Ο κόσμος της βυζαντινής υπαίθρου - Αρχαιολογικές, επιγραφικές και εικαστικές μαρτυρίες (7ος - 15ος αιώνες)

Ο κόσμος της βυζαντινής υπαίθρου

Αρχαιολογικές, επιγραφικές

και εικαστικές μαρτυρίες (7ος - 15ος αιώνες)

43ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχών-περιλήψεων: Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2024


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας ανακοινώνει τη διενέργεια του 43ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2024 στην Αθήνα με φυσική παρουσία, εκτός απροόπτου. Μία εκ των ημερών του τριήμερου Συμποσίου θα αφιερωθεί, ως είθισται, σε ανακοινώσεις ειδικού επιστημονικού θέματος. Ακολουθούν πληροφορίες για το ειδικό επιστημονικό θέμα της Ημερίδας και για τη συμμετοχή στο Συμπόσιο:

 

Ειδικό επιστημονικό θέμα της Ημερίδας

του 43ου Συμποσίου της ΧΑΕ (2024)

 

Ο κόσμος της βυζαντινής υπαίθρου.

Αρχαιολογικές, επιγραφικές και εικαστικές μαρτυρίες

(7ος-15ος αιώνες).

 

Το ειδικό επιστημονικό θέμα που θα απασχολήσει την μία από τις ημέρες του 43ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Αθήνα, Μάιος 2024), θα αφορά στα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με τον κόσμο της βυζαντινής υπαίθρου (7ος - 15ος αιώνες).

Η αγροτική οικονομία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας αλλά και της κοινωνικής οργάνωσης του Βυζαντίου. Με την καλλιέργεια της γης ήταν στενά συνδεδεμένοι τόσο οι κάτοικοι της υπαίθρου όσο και των πόλεων και η συστηματική αξιοποίηση της γης έτυχε της κρατικής μέριμνας, καθώς αποτελούσε τη σημαντικότερη πηγή πλούτου του κράτους. Σε αυτή πρέπει να προστεθούν εκτός από την κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η αλιεία, το κυνήγι αλλά και περιπτώσεις οικιακής οικονομίας, όπως η σηροτροφία, η παραγωγή ενδυμάτων, ίσως και χρηστικών αντικειμένων.

Ακολουθούν ενδεικτικές θεματικές, οι οποίες αφορούν στα υλικά κατάλοιπα και στις επιγραφικές και εικαστικές μαρτυρίες του κόσμου της βυζαντινής υπαίθρου:

Ø  Αγροτικός χώρος και αγροτικές εγκαταστάσεις: οργάνωση των χωρίων, οικισμών και γενικά του κατοικημένου αγροτικού χώρου.

Ø  Οι αγροτικές υποδομές (ληνοί, ελαιοτριβεία, ανεμόμυλοι, υδρόμυλοι, κ.λπ.) και εργαλεία.

Ø  Υλικά κατάλοιπα της παραγωγής και των κυριότερων δραστηριοτήτων.

Ø  Υλικά κατάλοιπα των διαδικασιών μεταποίησης: η παρασκευή του φαγητού, και η μεταποίηση ινών‒ένδυση.

Ø  Επιγραφικές μαρτυρίες: αφιερωματικές επιγραφές με αναφορά σε επαγγέλματα, ομάδες και μεμονωμένες περιπτώσεις κατοίκων της υπαίθρου.

Ø  Εικαστικές μαρτυρίες των αγροτικών δραστηριοτήτων, των χωρικών και εν γένει των ανθρώπων της υπαίθρου.

 Κατά την ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας, εκτός από τις εισηγήσεις, οι οποίες θα ανατεθούν σε επιστήμονες με σχετική εξειδίκευση, θα παρουσιασθούν και οι συναφείς με το θέμα ανακοινώσεις.

 

Η γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική.

Ξένοι ομιλητές μπορούν να μιλήσουν σε αγγλική ή γαλλική γλώσσα.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή:

        - Ιωάννα Μπίθα (πρόεδρος), Γιώργος Πάλλης (γενικός γραμματέας),

        - Μαρία Καζανάκη-Λάππα (ταμίας), Τάσος Αντωνάρας, Μελίνα Παϊσίδου

Οι ανακοινώσεις του 43ου Συμποσίου της ΧΑΕ, τόσο οι ελεύθερες όσο και εκείνες της Ημερίδας, θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή στην επιστήμη. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας (2.000 λέξεις). Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές ομιλητών με δύο ανακοινώσεις, ακόμα και εάν η μία από αυτές είναι σε συνεργασία με άλλον ομιλητή. Τα θέματα των ανακοινώσεων πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης (300 μ.Χ. - 1830 μ.Χ.).

 

Λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών στο Συμπόσιο της ΧΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους, κυρίως εκείνους οι οποίοι σκοπεύουν να παρουσιάσουν ανασκαφές, αναστηλωτικά έργα και συντήρηση μνημείων και έργων τέχνης, να χρησιμοποιήσουν τον εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεών τους με τη μορφή επιτοίχιων πινακίδων (posters). Οι συμμετέχοντες θα αναλάβουν τη διαμόρφωση και υλοποίηση των πινακίδων, διαστάσεων 60×85 εκ. (Α1), ενώ την ανάρτησή τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα αναλάβει η Οργανωτική Επιτροπή. Οι πινακίδες θα πρέπει να παραδοθούν στην Επιτροπή το πρωί της παραμονής της έναρξης του Συμποσίου. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα προβλεφθεί χρόνος για την παρουσίαση των θεμάτων στους συνέδρους.

 

Σημειώνεται ότι κατά την κατάθεση της συμμετοχής-περίληψης θα πρέπει να δηλωθεί

        (α) εάν η ανακοίνωση αφορά στις ελεύθερες ανακοινώσεις ή εντάσσεται στην Ημερίδα

και 

        (β) εάν αφορά ανακοίνωση προφορική ή επιτοίχια.

 

Όπως και στα προηγούμενα Συμπόσια, προβλέπεται η έγκαιρη δημοσίευση περιλήψεων των εισηγήσεων, των προφορικών και των επιτοίχιων ανακοινώσεων. Η δημοσίευση αυτή έχει τον χαρακτήρα της πρώτης παρουσίασης με σκοπό την προκαταρκτική ενημέρωση. Οι περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για το θέμα, το περιεχόμενο και την πρωτοτυπία της ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους (χωρίς υποσημειώσεις ή βιβλιογραφία), στην οποία μπορούν να ενταχθούν μόνον μικρά γραμμικά σχέδια που πρέπει επιπλέον να κατατεθούν σε ψηφιακή μορφή (βλ. συνημμένο δείγμα σύνταξης της περίληψης, το οποίο παρακαλείσθε να ακολουθήσετε όσο το δυνατόν πιο πιστά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και ειδικότερα η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του 43ου Συμποσίου της ΧΑΕ επιφυλάσσεται να προτείνει αλλαγές ή να αποκλείσει ανακοινώσεις οι οποίες:

        δεν άπτονται των πεδίων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης

        δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη

        περιλαμβάνουν προσωπικές επιθέσεις

        - κατατίθενται εκπρόθεσμα

 

Για τη συμμετοχή στο 43ο Συμπόσιο της ΧΑΕ (Μάιος 2024) οι αιτήσεις συμμετοχής-περιλήψεων είτε για ελεύθερη ανακοίνωση είτε στο πλαίσιο της Ημερίδας θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 με την ένδειξη «43ο Συμπόσιο ΧΑΕ (2024)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΧΑΕ: chae.secretary@gmail.com

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

 

Γραμματεία του 43ου Συμποσίου της ΧΑΕ:

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, c/o Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, κυρία Σοφία Γιαννιώτη, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 9:00-14:00, τηλ. 213 213 9556.

 

Παρακαλείσθε για την οικονομική υποστήριξη του Συμποσίου με την αγορά του Τεύχους με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων του συμποσίου, το κόστος του οποίου έχει ορισθεί στο ποσό των 15,00 €.

Η συνδρομή των μελών της ΧΑΕ για το 2024 έχει ορισθεί στο ποσό των 30 €.

Η καταβολή της συνδρομής ή των συνδρομών παρελθόντων ετών μπορεί να γίνεται κατά τη διάρκεια του Συμποσίου. Συστήνεται όμως σε όσους έχουν τη δυνατότητα η ηλεκτρονική κατάθεση των συνδρομών στους παρακάτω λογαριασμούς της ΧΑΕ:

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου οι εκδόσεις της ΧΑΕ θα πωλούνται με έκπτωση 40%.

Ειδικά για τα πλήρως ταμειακώς ενήμερα μέλη της ΧΑΕ (συμπεριλαμβανομένου του έτους 2024) οι εκδόσεις της ΧΑΕ θα πωλούνται με έκπτωση 50%.

Για την εγγραφή σας στον ηλεκτρονικό κατάλογο αποδεκτών των ανακοινώσεων της ΧΑΕ, παρακαλούμε να στείλετε σχετικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: chae.secretary@gmail.com και xae.anakoinoseis@gmail.com


ΠΗΓΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884) / ΧΑΕ, 19.10.2023, αριθ. ρωτ. 81/2023, e-mailchae.secretary@gmail.com. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 20.10.2023.

βυζαντινη υπαιθρος αρχαιολογια επιγραφη εικαστικη μαρτυρια 7ος - 15ος αιωνας μΧ βυζαντιο αρχαιολογικη επιγραφες εικαστικα μαρτυριες αγροτικη οικονομια κοινωνικη οργανωση Βυζαντιου καλλιεργεια γης κατοικοι υπαιθρου γη πολις κρατικη μεριμνα πηγη πλουτου κρατος πλουτος κτηνοτροφια, μελισσοκομια, αλιεια, κυνηγι οικιακη σηροτροφια, μεταξι ενδυματα παραγωγη ενδυμα χρηστικο αντικειμενο υλικα καταλοιπα επιγραφη εικαστικα αγροτικος χωρος αγροτικη εγκατασταση οργανωση χωριο οικισμος αγροτια αγροτικες υποδομες ληνος ελαιοτριβειο ανεμομυλος υδρομυλος εργαλειο υλικο μεταποιηση παρασκευη φαγητ ινα ενδυση επιγραφες αφιερωματικη επαγγελμα ομαδα κατοικος εικαστικα χωρικος μεταβυζαντινη αρχαιολογια τεχνη 300 1830 μΧ 4ος 19ος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ