Μεταξάς, Λόντος, Παλαμήδης, Κανάρης, Μελάς, Σχινάς, κ.ά. προς Κωλέττη: «Τα συμβάντα της 3ης Σεπτεμβρίου ήταν αναγκαία συνέπεια φοράς δυσχερών περιστάσεων» - του Γ. Λεκάκη

Μεταξάς, Λόντος, Παλαμήδης, Κανάρης, Μελάς, Σχινάς, κ.ά.
προς Κωλέττη:
«Τα συμβάντα της 3ης Σεπτεμβρίου
ήταν αναγκαία συνέπεια
φοράς δυσχερών περιστάσεων»…

Με την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ο βασιλεύς Όθων αναγκάζεται και υπογράφει το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδος.

Eπιστολή πρός τόν πολιτικό Ιωάννη Κωλέττη (1773 – 1847) στό Παρίσι μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Μεταξᾶ, Α. Λόντου, Ρ. Παλαμήδη, Κ. Κανάρη, Δρ. Μανσόλα, Λ. Μελᾶ καί Μ. Γ. Σχινᾶ, ανάμεσα σε άλλα, γράφει και τα εξής:

 «... Τά συμβάντα τῆς 3 Σεπτεμβρίου τ. ε. πληροφορεῖσθε ἀπό τάς διαφόρους ἐφημερίδας, τάς ὁποίας λαμβάνετε συγχρόνως σήμερον. Τό κίνημα τοῦτο ἦτον ἀναγκαία συνέπεια φορᾶς δυσχερῶν περιστάσεων, αἵτινες ἐπί πλέον παρατεινόμεναι ἤθελαν καταντήσει τό πρᾶγμα δυσχερές καί ἀνοικονόμητον. Ἀποφεύγομεν νά σᾶς ἐκθέσωμεν τάς λεπτομερείας τοῦ κινήματος, καθότι καί τό μέσον ἔκτακτον καί ὁ καιρός μᾶς ἐπείγει.

Ἐλπίζομεν ὅτι τά πράγματα θέλουν ἐξακολουθήσει καί εἰς τό ἑξῆς νά φέρωσι τόν αὐτόν χαρακτῆρα, καθ’ ὅσον μία ἀντίπραξις δέν ἤθελε ζητήσει νά ἐμποδίσῃ τά εὐτυχῆ ἀποτελέσματα τοῦ ἐθνικοῦ τούτου κινήματος. Τό καθ’ ἡμᾶς φροντίζομεν, ὅσον αἱ δύσκολαι αὗται περιστάσεις τό ἐπιτρέπουσι, νά ἐξακολουθῶμεν βαδίζοντες τήν αὐτήν πάντοτε ἐθνικήν ὁδόν, εἰς ὑμᾶς δέ ἀπόκειται ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τά γεγονότα, τάς τε ἐσωτερικάς καί ἐξωτερικάς οἰκονομικάς τοῦ Κράτους περιστάσεις νά κανονίσητε τά καθ’ ὑμᾶς, ὅπως νομίσετε συμφερώτερα πρόν τήν Πατρίδα καί τόν θρόνον...».

Η επιστολή φέρει ημερομηνία Αθήνα, 5/17 Σεπτεμβρίου 1843.

Ήταν δυο σελίδες, 247 x 200 χλστ.

ΠΗΓΗ: Βέργος, 9.6.2021. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 9.5.2021.

Μεταξας, Λοντος, Παλαμηδης, Καναρης, Μελας, Σχινας, Κωλεττης 3η Σεπτεμβριου Επανασταση 3 Σεπτεμβρη Σεπτεμβριος 1843 βασιλευς οθων πρωτο Συνταγμα Ελλαδος βασιλιας οθωνας Ελλαδας Ελλαδα επιστολη Παρισι γαλλια υπογραφη Μανσολας, κινημα αναγκαια συνεπεια δυσχερης περισταση δυσχερες ανοικονομητο αντιπραξις αντιπραξη εθνικο δυσκολη εθνικη οδος οικονομικα Κρατος συμφερον Πατριδα θρονος Αθηνα, 5 17
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ