Γιατί ΠΡΕΠΕΙ να γίνει ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ - του Δ. Συμεωνίδη

Γιατί ΠΡΕΠΕΙ να γίνει
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Του Δημήτρη Συμεωνίδη JP

δημοσιογράφου / ανταποκριτή

Ε.Σ.Ε.Μ.Ε.( Ένωση Συντακτών Ευρωπαϊκών Μέσων Ενημέρωσης)

Σύδνεϋ, Αυστραλίας

 

Καθημερινά διαπιστώνεται ότι στο σημερινό Υπουργείο Εξωτερικών ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ συμπλέκονται δύο αντικρουόμενες παράμετροι σύγχρονης πολιτικής, ως προς τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Ελλήνων μόνιμων κατοίκων στην Ελλάδα και στην Διασπορά, ως απόδημοι, ή τα παιδιά και οι απόγονοί τους ως ομογενείς.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ως κύριο τομέα του έχει τις εξωτερικές σχέσεις της Ελλάδος με την Διεθνή κοινότητα όπου κατά περίπτωση εξυπηρετούνται διάφορες τυχαίες συμφέρουσες ισορροπίες, κυρίως προς όφελος των Ελλήνων που γεννήθηκαν και κατοικούν στο σύγχρονο Ελληνικό κράτος. Από το 1983 η θέσπιση και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, παράλληλα με την σύσταση της θέσης του πολιτικού προϊσταμένου της του Υφυπουργού Εξωτερικών επί θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού, έως σήμερα ελάχιστο όφελος έχει προσφέρει στην στήριξη και σύσφιγξη των σχέσεων της με τους απόδημους ή την παλινόστησή τους καθώς κατὰ τα τελευταία έτη οι εντός Ελλάδος συνθήκες συνεχίζουν συστηματικά να ενισχύουν την αποδημία των νέων κυρίως επιστημόνων, όσον δε τις διάφορες πλευρές της εκτός Ελλάδος Ελληνομάθειας, τα όποια θετικά δεδομένα που παρουσιάζονται κυρίως είναι πρόσκαιρα και περιστασιακά προερχόμενα από το προσωπικό ενδιαφέρον αφιλοκερδών φιλοπάτριδων αποδήμων ή ομογενών έως και φιλελλήνων. Παραλλήλως από την πλευρά της Ελληνικής Πολιτείας πλην δημοσιογραφικώς, απουσιάζει πλήρως κάθε θεσμική αντίληψης ως προς τις σχέσεις της με τους Έλληνες Ομογενείς.

Η θεσμοθέτηση Υπουργείου Ελλήνων διασποράς, κρίνεται ουσιώδους σημασίας από την νέα Βουλή που θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές, Το νέο Υπουργείο προτείνεται να αποτελείται από δύο Υφυπουργεία: α΄ Απόδημων Ελλήνων, β΄ Ομογενών Ελλήνων, και μία Γενική Γραμματεία στην οποία διοικητικώς να υπαχθούν:

    1. όλα τα κοινού αντικειμένου θέματα Ομογενών και αποδήμων,

    2. το κέντρο του Ελληνικού Πολιτισμού·

    3. το Ινστιτούτο της Βενετίας·

    4. οι θεσμικές συνεργασίες με:

            α΄ το Υπουργείο Παιδείας·

        β΄ με το Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως προς ευρύτερη Ελληνομάθεια και Παιδεία των Αποδήμων Ελλήνων·

            γ΄ θεσμική συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού ως προς:

                γ1. την λειτουργία των Ελληνικών Αρχαιολογικών Σχολών εκτός Ελλάδος,

                          γ2. την διοργάνωση διεθνών εκθέσεων μνημείων,

                    γ3 την διοργάνωσή κάθε μορφής εκδηλώσεων για την διάδοση και προβολή της δια μέσου όλων των αιώνων έως και σύγχρονη την Ελληνική πολιτιστική και θρησκευτική παράδοση και με διάσταση και ακτινοβολία τοπική έως και οικουμενική·

                    γ4 την σύναψη διακρατικών μνημονίων συνεργασίας με όσες χώρες έχουν μνημεία αμέσως ή εμμέσως με την Ελληνική πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά και παράδοση, ή αντιστρόφως εάν στον Ελληνικό χώρο υπάρχουν μνημεία διαφόρως συνδεόμενα με αντίστοιχη πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά και παράδοση τρίτων κρατών.

Η δια θεσμικής συμμετοχής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο καταλλήλως σταθμιζομένου αριθμού εκπροσώπων των Ελλήνων Ομογενών θα συνέτεινε στην συσπείρωση και στήριξη όπου διαβιούν και θα απέτρεπε τον αφελληνισμό τους. Αντιστοίχως οι Απόδημοι Έλληνες πλην της πλήρους ασκήσεως των εκλογικών τους δικαιωμάτων και αναλογικής κοινοβουλευτικής τους εκπροσωπήσεως, θα πρέπει να ρυθμισθεί ώστε κατά τις προ της παλιννόστησής τους πρόσκαιρες επισκέψεις τους στην Ελλάδα να τους παρέχεται αριθμός ΑΜΚΑ τουλάχιστον αντιστοίχων παροχών προς εκείνο που το Ελληνικό Κράτος είναι υποχρεωμένο να παραχωρεί στους μετανάστες

Παραλλήλως η ποικίλη δυνατή συνεισφοράς των Ελλήνων της Διασποράς στα κυρίως θέματα της σύγχρονης Εξωτερικής Ελληνικής Πολιτικής, συσχετιζόμενη με την Ελληνική κοινοβουλευτική τους παρουσία θα τους έδινε την δυνατότητα να συμβάλουν θεσμικώς σε διάφορες ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως περί παλιννοστούντων στην Ελλάδα αποδήμων ή από την έξωθεν εμπειρία τους να προτείνουν θέσπιση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τους κατοικούντες στην Ελλάδα Έλληνες σε κρίσιμα θέματα όπως της αναστροφής του γεγονότος της υπογεννητικότητας, ως αντίρροπη ενέργεια προς την υπεργεννητικότητα μεταναστών που για το καθεστώς της παρουσίας τους, στην Ελλάδα, πολλές ενστάσεις και προβληματισμούς συχνά εκφράζουν επίσημοι Έλληνες

 Παραλλήλως τὸ Υφυπουργείο Αποδήμων θα μπορεί απερίσπαστα να εντοπίζει τρόπους επιβίωσης των Ελλήνων κατά περίπτωση στα κράτη που διαμένουν οπότε εκ των πραγμάτων τα θέματα επιβίωσης των Ελλήνων στο Μητροπολιτικό χώρο με πλαίσιο την διεθνή κοινότητα συγκρούονται εκ των πραγμάτων με την επιβίωση των Ελλήνων που προέρχονται από τις διαφορετικές συνθήκες των διαφόρων κρατών που ζουν οι Ομογενείς. Εάν δεν διαχωριστούν οι δύο διαφορετικό ρόλοι του Υπουργείου Εξωτερικών τότε με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε στον αφελληνισμό των Ελλήνων της διασποράς ανά την οικουμένη, όπως επίσης δεν θὰ στηριχθεί η αναστροφή της υπογεννητικότητας των Ελλήνων της Ελλάδος με μαθηματική προδικάζοντας μία προοπτική πολιτιστικής και κάθε άλλης έμμεσης ελληνικής γενοκτονίας από τον από ετών ανύπαρκτο κρατικό προσανατολισμό περί το μέλλον της επιβιώσεως των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος. Στην συνέχεια ενδεικτικά μνημονεύονται ορισμένα χρονίζοντα προβλήματα των Ελλήνων της διασποράς.

 Οι Έλληνες ομογενείς που ζουν σε όλες τις Ηπείρους ζητούν εδώ και δεκαετίες την δημιουργία ενός Υπουργείου Ομογένειας. Δεν θα το έλεγα Αποδήμου Ελληνισμού γιατί σήμερα μιλάμε για τρίτη και τέταρτη γενιά Ελλήνων που έχουν γεννηθεί σε διάφορες χώρες.

Υπάρχει μία άλλη Ελλάδα στο εξωτερικό που οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν δίδουν σημασία.

Έχουν γίνει αιτήματα πολλές φορές αλλά οι πολιτικοί δεν θέλουν με κανένα τρόπο την δημιουργία ενός τέτοιου Υπουργείου. Είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρχει άμεση σύνδεση περιφέρειας και κέντρου δηλαδή Ομογένειας και Εθνικού Κέντρου. Γιά τους Έλληνες της διασποράς η ύπαρξη Γενικής Γραμματείας κρίνεται πως όσο θα υπάγεται στὸ Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να αποτελεί θεσμό κενής προσφοράς ρητορικού περιεχόμενου.. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια τὸ πρόβλημα που 560.000 Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους και έχουμε διαφυγή ταλαντούχων ανθρώπων και που η πολιτεία, φαίνεται να μην το βλέπει ως δικό της θέμα. Πλέον συνιστά επιτακτική ανάγκη η δημιουργία ενός ανεξάρτητου υπουργείου για την ομογένεια και για τους αποδήμους. Με αυτόν τον τρόπο η πατρίδα θα ενισχυθεί και θα συμβάλλουν οι ομογενείς στην επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν την χώρα όλων των Ελλήνων όπου και να ζουν.

Το ίδιο θέμα προώθησαν, στα μέσα του περασμένου έτους, με επιστολή τους και 29 ομότιμοι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι Έλληνες του εξωτερικού που ζουν, εργάζονται και δημιουργούν σε 70 χώρες και των πέντε ηπείρων είναι σήμερα -με τη μετανάστευση που προκάλεσε η κρίση- περίπου 6,5 εκατομμύρια...».

Οι Έλληνες της Ελλάδος δεν γνωρίζουν την δράση των Ελλήνων επιστημόνων, επιχειρηματιών, καλλιτεχνών πολιτικών και των διαφόρων οργανισμών που υπάρχουν ούτε τις ικανότητές των, γιατί γίνεται σκοπίμως η μη προβολή αυτών από το κέντρο.

Σε αυτό συμμετέχουν και τα ΜΜΕ με την αδιαφορία τους, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σε όλες τις εφημερίδες μια σελίδα ειδικά για την ομογένεια.

Μέχρι την σύσταση ου Υπουργείου των Ελλήνων της Διασποράς θα ήταν χρήσιμο να ενεργοποιηθεί το άρθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίδει το δικαίωμα στους Ομογενείς που ζουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να στέλνουν αντιπροσώπους στα Κοινοβούλια της Ε.Ε.

Τέλος πρέπει να υπογραφθεί αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως έχει υπογράψει η Αυστραλία με τις κάτωθι χώρες: Βέλγιο, Φιλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπρόσθετα όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως η ίδρυση Υπουργείου των Ελλήνων της Διασποράς παραλλήλως θα συμβάλει:

1. Στην αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης που ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

2. Στην ουσιαστική και όχι ρητορική υποστήριξη των Ελλήνων της διασποράς και προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

3. Στην έμπρακτη ενίσχυση της ελληνικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στην προώθηση και επίλυση εθνικών μας θεμάτων επιβίωσης των Ελλήνων της διασποράς.

4. Στην προσέλκυση επενδύσεων από τον χώρο της ομογένειας και το εξωτερικό και

5. Στην παιδεία, επιστημονική έρευνα ,στον πολιτισμό με το να στελεχωθεί το Υπουργείο Ομογένειας με τους καλύτερους εγκεφάλους Ομογενών που θα έλθουν στην Ελλάδα

6. Στην προώθηση και αύξηση του τουρισμού.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 8.5.2023.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ εξωτερικου ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ διασπορα Συμεωνιδης εξωτερικο ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ