ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - του Γ. Λεκάκη

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Του Γιώργου Λεκάκη

ΓΕΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΖΙΚΗΝΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑ των κατά την εν Νικαία Αγίαν Σύνοδον πραχθέντων. Gelasii Cyziceni commentarius actorum Nicaeni Concilii, cum corollario Theodori Presbyteri, de Incarnatione Domini. Nunc primum Grece prodeunt ex opt. bibliothecis, interprete Rob. Balforeo Scoto cum eiusdem notis. Λουτετία / Lutetiae, apud Federicum Morellum, 1599.[1]

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΥΣΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Opus Admirandum Gregorii Nysseni Antistitis, de hominis oprficio: Interprete Iohanne Levveklaio: Annotationibus etiam necessariis additis. Liber medicine, philosophie, sacrarum'q. Litterarum studiosis perutilis. Βασιλεία / Basileae, Ioannem Oporinum, 1567. 8o, σελ. 366 + 16 χ.α. Στα ελληνικά και λατινικά σε αντικριστές σελίδες.

ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Eusebii Pamphili Ecclesiasticae Historiae, libri decem. Ejusdem de vita imp. Constantini, libri IV. Quibus subjicitur Oratio Constantini ad Sanctos, & Panegyricus Eusebii. Henricus Valesius Graecum textum collatis IV. MSS. Codicibus emendavit, Latine vertit, & Adnotationibus illustravit. Nova editio, ab auctore recognita & aucta. Παρίσιοι / Parisiis, Petri le Petit, 1678. Folio, σελ. 549. Δίστηλο κείμενο στα ελληνικά και λατινικά.[2]

Ἡλιοπούλος Κων. « Δίκη τοῦ Χριστοῦ ὑπὸ τὸ φῶς τῶν Εὐαγγελίων καὶ τῆς Ἐπιστήμης».

ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Εκλογαί από των ιστοριών Φιλοστοργίου και Θεοδώρου. Theodoriti Episcopi Cyri et Evagrii Scholastici historia ecclesiastica. Item excerpta ex historiis philostorgii et Theodori Lectoris. Hernicus Valesius Graeca ex MSS Codicibus emendauit, latine vertit, & annotationibus illustrauit. Παρίσιοι / Parisiis, Petri le Petit, 1668. Folio, σελ. 30 χ.α. + 585. Δίστηλο κείμενο στα ελληνικά και λατινικά.[3]

ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ ήτοι ερμηνεία και μετ αυτήν ηθική ομιλία εις τo κατά πάσαν Κυριακήν εν ταις αγίαις των ορθοδόξων εκκλησίαις αναγινωσκόμενον Ευαγγέλιον. Συντεθέν υπό του πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου του πρώην Αστραχανίου και Σταυρουπόλεως. Αφιερωθέν δε τη Πανσέπτω τετρακτύι των Αγιωτάτων Πατριαρχών υπό του τιμιωτάτου κυρίου Αναστάσιου Ζωσιμά του εξ Ιωαννίνων και των αυτάδελφων αυτού. Ιδία τε αυτών δαπάνη εκδοθέν, ίνα δωρεάν διανεμήθη εν ταις Αγίαις του Θεού Εκκλησίαις. Τόμος Α΄. Εν Μόσχα, εν τω της Κοινότητος Τυπογραφείω παρά Ρηδηγέρω και Λαυδίω, 1796. 4ο, σελ. 317.

ΙΩΑΝΝΗΣ, τῆς Κλίμακος. Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Καθηγουμένου τῶν ἐν τῷ Σινᾷ Ὄρει μοναχῶν, Κλίμαξ τοῦ Παραδείσου, λόγοι ἀσκητικοί μέ τούς ὁποίους διδάσκεται κάθε εἷς χριστιανός πῶς χρεωστεῖ νά πολιτεύεται, διά νά ἀνέβη εἰς τήν τελειότητα τῆς μοναχικῆς καί χριστιανικῆς ζωῆς, νῦν πρῶτον εἰς ὠφέλειαν τοῦ χριστωνύμου λαοῦ ἐκ τῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου εἰς κοινήν φράσιν μεταγλωττισθέντες παρά Μαξίμου τοῦ Μαργουνίου, ταπεινοῦ Ἐπισκόπου Κυθήρων. Βενετία, Francesco Giuliano, 1590. Μικρό 4ο (192 x 133 χλστ.), α10 β-χ6 ψ4, τμε΄ + [9] σελ. Ολοσέλιδη ξυλογραφία στγβ σελ. ις΄. Legrand (15ος-16ος αἰ., II) 185.

Κυρίλλου (Λουκάρεως)[4] «ὁμολογία τῆς Χριστιανικῆς πίστεως» / «Cyrilli patriarchae Constantinopolitani, confessio Christianæ fidei», Γενεύη Ελβετίας, εκδ. J. de Tournes, 1633.[5]

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΙΟΥ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Socratis Scholastici et Hermiae Sozomeni historia ecclesiastica. Henricus Valesius Graecum textum collatis MSS. Codicibus emendavit, Latine vertit, & Annitationibus illustravit. Adjecta est ad calcem disputatio Archelai Episcopi aduersus Manichaeum. Παρίσιοι / Parisiis, excudebat Antonius Vitre, Regis & Cleri Gallicani typographus, 1668. Folio, σελ. 818. Δίστηλο κείμενο στα ελληνικά και λατινικά.[6]

Tyler Jo Smith «Religion in the Art of Archaic and Classical Greece», έκδ. Univ. Press Pennsylvania, Φιλαδέλφεια, 2021.

ΦΩΤΙΟΥ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Επιστολαί. Photii, Sanctissimi Patriarchae Constantinopolitani Epistolae. Per reverendum virum Richardum Montacutium Norvicensem nuper episcopum, Latine redditae, & notis subinde illustratae. Λονδίνο / Londini, ex Officina Rogeri Danielis, in Aula Lovelliana prope Coemiterium D. Pauli, 1651. 4o, σελ. 6 χ.α. + 391 + 1 λ.+10 χ.α. Δίστηλο κείμενο στα ελληνικά και λατινικά.

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Ελληνική Βιβλιογραφια". Γ. Λεκάκης "Κωνσταντινούπολη και Αγία Πετρούπολη". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 4.4.2017.

(*) Το λήμμα αυτό, όπως και όλα του ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, εμπλουτίζονται συνεχώς,

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


[1] 8o, σ. 287+1λ.+2χ.α. Πρώτη ελληνική έκδοση.

[2] Και HENRICI VALESII ANNOTATIONES in historiam ecclesiaticam Eusebii Caesariensis Folio, σελ. 260 + 24.

[3] Και HENRICI VALESII ANNOTATIONES in historiam ecclesiaticam Theodoriti. Folio, σελ. 208.

[4] Ο ΛΟΥΚΑΡΙΣ / Λούκαρης ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ήταν πατριάρχης Αλεξανδρείας (ως Κύριλλος Γ΄) και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλως (Κύριλλος Α΄, 1572-1638). Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΡΙΣ ήταν Κρης. Εγεννήθη στον Χάνδακα (Ηράκλειο Κρήτης, 1572). Ήταν αυτός που έστειλε στο Λονδίνο τον Νικόδημο Μεταξα να μάθει την τυπογραφική τέχνη και επέστρεψε το 1627 με κάσες τυπογραφικών στοιχείων. Ίδρυσε, λοιπόν, τυπογραφείο, τον Ιούνιο του 1627. Το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε ήταν μια αντι-ιουδαϊκή πραγματεία του ιδίου του Λούκαρη. Προγραμμάτισε δε την έκδοση όλων των αντικαθολικών βιβλίων ορθοδόξων θεολόγων. Αυτό, βέβαια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Καθολικών. Μάλιστα, στις 27.10.1627 ο (φιλοκαθολικός) επίσκοπος Παροναξίας, Ιερεμιας Βαρβαρήγος εισηγήθηκε στην Propaganda Fide το… κλείσιμο του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου!!! Η Propaganda Fide συνεδρίασε (Νοέμβριος, 1627) και εισηγήθηκε να πειστούν οι… Τούρκοι να κλείσουν το ελληνικό τυπογραφείο, όπως και έγινε και κατασχέθηκε ο εξοπλισμός του από τους Τούρκους (Ιανουάριος 1628)[4]. - ΠΗΓΗ: Σκιαδάς Ν. «Το πρώτο Ελληνικό τυπογραφείο της Πόλης. Ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης και ο Νικόδημος Μεταξάς», Νέα Εστία 81 (956), σελ. 605, 1967. Παπαδόπουλος Θ., Hering, Τσακίρης. Legrand (17ος αἰ., I) 225. ΒΕΡΓΟΣ. Γ. Λεκάκης «Ελληνική Βιβλιογραφία». ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

[5] Ήταν σε σχήμα 4o, 190 x 135 χλστ., 103 σελ. με ξυλόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο.

[6] HENRICI VALESII ANNOTATIONES in libros ecclesiasticae historiae Socratis scholastici. Folio, σελ. 203.


Πρωτη ελληνικη εκδοση βαλεσιι VALESII φολιο ΛΟΥΚΑΡΙΣ / Λουκαρης ΚΥΡΙΛΛΟΣ, πατριαρχης Αλεξανδρειας Αλεξανδρεια Γ Κωνσταντινουπολως Κωνσταντινουπολης Κωνσταντινουπολις Κωνσταντινουπολη Α 1572 1638 Κρης κρητικος κρητη Χανδακας Ηρακλειο Κρητης, 16ος αιωνας μχ 1572 Λονδινο Μεταξας τυπογραφικη τεχνη 17ος 1627 κασα τυπογραφικο στοιχειο τυπογραφειο, πρωτο βιβλιο αντιιουδαικη πραγματεια εκδοση αντικαθολικο βιβλιο ορθοδοξος θεολογος αντιδραση Καθολικοι 27 οκτωβριου 1627 φιλοκαθολικος επισκοπος Παροναξιας, Ιερεμιας Βαρβαρηγος εισηγηση προπαγανδα Propaganda Fide ελληνικο τυπογραφια Τουρκοι κατασχεση εξοπλισμος Τουρκια 1628 Σκιαδας Πολη Παπαδοπουλος χερινγκ Hering, Τσακιρης. Legrand 17ος ιουδαιο εβραιοι αντιιουδαικο εκδοσεις καθολικο βιβλια ορθοδοξια θεολογια καθολικισμος φιλοκαθολικοι επισκοποι Παροναξια, παρος ναξος Τουρκια ξυλογραφο τυπογραφικο σημα ΓΕΛΑΣΙΟΣ Ο ΚΥΖΙΚΗΝΟΣ κυζικος ΣΥΝΤΑΓΜΑ Νικαια Αγια Συνοδος 16ος 1599 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗ νυσση ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Βασιλεια ελβετια 1567 ελληνικα λατινικα ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΠΑΜΦΙΛΟΥ ΠΑΜΦΙΛΙΑΣ ΠΑΜΦΙΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παρισιοι παρισι γαλλια 1678 ηλιοπούλος Δικη Χριστου χριστος Ευαγγελια Ευαγγελιο επιστημη ΘΕΟΔΩΡΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΡΙΟΥ ΚΥΡΟΣ ΕΥΑΓΡΙΟ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ κκλογαι ιστοριες Φιλοστοργιος Θεοδωρος 1668 ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ερμηνεια ηθικη ομιλια Κυριακη αγιαις των ορθοδοξων εκκλησιαις πανιερωτατος Αρχιεπισκοπος Νικηφορος Αστραχανιον Σταυρουπολεως Αστραχανιο Σταυρουπολης Αστραχανι Σταυρουπολις Αστραχαν Σταυρουπολη Πανσεπτος τετρακτυς Αγιωτατοι Πατριαρχες Πατριαρχης τιμιωτατος Ζωσιμας Ιωαννινων Ιωαννινα ηπειρος αυταδελφος δαπανη δωρεαν διανομη Αγιες Θεος Εκκλησιες Μοσχα, ρωσια Κοινοτητα Ρηδηγερο Λαυδιο 18ος 1796 ΙΩΑΝΝΗΣ, της Κλιμακος. καθηγουμενος Σινα ορος Κλιμαξ Παραδεισος ασκητικη χριστιανος πολιτεια μοναχικη χριστιανικη ζωη ωφελεια χριστωνυμος λαος ελληνικη διαλεκτος κοινη φρασις φραση δημοτικη Μαξιμος Μαργουνιος ταπεινος Κυθηρων κυθηρα επτανησα Βενετια, 1590 ξυλογραφια 15ος ομολογια χριστιανικη πιστεως Γενευη Ελβετιας, 1633 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΡΜΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΗ 1668 ταιλερ Tyler ΦΩΤΙΟΣ, Πατριαρχης Επιστολαι. Επιστολες Επιστολη 1651 Λουτετια Ζωσιμαδες κλιμαξ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ