Αρχαία επαγγέλματα σε μυκηναϊκά κείμενα - του Γ. Λεκάκη

Αρχαία επαγγέλματα
σε μυκηναϊκά κείμενα

Του Γιώργου Λεκάκη

- αγγειοπλάστης – κεραμευς / ke-ra-me-u

- αρτοποιός / a-to-po-qo [άρτος – ato / ποιώ poqo]

- διδάσκαλος / di-da-ka-ro [γι’ αυτό δεν είναι σωστός ο εξαπλουστευμένος όρος δάσκαλος]

- δικτυών κατασκευαστής / de-ku-tu-wo-ko [δίκτυο – dekutu]

- επιπλοποιός / to-ro-no-wo-ko [εδώ βρίσκουμε και την λέξη τόρνος torono / ποιώ έργο > woko > Fεργο > work]

- επόπτης των σύκων / o-pi-su-ko [επόπτης opi / σύκο suko]

- θερμαστής / pu-ka-wo (φωτια – puka > αγγλ. fire, ιταλ. fuoco, γαλλ. feu, γερμ. Feuer, ισπ. fuego, κλπ. φούκα, φούγα – ακόμη έτσι λέγεται στην Μάνη].

- ιατρός / i-ja-te - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ. - Βλέπουμε εδώ πως στην λέξη ιατρός, προϋπήρχε ένα j > γ, που την συνέδεε με την υγιεία. Προφανώς: Υγιατρός!

- ιερεύς i-je-re-u

- ιέρεια / i-je-re-ja > ηγερία, η προικισμένη γυναίκα που παραστέκεται, συμβουλεύει, που εμπνέει και ασκεί επιρροή στην πολιτική, πνευματική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα κάποιου - Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

- κήρυκας / ka-ru-ke

- κτίστης οικοδόμος / to-ko-do-mo [δομή / δόμηση > domo, domus, duomo, κλπ.]

- κυνηγός / ku-na-ke-ta

- κωπηλάτης ερέτης / e-re-ta > πόλις Ερέτρια, κλπ.

- λυράρης / ru-ra-ta [λύρα – rura]

- ναυπηγός – ναυδόμος / na-u-do-mo [ναυς nau]

- ξυλοκόπος – υλοτόμος / du-ru-to-mo [uru - ύλη = ξυλεία]

- συλλογέας λιναριού / ri-na-ko-ro [λινάρι – rina / συλλογή, κόρος - koro]

- ράπτης / ra-pte

- ράπτρα / ra-pi-ti-ra2

- τοξοκατασκευαστής / to-ko-so-wo-ko [τόξο – tokoso]

- υφάντρα / a-ra-ka-te-ja [υφανση ara > Αράχνη η υφάντρα]

- χαλκιάς - χαλκεύς / ka-ke-u [χαλκός - kake]

- χρυσοχόος / ku-ru-so-wo-ko [χρυσός – kuruso]

Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - όπως όλα τα λήμματα του ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - εμπλουτίζεται συνεχώς...

 ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.3.2018.

Αρχαια ελληνικα επαγγελματα μυκηναικα κειμενα μυκηναικο κειμενο μυκηναικες δελτοι μυκηναι μυκηνες αγγειοπλαστης – κεραμευς κεραμεας / kerameu κεραμες αρτοποιος / atopoqo ατοποκο αρτος – ato ατο / ποιω poqo ποκο διδασκαλος / didakaro εξαπλουστευμενος ορος δασκαλος διδασκαλια δικτυο κατασκευαστης / dekutuwoko δικτυα – dekutu ντεκουτου επιπλοποιος / toronowoko λεξη λεξις τορνος torono / ποιω εργο > woko > work εποπτης συκα / opisuko εποπτεια opi / οπι συκο suko σουκο θερμαστης / pukawo φωτια – puka > φουκα, φουγα – Μανη ιατρος / ijate ιατε ιγιατε ιερεύς ijereu ιγιερευ ιερεια / ijereja ιγιερια ιγιερεια κηρυκας / karuke κτιστης – οικοδομος / tokodomo δομη domo > domus, κυνηγος / kunaketa κουνακετα κωπηλατης – ερετης / ereta ερετρια λυραρης / rurata λυρα – rura ρουρα ναυπηγος – ναυδομος / naudomo ναυς nau ναυ ξυλοκοπος – υλοτομος / durutomo uru - ουρου υλη = ξυλεια συλλογευς λιναρι rinakoro ρινα rina / συλλογη, κορος - koro κορο ραπτης / rapte ραπτε ραφτης ραπτρα / rapitira2 ραπιταρα ραφτρα ραψιμο τοξοκατασκευαστης / tokosowoko τοξο – tokoso τοκοσο υφαντρα / arakateja υφανση ara > αρα Αραχνη χαλκιας χαλκευς kakeu χαλκος kake κακε χρυσοχοος / kurusowoko χρυσος – kuruso κουρουσο Fεργο φεργο βεργο αρχαιο ελληνικο επαγγελμα δελτος αγγειοπλαστικη – κεραμεικη κεραμικη / kerameu κεραμες κεραμεου αρτοποιια / atopoqo ατοποκο ψωμι – ato ατο / ποιηση poqo ποκο διδασκαλος / didakaro ντιντακαρο διδακαρο εξαπλουστευμενος ορος δασκαλοι διδασκαλοι κατασκευη / dekutuwoko ντεκουτουβοκο δεκουτουβοκο δικτυωση – dekutu ντεκουτου δεκουτου επιπλοποιια / toronowoko λεξη λεξις τορνος torono / τορονο τορονοβοκο εργα > woko > work γουορκ εποπτεια συκια / opisuko εποπτεια opi / οπι οπισουκο συκο suko σουκο θερμανση / pukawo φωτια – puka > φουεγκο Μανης ιατρικη / ijate ιητε ιερεας ijereu ιγιερευ ιερειες / ijereja ιγερια ιγερεια κηρυξ / karuke καρουκε κτισιμο – οικοδομη / tokodomo τοκοδομο τοκοντομο duomo κυνηγι / κωπηλασια – ερετες rurata ρουρατα λυρες – ναυπηγικη – ναυδομο / ναυντομο naudomo ναου nau ξυλο – υλοτομια / durutomo ντουροτομο δουροτομο uru - ουλου ουρου υλη = ξυλευση λινα τοξα κατασκευαστης tokosowoko τοκοσοβοκο – αρακατεγια arakateja χρυσοχοια kurusowoko κουρουσοβοκο εργο ηγερια, προικισμενη γυναικα παραστατης συμβουλη συμβουλος εμπνευση επιρροη πολιτικη, πνευματικη καλλιτεχνικη δραστηριοτητα Λεξικο κοινη νεοελληνικη γλωσσα Ιδρυμα Τριανταφυλλιδη Τριανταφυλλιδης καλλιτεχνια αγγλικα ιταλικα γαλλικα γερμανικα ισπανικα μανιατικη διαλεκτος αγγλικη ιταλικη γαλλικη γερμανικη ισπανικη υγιεια υγεια Υγιατρος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ