#11: A538(- #12: A717( ? )- ma-#14: A321 (1)- o-ra-di-ne (2) ka-pa-ge (5)-a707(ku)-a704(ra) -da-ge-ra –ge –pi-ta (2-2) - a707(ku) –a704(ra) #32: AB30/FIC(ni) (1-5) a707(ku)

Άγνωστα: 538,717, 321

Λέξεις

tara = Εις ταύρους σαίρουσιν (αίρονται) αγρόται άρουρας ήρας , αγρόται σαίρουσιν άρουρα ήρας

Ka ka(ko) = χαλκός

Apa = απάγω (ἀπ)ό

Da = δας ύ(δα)τα

ra = ιερά συντόμευση που έχει και παρακάτω ara = άλας, έ(λα)ια γραμμική β ρ σε λ

te = ἀγρόται

ni = ανία, ονοι

tar = ταύροι

pit = πίθος 

it = σίτος

ja = ζα

321 και μετά….

di-ne = διδωμι νεους

ne = νέους 2 ka(ko) = κακό = χαλκός

apageἀπάγω απο

ge = δα

kira = οικία ήρας…

da = δα

ge = γαια

era = ιερά, έλαια

κυρα ….κυρία

Αρχαία ελληνικά: χαλκόν απάγω, υ(δα)τα, σίτα, άλας, έλαια,
ἀγρότα
ς
ανία, από της 1 δάς τα ἱερά. Εις ταύρους σαίρουσιν (αίρονται) αγρόται άρουρας ήρας, αγρόται σαίρουσιν άρουρα ήρας Εις 5 ἀγρότες τα ηνία, όνοι, ταύροι. εις τους 2 πίθους τα σίτα, ταύροι 4 εις τον ζα ….. 1…. (Πάω μετά στο 17 συλλ)…μάτρα… άλας δῖδωμι εις νέους 2 χαλκόν απάγουσι(ν) από την γαία. (5 ) εις τις κυρές δα, γαία, ήρα άλας, τα ιερά ύδατα. Εις γαία εις τους 2 πίθους τα σίτα, ταύροι. 2 εις κύρια ήρα το άλας. 1 ανία 5 εις κυρία ήρα, Ηρώ.

Ακόμα υπάρχουν σαν συντόμευση οι λέξεις (ku) – a704(ra) #32: AB30/FIC(ni) (1-5) a707 (ku) κυράς ur = ταύρους ra arania…αρνιά το έχουμε δει σε επιγραφές. όνοι.

Εδώ η λέξη οικία έχει μεταφορική σημασία με την γη.

Αίρονται σε παρένθεση διότι η ριζα είναι ….ar = σαίρουσιν σαρώνει παρασέρνει λόγω ορμής.

Η Επιγραφή ht 6b

Η Επιγραφή ΕΔΩ.

11 σύμβολο άγνωστο

Μεταγραφή: wa-du-ni (3)-mi #5: A706 (ti) ra-ti-se (1) - ma-ri #11: [unclassified] I (3)-du-da-ma- (6-6) du- ki- (3) #18: A704 (ra)- sa-ma (3-5)#21: *56 (ro η du) nina (1-7) ku

Λέξεις:

= ιμάτια

wa = (e-ra-wa) έλαια

ari = σαίρουσιν (αίρονται)

ira = σα(ιρ)ουσιν, α(ιρ)ονται εις ήρα

ra γραμμική β λα ti = συντόμευση άλας και ti = ιμά(τι)α αλλα και έλαια το ρα

wa-duni = 3 wάδουσιν και wa = δα…ύδατα du διδόασι(ν) uni = όνοι

mit = μάτρα σίτου

m(i t)i ra-ti-se… της (μ)ατρας σ(ιτ)ων, πυρων της ήρας της σελάνας 

?ra = Ήρα

Se = και σαίρουσιν

Ma = μάτρα

ma-ri = ματρας ι(μά)τια ταρος,(αρι)να ….αρνιά συντόμευση

du… άδουν, δουλοι?

da = γη

ma = μάτρα 6

du = άδουσιν 

ro kira = οικία ή(ρας) 2 λέξεις

sama sama 3

5 άδουσιν - άδουν

1η απόδοση με το du to ab 56 Αρχαία ελληνικά: άδουσιν. έλαια διδόασι(ν) δούλοι, όνους, ανία. εις μάτρα σίτου ιμάτια, άλας έλαια Ιμάτια σαίρουσιν 1. Εις μάτρας ταύρους Σαίρουσιν, (Αίρονται) αγρόται αρουρας. 1 εις (μά)τρα, ι(μά)τια ταύρος, αρνιά, το άλας. ιμάτια 3 διδοάσιν δούλοι εις δά, 6 εις την μάτρα τα ι(μά)τια. διδόασιν δούλοι άλας, έλαια 6 άδουσιν εις οικία. 3 εις ή (ρα) σαίρουσιν (ορμουν), αίρονται. σαίρουσιν τα σάμα, τα ι(μά)τια μάτρος. 5. διδόασιν εις 1 τα ανία εις 7 όνους, εις ναόν κυρίας.

Σαιρουσιν, (Αίρονται) αγρόται εις ταύρους δηλ καθαρίζουν, ορμούν οι αγρότες στους ταύρους.

2η απόδοση με το ro ab56: άδουσιν, έλαια διδόασι(ν) δούλοι, όνους, ανία. εις μάτρα σίτου ιμάτια, άλας. Ιμάτια σαίρουσιν. Εις μάτρας ταύρους Σαίρουσιν (Αίρονται) αγρόται αρουρας. 1 εις μάτρα, τα ι(μά)τια ταύρος, αρνιά, το άλας. ιμάτια 3 διδοάσιν δούλοι εις δa, 6 εις την μάτρα ι(μά)τια. άλας, έλαια 6 άδουσιν εις οικία. 3 εις ή (ρα) σαίρουσιν (ορμουν), αίρονται. σαίρουσιν τα σάμα της μάτρος τα ιμάτια 5. ταύρος 1 αγρόται 7. όνοι, ανία εις ναόν κυρίας.

Η επιγραφή HT 7a 

Νομίζω πως έχει σχέση με απογραφή.

Η Επιγραφή ΕΔΩ.

Μεταγραφή Ge-ti-#3: AB100/VIR (ro) I ru-ja 3 du-ja 4 ta-na-ti 1 da-re 1 te-tu 1

Λεξεις

are = σ(αρο)υσιν αγρόται ταύρους Ρέας

ιro = σα(ιρο)υσιν, α(ιρο)νται

ti = ιμάτια μορφή εδώ είναι συντόμευση?

Ge = γαία

Et = αἴτειτε, ἐτέθησαν

rο = ηρώς έρως γραμμική β άλλα υπάρχει και στην α με την ιδία μορφή.

Ja = ζα.

Du… 3 δού(λους) - ja…ζα. 4 tanat…θάνατος 1.

Da-re(ρεας)tetu δα ρεας 1 αιτείτε 1 αἰτῶν 

Ro ero=Ηρώ

Αρχαια ελληνικα: γαίαν αιτείτε, ἐτέθησαν τα ιμάτια εις αγρόται Ηρώς. σαιρουσιν, αιρονται αγρόται εις ταύρους Ηρώς. Εις Ηρώ ζα, 3 δούλους 4 θάνατοι. εις δα Ρέας σάρουσιν ἐτέθησαν ταύρους εις άρουρα Ρέας εις δα έλαια, την δα Ρέας 1 αἴτειτε 1 αἰτῶν.

Σαίρουσιν έχει την έννοια ορμούν εις ταύρους ήρας.

Επιγραφή ht 7b

Η Επιγραφή ΕΔΩ

Gi-tu-ne 1 daru #6: A329 (2)

Λέξεις

Ar = ά(λα)ς, σάρουσιν ταύρους

Gitune 1 = 1 = γ(αια) itu = σ(ίτου)

tu = αἰτοῦσιν, σιτου

ne = νεους

daru… δα-2 αγρότες aru…τ(αρο)…. ταύρος

Απόδοση: την μια γη του σίτου νέοι αἰ(του)σιν. εις την δα άλας αγρόται, σάρουσιν ταύρους αγρόται. Εις την δα 2 αρότες τους ταύρους εις δα αγρόται εις την ἄροσιν της ά(ρου)ρας,

Η επιγραφή HT 8a

μεταγραφή je-di- #3: A618 (ro) 1 – ab 56 (du ή ro) -ka-ra-ti 1 –707 (ku) –ki – (3) 707 (ku)- te-#12: A301 (rο) 2- ge- #14: A310 (ro) –i- #16: A707 (ku)-#17: A704 (ra) – si- ki-ra- A704 (ra) ki-#24: [?] ta-na-27: A707 (ku)

λέξεις

= ιμάτια

ara = αρα….άλας, ιμά(τι)α

je = (ζέ)α

di = διδόασι(ν)

rο = Ηρώς αρότης

iro = αἴρονται αλλα και σαίρουσιν

du = διδόασι(ν), δουλα 1 kar=καρου= χάρου ka=kako συντόμευση χαλκο

Ara =… συντόμευση του a-(ra)-na= αρνιά αλλα και τ(αρ)ους…ταύρους ?

Ra = ήρας άλας

Ti = ιμάτια

Ku-ki pa = κυριας οικιαν υπάγω 3

Kute κυριας- te = ἀγρόται

Ρο, Ra- = ήρα αροτε

Ge = γαιες

Ro = ηρως.

Ι = ιμάτια

ku = κυριας

kiRa = οικία ηρας

ir(ara)…arana…αρνιά αλλα και (t)arous ταύρους ….

Si = σίτου

Kira = οικιαν

Ra = ηρα

Ki = οικιαν

Tana = θανατου.

ra = ά(λα)ς έ(λα)ια

si- ki-ra- A704(ra) εις οικία σα(ιρ)ουσιν, α(ιρ)ονταιο εις ήρας τα(αύρ)ους

Ελεύθερη απόδοση

1η περίπτωση (Ab 56 με το du) εις της ήρως την ζέαν διδόασιν ιμάτια αγροτών. Αγρόται σαίρουσιν, αἴρονται(υψώνονται) εις έναν ταύρο. δούλος διδόασι(ν) εις χάρου άρουρα, χαλκος, αλάτι ,άλας, ιμάτια, ταύρους, αρνια, ήρας. Εις κυράς την οικίαν ήρας 3 εις την κυρία ἀγρόται. Αγρόται εις 2 γαίες Ηρώς ήρας άλας. Εις κυράς «οικιαν» ήρας σίτος εις οικία ταύρους, αρνιά άλας ελαία εις «οικία» σα(ίρ)ουσιν, α(ίρ)ονται αγρόται εις ήρας ταύρους. «οικίαν» του θανάτου, της κυρίας.

2η περίπτωση με το (ab 56 ως ro) εις την ζέαν διδόασιν ιμάτια αγροτών Ηρώς. Αγρόται σαίρουσιν, αἴρονται(υψώνονται) εις έναν ταύρο. δούλος διδόασι(ν) εις χάρου άρουρα, χαλκος, αλάτι ,άλας, ιμάτια, ταύρους, αρνια, ήρας. Εις κυράς την οικίαν ήρας 3 εις την κυρία ἀγρόται. Αγρόται εις 2 γαίες Ηρώς ήρας άλας. Εις κυράς «οικιαν» ήρας σίτος εις οικία ταύρους, αρνιά άλας ελαία εις «οικία» σα(ίρ)ουσιν, α(ίρ)ονται αγρόται εις ήρας ταύρους. «οικίαν» του θανάτου, της κυρίας.

Επιγραφή Ht 9a

Μεταγραφή: sa-ro-te- AB131/VINa (ro)-pa-de-(5) #7: ku- ra: A306(?) –tu (1-) –di-na-u (4) ge-pu(ρων) (πώλους) #16: A324 (ro?) di-ra (2) #-kuta-i-#22: *123 (ro) (2) -ku -a-ru (4) -ra ku-ro- (3-1) -ku -ra

λέξεις που βλέπουμε

ira = σαίρουσιν, (αίρ)ονται εις ήρα

iro = σαίρουσιν α(ἴρο)νται ταύρο ηρως

sar = root of σαίρω < σαίρουσιν σαρώνω, σκουπίζω

arote..te ἀγρόται, συντόμευση τε για αγρότες.

ro = αροτε αρούρα

pa = υπάγω πάντας

de = δέρουσιν

dinau = διδωμι - εις nau = ναό 4

ge = της γαίας

2 di-ra δί(δωμι) εις ήρας (2)

Ki = οικία

Ra = e(la)ia a(la)s είναι συντόμευση

Aru = αροτε (4)

Ra = κυρά

Σύμβολο 56 = du

Ελεύθερη απόδοση σαίρουσιν αρότε αρόυρα Ηρώς. Τους πάντας Υπάγω (5) δέρουσιν κυρίας ταύρο ήρας… Εις την μια 1 κύρια ήρα του (σί)του δίδωμι εις 4 ναούς 2 γαίες πυρών, πώλους. Αγρόται 2 διδόασι(ν) εις ήρα άλας, έλαια. Σαιρουσιν, αἴρονται εις ταύρους ήρας κυρίας. εις την κυρία τα σίτα, (ι)μάτια. 2 σαίρουσιν, αἴρονται αγρόται Ηρώς. ἀγρόται (2). Εις την κυρία 4 οι ἀγρόται, εις αρουρα ήρας Κυρίας Ηρώ 3 ταύροι σύμβολο (-) εις αρούρα κυρίας ήρας.

Επιγραφή ht 9b

Μεταγραφή: AB56 (Du ή ro)-wa-ja-pi #5: [?] ka-#7: A305 ro?-pa-de (3)-a-si(3) #12: A306 si -tu (8) #14: A324 (di)-di-ra(2) ge-pu(2)-ta-i-#14: 123 (ro) (2)-di-na- u (4) ku-ro(2-4) το 5 συμβολόγραμμα πιστεύω ότι είναι το to.

Λέξεις

Ira = σαίρουσιν, αἴρονται ήρας

Iro = σαίρουσιν, αἴρονται Ηρώς αγρόται εις ταύρο

Du-wa = δού(λ)α- το wa είναι συντόμευση για την λέξη ἐλαία

Du διδόασι(ν)

Ja = ζα

Ap = απάγω

Pi = πιθος

Ka = χαλκος

ro = ταύρος

pa = υπάγω πάντας

de = δέρουσιν

= αρότε

si = σίτου

As = ασκος

Si = σίτου 3

Μετά πάμε στο 15 di=διδόασι(ν)

ra = ήρα (2)

Ge = γαια(2)

Pu = πυρων από υ και ο και στην γραμμική β γίνεται αυτό.

Di = διδόασι(ν)

Nau = ναό …au…ταύρους

Kurο = κυρίας…uro…ταύροι και αρότε

Αρχαία ελληνικά 1η περίπτωση (το ab ως du) διδόασιν εις Δούλα ἐλαία του ζα απάγει πίθους, Κακο (χαλκόν) αρούρας. Πάντας υπάγω δέρουσιν 3 αγρότες σίτου ταύρους. 3 οι ασκοί σίτου, σίτου. 8 διδόασι(ν) εις ήρα, διδόασι(ν) εις ήρα άλας, έλαια. Σαίρουσιν, αἴρονται 2 ήρας. 2 οι γαίες πυρών, εις τα σίτα τα ιμάτια εις Ἀγρότας Ηρώς 2 Ἀγρόται σαιρουσιν, αἴρονται εις ταύρο 2 διδόασι(ν) εις ναό, 4 εις κυριά Ηρώ, εις (ἀρόση?) των ἄρουρων 2 ταύροι 4 αρότε. ισως χρησιμοποιουταν και για εργασια όπως η άροση, αν όχι μπορεί και να πάει και εις άρουρα 2 ταύροι 4 αγρόται.

2η περίπτωση (το ab ως ro) εις αγρότη Ηρώς τα ἐλαία του ζα. απάγει πίθους, Κακο (χαλκόν) αρούρας. Πάντας υπάγω δέρουσιν 3 αγρότες σίτου ταύρους. 3 οι ασκοί σίτου, σίτου. 8 διδόασι(ν) εις ήρα, διδόασι(ν) εις ήρα άλας, έλαια. Σαίρουσιν, αἴρονται 2 ήρας. 2 οι γαίες πυρών, εις τα σίτα τα ιμάτια εις Ἀγρότας Ηρώς 2 Ἀγρόται σαιρουσιν, αἴρονται εις ταύρο 2 διδόασι(ν) εις ναό , 4 εις κυριά Ηρώ, εις (ἀρόση?) των ἄρουρων 2 ταύροι 4 αρότε. ισως χρησιμοποιουταν και για εργασια όπως η άροση αν όχι μπορεί και να πάει και εις άρουρα 2 ταύροι 4 αγρόται.

Επιγραφή Ht 10 a

Η Επιγραφή ΕΔΩ

Μεταγραφή: Ku-ni-su 1 sa-ma 4

Pa (1-1 ?)- d(a-re)(1-6) ku- u 11* A325(ra) –za -#13: [?] 14* A301( ro) (6)

U- 16 A325(ra)- za- (1_)

(4)19*A305( ro)– ru (2)

ku - Da-ri-da 8

- me 3 -#27: [?]

Λέξεις

are = σάρει, (αίρει) αγρόται

ku-ni-su = Κνωσού ku = κυρία uni = όνοι su =χρυσός

sa-ma = υψωμα σαίρουσιν μάτρος και ι(μά)τια

pa = 4 απάγω πάντας

ura = αρο(υρα) ra = ήρας

ari = (τ)άυροι, ar = αρνιά

Α707 ku.. da, rea ura(no)… ku = κυρές, ζα

za = ζευς

ru… ?

κ= κυρία

T(ari) = ταύροι ar = αρνιά

Στην παρένθεση της μεταγραφής η λέξη are με το μπλε αποτελεί συντομευσεις λέξεων όπως ar…αλ γραμμική β άλας και re = έλαια.

Ελεύθερη απόδοση εις της Κνωσoυ κυρία όνοι, ανία, χρυσός ενας (1). σαίρουσιν της μάτρος σάμα, ι(μά)τια 4. Πάντας απάγω 1 εις την δα Ρέας 1 έ(λα)ια, άλας, τάρους, αρνιά 6 εις κυρία ήρα. Σαίρει, (αἴρετε) εις ταύρους αγρότης Ρέας, ζαν ἀγρόται …. 6 εις άρουρα ήρας, ζα. 1 της Ηρώς ο αγρότης 4 εις Ηρώς, εις άρουρα 2 εις κυρία δα, ταύρους, αρνιά 8 εις της κυρία δάριδα την δαν μητέρα ? 27 symbolo? Τα σύμβολα για την αρίθμηση μου ήταν δύσκολο να τα βάλω σε σειρά το έκανα όσο μπορούσα.

Δάριδα όνομα.

Επιγραφή 10b

Η επιγραφή έχει λάθος αρίθμηση των συλλαβογραμμάτων

Μεταγραφή u- συμβ 2(ra) (1) da-ro-re (2) ta-ri-na (1-5) - A312 (si?) -ta - ra ( 6) - ka-saru 6 (#17: [?] ίσως τε η σι?) -ta-na-ti (9) -ra

Λέξεις

Ura = αρούρα ήρας 1, ουρανό το σύμβολο 3 πιθανός τo ra

da = γη re = Ρέας

aro = σ(άρο)υσιν ταύρους καθαρίζουν, ορμούν

το σύμβολο 5 “πιθανολογώ” ότι είναι το ro γιατί ακολουθούν ρίζες από ζώα οπότε

2 Tari = 1 τάυρους, ta = σίτα, αρινια = αρνιά

Na = ναός

ka = χαλκός συντόμευση

Arina = τα 5 αρνιά

Sa = σαίρουσιν

Ti = ιμάτια

το σύμβολο 3.12 si-(ta) = σίτος (6 ανθρώπους) ra = ήρας

Kasaru = κασσαρου….Κασσανδρου άρουρα

Tanat…θάνατοι…

ra = ήρα έλαια, άλας

re = ρέα και έλαι

αρχαία ελληνικά:

1 εις άρουρα ήρας τα έλαια, άλας . Εις την δα Ρέας έλαια, 2 εις δα αγρόται σάρουσιν ταύρο 5 ἀρνία. Eις τα σίτα της ήρας 6 του κάσσανδρου αροτες 6 τον χαλκον, σαίρουσιν την άρουρα, τα σίτα ηρας εις ναον θανατου τα ιμάτια ηρας 9 το άλας, έλαια.

 Η αρίθμηση των συμβολων δεν είναι σωστή στο σύστημα sigla .

Επιγραφή Ht 11a

Η Επιγραφή ΕΔΩ.

Μεταγραφή a-ru-ra #4: [ίσως ro?] (2) ka-ro-na (3) #8: [?] #9: [?] – Α*322(da h a ) –ri-ku-ro (-1) a-su-za (1 ) #17 100(ro) – I (3) # 19: AB66 (ta) (1-5)

Λέξεις

arura = γη αλλα και tarus…ταύρους

ra = ήρας, Ά(λα)ς γραμμική β όπου ρ σε λ

ro = Ηρώς

karo = χάρου ka = kako χαλκός στην γραμμική β εδώ είναι συντόμευση

aro = αγρόται

na = ναού

ona = όνοι,

ro = Ηρώ ταύρος

kura = κυριάς

= συντόμευση αγρότης άρουρα προκύπτει και από άλλον τρόπο

su = συντόμευση για Κνωσού και τον χρυσό

za = Δίας

ro = Ηρώς, Άρουρας, αγρόται ταύρος

ta = τα σίτα ταρος ..ταύρος

 ro = άρουρα, αγρόται

i = ιμάτια

ελεύθερη απόδοση εις την άρουρα ήρας ταύρους άλας 2 ἀγρόται. Τον Χαλκό
3 ἀγρόται χάρου τον ναόν ,τους όνους. σύμβολα 8 και 9 δεν τα ξέρουμε εις την δα αγρότης της κυριάς Ηρώς 1 ταύρο. αγρότης Κνωσού, τον χρυσόν του ζα 1 αγρότης Ηρώς τα ιμάτια, τα σίτα. εις της Ηρώς τα σίτα 3 ἀγρόται

 τα ιμάτια. εις 1 ταύρο 5 ἀγρόται

* πιστεύω πως υπάρχει η λέξη δάρει αλλά και χωρίς αυτή βγαίνει νόημα μπορει να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στο σύμβολο 322 αλλα δεν υπάρχουν πολλές επιγραφές με αυτό το σύμβολο για πιο ασφαλες συμπεράσματα.

Επιγραφή HT 12

Η Επιγραφή ΕΔΩ

Μεταγραφή

Ga-ti-da-te- #5 *A608 ro (5) #6* A304 (ro) 5

Ge-tu-ne #10* A510 (ro)- #11: (1) AB38(e) (3.)

#12: A559 (ro)- #13: AB118 (te) (5)

#14: A626 (ro) (3)

#15: AB30/FIC (ni) (1)

#16: A511 (ro)#17: A708 (rο)da-I (5-)

Λέξεις

Iro = σα(ιρ)ουσιν α(ἴρ)ονται

Ga = γαία

Ti = ιμάτια

At = μάτρος

Dα = dat = ύδατα

Da = εις την γην

ero arote Η(ρώς) το γράφει ero …όπως και στην γραμμική β

Rο = Ηρώς 5

Ge = γαίες

Etune = αιτούνται

Ne = νέοι

Ro = αροτε Ηρώς

Te = αροτε

Ro = Ηρώς

Ni = όνοι, ανία

Ra = ήρας

Da = δας

= ιμάτια

= αιτούνται

Γαία etune… ρίζα το etun κλίση γαία αἰτοῦνται

πιστεύω ότι το 559 είναι ro kai to 511 ro = Ηρώς

ελεύθερη απόδοση εις την γαίαν της μάτρος ιμάτια ύδατα εις την δα(ν)

ἀγρόται Ηρώς 5, ἀγρόται 5. Γαία σίτου αιτούνται νέοι Ηρώς ἀγρόται αιτούνται,