Χωράφι έχει καταντήσει το σημαντικότερο αρχαίο ιερό της Θεσσαλίας, της Ιτωνίας Αθηνάς, στην πλημμυροπαθή Καρδίτσα! - του Γ. Λεκάκη

Χωράφι έχει καταντήσει
το σημαντικότερο αρχαίο ιερό
της Θεσσαλίας,
της Ιτωνίας Αθηνάς,
στην πλημμυροπαθή
Καρδίτσα…

Του Γιώργου Λεκάκη

Χωράφι έχει καταντήσει το αρχαίο Ομοσπονδιακό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στην πλημμυροπαθή θεσσαλική πεδιάδα, στους Σοφάδες Καρδίτσας…

Κι όμως είναι το σημαντικότερο αρχαίο ιερό της Θεσσαλίας!

Το ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΙΕΡΟ ΙΤΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ στην Φιλια Καρδίτσας στον Δήμο Σοφάδων βιώνει την ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ εδώ και πολλά χρόνια και δεν περίμενε καμμιά κακοκαιρία Δανιήλ για να καταστραφεί…

ΔΕΙΤΕ πώς έχει καταντήσει, όπως έκαμε γνωστό ο κ. Άγγ. Τσιανάκας στους «Σωκρατόγομφους»…

Γι' αυτό το χάλι, βέβαια, δεν θα δείτε καμμιά διαμαρτυρία των εντοπίων (αγροτών), καμμιά κινητοποίηση με τρακτέρ, ή οτιδήποτε άλλο - κι αυτό είναι άλλου είδους χάλι...

«Ο Αρχαιολογικός χώρος Φίλιας βρίσκεται 5 χλμ. ΝΔ των Σοφάδων, στην θέση Χαμάμια του ΔΔ Φίλιας. Οι ανασκαφές στον χώρο ξεκίνησαν το 1962 υπό την διεύθυνση του Δ. Ρ. Θεοχάρη μετά την αποκάλυψη πληθώρας χάλκινων ειδωλίων καθώς και αρχιτεκτονικών λειψάνων τα οποία ήρθαν στο φως, το 1960, κατά την διάρκεια άροσης των αγρών με μηχανικό άροτρο. Οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίσθηκαν το 1964 υπό την διεύθυνση του Α. Λιάγκουρα, όπου ήρθε στο φως το μυκηναϊκό στρώμα. Την επόμενη χρονιά το 1965, ο Δ. Θεοχάρης, συνέχισε την ανασκαφή η οποία διήρκησε μέχρι το 1967 και είχε αρκετές ενδείξεις ούτως ώστε να ταυτίσει τον χώρο με το Ομοσπονδιακό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στο οποίο αναφέρεται ο Στράβων. Το 1980, οι καθηγήτριες του Α.Π.Θ. κα. Α. Πιλάλη και κα Α. Παπαευθυμίου, διενήργησαν μικρής έκτασης ανασκαφική έρευνα στον χώρο όπου εντοπίσθηκαν τα μυκηναϊκά αρχιτεκτονικά λείψανα. Το 1988 πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα σε απόσταση 200 μ. ΝΑ από τον χώρο που ανέσκαψε ο Δ. Θεοχάρης από τον αρχαιολόγο της ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. κ. Χαρ. Ιντζεσίλογλου.

Τα παλαιότερα ευρήματα χρονολογούνται στην μυκηναϊκή περίοδο. Πρόκειται για ένα κτήριο τραπεζοειδούς σχήματος, διαστάσεων 4,85 Χ 2,80 - 3,10 μ., το οποίο αποκαλύφθηκε σε βάθος 1,64 μ. η θεμελίωση του ήταν κατασκευασμένη από ποταμίσιες πέτρες ενώ η ανωδομή του από ωμούς πλίνθους. Μεγάλος αριθμός οστράκων αποκαλύφθηκε σε καθαρό στρώμα πάχους 0.30 - 0.50 μ. Η κεραμική αυτή καθώς και τα ειδώλια που προήλθαν από αυτό το στρώμα χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙΒ. ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο.

Ωραίο αρχαίο χορτολίβαδο για πικ-νικ...

Κατά την πρώτη ανασκαφική περίοδο ο Δ. Ρ. Θεοχάρης επικέντρωσε την έρευνα στον εντοπισμό του αποθέτη από τον οποίο προέρχονταν τα μεταλλικά αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν τα προηγούμενα έτη από τους χωρικούς. Από τον αποθέτη ήρθε στο φως μεγάλος αριθμός χάλκινων αντικειμένων, όπως δακτύλιοι, περόνες, πόρπες, πτηνόσχημα και ζωόμορφα εξαρτήματα, δύο αγαλματίδια και τμήματα άλλων, σιδηρά όπλα και εξαρτήματα, ένα διακοσμητικό ορειχάλκινο αγαλματίδιο καθώς και μεγάλος αριθμός ορειχάλκινων πορπών. Τα ευρήματα αυτά χρονολογήθηκαν από τον ανασκαφέα στους ύστερους γεωμετρικούς χρόνους και την αρχαϊκή περίοδο. Κατά την διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας που διενήργησε ο κ. Χ. Ιντζεσίλογλου ήρθε στο φώς ένα στρώμα από γκρίζο λιπαρό χώμα πάχους 0,30 μ περίπου, πλούσιο σε ευρήματα που χρονολογούνται στο β΄ μισό του 8ου αι. και το α΄ μισό του 7ου αι. π.Χ. πρόκειται για δεκάδες ψήφων όρμου από υαλόμαζα ποικίλων σχημάτων, πολλά κομμάτια χάλκινων πορπών και άλλα μικροαντικείμενα.

"Τα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο,
αποτελούν σαφείς ενδείξεις, για την ύπαρξη ναού
των αρχαϊκών χρόνων"...

Τα αρχιτεκτονικά μέλη τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο, αποτελούν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη ναού των αρχαϊκών χρόνων (τμήμα πήλινου γείσου), των κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Αρχιτεκτονικά μέλη από πωρόλιθο τα οποία φέρουν κονίαμα το οποίο διατηρεί και την βαφή. Βρέθηκαν τεμάχια μαρμάρινων στρωτήρων και καλυπτήρων, κορινθιακών κιονόκρανων κλπ.

Η παρουσία της κεραμικής των γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ιερού και κατά την διάρκεια αυτών των περιόδων Ένα από τα σπουδαιότερα κεραμικά ευρήματα είναι όστρακο από το κέντρο ερυθρόμορφου κύλικα το οποίο πιθανόν χρονολογείται στο 490 - 480 π.Χ. το οποίο σώζει τμήμα ερωτικής παράστασης, το οποίο πιθανόν είναι έργο γνωστού αττικού αγγειογράφου.

Σε απόσταση περίπου 300 μ. βόρεια, από την κυρίως ανασκαφή, αποκαλύφθηκαν λείψανα μεγάλου κτιρίου της ρωμαϊκής περιόδου (3ος αι. μ.Χ.). Ερευνήθηκαν μόνο δύο χώροι των οποίων τα δάπεδα κοσμούνται με ψηφιδωτά με γεωμετρικά θέματα και με μαρμάρινες πλάκες. Σε αγρό που βρίσκεται βορειοανατολικά του περιφραγμένου χώρου του πανθεσσαλικού ιερού της Ιτωνίας Αθηνάς ο κ. Χ. Ιντζεσίλογλου έφερε στο φώς έναν τοίχο με κατεύθυνση Β-Ν που σώθηκε στο ύψος ενός δόμου, τον οποίο αποκάλυψε σε μήκος 13 μ. Αποτελείται από γωνιόλιθους ασβεστόλιθου και ψαμμόλιθου σε β΄ χρήση. Δυτικά του τοίχου αποκαλύφθηκαν πολύ μικρά τμήματα δύο κτιρίων ρωμαϊκών χρόνων, που απέχουν μεταξύ τους 8,25 μ. Ανατολικά του τοίχου βρέθηκαν δύο παραλληλόγραμμοι κεραμικοί κλίβανοι. Ο μεγαλύτερος έχει διαστάσεις 2,60 Χ 2,38 μ. Ο δε μικρότερος 1,69 Χ 1,24 μ. Ο ανασκαφέας υποθέτει ότι πρόκειται για ενός αναλήμματος ή περιβόλου που οριοθετούσε από προς τα ανατολικά το χώρο του ιερού κατά την ρωμαϊκή περίοδο. Στον κύριο τομέα της ανασκαφής αποκαλύφθηκε επίσης τρίκλιτη Παλαιοχριστιανική Βασιλική η οποία φέρει νάρθηκα και αψίδα. Το συνολικό μήκος της είναι 24,20 μ το δε πλάτος της είναι 14 μ. Ελάχιστα λείψανα σώζονται από το ψηφιδωτό της δάπεδο. Τα αρχιτεκτονικά μέλη είναι σε δεύτερη χρήση από τον ελληνιστικό ναό».

Από την επίσημη ιστοσελίδα του υπ. Πολιτισμού...

ΠΗΓΗ: ΥΠΠΟΑ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 8.2.2024.

σημαντικοτερο αρχαιο ιερo Θεσσαλιας, Ιτωνιας Αθηνας, πλημμυροπαθης Καρδιτσα ιερον αρχαια Θεσσαλια Ιτωνια θεα Αθηνα πλημμυρα Καρδιτσας αρχαια ιερα πλημμυροπαθεις Ομοσπονδιακο Ομοσπονδια θεσσαλικη πεδιαδα, Σοφαδες ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ Φιλια Δημος Σοφαδων ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ κακοκαιρια Δανιηλ ντανιελ Daniel καταστροφη καταντια αρχαιολογικος χωρος Φιλιας Χαμαμια χαμαμ ανασκαφες ανασκαφη 1962 Θεοχαρης χαλκινο ειδωλιο αρχιτεκτονικα λειψανα 1960, αροση μηχανικο αροτρο 1964 Λιαγκουρας, μυκηναικο στρωμα 1965, 1967 Στραβων 1980, ΑΠΘ Πιλαλη Παπαευθυμιου, μυκηναικα αρχιτεκτονικη λειψανα 1988 αρχαιολογος Ιντζεσιλογλου αρχαιοτερα ευρηματα μυκηναικη περιοδος εποχη κτηριο τραπεζοειδης σχημα θεμελιωση κατασκευη ποταμισια πετρα ανωδομη ωμος πλινθος οστρακο κεραμικη ειδωλια ΥΕ ΙΙΙΒ. ΥΕ ΙΙΙΓ πρωτη αποθετης μεταλλικο αντικειμενο χαλκινα αντικειμενα δακτυλιος, περονη, πορπη, πτηνοσχημο ζωομορφο εξαρτημα αγαλματιδιο σιδηρο οπλο εξαρτηματα, διακοσμηση ορειχαλκινο αγαλματιδια ορειχαλκινες πορπες ευρηματα υστερα γεωμετρικα χρονια αρχαικη γκριζο λιπαρο χωμα 8ος αιωνας 7ος ψηφος ορμος υαλομαζα σχημα χαλκινες μικροαντικειμενα αρχιτεκτονικη αρχαικα χρονια πηλινο γεισο κλασσικα, ελληνιστικα ρωμαικα πωρολιθος κονιαμα βαφη μαρμαρινος στρωτηρας καλυπτηρας κορινθιακο κιονοκρανο κεραμικη γεωμετρικα κεραμικα οστρακο ερυθρομορφη κυλιξ κυλικα 5ος 490 - 480 ερως ερωτας ερωτικη παρασταση εργο αττικος αγγειογραφος κτηριο 3ος δαπεδο ψηφιδωτα μαρμαρινη πλακα αγρος τοιχος δομος γωνιολιθος ασβεστολιθος ψαμμολιθος παραλληλογραμμος κεραμικος κλιβανος αναλημμα περιβολος τρικλιτη Παλαιοχριστιανικη Βασιλικη ναρθηκας αψιδα ψηφιδωτο δευτερη χρηση ελληνιστικος Εφορεια Αρχαιοτητων διαμαρτυρια αγροτες κινητοποιηση τρακτερ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ