Από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΠΑΞΩΝ (1922-1930) - του Σπ. Χ. Μπογδάνου

Από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ
ΠΑΞΩΝ
(1922-1930)

Έρευνα του Σπύρου Χ. Μπογδάνου, τ. δημάρχου Παξών

Το παραδοσιακό καφενείο Μπουρνάος στα Μαγαζιά Παξών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: Γ. Λεκάκης "Παξοί, τα νησιά του Πάθους".

Στην συνεδρίαση του Κοιν. Συμβουλίου στις 31.1.1922 γίνεται διαπίστωση καταστροφής της σοδειάς από το δάκο. Θεωρεί (το Κ. Συμβ.) ότι πρέπει να παρακαλέσει το Υπουργείο Γεωργίας να διατάξει να εφαρμοστεί και στους Παξούς την επόμενη σοδειά ραντισμός κατά του δάκου, που με επιτυχία έγινε στην Κέρκυρα. Ορίζει επιτροπή από τους διαμένοντες στην Αθήνα συμπολίτες: Θωμά Γ. Βελλιανίτη, Σπυρίδωνα Α. Βελλιανίτη, Σπυρίδωνα Χ. Γούλιο, Γεώργιο Βλαχόπουλο και Γεράσιμο Θ. Λύχνο και τους εξουσιοδοτεί να συνηγορήσουν στους αρμόδιους για την αξίωση του τόπου.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ, ΕΔΩ.


ΒΙΒΛΙΟ Β΄

Την επόμενη χρονιά με την απόφαση αρ. 4 στις 29 Μάρτη 1923 ο Πρόεδρος Σπύρος Γ. Αντίοχος ευχαριστεί το Υπουργείο Γεωργίας για την ενεργηθείσα κατά τα έτη 1921 και 1922 καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, συνεπεία της οποίας εξασφαλίστηκαν χρηματικά ποσά υπέρ των ελαιοκτηματιών του Νομού. Αναγνωρίζει την σκοπιμότητα της μεθόδου και εύχεται την επανάληψη και για το 1923.

Μετά όμως από ένα χρόνο με την απόφαση αρ. 1 στις 4/2/24 το Κ. Σ αναθεωρεί τις απόψεις του και ψηφίζει ομόφωνα την μη εφαρμογή δακοκτονίας στην κοινότητα Μαγαζιών – Φουντάνας γιατί καμμία ωφέλεια δεν επέφερε στον ελαιόκαρπο, αντίθετα προκάλεσαν μεγάλη ζημιά στις ελιές με εγκαύματα στα κλαδιά τους.

Θέλοντας να τιμήσει τους δοξασμένους νεκρούς των Παξών, που έπεσαν ηρωικά στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α’ Παγκόσμιο (Μεγάλο τον έλεγαν τότε) και στην Μικρασιατική καταστροφή με την υπ’ αριθμ 6/16-8-1925 απόφαση ψηφίζεται ποσό 2.000 δρχ για πρώτη εισφορά για την ανέγερση αναθηματικής στήλης υπέρ των πεσόντων στους πολέμους 1912-1922 από την Κοινότητα.[1]

Στις 20/9/25 (αποφ. 8) αποφασίζεται η κατασκευή δρόμου από Μαγαζιά προς Λογγό, με την αιτιολογία ότι είναι ο πλησιέστερος λιμένας για τους κατοίκους της κοινότητας και ο οποίος θα ξεκινά από τη θέση Κέντρο και θα καταλήγει στο λιβάδι Λογγού, στο σημείο που συναντάται η δημόσια οδός Λάκκας – Λογγού και το μήκος της θα είναι 800 - 900 μ. Διατίθεται ποσόν 1.000 δρχ και συστήνεται τετραμελής επιτροπή για συλλογή με έρανο και για την επίβλεψη του έργου.

28/12/25 (αποφ. 11). Απολύεται ο μέχρι τώρα κλητήρας της Κοινότητας Ιωάννης Γ. Μητσιάλης και διορίζεται για τα επόμενα 4 χρόνια ο Αναστάσιος Γεωργ. Μητσιάλης με αρνητική ψήφο του Προέδρου Σπ. Γ. Αντίοχου και του Μιχαήλ Σπ. Μουρίκη.

            Στην ίδια συνεδρίαση με την υπ’ αριθ’ 12/28-12-25 πράξη ορίζονται αντιπρόσωποι για τη συγκρότηση του αγροτικού συμβουλίου της Κοινότητας οι: Σπυρ. Αντ. Αντίοχος, Θωμάς Γ. Αντίοχος, Αθαν.Χαρ. Μητσιάλης, Ιω. Αθ. Μουρίκης, Χαραλ. Διον. Βερονίκης και Μιλτιάδης Γ. Μητσιάλης, που συγκεντρώνουν ιδιότητες κτηματικές και κτηνοτροφικές.

Με την υπ’ αριθ’ 2/13-1-26 πράξη δεν εγκρίνεται η δακοπροστασία διότι κατά πάγκοινον γνώμη αποδείχθηκε ότι δεν πέτυχε κατά τις σοδειές 20-21 και 22-23 και ο καρπός καταστράφηκε. Ακόμα και όταν δεν έγινε διαβροχή την τελευταία σοδειά, ο καρπός διατηρήθηκε στην Κοινότητα Μαγαζιών υγιέστερος, σε αντίθεση με τις άλλες Κοινότητες που έκαναν διαβροχή.[2]

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας αλλά και η αναγκαιότητα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων οδηγεί το Κοινοτικό Συμβούλιο στην κατασκευή στέρνας στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Με τη λήψη της απόφασης 5/31-3-26 ψηφίζεται στον προϋπολογισμό ποσό 2.000 δρχ για την αποπεράτωση της δεξαμενής του σχολείου.

Με την Πράξη 7/12-6-26 αποφασίζεται να παρακαλέσουν το Υπουργείο να επιτρέψει τη λειτουργία φαρμακείου στο Λογγό, όπως ίσχυε πριν, σε πρακτικό φαρμακοποιό, παρ' όλη την αυστηροποίηση του νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των 3 κοινοτήτων που απέχουν αρκετά από την πολίχνη του Γαΐου.[3]

Αποφασίζεται με την Πράξη 10/30-8-1926 η διανομή νερού από τον Ερημίτη από 1ης Σεπτέμβρη με δελτίο στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός των μελών της οικογένειας. Απαγορεύεται η μεταφορά νερού από την πηγή νύχτα. Αυτοπροσώπως θα παραλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος το νερό, διαφορετικά ο υδρονομέας (ο υπεύθυνος για τη διανομή του νερού) δικαιούται να αρνηθεί να του δώσει, θα εισπράττει δε ως αμοιβή από κάθε υδρευόμενο 20 λεπτά για κάθε τενεκέ νερό. Οι κάτοικοι δικαιούνται να παίρνουν νερό κάθε δεύτερη μέρα.

Γίνεται ψήφιση 6.000 δρχ στις 16/1/28 με την Πράξη αρ. 1 του Κ. Σ. για την αποπεράτωση της κατασκευής υπογείου οχετού από τη χειμερινή πηγή που βρίσκεται στην οικία του Λεωνίδα Κάγκα μέχρι της δεξαμενής μήκους περί τα 185 μέτρα. Το υπόλοιπο ποσό των 10.739,65 δρχ θα αρθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΒΙΒΛΙΟ Γ΄

Με την 9/9-6-28 απόφαση παρακαλείται το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του για εφαρμογή δακοκτονίας προς αποφυγή, επί ματαίω, μεγάλης χρηματικής δαπάνης, σε εποχή που ο ελαιοπαραγωγικός κόσμος βρίσκεται σε δυσμενέστατες οικονομικές συνθήκες, λόγω της εξευτελιστικής τιμής του λαδιού, μόνου προϊόντος του νησιού και της δεινής κρίσης, που προέρχεται από το συναγωνισμό με τα σπορέλαια και τις πολλών ειδών και επαχθέστατες φορολογίες.

Στο Κοινοτικό Συμβούλιο της 2ας Ιουλίου 1928 με αρ. απόφασης 11 ψηφίζεται η σύσταση ειδικού ταμείου οδοποιίας της Επαρχίας Παξών με έδρα τον Γάιο, για να επιτευχθεί ακριβοδίκαια η εκτέλεση έργων οδοποιίας μεταξύ των Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς οι ετήσιες εισπράξεις του ταμείου θα είναι περισσότερες των 110.000 δρχ που υπολογίζει το Συμβούλιο του ταμείου επαρχιακής οδοποιίας της Κέρκυρας και τα αναλογούντα έξοδα διοικήσεως, τα οποία χρεώνει η Κέρκυρα θα τα εξοικονομήσουν. Θεωρούν δε, ότι θα είναι ευχάριστη ευκαιρία για τον Νομάρχη να επισκέπτεται τους Παξούς για τους ελέγχους, οπότε παράλληλα θα γίνεται γνώστης και των λοιπών αναγκών και τον παρακαλούν να συνεργήσει υπέρ της σύστασης του ταμείου αυτού.

Απόφαση υπ’ αριθμ΄16/18-10-28 για απολύμανση του Δημοτικού Σχολείου για πρόληψη λοιμωδών νόσων με ασβέστη και χρώμα, υδροχρωματισμό της εσωτερικής επιφανείας, με soubbime (;) πόρτες, παράθυρα, θρανία, έδρα, πατώματα, πλύσιμο δαπέδου και καθαρισμό αυλής.

Ρηξικέλευθη θεωρείται η απόφαση 3/15-6-29 με την οποία ψηφίζεται η επιβολή, άνευ εξαιρέσεων, πρόσθετου δημοτικού φόρου επί των κληρονομιών, κληροδοσιών και των αιτία θανάτου δωρεών (όχι επί των εν ζωή δωρεών) ίσου με 10% του αντίστοιχου δημόσιου φόρου ή τέλους αρχικού ή προσθέτου.

Με την πράξη 4/17-6-29 ψηφίζονται 300 δρχ για την αναστήλωση του τρούλου του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, μετά από τον καταστρεπτικό σεισμό του Ιουλίου 1927.

Ψήφιση 410 δρχ (Αρ. Πραξ. 3/31-10-29) για κατασκευή και αποστολή κυβόλιθου διαστάσεως 0,25 με εγχάρακτο το όνομα της Κοινότητας, για να χρησιμεύσει στη θεμελίωση του Εθνικού ηρώου του μέλλοντος να διαιωνίσει την Εθνική ευγνωμοσύνη προς τους ελευθερωτάς της Πατρίδας.[4]

Αρ. Πράξης 7 στις 8/2/30. Σύσταση επιτροπής για ανέγερση κοινού Νεκροταφείου στην περιφέρεια της Φουντάνας και ψήφιση πίστωσης 4.000 δρχ για το σκοπό αυτό.[5]

Στις 9/3/30 (Αρ. Πράξης 9) πραγματοποιείται Κοινή Συνεδρίαση των Κοιν. Συμβουλίων Μαγαζιών, Λάκκας και Λογγού στα Μαγαζιά και κοινή διαμαρτυρία κατά της εξαγγελίας υπαγωγής των Παξών στο νέο περί αγροφυλακής νόμου, ως ασύμφορης, επειδή θα αναγκαστούν να καταβάλλουν επαχθή φορολογία γι΄ αυτό.

ΠΗΓΗ: εφημ. Ηχώ των Παξών, τ. Ιουν. 2023. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 28.8.2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Για την δημιουργία αναθηματικής στήλης στην πλατεία της πρωτεύουσας του νησιού ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαΐου κατάρτισε ερανική Επιτροπή και ζήτησε έγκριση από την Νομαρχία Κέρκυρας (Εφ. ΠΑΞΟΙ Φ.9/15-9-1925).

[2] Ψήφισμα των Κοινοτήτων κατά της πρότασης του Νομογεωπόνου περί συστάσεως Ταμείου Πρόνοιας Ελαιοπαραγωγής στους Παξούς προς επανάληψη των διαβροχών (ράντισης). ΕΦ.ΠΑΞΟΙ Φ. 15/15-2-1926.

[3] Το 1926 άνοιξε οδοντιατρείο στο Λογγό και αργότερα στο Γάη, σύμφωνα δε με τον εκδότη της εφημερίδας «ΠΑΞΟΙ» Χαράλ. Μιτσιάλη (Φ. 201/10-11-1937) ασκούσε την οδοντιατρική δωρεάν χάριν των πτωχών.

[4] Αφορά το «Τάμα» του Έθνους για την ανεξαρτησία του, που ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.

[5] Νόμος 4062/1930 Περί Νεκροταφείων. Τα Κοιν. Και Δημ. Συμβούλια πρέπει να ορίσουν Δημοτικά Νεκροταφεία εκτός των οικισμών. Από την Κοινότητα Μαγαζιών ορίστηκαν ένα πάνω από τον Άγιο Θανάση και ένα πάνω από την Βλαχέραινα, μακριά από τα σπίτια.


παραδοσιακο καφενειο Μπουρναος Μαγαζια Παξων ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΑΖΙΩΝ ΠΑΞΩΝ παξοι 1922 1930 Μπογδανος Παξος Κοινοτικο Συμβουλιο 1922 καταστροφη σοδεια δακος Υπουργειο Γεωργιας ραντισμος Κερκυρα Αθηνα Βελλιανιτης Γουλιος, Βλαχοπουλος Λυχνος αξιωση 1923 Αντιοχος Γεωργια 1921 καταπολεμηση ελια ελαιοκτηματιας Νομος 1924 δακοκτονια Φουντανα ωφελεια ελαιοκαρπος, ζημια ελιες εγκαυμα κλαδια τιμη νεκροι Παξινοι ηρωας Βαλκανικοι πολεμοι Α Παγκοσμιος Μεγαλος Μικρασιατικη καταστροφη 1925 αναθηματικη στηλη πεσονες πολεμος 1912 δρομος Λογγος λιμενας Κεντρο λιβαδι λιμην λιμανι Λογγου, Λακκα ερανος απολυση κλητηρας Μητσιαλης Μουρικης συνεδριαση αγροτικο συμβουλιο Βερονικης κτηματιας κτηνοτροφια 1926 δακοπροστασια σοδειες καρπος διαβροχη λειψυδρια υγειονομικα προβληματα στερνα Δημοτικο Σχολειο δεξαμενη φαρμακειο φαρμακοποιος πολιχνη Γαιος νερο παραλια Ερημιτης δελτιο μεταφορα πηγη υδρονομεας διανομη τενεκες 1928 υπογειος οχετος χειμερινη οικια Καγκας Ταμειο Παρακαταθηκων και Δανειων ελαιοπαραγωγη οικονομια εξευτελιστικη τιμη λαδι προιον νησι συναγωνισμος σπορελαιο φορολογια ταμειο οδοποιια Επαρχια Κερκυρας νομαρχης αναγκες απολυμανση προληψη λοιμωδεις νοσοι νοσος ασβεστης χρωμα, υδροχρωματισμος σουμπινε σουμπιν soubbime πορτα, παραθυρο, θρανιο εδρα, πατωμα δαπεδο αυλη 1929 δημοτικος φορος κληρονομια κληροδοσια θανατος δωρεα τελος αναστηλωση τρουλλος τρουλος ναος της Αναστασεως Ιεροσολυμα, σεισμος Ιουλιος Αναστασης ιν Ανασταση κυβολιθος εγχαρακτο Εθνικο ηρωο Εθνικη ευγνωμοσυνη ελευθερωτης Πατριδα 1930 επιτροπη Νεκροταφειο διαμαρτυρια αγροφυλακη ερανικη Νομογεωπονος Προνοιας Ελαιοπαραγωγης διαβροχες ραντιση οδοντιατρειο Γαης, οδοντιατρικη δωρεαν πτωχοι Ταμα εθνους ανεξαρτησια Δημοτικο αγιος Θανασης Βλαχεραινα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ