Μυκηναϊκό νεκροταφείο στην Ζάκυνθο, με 14 τάφους, σαν της Μεσσηνίας και της Τριφυλίας - της Χρ. Μερκούρη

Μυκηναϊκό νεκροταφείο
στην Ζάκυνθο,
με 14 τάφους,
σαν της Μεσσηνίας
και της Τριφυλίας

Της Χριστίνας Μερκούρη, αρχαιολόγου

H επισήμανση και εν συνεχεία η μικρής έκτασης ανασκαφή του μυκηναϊκού νεκροταφείου στο Καμπί της δυτικής Ζακύνθου οφείλεται στις εργασίες διάνοιξης οδού προς την κορυφή του λόφου Σούργια ή Βίγλα το 1971 για τον εξωραϊσμό του λόφου και την ανέγερση μνημείου πεσόντων με την τοποθέτηση μεγάλου σταυρού. Τότε, ο έκτακτος Επιμελητής Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, γυμνασιάρχης Μαρ. Αβούρης, ειδοποίησε εγγράφως τον Προϊστάμενο της Η΄ Αρχαιολογικής Περιφέρειας, Π. Καλλιγά, για την αναγκαιότητα επιτόπιας αυτοψίας και έρευνας από αρχαιολόγο της Υπηρεσίας, επειδή η προς διάνοιξη οδός θα περνούσε από θέση στην οποία είχαν εντοπιστεί λάκκοι-τάφοι γνωστοί στους κατοίκους ως "Μνήματα".

Ο λόφος Βίγλα βρίσκεται σε μικρή απόσταση προς δυσμάς του χωριού Καμπί, και η δυτική του πλευρά κατεβαίνει απότομα προς τη θάλασσα του Ιονίου. Το μυκηναϊκό νεκροταφείο εντοπίσθηκε στην ανατολική πλευρά του λόφου, κάτω από την διανοιχθείσα οδό, εντός του κτήματος ιδιοκτησίας Γ. Χαϊκάλη.

Η ανασκαφή σε τμήμα του μυκηναϊκού νεκροταφείου διεξήχθη από την Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων Πην. Αγαλλοπούλου το 1971-1972 σε δύο φάσεις: κατά την πρώτη περίοδο, 24-25 Μαΐου 1971, ερευνήθηκαν οι τάφοι Ι-VΙ και κατά την δεύτερη, 2-6 Ιουνίου 1972, οι τάφοι VII-XIV.

Οι περισσότεροι τάφοι είχαν συληθεί περίπου 40 χρόνια πριν από την ανασκαφή τους, όταν εντοπίσθηκαν αρχικά από τους κατοίκους κατά την κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων υδάτων. Εξ αιτίας των λαθρανασκαφών κανένας τάφος δεν βρέθηκε αδιατάρακτος, με εξαίρεση δύο τάφους (IX, XIV) με πολλαπλές ταφές που βρέθηκαν ασύλητοι, ενώ τρεις (VI, VIII, X) βρέθηκαν εν μέρει συλημένοι.

Το μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Καμπί είναι το μόνο εντοπισμένο μέχρι σήμερα οργανωμένο νεκροταφείο αυτής της περιόδου στο νησί, γεγονός που το καθιστά μοναδικό, επειδή τεκμηριώνει την ύπαρξη μιας μυκηναϊκής θέσης από την οποία αντλούμε πολλά στοιχεία για την τοπογραφία του νησιού, την οργάνωση και την χρήση του χώρου.

Από τις πρώτες κιόλας περιόδους της Μυκηναϊκής εποχής, οι επιτυχείς εμπορικές δραστηριότητες μιας κοινωνικά ανερχόμενης τάξης οδήγησαν στην ταχεία συσσώρευση πλούτου. Οι τακτικές συναλλαγές με την ανακτορική Κρήτη και τα κέντρα της δυτικής Μεσογείου, στην Κάτω Ιταλία, την Σικελία και την Σαρδηνία διευκολύνθηκαν από την ίδρυση εμπορικών σταθμών σε πολλά σημαντικά σημεία της Μεσογείου. Για εκείνους που περιέπλεαν την Πελοπόννησο η Ζάκυνθος ήταν το πρώτο και το νοτιότερο νησί του Ιονίου που συναντούσαν μετά τα Κύθηρα. Επίσης, το θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει την βόρεια Ζάκυνθο από το νότιο άκρο της Κεφαλονιάς και αποτελεί μία από τις φυσικές διεξόδους του κορινθιακού κόλπου προς τη Δύση, καθώς και ο θαλάσσιος δίαυλος που χωρίζει το νησί από την Ήλιδα, στην δυτική ακτή της Πελοποννήσου, αποτελούσαν τους δύο σημαντικότερους ναυτικούς δρόμους επικοινωνίας και μεταφοράς ιδεών και υλικών αγαθών από νότο και ανατολή, προς και από την Κάτω Ιταλία και Σικελία.

Οι 14 τάφοι είναι λαξευμένοι στο φυσικό ασβεστολιθικό πέτρωμα. Είναι λακκοειδείς τετράπλευροι, καλυμμένοι με πλάκες, με διαστάσεις μήκους 1 - 1,93 μ., πλάτους 0,33 - 0,80 μ. και βάθους 0,33 - 1,65 μ. Οι πλευρές τους είναι ευθείες και οι γωνίες ορθές ή ελαφρά αποστρογγυλεμένες, ο πυθμένας τους σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οριζόντιος και επίπεδος. Οι δύο ή περισσότερες λίθινες πλάκες που κάλυπταν την ταφή στηρίζονταν ενίοτε για την καλύτερη εφαρμογή τους σε εγκοπή (πατούρα) που είχε λαξευθεί στο χείλος των τάφων. Οι λακκοειδείς τάφοι είναι ο πρώτος χρονολογικά τύπος μυκηναϊκού τάφου που εμφανίζεται κατά την Πρώιμη Μυκηναϊκή περίοδο (1600 - 1500 π.Χ.). Το μακρόστενο, κάθετο στο έδαφος όρυγμα καλυπτόταν μετά την ταφή με ακατέργαστες λίθινες πλάκες, σε ύψος περίπου ενός μέτρου από τον πυθμένα. Ο χώρος επάνω από τις καλυπτήριες πλάκες έως την επιφάνεια του εδάφους γεμιζόταν με χώμα και στην κορυφή του χωμάτινου σωρού τοποθετούνταν μια λίθινη επιτύμβια στήλη, το σήμα. Οι νεκροί των λακκοειδών τάφων ήταν τοποθετημένοι συνήθως σε ύπτια στάση με ελαφρά λυγισμένα τα πόδια και στις περιπτώσεις τάφων μικρών διαστάσεων ενταφιάζονταν με συνεσταλμένα τα άκρα.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των μυκηναϊκών νεκροταφείων στα γνωστά μυκηναϊκά κέντρα, στα οποία οι λακκοειδείς αποτελούν ισχνή μειοψηφία μεταξύ των πολυπληθέστερων θαλαμοειδών τάφων, στο μικρό νεκροταφείο στο Καμπί οι τάφοι ανήκουν εξ ολοκλήρου στον τύπο του λακκοειδούς, ο οποίος αποτελεί στοιχείο επαρχιωτισμού και απαντά κυρίως στις παρυφές του μυκηναϊκού κόσμου. Ένα άλλο ιδιαίτερο γνώρισμα των τάφων στο Καμπί είναι ότι περιείχαν πολλαπλές ταφές εν αντιθέσει προς τους λακκοειδείς άλλων περιοχών, που δέχονταν έναν ή δύο νεκρούς. Προφανώς οι τάφοι στο Καμπί χρησιμοποιήθηκαν ως οικογενειακοί και τούτο θα πρέπει να αποδοθεί στη δυσκολία λάξευσης του σκληρού ασβεστολίθου της περιοχής και στην πενία των κατοίκων του απομονωμένου ορεινού μικρού συνοικισμού. Τα μυκηναϊκά νεκροταφεία βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς, αλλά μέχρι σήμερα στο Καμπί δεν έχει εντοπισθεί ο οικισμός στον οποίο ανήκαν οι τάφοι.

Ως πρότυπα για την αρχιτεκτονική των τάφων και των ταφικών εθίμων λειτούργησαν ανάλογα μνημεία από τις γειτονικές περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου, κυρίως από την Μεσσηνία και την Τριφυλία. Το νεκροταφείο χρονολογείται μεταξύ της ΥΕΙΙΙΑ και ΥΕΙΙΙΒ περιόδου (1400 - 1190 π.Χ.) από τα εγχώρια κατασκευασμένα, μυκηναϊκής τεχνοτροπίας πήλινα αγγεία κλειστού και ανοικτού σχήματος (προχοΐδια, τρίωτα αλάβαστρα, ψευδόστομοι αμφορίσκοι, θήλαστρα, κύλικες), το χάλκινο μαχαίρι, τα πήλινα κομβία.

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, ΕΦΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 7.11.2021.

αρχαιο μυκηναικο νεκροταφειο αρχαια Ζακυνθος, αρχαιοι ταφοι Μεσσηνια Τριφυλια Μερκουρη, αρχαιολογος ανασκαφη μυκηναικη εποχη Καμπι δυτικη Ζακυνθου λοφος Σουργια Βιγλα 1971 εξωραισμος μνημειο πεσοντων σταυρος Επιμελητης Αρχαιοτητων ΕΦΑΖ γυμνασιαρχης Αβουρης, Η Αρχαιολογικη Περιφερεια Καλλιγας αρχαιολογια λακκος ταφος μνηματα Ιονιοπελαγος Χαικαλης σωστικες ανασκαφες Αγαλλοπουλου 1971 1972 συληση αρχαιοκαπηλια δεξαμενη λαθρανασκαφη αδιαταρακτος, ταφη ασυλητος συλημενος οργανωμενο περιοδος μοναδικο μυκηναικος εμποριο κοινωνια ταξη πλουτος συναλλαγη ανακτορικη Κρητη Μεσογειος Κατω Ιταλια, μεγαλη ελλαδα Σικελια Σαρδηνια εμπορικος σταθμος Πελοποννησος Κυθηρα θαλασσιο περασμα Κεφαλονια κορινθιακος κολπος Δυση, θαλασσιος διαυλος ηλιδα, ηλεια ναυτικος δρομος επικοινωνια μεταφορα ιδεα λαξευμενος φυσικο ασβεστολιθικο πετρωμα λακκοειδης τετραπλευρος πλακα γωνια ορθη πυθμενας λιθινη εγκοπη πατουρα λαξευμα χειλος λακκοειδεις Πρωιμη 3,600 χρονια πριν 2η χιλιετια πΧ 1600 1500 3.500 ορυγμα ακατεργαστη καλυπτηρια χωμα χωματινος σωρος επιτυμβια στηλη, σημα νεκρος υπτια σταση λυγισμενα ποδια συνεσταλμενα ακρα μυκηναικα κεντρα, θαλαμοειδης επαρχιωτισμος πολλαπλη νεκροι οικογενειακος σκληρος ασβεστολιθος πενια απομονωμενος ορεινος συνοικισμος προτυπο αρχιτεκτονικη ταφικο εθιμο μνημεια ΥΕΙΙΙΑ ΥΕΙΙΙΒ 3.400 1400 - 1190 3.200 3.190 κατασκευη τεχνοτροπια πηλινο αγγειο κλειστο ανοικτο σχημα προχοιδιο, τριωτο κυλινδρικο αλαβαστρο, ψευδοστομος αμφορισκος, θηλαστρο, κυλικας κυλιξ χαλκινο μαχαιρι, πηλινα κομβιο κουμπι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ